2016-09-14

Aleksandras Duginas: Transhumanizmas – Mirties nuosprendis žmonijai


Transhumanizmo filosofija įgauna vis didesnį populiarumą visame pasaulyje, ir visų pirma Vakaruose, kur ji ir užgimė. Jos simboliu yra apskritimas su lotyniška H raide – nuo human, žmogiška – ir pliuso ženklas (H+).Ką šita madinga srovė, atvedanti progreso idėją iki jo logiškos pabaigos, žada savo adeptams ir kuo ji gresia visiems žmonėms, paaiškino filosofas ir politologas Aleksandras Duginas.

Transhumanizmas numato sukūrimą žmogaus rūšies pagrindu labiau išvystytų būtybių – naudojant visas techninio progreso priemones. „Tai pasiekiama tobulinant visas žmogaus organizmo dalis per jų pakeitimą dirbtinomis detalėmis, neatskiriamomis nuo organizmo dalių ir vidaus organų. Prie priklauso sąmonės imitacijos technologijos arba sąmonės įrašymo ant atskirų kaupiklių – kartografija, smegenų mepingas. Naujausi genomo struktūros atradimai leidžia koreguoti organizmus (gerinti jų savybes) ir baziniame lygyje“, - sako filosofas.


Tokiu būdu, konstatuoja Duginas, kalbama, nei daug nei mažai, apie sukūrimą „postžmonijos, kuri bus išlaisvinta nuo ligų, netobulybių ir galų gale pasieks fizinį nemirtingumą“. Manoma, kad kūną bus galima „pakeisti arba pataisyti“, o po kurio tai laiko ir „atspausdinti ant tris D printerio“, o „virtualūs tinklai taps nauja gyvenimo sritimi, palaipsniui ir pilnai išstumdami mums įprastą realybę“.

Filosofas perspėja, kad transhumanizmas – ne tik keistuolių, dizainerių arba techninio progreso fanatikų užsiėmimas. Tai - „duodantis rezultatą paskutinių šimtmečių vektorius, kada žmonija rimtai patikėjo į mitą apie progresą ir evoliuciją“. Todėl „H+“ - tai paskutinė loginė išvada visos Naujojo amžiaus epochos, Moderno“.

Pagrindine moderno idėja, primena Duginas, buvo žmogaus išlaisvinimas iš visų jo apribojimų. Pirmiausiai – iš religijos, tradicijų, luomų bendruomenės. Vėliau atakos objektu tapo valstybė ir nacija, kurias liberalai stengiasi pakeisti pilietine visuomene. Toliau - “suniveliavo norminį lyčių ir normalios šeimos supratimą, legalizuodami įvairias genderinių mutacijų ir iškrypimų formas“.
Ir viskas vyko, konstatuoja Duginas, atsiradimo ir tobulinimo naujų gamybos formų, skaičiavimo technikos, programavimo ir naujų medžiagų sintezės fone. To išdavoje laipsniškai ideologija ir technologija susiliejo į kažką vientiso ir nesuskaldomo: technikos progresas tapo ideologijos faktoriumi, o ideologija, savo ruožtu, tapo ne kuo kitu kaip technologija, kuo ir galima paaiškinti politikos pakeitimą įvairių formų politinėmis technologijomis.

Taip Vakarų visuomenė „priėjo prie paskutinės žmonijos išlaisvinimo nuo apribojimų fazės: Vakaruose jau nebėra nei religijos, nei valstybės pilna šio žodžio prasme, nei politinių hierarchijų, nei normalių šeimų“.

Kitais žodžiais, visos formos ribų įveikimo – tai yra transgresijos – pilnai pereitos. Liko padaryti tiktai vieną, paskutinį žingsnį – įveikti pačios žmogaus rūšies ribas. Tai ir yra „H+“ - paskutinis liberalizmo žodis. Todėl transhumanizmas, pabrėžia Duginas, - tai „ne pašalinis keistas reiškinys techninio vystymosi, tai loginė Naujojo amžiaus pabaiga, mes turime iki to prieiti – prie epochos kiborgų, hibridų, mutantų ir chimerų, ir mes prie to priėjome“.

Duginas neabejoja, kad šiai dienai absoliuti dauguma žmonijos nepasiruošusi virsti į kiborgus arba mutantus, tačiau „kas jos klausia, šitos žmonijos daugumos?“


„Visą istoriją daro elitos. Masės niekada ir niekam nepasirengusios. Nepasirengusios – jas parengs, ir taip, kad niekas ir nepastebės“, - sako filosofas.

Duginas įsitikinęs, kad „transhumanizmas neišvengiamas tuo atveju, jeigu mes priimame Naujojo amžiaus tendenciją – tikėjimą į progresą, žmonijos vystymą ir tobulinimą“.

„Šią religiją – tiksliau, pseudoreligiją – atnešė į Europą ir pasaulį Švietimo epocha, - primena jis. - Palaipsniui šita erezija pakeitė savimi arba išstūmė į periferiją visas tradicines religijos formas, visų pirma krikščionybę“.

Filosofas įspėja, kad šiame progreso kelyje neįmanoma sustoti pusiaukelėje:“ Pasakę "а", jūs priversti pasakyti "b", "c", "d", ir visas kitas alfabeto raides. "H+" – tai paskutinė raidė. Toliau prasideda kompiuterinė kalba“.


Principinę kovą su transhumanizmu kovoja nuoseklūs fundamentalūs tradicionalistai, kurie atmeta ne tiktai šią paskutinę mutaciją, bet ir visą Moderną – pačią progreso idėją, vystymąsį, mokslinį pasaulio paveikslą, demokratiją ir liberalizmą. Kaip pažymi Duginas, jie „teigė ir teigia Dievą, Bažnyčią, imperiją, luomus, valstybingumą ir liaudies papročius“, puikiai suprasdami, kad „šiuolaikinis pasaulis – tai ne progresas, o nuosmukio rezultatas, antikristo karalystė“. Todėl, įspėja filosofas, kova su „H+“, šiuo paskutiniu moderno virsmu, įgaudama jo kitas puses, beprasmė. Tai reiškia, kad „jeigu mes norime pakeisti mūsų likimą, reikia sugrįžti į praeitį ir suprasti, kurioje vietoje mes padarėme fatalinę klaidą“.

Baigdamas filosofas perspėja, kieno rankų darbas yra tranhumanizmas: „Šventas raštas perspėja, kieno rankų darbas yra transhumanizmas: „Šventasisi raštas tvirtina, kad velnias gali beveik viską. Bet jis negali sukurti žmogų. Jis sugeba tik ji suparodijuoti, pagaminti jo simuliakrą. Transhumanizmas – tai jo išmislas. H+ - aiškiai jo išmislas. 
Vertė Algimantas Lebionka


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą