2016-09-12

Pabėgėliai iš Vokietijos vyksta atostogauti į tas valstybes iš kurių jie pabėgo


Welt paskelbė žurnalistinį laikraščio „Welt am Sontag“ tyrimą, kuris atskleidė visą ES valdžių idiotizmą. Paaiškėjo, kad šitie „vargšai pabėgėliai“, kurie atbėgo į ES dėl „grėsmės jų gyvybėms“, vos susitvarkę dokumentus prieglobsčiui gauti ir gavę sočias europines išmokas, vyksta atostogauti į tas valstybes iš kurių „pabėgo“.

Tokie faktai buvo nustatyti Berlyne. Ekspertai mano, kad tai visos Vokietijos masto reiškinys. „Pabėgėliai“ prieglobsčio prašytojai „Welt am Sontag“ žurnalistų duomenimis, kuriuos jie gavo iš patikimų šaltinių, vyko atostogauti į Siriją, Afganistaną, Libaną.

Federalinės darbo agentūros spaudos sekretorius patvirtino: „Yra tokie atvejai“. „Mes neatlikome analizės, todėl šia tema aš neturiu jokios informacijos“, - pasakė spaudos atstovas.

Kaip pranešė Federalinė agentūra ir Federalinė žinyba migracijos ir pabėgėlių klausimams (BAMF) renka duomenis, kad pateikti teikimą ir Afganistaną, Libaną, Iraką ir kitas islamo valstybes nedelsiant klasifikuoti kaip saugias musulmonams valstybes. Iš ten, matomai, bus priimami Vokietijoje ir Europoje tiktai krikščionys, ezidai ir kiti ne musulmonai, nes jiems iš tikrųjų kyla grėsmė iš musulmonų pusės. Musulmonas, kuris nori bėgti nuo pilietinio karo Sirijoje, iš tikrųjų net savo tėvynėje turi pakankamai daug saugių vietovių. Kas nori nepaisant to išvykti, jie privalomai turi būti patalpinami kaimyninėse islamiškose valstybėse, kaip Turkija ir Jordanija. Tas pats liečia ir Iraką: kas nenori dalyvauti kruvinoje sunitų ir šiitų priešpriešoje, gali persikelti į saugias zonas Irake, arba vykti į pabėgėlių stovyklas kaimyninėse islamo valstybėse. Šiitai gali būti, pavyzdžiui, priimti Irano. ES galėtų remti šias migrantų stovyklas finansiškai, bet neįsileisti milijonines armijas faktinių ekonominių migrantų ir nusikaltėlių į savo teritorijas.

Jeigu Vokietijoje būtų atsakinga Valdžia ji turėtų paskelbti šūkį: „Jokių musulmonų pabėgėlių Vokietijoje“.

Jeigu Lietuvos valdžia turėtų bent kruopelytę proto ir sąžinės, tuoj pat nutrauktų šitą komediją su
„pabėgėliais.“

Visus dykaduonius socialinius parazitus arabus nedelsiant reikia vyti lauk iš Lietuvos. Tai jokie ne pabėgėliai, todėl negali būti jiems jokių „integracijų“ ar „prieglobsčių.“

„Welt am Sontag“ žurnalistų tyrimas dar kartą patvirtino, kad Europą ir į Lietuvą vyksta ne pabėgėliai, o parazitai.

Šituos socialinius parazitus reikia nedelsiant vyti lauk iš Lietuvos!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą