2021-11-01

Arkivyskupas Vigano suabejojo Popiežiaus Bergoglio protiniu ir moraliniu tinkamumu eiti pareigas

 


Arkivyskupo Carlo Maria Viganò kreipimesi į vyskupus apmąstomas JAV prezidento J. Bideno vizitas pas popiežių Pranciškų.


Kreipimesi rašoma:

Spalio 29 d. vizito Vatikane proga spaudos agentūros išplatino žinią, kad Joe Bidenas pranešė susitikimo turinį ir pasakė, jog Pranciškus pavadino jį "geru kataliku" ir pakvietė "toliau priimti Komuniją". Nerimą kelia tai, kad iki šiol iš Vatikano spaudos tarnybos nesulaukta jokio patikslinančio komentaro. Todėl belieka daryti prielaidą, kad Džo Baideno žodžiai atitinka tiesą ir kad Bergoglio iš tiesų juos pasakė.

Net jei tai, ką pasakė Bidenas, visiškai atitinka Jorge Mario Bergoglio, kuris pagarsėjusį radikalų abortų aktyvistą pavadino "didžiuoju italu", nepadorius išsisukinėjimus, akivaizdu, kad tokie pasisakymai yra neregėtas skandalas, nes jais nepasmerkiama abortus remiančios politinės asmenybės pozicija, paneigiama nekintama Bažnyčios Magisteriumo pozicija ir skamba kaip akivaizdus kvietimas šventvagiauti, išniekinti Švenčiausiąją Eucharistiją priimant ją viešos ir akivaizdžios nuodėmės būsenoje.

Kiekvienas katalikas žino, kad bejėgės būtybės nužudymas motinos įsčiose yra siaubingas nusikaltimas; ir kad didžiausią skandalą tikintiesiems kelia ne tik Joe Bidenas kaip įsitikinęs abortų šalininkas, bet ir pats Bergoglio, kuris pripažįstamas kaip turintis aukščiausiojo Bažnyčios ganytojo autoritetą. Jo griovimo darbas nežino atokvėpio prieš nustebusią kardinolų ir vyskupų tylą.

Labai retos išimtys ganytojų, kuriems iš tiesų rūpi jiems patikėtos sielos - tarp kitų pavyzdžių išsiskiria Jo Eminencija kardinolas Burke'as - dauguma jų brolių vyskupų ir Vatikanas priešiškai žiūri į Kristaus Bažnyčios misiją, kuri šiandien buvo redukuota į klimato kaitą, integracinį kapitalizmą ir masinį skiepijimą, ir tai kelia nerimą.

Neseniai Bergoglio pripažintas "moraliniu vadovu" Lynn Forester de Rothschild vadovaujamoje Įnkliuzinio kapitalizmo taryboje, o Džefrį Davidą Sachsą jis paskyrė Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos nariu. Sachsas yra Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi sprendimų tinklo prezidentas, pasaulio gyventojų skaičiaus mažinimo ir kovos su klimato kaita šalininkas - tai neturi nieko bendra su popiežiaus misija ir turėtų paskatinti Bažnyčios prelatus rimtai paklausti savęs apie Bergoglio protinį ir moralinį tinkamumą užimamoms pareigoms.

Tikinčiuosius raginu Pijaus XI įsteigtos šventės, skirtos mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus socialinei Karalystei pagerbti, proga maldauti Dieviškąją Didenybę, prašant, kad tarp daugelio dabartinės krizės kamuojamų visuomenių Kristaus Bažnyčia būtų pirmoji, kurioje Jėzus Kristus, šiandien pakeistas globalistinės ideologijos stabų, sugrįžtų karaliauti.

+ Carlo Maria Viganò, arkivyskupas

2021 m. spalio 31 d., sekmadienis

Domini Nostri Jesu Christi Regis

https://www.lifesitenews.com/opinion/vigano-to-worlds-bishops-question-the-moral-and-mental-suitability-of-bergoglio-as-pope/?utm_source=featured&utm_campaign=usaKomentarų nėra:

Rašyti komentarą