2016-09-18

Pabėgėliai gyvena geriau už daugelį Lietuvos ir Austrijos gyventojų


Globalistų organizuotas socialinių parazitų perkėlimas į Europą iš Afrikos ir Artimųjų rytų, kurie klaidinimo sumetimais yra pavadinti „pabėgliais,“ tarnauja vienam tikslui - nacionalinių Europos valstybių ir baltosios rasės žmonių sunaikinimui. Kad kuo daugiau į Europą pritraukti dažniausiai protiškai atsilikusių, mažaraščių, nenorinčių ir nesugebančių dirbti žmonių, jiems sukuriamos geresnės ekonominės sąlygos, negu tos, kurias turi vietos gyventojai.

Daugumos lietuvių svajonė yra apsigyventi Lietuvos sostinėje Vilniuje ir, kad valdžia dar išnuomotų čia butą, aprūpintų pinigais pragyvenimui. Tuo tarpu į Lietuvą vežami šie socialiniai parazitai, apgyvendinami ne kur nors apleistoje provincijoje, o valstybės širdyje-sostinėje. Jiems mokamos išmokos viršija daugumos Lietuvos senelių ir vaikų, jaunimo pajamas, bet nepaisant to, šie veltėdžiai skundžiasi, kad jiems šių pinigų nepakanka.

Taip vadinamų „pabėgėlių“ socialinį parazitizmą atskleidė Olandijos vyriausybės atlikti tyrimai. Jie parodė, kad 65 % „pabėgėlių“, prieš 25 metus atvykusių į Olandiją, iki šiol yra bedarbiai. O bedarbiai jie todėl, kad jie čia atvežti ne dirbti, o parazituoti. Kad niekada nedirbs atvirai pasakoja ir „pabėgėliai“ Anglijoje.

Labai išraiškingas siužetas apie Olandijoje gyvenančius turkus, kurie tyčiojasi iš olandų ir giriasi, kad jiems nereikia dirbti, kad Olandijoje jie ir nedirbdami gerai gyvena.

Austrijos dienraštis Krone pranešė, kad Austrijos konservatyvios partijos klubo pirmininkas Rainholdas Lopatka sukritikavo valdančią koaliciją, kad ši diskriminuoja austrus. Austrų fermeris, jo žodžiais, visą gyvenimą sunkiai dirbęs ir mokėjęs mokesčius, gauna 620 eurų pensiją, o tuo tarpu nieko Austrijai nedavęs „pabėgėlis“ gauna iš Austrijos vyriausybės per mėnesį 837.60 eurus. Tai dar labiau neteisinga, pasakė jis, kad fermerio sūnus irgi priverstas mokėti socialinei sistemai, kuri išlaiko žmones, kurie jai niekuo nepadėjo ir tik vakar atvyko į šalį.

Prieglobsčio suteikimo klausimas yra senas ginčų objektas. Austrijos laisvės partija reikalauja sumažinti išmokas „pabėgėliams“. Šios partijos mano, kad sumažintos išmokos, bus mažesniu stimulu migrantams veržtis į Austriją. Tuo tarpu socialistai ir žalieji nori šiems socialiniams parazitams skirti dar daugiau pinigų.

Migracijos krizė brangiai kainuoja Austrijai. Yra paskaičiuota, kad išlaidos migrantams siekia 12 milijardų eurų ir tai septynis kartus viršija krašto gynybai skiriamą biudžetą.

Austrija išleido dideles lėšas mėgindama deportuoti migrantus. Jiems buvo siūloma po 500 eurų ir lėktuvo bilietai į namus. Bet, kadangi „Austrija siūlo geresnį gyvenimą“, niekas nenori sugrįžti namo.

Breitbart rašoma, kad į Didžiają Britaniją atvykusių 20000 sirų migrantų išlaikymas iki 2020 metų valstybei kainuos £1,7 milijardų.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą