2021-04-03

Švabo šeimos vertybės. Johnny Vedmore (straipsnio vertimas)

 


Ar tikrasis Klausas Schwabas yra geras senas dėdė, norintis padaryti gera žmonijai, ar jis iš tiesų yra nacių kolaboranto sūnus, kuris naudojo vergišką darbą ir padėjo naciams sukurti pirmąją atominę bombą? - klausia Johnny Vedmore'as savo tyrime, paskelbtame portale Unlimited Hangout.

https://unlimitedhangout.com/2021/02/investigative-reports/schwab-family-values/

2001 m. Rugsėjo 11 d. rytą Klausas Schwabas pusryčiavo Park East sinagogoje Niujorke su rabinu Arthuru Schneieriu, buvusiu Pasaulio žydų kongreso viceprezidentu, artimu Bronfmano ir Lauderio šeimų bendražygiu. Kartu jie stebėjo vieną iš įspūdingiausių ateinančių dvidešimties metų įvykių, kai lėktuvai įsirėžė į Pasaulio prekybos centro pastatus. Praėjus dviem dešimtmečiams, Klausas Schwabas vėl sėdi dar vienos žmonijos kartos gyvenimą apibrėžiančios istorijos pirmoje eilėje.

Kada artėja tragedija, Schwabas visada turi vietą pirmoje eilėje, ir jo artumas pasaulį keičiantiems įvykiams greičiausiai priklauso nuo to, kad jis yra vienas iš pačių įtakingiausių žmonių Žemėje. Kaip pasaulinės ekonomikos forumo, „tarptautinės viešojo ir privačiojo bendradarbiavimo organizacijos“ varomoji jėga, Schwabas daugiau nei 50 metų pritraukia į Davoso klubą valstybių vadovus, pirmaujančius verslo vadovus, akademinių ir mokslo sluoksnių atstovus. Visai nesenai jis taip pat sukėlė daugelio pyktį dėl nesenai atlikto „Great Reset“ ( „Didžiojo atstatymo“) lyderio vaidmens, tapusio veržliu bandymu perdaryti viso pasaulio civilizaciją Pasaulio ekonomikos forumo elito ir jų sąjungininkų naudai.2021 m. sausio mėn. metiniame forumo susitikime Schwabas pabrėžė, kad pasitikėjimo stiprinimas bus neatsiejamas nuo „Great Reset“ sėkmės, o tai signalizuos apie tolimesnę ir taip masinę viešųjų ryšių kampanijos plėtrą. Nors Schwabas ragino kurti pasitikėjimą per nenurodytą „pažangą“, pasitikėjimą paprastai palengvina skaidrumas. Galbūt todėl daugelis atsisakė pasitikėti ponu Schwabu ir jo motyvais, nes tiek mažai žinoma apie šio žmogaus istoriją ir kilmę iki jo aštuntojo dešimtmečio pradžioje įkurto Pasaulio ekonomikos forumo.

Kaip ir daugelis žymių elito remiamų darbotvarkių frontmanų, internetiniai įrašas apie Schwabą buvo gerai išvalyti, todėl sunku rasti informacijos apie jo ankstyvąją istoriją ir informaciją apie jo šeimą. Tačiau, gimęs 1938 m. Ravensburge, Vokietijoje, pastaraisiais mėnesiais daugelis spėliojo, kad Schwabo šeima galėjo būti susijusi su ašies (Vokietija, Italija, Japonija, A.L.) karo pastangomis, ryšiais, kurie, jei jie bus atskleisti, gali kelti grėsmę Pasaulio ekonomikos forumo reputacijai ir sukelti nepageidaujamą dėmesį jo skelbiamoms misijoms ir motyvams.

Šiame Unlimited Hangout tyrime, praeitis, kurią Klausas Schwabas stengėsi nuslėpti, detaliai tiriama ir atskleidžia Schwabo šeimos dalyvavimą nacių atominės bombos kūrime, bet ir neteisėtoje Pietų Afrikos apartheido režimo branduolinėje programoje.

Ypač demaskuojanti yra istorija Klauso tėvo, Eugeno Schwabo, kuris vadovavo nacių Vokietijos remiamam Šveicarų inžinerijos firmos, žymios karo metų rangovės, skyriui. Ši kompanija, naudojo vergų darbą gaminant sunkųjį vandenį savo branduolinei programai. Po daugelio metų, toje pačioje kompanijoje, jaunas Klausas Schwabas dirbo direktorių taryboje, kai buvo priimtas sprendimas aprūpinti rasistinį Pietų Afrikos aparteido režimą reikalinga įranga šiam siekiant tapti branduoline valstybe.

Kadangi Pasaulio ekonomikos forumas dabar yra ryškus branduolinių ginklų neplatinimo ir „švarios“ branduolinės energijos gynėjas, Klauso Schwabo praeitis daro jį prastu jo išpažįstamos dabarties ir ateities darbotvarkės atstovu. Vis dėlto gilinantis į jo veiklą tampa aišku, kad tikrasis Schwabo vaidmuo jau seniai buvo „formuoti globalias, regionines ir pramonės šakų darbotvarkes“, kad užtikrinti tęstinumą daug didesnių, daug senesnių programų, kurios užsitarnavo blogą šlovę po Antrojo Pasaulinio karo, tarp kurių ne tiktai branduolinės technologijos, bet ir eugenikos paveikta gyventojų kontrolės politika.

Švabų istorija

1870 m. liepos 10 d. Klauso Schwabo senelis Jakobas Wilhelmas Gottfriedas Schwabas, vėliau vadinamas tiesiog Gottfriedu, gimė Vokietijoje, kariavusioje su kaimynais prancūzais. Karlsruhe, miestas, kuriame gimė Gottfriedas Schwabas, buvo Badeno Didžiojoje Kunigaikštystėje, kurią 1870 m. valdė 43 metų Badeno didysis kunigaikštis Frederikas I. Kitais metais minėtas kunigaikštis turėjo dalyvauti Vokietijos imperijos paskelbime, vykusiame Versalio rūmų veidrodžių salėje. Jis buvo vienintelis dabartinio imperatoriaus Vilhelmo I žentas ir, kaip Frederikas I, buvo vienas iš valdančių Vokietijos suverenų. Kai Gottfriedui Schwabui sukaks 18 metų, Vokietija matys, kaip Wilhelmas II užims sostą mirus jo tėvui Frederickui III.1893 m. 23 metų Gottfriedas Schwabas oficialiai išvyko iš Vokietijos, atsisakęs Vokietijos pilietybės ir palikęs Karlsrūhę, kad emigruoti į Šveicariją. Tuo metu jis buvo žinomas kaip paprastas kepėjas. Čia Gottfriedas sutiko penkiais metais jaunesnę Marie Lappert, kilusią iš Kirchbergo netoli Berno (Šveicarija). Jie susituokė 1898 m. gegužės 27 d. Roggwily mieste netoli Berno, o kitais metais - 1899 m. balandžio 27 d. - gimė jų vaikas Eugenas Schwabas. Gimimo metu Gottfriedas Schwabas buvo pasistūmėjęs karjeroje ir tapęs mašinų inžinieriumi. Kai Eugenui buvo maždaug vieneri metai, Gottfriedas ir Marie Schwabai nusprendė grįžti gyventi į Karlsrūhę, o Gottfriedas vėl kreipėsi dėl Vokietijos pilietybės.

Eugenas Schwabas eis savo tėvo pėdomis ir taip pat taps mašinų inžinieriumi, o ateinančiais metais jis patars tai padaryti ir savo vaikams. Eugenas Schwabas ilgainiui pradės dirbti gamykloje Aukštutinės Švabijos mieste, Pietų Vokietijoje, Ravensburgo rajono sostinėje Badene-Viurtemberge.

Gamykla, kurioje jis formuos savo karjerą, buvo Šveicarijos įmonės, pavadintos Escher Wyss, Vokietijos filialas. Šveicarija turėjo daug ilgalaikių ekonominių ryšių su Ravensburgo sritimi, o XIX amžiaus pradžioje Šveicarijos prekybininkai čia atveždavo verpalų ir audimo gaminių. Tuo pačiu laikotarpiu Ravensburgas iki 1870 m. į giliai Šveicarijos Alpėse esantį Rorschachą pristatinėjo grūdus, greta veislinių gyvūnų ir įvairių sūrių. Nuo 1809 iki 1837 metų Ravensburge gyveno 375 šveicarai, nors iki 1910 m. Šveicarijos gyventojų skaičius čia sumažėjo iki 133.

1830-aisiais metais kvalifikuoti Šveicarijos darbuotojai įkūrė medvilnės fabriką su inkorporuotomis balinimo ir apdailos gamyklomis, priklausančiomis ir prižiūrimomis brolių Erpf. Ravensburgo arklių turgus, įkurtas apie 1840 m., taip pat pritraukė daugybę žmonių iš Šveicarijos, ypač 1847 m. atidarius geležinkelio liniją iš Ravensburgo į Friedrichshafeną, miestą, esantį prie netoliese esančio Bodeno ežero, Šveicarijos ir Vokietijos pasienyje.

Rorsacho grūdų prekiautojai reguliariai lankydavosi Ravensburger Kornhaus ir galų gale šis tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir prekyba paskatino mieste atsidaryti Ciuricho mašinų gamyklos Escher-Wyss & Cie filialą. Tai įvyko po to, kai 1850–1885 m. buvo baigta traukinių linija, jungianti Šveicariją su Vokietijos geležinkelio tinklu. Gamyklą 1856–1859 m. įsteigė Walteris Zuppingeris ir ji pradėjo gamybą 1860 m. 1861 m. mes matome pirmą oficialų gamintojų Escher-Wyss Ravensburge patentą „ypatingos priemonės mechaninėse audimo staklėse, skirtos juostų audimui“. Šiuo metu „Escher Wyss“ Ravensburgo skyriui vadovavo Walteris Zuppingeris ir jis būtų ten, kur jis sukūrė savo tangentinę turbiną ir kur gavo daugybę papildomų patentų. 1870 m. Zuppinger kartu su kitais taip pat įkūrė popieriaus gamyklą Baienfurte netoli Ravensburgo. 1875 m. Jis išėjo į pensiją ir visas jėgas skyrė tolesniam turbinų tobulinimui.


1860 m. Escher-Wyss Ravensburg gamyklos steigimo dokumentas.Naujojo šimtmečio pradžioje Escher-Wyss atidėjo į šalį juostų audimą ir pradėjo koncentruotis į daug didesnius projektus, tokius kaip didelių pramoninių turbinų gamyba, o 1907 m. jie siekė „patvirtinimo ir koncesijos procedūros“ hidroelektrinės statybai netoli Dogern ant Reino, apie kurią buvo pranešta Bazelio brošiūroje nuo 1925 m.

1920 m. Escher-Wyss susidūrė su finansiniais sunkumais. Versalio sutartis apribojo Vokietijos karinį ir ekonominį augimą po Didžiojo karo, o Šveicarijos kompanija skaitė, kad kaimyninių nacionalinių civilinės inžinerijos projektų nuosmukis yra per didelis. Escher-Wyss centrinis padalinys buvo įsikūręs Ciuriche ir datuojamas 1805 m., o įmonė, kuriai vis dar buvo naudinga gera reputacija ir daugiau nei šimtmetį trunkanti istorija, buvo laikoma pernelyg svarbia, kad ją būtų galima prarasti. 1920 m. gruodžio mėn. buvo atlikta pertvarka nurašant akcinį kapitalą nuo 11,5 iki 4,015 milijonų Prancūzijos frankų, kuris vėliau vėl padidintas iki 5,515 milijono Šveicarijos frankų. 1931 finansinių metų pabaigoje Escher-Wyss vis dar prarasdavo pinigus.

Vis dėlto 1920-ųjų dešimtmetį pati įmonė toliau vykdė plataus masto civilinės inžinerijos sutartis, kaip pažymėta 1924 m. oficialiame Wilhelmo III Uracho princo laiške bendrovei „Escher-Wyss“ ir Uracho namų turto valdytojui buhalteriui Julius Heller. Šiame dokumente aptariamos „Vokietijos vandens turbinų gamintojų asociacijos bendrosios hidroelektrinių mašinų ir kitos įrangos pristatymo sąlygos“. Tai patvirtina ir brošiūra „Vokietijos vandens turbinų gamintojų asociacijos sąlygos turbinoms ir mašinų dalims montuoti Vokietijos reiche“, išspausdintoje 1923 m. kovo 20 d. Escher-Wyss reklaminėje brošiūroje apie universalų alyvos slėgio reguliatorių.

Po to, kai Didžioji Depresija 1930-jų pradžioje ištuštino pasaulio ekonomiką, Escher-Wyss paskelbė, kad „ryšium su katastrofišku ekonominės situacijos vystymusi dėl valiutos infliacijos kompanija [Escher-Wyss] laikinai nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimų įvairiose valstybėse-klientėse“. Kompanija taip pat pranešė, kad prašys atidėjimo teismo su Šveicarijos laikraščiu Neue Zürcher Nachrichten, kuris 1931 m. gruodžio 1d. pranešė, kad „kompanijai Escher-Wyss buvo leista sustabdyti bankrotą iki 1932 m. kovo pabaigos ir, kuratoriumi Šveicarijoje paskirta patikėjimo bendrovė .“ Straipsnyje optimistiškai teigiama, kad „turėtų būti perspektyva tęsti veiklą“. 1931 m. Escher-Wyss dirbo apie 1 300 pagal sutartis dirbančių darbuotojų ir 550 samdomų darbuotojų.

1930-ųjų viduryje Escher-Wyss vėl atsidūrė sunkioje finansinėje padėtyje. Siekiant šį kartą išgelbėti inžinerijos įmonę, buvo įkurtas konsorciumas. Konsorciumą iš dalies sudarė Šveicarijos federalinis bankas (kuriam atsitiktinai vadovavo Maxas Schwabas, niekuo nesusijęs su Klausu Schwabu) ir įvyko tolesnė įmonės restruktūrizacija. 1938 m. buvo paskelbta, kad firmos inžinierius pulkininkas Jacobas Schmidheiny'as taps naujuoju Escher-Wyss direktorių valdybos pirmininku. Netrukus po karo pradžios 1939 m. Schmidheiny buvo cituojamas sakant: „Karo pradžia nebūtinai reiškia nedarbą mašinų pramonėje neutralioje šalyje, priešingai“. Escher-Wyss ir jo naujoji vadovybė, matyt, nekantriai laukė pelno iš karo, nutiesdama kelią virsmui į pagrindinį nacių karinį rangovą.

Tęsinys: http://lebionka.blogspot.com/2021/04/svabo-seimos-vertybes-johnny-vedmore_4.html

Vertimo pradžia: 1 dalis2 dalis3 dalis, 4 dalis.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą