2019-01-16

Susidorojimas su DNR struktūros atradėju Džeimsu Vatsonu įrodė, kad neoliberalizmas yra marksizmo brolis dvynysŽmonės, gyvenę dar sovietinėje epochoje, o aš vienas iš jų, pastebi, kad vakarų neoliberalizmas yra stebėtinai panašus į sovietinį marksizmą. Dėl ideologijos TSRS buvo uždrausta genetika. Komunistams ideologiškai netiko genetikos mokslas, kuris tvirtino, kad žmogaus požymiai yra paveldimi iš tėvų, kad įgyti požymiai nėra paveldimi. Genetikams mesti kaltinimai: „Juk tai neigimas, kad negalima išauklėti sovietinį žmogų?! O gal jūs galvojate, kad vieni žmonės gimsta geri, o kiti blogi, vieni protingi, kiti ribotų protinių sugebėjimų, ir negalima to įtakoti? Privalo gimti visi vienodi, to reikalauja marksizmas-leninizmas.“ Po 50 metų paaiškėjo, kad neoliberalizmas reikalauja iš genetikos to paties, ko reikalavo sovietiniai komunistai: „Vis žmonės gimsta vienodi, nesvarbu kokios rasės, kas jų tėvai, o gimę dar gali pasirinkti net lytį“. Iki lyties pasirinkimo absurdo sovietiniai marksistai, reikia pripažinti jų garbei, dar nebuvo prisigalvoję. Tuo neoliberalizmas sovietinį komunizmą pranoko. Taigi, genetika nesiderino su komunistine ideologija, ir genetika TSRS nuo trečiojo iki septintojo dešimtmečio buvo uždrausta.

Studijas Vilniaus universitete pradėjau 1969 metais, o genetikos kursą man skaitė naujai iškeptas daktaras Benediktas Juodka, vėliau akademikas. Genetikos kurso fundamentu tapo Vatsono ir Kriko DNR dvigubos spiralės modelis, už kurį šie žymiausi 20 amžiaus gamtos mokslų tyrinėtojai 1962 gavo medicinos Nobelio premiją.

Man kelis dešimtmečius teko užsiimti DNR metilinimo problemomis. Nesiveldamas į detales, pažymėsiu, kad Vatsono ir Kriko teorija numatė, kad DNR struktūroje gali būti du metilinti (turintys prijungtą CH3 grupę) nukleotidai 5-metilcitozinas ir N6-metiladeninas. Devinto dešimtmečio pradžioje Sąjunginiame taikomosios enzimologijos institute (vėliau „Fermentas“) buvo atrasta, kad bakterijų DNR yra dar vienas modifikuotas nukleotidas N4-metilcitozinas.

Man likimas leido sudalyvauti kolektyve, padariusiame šį pasaulinės reikšmės atradimą. Štai kelios tų laikų publikacijos:Vikoras Butkus, Saulius Klimasauskas, Dangerūta Kerśulyté, Donatas Vaitkevićius, Algimantas Lebionka, Arvydas Janulaitis. Investigation of restriction-modification enzymes from M. varians RFL19 with a new type of specificity toward modification of substrate. Nucleic Acids Research, Volume 13, Issue 16, 26 August 1985, Pages 5727–5748.

V.Butkus, S.Klimašauskas, L.Petrauskien, Z.Manelien, A.Lebionka, A.Janulaitis. Interaction of AluI, Cfr6I and PvuII restriction-modification enzymes with substrates containing either N4-methylcytosine or 5-methylcytosine. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Structure and Expression. Volume 909, Issue 3, 25 August 1987, Pages 201-207.

Šiomis nuorodomis aš norėjau parodyti, kad tematika, kurią čia liečiu, nėra man svetima.

Cold Sprig Harbor Laboratory ( CSHL) – privati nekomercinė organizacija, užsiimanti genetinės inžinerijos, molekulinės biologijos, onkologijos, neurobiologijos, bioinformatikos ir kitais tyrimais. Laboratorijoje dirba 400 darbuotojų. Įvairiu laiku čia dirbo 9 Nobelio premijos laureatai. Nuo 1968 metų Vatsonas 35 metus buvo šios laboratorijos direktoriumi, prezidentu, vėliau tapo kancleriu, o po to garbės kancleriu (Chancellor Emeritus).

1990 metais Vatsonas buvo paskirtas vadovauti Nacionalinio sveikatos instituto (NSI) projektui „Žmogaus genomas.“ Šias pareigas jis ėjo iki 1992 metų balandžio mėnesio. Votsonas atsisakė patentuoti genų sekas ir kitus „gamtos dėsnius“, todėl išėjo iš projekto. Jo nuomonė šie patentai kliudys tyrimams.

Jis pasakė: „Pasaulio tautos turi suprasti, kad žmogaus genomas priklauso viso pasaulio žmonėms, o ne konkrečiai tautai“. Jis atsisakė šio projekto vadovo posto praėjus savaitei po pranešimo, kad NIH patentuos DNR sekas.

Neoliberalizmo apologetų ataka prieš mokslą

Sausio 11 dieną Cold Sprig Harbor Laboratory vadovybė pranešė, kad iš vieno labiausiai nusipelniusių mokslininkų pasaulyje Džeimso Vatsono (1928 gim.) atima visus garbės titulus, kuriuos jis užsitarnavo daugelį metų vadovaudamas šiai laboratorijai.

Priežastis - mokslininkas tapo neoliberalizmo priešininku, nesutaikomu šios ideologiniu priešu.

2019 sausio 2 dieną jis filme „American Masters: Decoding Watson” mokslininkas pakomentavo žmogaus genomo apspręstus europioidinės ir negroidinės rasės žmonių skirtumus. To neoliberalams pakako, kad mokslininką apkaltinti rasizmu ir imtis prieš jį šių nežmoniškų sankcijų, apkaltinti „prietarų“ skelbimu.

Neoliberalizmas savo idiotizmu pavijo ir ženkliai aplenkė sovietinį marksizmą. Sąžiningam mokslininkui neegzistuoja daugybė lyčių, o lytys yra tik dvi, apspręstos Y ir X chromosomomis, pasirinkti Y ir X chromosomos vaikas ar suaugęs negali, o „socialinė lytis“ yra idiotizmas?

Mokslininkai negali taikstytis su mokslo ideologizavimu, faktai yra vienintelė ideologija mokslininkui.

Džeiso Vatsono dar nedegina ant laužo, bet neoliberalai jau arti ir tokios beprotybės, jie jau organizuoja inkvizicijos teismus mokslininkams.

Neoliberalų puolimo prieš Džeimsą Votsona istorija

2007 metų spalio 14 d. metais buvusi Vatsono darbuotoja Šarlota Xant-Grubbe britų žurnale „Sunday Times“ ėmė ir apšmeižė savo buvusį šefą. Ji parašė, neva privačiame pokalbyje Vatsonas jai yra sakęs, kad jis „giliai prislėgtas dėl Afrikos perspektyvų“, nes „visa mūsų socialinė politika remiasi tuo, kad jų intelektas nesiskiria nuo mūsiškio, tuo tarpu visi tyrimai rodo, kad iš tikrųjų tai yra ne taip“, „tie, kam teko turėti reikalų su juodaodžiais darbuotojais, įsitikina, kad tai neteisybė“. „Mes neturime tvirto pagrindo laukti, kad paaiškėtų, kad intelektualiniai žmonių gabumai, geografiškai atskirtų evoliucijos procese, vystytųsi visiškai vienodai. Mūsų noro suteikti visiems lygius proto gebėjimus, kaip kažkokį tai žmonijos paveldą, nepakanka tam, kad taip ir būtų“.

Spalio 19 Vatsonas viešai atsiprašė tų, kuriuos galėjo įžeisti jam priskiriami pasisakymai ir dievagojosi nesuprantąs, kaip jis tai galėjo pasakyti. „Cold Spring Harbor“ laboratorija, kurioje jis pastaruosius 35 metus dirbo rektoriaus pareigose, nepaisant to, suskubo pareikšti, kad nėra vieningos nuomonės su savo garbės rektoriumi ir spalio 25 dieną jį atleido, formaliai dėl brandaus amžiaus. Mokslininkui tuomet buvo 79 metai.

Jau tą pačią dieną, kuomet Vatsonas buvo atleistas iš užimamų pareigų, žurnale „Nature“ pasirodė Pardis ir kt. straipsnis kuriame išaiškinta daugybė skirtumų tarp žmonių populiacijų ir konstatuota, kad skirtingos krypties natūralios atrankos poveikis į žmonių populiacijas atsispindi jų DNR struktūroje. Šie duomenys buvo gauti dėka projekto „Žmogaus genomas“, kurį inicijavo ir kuriam 1989-1992 metais vadovavo Džeimsas Vatsonas.Noriu paminėti, kiek nutoldamas nuo Vatsono istorijos, kad jeigu rūšiai Homo sapiens būtų taikomi zoologijos moksle priimti sistematikos kriterijai, žmonių rases tektų įvardinti kaip porūšius, tačiau to nedaroma, kad neskatinti rasistinių, religinių ir kitokių prieštaravimų, todėl žmonės formaliai skirstomi į rases (žemiausia zoologijos sistematikos pakopa) pagal odos pigmentacijos požymį, neatsižvelgiant į anatominius, fiziologinius, biocheminius bei genetinius žmonių populiacijų skirtumus.

Liberalų-ortodoksų persekiojamas Vatsonas, kaip ir dera tikram mokslininkui, tęsė savo tyrimus. Kai jam pritrūko pinigų moksliniams darbams, jis pardavė Nobelio premijos laureato medalį. Tai buvo ir yra iki šių dienų vienintelis atvejis šios premijos istorijoje.

2015 metų gegužės 18 d. Vatsonui antrą kartą buvo įteiktas jo paties Nobelio premijos medalis. Jį aukcione, beveik už 5 milijonus dolerių išpirko milijardierius Alšeras Usmanovas ir sugrąžino laureatui. Po įteikimo procedūros, kuri įvyko Maskvos universitete, Vatsonas į televizijos kameras žurnalistams pasakė, kad „skirtingų rasių atstovai turi skirtingas intelekto galimybes, kad tai apsprendžia genetiniai skirtumai ir, kad juodosios ir baltosios rasės žmonės skiriasi savo vystymosi keliais“. Trumpas reportažas apie šį įvykį buvo parodytas ir Lietuvos žiūrovams per 1 kanalą žinių laidoje.

Per nepilnus 10 metų nuo viešo mokslininko „nulinčiavimo“, žmogaus individualaus genomo pilnas ištyrimas atpigo nuo milijono dolerių iki šimto tūkstančių ir šiuo metu jau išifruota daugybė individualių žmonių genomų. Tie kas turi daug pinigų, net ir liberalai ortodoksai, gali išsitirti savo genomą, visus ten tūnančius onkogenus, DNR-mutacijas, priklausymą tam tikrai žmonių populiacijai, polinkį sirgti šizofrenija, autizmu ir kitomis ligomis ir t.t.

Keista, bet „rasistus“ moksle medžiojančius liberalus neglumina „rasinė diskriminacija“ sporte, tai, kad Olimpinėse žaidynėse, bėgant trumpas distancijas, nėra baltų bėgikų, o žaidžiant šachmatus – juodų, neglumina, kad viena tautinė grupė dominuoja pasaulio bankininkystėje, o juodaodžiai NBA, bet kažkodėl siutina jei mokslininkas tiria žmogaus DNR ir skelbia, arba privačiame pokalbyje aptarinėja tyrimų rezultatus. Ar tai ne ta pati viduramžių inkviziciją?

Ir dar keli retoriniai klausimai: Ar afrikiečių vežimas į Europą ir jų priverstinis paskirstymas po nacionalines valstybes, skatinant tarprasinį susimaišymą, nėra siekis sumažinti Europos gyventojų intelektą?

Dėl protiškai atsilikusių žmonių imigracijos į Europą čia prognozuojamas gyventojų IQ mažėjimas


Vokiečių portalo Pi-news autorius, pasirašęs pseudonimu daktaras Walter, sprendžia opų Europai klausimą: ką reikės daryti su į Europą plūstančiais juodaodžiais afrikiečiais, kurių suaugusių intelekto koeficientas (IQ) yra lygus baltojo europiečio 9-12 metų vaiko IQ? Kiek geresnė padėtis su kitais šiltųjų Afrikos ir Azijos regionų gyventojais.

Autorius rašo: „Kaip rasistiškai tai nebūtų: skirtingi Žemės regionai turi didelius jų gyventojų vidutinius intelekto skirtumus. Europoje ir Šiaurės Amerikoje vidutinis IQ apie 100, Arabijoje 80 ir tik Centrinėje Afrikoje sudaro apie 60. Suaugęs vidutinis centrinės Afrikos gyventojas turi vienodą intelektą su 9-12 metų europiečio ir baltojo iš Šiaurės Amerikos. Afrikietiškos kilmės Šiaurės amerikiečiai taip pat atsilieka IQ nuo savo tėvynainių iš Europos ir Azijos.“

Straipsnio autorius pastebi, kad „IQ silpnos šalys nuo 56 iki 75 yra Centrinėje ir Pietų Afrikoje sudaro unikaliai gilų vidutinio IQ nuosmukį visame pasaulyje. Ten gyvena pagrinde juodaodžiai afrikiečiai.

Autorius žemą juodaodžių afrikiečių IQ bando aiškinti niekuo nepagrįsta „šiuolaikinio žmogaus kilmės iš Afrikos teorija“. Šita teoriją grindžiama, keliais kaulais ir tradicine fraze „gali būti“. Nesenai Kinijoje buvo atrasti 3 milijonų metų senumo žmogaus griaučių fragmentai ir tai galutinai palaidojo „Afrikos teoriją“, kuri buvo taip pamėgta liberalų-globalistų, norinčių mums įteigti: „į Europą atvyksta mūsų juodieji protėviai, džiaukimės“ (žiūr. žemiau).

Demografinis sprogimas žemo IQ šalyse

Per 50 metų Afrikos gyventojų skaičius išaugo nuo 0,3 iki 1,2 milijardo. Iki 2050 metų Afrikoje gyvens 2,5 milijardai protiškai atsilikusių žmonių. Niekas nežino, kaip spręsti šią problemą. Baisiausia tai, kad šitie protiškai atsilikę, neišaugantys iš 9-12 metų baltaodžio vaiko IQ žmonės, imigruoja į Europą ir naikina Europos civilizaciją.Autorius sako, kad norėdami išsaugoti šiuolaikinę aukščiausią kultūrą ir apsisaugoti nuo „silpnapročių invazijos“, mes turime imtis masinių koreguojančių priemonių mažinant gimstamumą žemo IQ šalyse.

Autoriaus žodžiais, labai aukštas gimstamumas Afrikoje yra politiškai svarbi užduotis, nuo kurios priklauso žmonijos kultūros ateitimis ir lygina šią užduotį su branduolinio ginklo neplatinimo problema. Jo nuomone, gali būti efektyviu subsidijavimas už laisvanorišką sterilizaciją.

DNR spiralės atradėją James Watson uždraudė, nes jis neišlaikė „padorumo testo“

Zerohedge (JAV) 1917 metų gegužės 25 dieną pranešė, kad Ilinojaus universitetas dėl skundų kapituliavo ir atšaukė kvietimą šiam Nobelio premijos laureatui perskaityti čia paskaitą.

Kas gi šio vieno iš garsiausių pasaulio mokslininkų per visą mokslo istoriją veikloje nepatiko fašistuojantiems liberalams-ortadoksams ir jie užvertė Ilinojaus universiteto rektoratą skundais?

O nepatiko jiems tai, kad šis iškiliausias gyvosios gamtos sandaros tyrinėtojas kalba tiesą apie savo tyrimų rezultatus.

Neoliberalų ideologai priverčia mokslininkus falsifikuoti mokslinius tyrimus ir meluoti, kad europisčiai kylo iš Afrikos

Neoliberalų pseudomokslinė mantra skelbia:„Visų žmonių protėviai sutinkami Afrikoje“, — „Mes visi afrikiečiai“.

Globalistai, nesiskaitydami su moksliniais faktais, ir toliau bando meluoti pasaulio visuomenei, neva, visi žmonės, europiečiai irgi, yra kilę iš Afrikos. Todėl ir negrų vežimą iš Afrikos į Europą, kurį prieš europiečių valią vykdo globalistai, jie melagingai bando pavaizduoti, kaip kažkokį natūralų mūsų „giminių“ atsikraustymą į mūsų namus.

„Jokių duomenų dėl „išėjimo iš Afrikos“ nėra, išskyrus fantaziją“, - teigia Anatolijus Kliosovas – chemijos mokslų daktaras, Harvardo (JAV) universiteto profesorius nuo 1989 metų.


Autorius pažymi, kad „Nesąžiningi autoriai pradeda savo straipsnius žodžiais „kaip žinoma, anatomiškai šiuolaikinis žmogus atsirado Afrikoje“, arba „kaip žinoma, išėjo iš Afrikos...“, ir toliau seka tas pats. Neprotingų „aktyvistų“ nuomone klausimas senai išsprętas, dar prieš 30 metų, viskas aišku, įrodyta ir aprašyta. Šitie aktyvistai tvirtina, „anatomiškai šiuolaikinis žmogus“, atsirado, žinoma, Afrikoje, ir pagal „genetinius duomenis, maždaug prieš 70 tūkstančių metų žmonės išvyko iš Afrikos, persikėlė per siaurą sąsmauką, skriančią ją nuo Eurazijos, ir ėmė judėti į Rytus palei vandenyno pakrantę, naudodami kranto juostos turtingus maisto resursus. .Amerikos mokslininkų, tyrinėjusių afrikiečių genomus straipsnis paneigė prasimanymus apie „išėjimo iš Afrikos pietinį kelią.

Kliosovas pažymi:
1. Jokių įtikinamų duomenų apie „anatomiškai šiuolaikinio žmogaus iš Afrikos nebuvo ir nėra. Pastaba – aš dažnai naudoju formuluotę „anatomiškai šiuolaikinis žmogus“, nes būtent apie jį buvo kalbama „išėjimo iš Afrikos“ koncepcijoje. Kai tik tai pašalini iš dėmesio lauko, nesąžiningi „mokslininkai“ tuojau pat pakeičia pagrindinę tezę, ir ima pakišinėti erektuso (Homo erectus, A.L. pastaba) išėjimą, šimpanzę arba infuzorijos klumpelę. Išeita tik iš Afrikos, tokia mantra. Visi besidominantys šiuo klausimu prisimena, kad kuomet šiuolaikinės Gruzijos teritorijoje, Dmanisyje, atrado „gruzinišką žmogų“, Homo georgicus, tai tuojau pat paskelbė, kad jis ten atėjo iš Afrikos. Jokių duomenų apie tai, žinoma, nebuvo ir nėra. Kiti sugalvojo, kad, gali būti, jis atsirado ne Afrikoje, bet po to perėjo į Afriką, iš jo susiformavo Homo sapiens, iš šio – anatomiškai šiuolaikinis žmogus, ir štai būtent jis išėjo iš Afrikos prieš 70 tūkstančių metų. Jokių duomenų apie tokią kelionę nėra, bet labai reikia, kad iš Afrikos.
2. Nuolatinis popgenetikų kartojimas to, kad „didelė genetinė įvairovė žmonių Afrikoje“ neva byloja apie tai, kad žmonės pirmiausiai atsirado Afrikoje, o reiškia, ir išėjo iš ten, neturi po savimi jokio mokslinio pagrindo. Apie tai aš rašiau daug kartų. Popgenetikai nepagalvojo, kad didelės įvairovės kriterijai būdingi tiktai uždaroms sistemoms, o Afrika, kaip ir bet koks stambus miestas – sistemas atvira, ir kas tik neateidavo ten per ilgą laiką… Štai iš kur ir didelė genetinė įvairovė. Afrikoje bendrai yra visos haplogrupės, kaip dabar Karibų salose sezono metu. Maskvoje irgi. Ir Niujorke. Žmonijos lopšys? Žinoma, įvairovė didelė, tai faktas. Bet popgenetikų interpretacijos niekam tikusios.“

DNR geneologija tai žmogaus kilmės tyrimas, paremtas Y chromosomos DNR struktūros tyrimais. Vyrišką lytį pasprendžianti Y chromosoma sudaryta iš 52 milijonų nukleotidų porų. Joje yra didelė sritis, kurioje nėra genų, bet yra mutacijų. Šitų mutacijų palyginimas ir yra raktas į geneologiją.

2016 metais NIH (National Institutes of Health) direktoriaus Francis Collins, tai yra JAV sveikatos apsaugos ministro, pavadinimu „Išėjimas iš Afrikos: DNR analizė rodo, kad išėjimas buvo vienkartinis“. Reikia priminti, kad direktorius Collins buvo paskirtas į šį postą prezidento Obamos ir vienbalsiai patvirtintas JAV Kongreso, ir naujas prezidentas Trampas jo paprašė kol kas likti šiame poste. Dvi pagrindinės citatos iš kalbos –„Visų žmonių protėviai sutinkami Afrikoje“, — „Mes visi afrikiečiai“.

Ir toliau direktorius dėsto, kad 2016 metais buvo paskelbti trys svarbūs tyrimai, du iš kurių padaryti už NIH grantus. Juose pateikiama 787 pilnų genomų, atstovaujančių 280 planetos populiacijoms, analizė ir buvo parodyta (direktoriaus žodžiais) kad seniausi žmonės išėjo iš Afrikos ne mažiau kaip prieš 50 tūkstančių metų ir išplito po Euraziją. Toliau direktorius, tiesa, praneša, kad nauji tyrimai kiek skiriasi išvadomis, bet sutinka su tuo, kad pirmtakai šiuolaikinių žmonių išėjo iš Afrikos vieną kartą, „rezultate vienintelio migracijos proceso“, „ir jeigu išeidavo anksčiau, tai to pėdsakų šiuolaikinių žmonių genomuose nėra“.

Toliau prof. Kliosovas rašo: „Dabar aš perpasakosiu tai, kaip direktorius aprašo (ir mato) šių tyrimų rezultatus, o po to, sekančiame skyriuje, išdėstysiu tai, ką šie tyrimai parodo iš tikrųjų. Gali būti, tai padės skaitytojams pamatyti principinį skirtumą tarp to, kaip šiuos tyrimus pateikia suinteresuoti žmonės, ir ką iš tikrųjų jie parodo. Dažnai tai problemos esmė. Vieni kaip mantrą kartoja apie „išėjimą iš Afrikos,“ ir net pateikia fantazijas, kada būtent išėjo, vieną ar daug kartų, kokiu keliu ėjo, kur ir kada atėjo, bet niekada sąžiningai nesako, kaip neva tai buvo gauta. Jie nekalba, kad tai „interpretacijos“, laisvas perpasakojimas, fantazijos, pertempimai, pritraukimai, pateikimo norimo už tiesą. Kiti … o kitų praktiškai nėra. Ir iš tiesų, kam kitiems pagauti pirmuosius meluojant? Patys liks be grantų. Todėl viskas, ką kiti gali daryti, tai sąžiningai analizuoti savo duomenis, parodyti klausimo sudėtingumą, nekritikuoti pirmųjų, ir bendrai apeiti klausimą apie „išėjimą iš Afrikos“. Įdomiausia, kad antrųjų darbus perpasakoja spaudoje, tai pradeda nuo to (arba baigia tuo), kad šie antrieji neva parodė „išėjimą iš Afrikos“. Štai taip statoma išsigimusi siena, supanti „išėjimą iš Afrikos.“

Anatolijus Kliosovas pažymi, kad „išėjimo iš Afrikos“ koncepcija neturi faktiškai jokio pagrindo, išskyrus įžūlias fantazijas. Šiuos prasimanymus paneigia trys straipsniai žurnale Advances in Anthropology – pirmas straipsnis atspausdintas 2012 metais (Klyosov, Rozhanskii), antras - 2013 metais (Bednarik), ir trečias 2014 metais (Klyosov).

Ankstyvasis Homo sapiens pietų Kinijoje

Patys ankstyviausi be abejonės šiuolaikiniai žmonės iš pietų Kinijos“ (Liu ir kiti, 2015).
„Šiuolaikiniai“ čia – tai nuo klišės „anatomiškai šiuolaikiniai žmonės“, tai yra turintys principinius antropologinius Homo sapiens požymius. Žmones (Homo) su išreikštais ar pastebimais Homo sapiens požymiais paprastai nepriskiria, arba priskiria su įvairiomis išlygomis, priklausomai nuo šių požymių pasireiškimo laipsnio. Pas skeletus dažnai nebūna veido kaulų, tai priskyrimas prie „anatomiškai šiuolaikiniams“ ne retai yra apsunkintas, kuo ir naudojasi siekiantys manipuliacijų specialistai. Kai kada priskyrimas rūšiai vykdomas pagal dantis, kaip Liu ir kt. (2015) straipsnyje, todėl kinų autoriai skyrė tam ypatingą dėmesį.

Pietryčių Azijoje senovinių žmonių fosilijos, gyvenusių anksčiau negu prieš 45 tūkstančius metų, labai retos, todėl šis regionas buvo praktiškai nurašytas iš sąskaitų popgenetikų, „anatomiškai šiuolaikinio“ atžvilgiu, ir visas dėmesys buvo skirtas Afrikai. 45 tūkstančių – kol kas yra riba Europai (vakarinei ir rytinei) ir vakarų Sibirui (Ust-Išimo žmogus, Tiumenės sritis). Ir staiga kaip griaustinis iš giedro dangaus nuskambėjo duomenys apie atradimą pietų Kinijoje (Fujano urve) 47 dantys žmogaus datuojami intervale prieš 80-120 tūkstačių metų, be to žmogaus Homo sapiens rūšies, ne archaiško (pagal dantų morfologiją), ir būtent šiuolaikinio pagal dantų antropologiją. Tai žymiai anksčiau, negu Levante Europoje. Autoriai iškėlė hipotezę, kad Homo sapiens atsirado pietų Kinijoje. Pagal priimtus moksle kriterijus ginčyti tai beprasmiška, reikia pateikti labiau įtikinamus faktus. Bet reikšminga, straipsnyje visai nekalbama apie „išėjimą iš Afrikos“, ir ši koncepcija susvyravo.

Suprantama, „išėjimo iš Afrikos“ aktyvistai puolė statyti ramsčius savo „teorijai“. Mes jau matėme auksčiau, kaip „daugiageniniai“ popgenetikai tuojau pat sukūrė modifikuotą koncepciją, kad „išėjimas iš Afrikos“ įvyko anksčiau 70 tūkstančių metų, negu buvo manoma anksčiau (ankstesnė data nebuvo paremta apskaičiavimais, o buvo paimta tiesiog nuo lubų), ir nors DNR iš Fujanio olos dantų nebuvo tiriama, bet jau tvirtinama, kad ji „afrikietiška“ pagal kilmę. Operatyviai pasirodė trumpas (Dennell, 2015) straipsnis aptarimas žurnale Nature (pavadintas „Homo sapiens Kinijoje prieš 80 tūkstančių matų“, kurio jau pirmoje frazėje pranešama, kad žmogus išėjo iš Afrikos ir perėjo migruodamas per Pietų Aziją, bet kalba vyksta ne apie tai, o apie tai, kada jis išėjo. Pastebėjote, kad paminėjimo 120 tūkstančių metų datos nėra straipsnio pavadinime? Ir toliau vyksta aptarimas, kad „dauguma tyrinėtojų sutinka su tuo, kad mūsų rūšis atsirado Rytų Afrikoje prieš 190-160 tūkstančių metų, ir po to paplito po rytinę Viduržemio jūros pakrantę“. Į šią koncepciją perpasakojimo autorius montuoja paskutinius kinų duomenis, nors jie apie „išėjimą iš Afrikos“ net nemini. Ir tai labai ženklu - „išėjimo iš Afrikos“ koncepcija tapo liberalios inteligentijos religija, ir jie ją gins iki pabaigos bet kokiais metodais, net (ir pirmiausiai) neetiškai, negarbingais metodais.

Globalizmo kreivų veidrodžių karalystė

Mėgiamiausias į Europą globalistų vežamų „pabėgėlių“ žodis – „rasistas.“ Taip jie kiekviena pasitaikiusia proga įžeidinėja europiečius.

Kaip parodė kaimynės Suomijos pavyzdys, pateiktas Lenkijos valdančiosios partijos pirmininko Jaroslavo Kačinskio, juodaodžių gausėja nepaprastai greitai: „Suomija priėmė 100 migrantų iš Afrikos, o šiandien jų jau 180000.“

Jis pasakė: „Jeigu mes norėsime sustabdyti šitą agresijos bangą iš migrantų pusės — nors ir moterų atžvilgiu — teks imtis kokių nors represijų. Jeigu mes imsimės represijų, tai tuojau pat paaiškėtų, kad mes jiems — nacistai. Uždaras ratas. Mes tiesiog negalim į tai įsivelti“, - pasakė Jaroslavas Kačinskis.“ Jis pažymėjo: „Mums tektų tuomet pilnai pakeisti mūsų kultūrą, radikaliai sumažinti saugumo lygį mūsų šalyje, kalba eina ne tik apie terorizmą, šie pavojai žinoma didesni ir reiškia tam tikrą socialinę katastrofą“

Europiečiai, priėmę į savo šalis šituos „pabėgėlius“- užkariautojus dabar jau savo namuose jų padaryti ir „nacistais“, ir „rasistais“.

Europoje vykdomas baltųjų žmonių genocidas, kuri vykdo transnacionalinė bankinė oligarchija, yra akivaizdus faktas. Žinomi baltosios rasės žmonių genocido organizatoriai, vykdytojai, tikslai.

Galutinį baltosios Europos naikinimo tikslą suformulavo „Europos tėvas“ masonas Kudenchovė Kalergi beveik prieš šimta metų. Jo projekte Europos europiečių ateitis atrodė tokiu būdu: europiečiai susimaišo su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyksta kaip skirtingos nacijos, o jų elitas pakeičiamos žydų dvasine vadų kasta.
„Pabėgėliai“, kurie yra europiečių naikinimo įrankiai globalistų rankose, kiekviena pasitaikiusią proga etninius europiečius įžeidžiamai vadina „rasistais.“ Tuo tarpu europietis vadinti juodą žmogų juodu žmogumi (niger – lotyniškai juodas ir neturi jokios kitos prasmės. Pvz. Aspergillus niger – juodas pelėsis) jau „netolerantiška“, gali „kažką įžeisti.“Komentarų nėra:

Rašyti komentarą