2020-12-04

Kreipimasis į Lietuvos respublikos vyriausiąjį ginkluotų pajėgų vadą gerb. Prezidentą G. Nausėdą. Kun.majoras Alfonsas Bulotas

 

Kas atsitiko su Lietuvos kariuomene?

Kad vyko kariuomenės kūrimasis, ir buvo klaidų, tai suprantama. Bet dabar po 30 metų apsiginklavę ir fiziškai ir intelektualiai pagal NATO standartus, kodėl pradėta priešinti Lietuvos kariuomenę su jos piliečiais? Į jokius komentarus negali sutilpti, kai pirmieji Krašto apsaugos savanoriai su pasitikėjimu gaudami iš KAM tarnybinius gyvenamus butus ir atsisakę savo gyvenamų vietovių, iki šių dienų negali išsipirkti butų, kad galėtų užtikrinti savo šeimų ateitį? „Auksiniai“ šaukštai? Nesolidžios pensijos? Kartą karininkas rodydamas į kompiuterio ekrano finansines sąskaitas, klausė manęs: „kam tos milijoninės litų sutartys kapelione, kasmet skiriamos remontams už savus pastatus“? Užsigeista kariniais poligonais paversti derlingą dirbamą žemaičių žemę ir ardant visos Lietuvos kraštovaizdį? Ir paskutinė rakštis - represinis karo policijos įstatymas prieš savo piliečius? Tai kas išvardinta mano manymu netgi nėra ką svarstyti. Tai antihumaniški, antipilietiški dalykai ir jokiais manau išstatymai negali būti pateisinti. Lietuvos kariuomenė kūrėsi ne lauko sąlygomis kaip 1918 metais. Pasitraukiant TSRS kariuomenei, pastatai liko, savanorių netrūko, tik trūko sąžiningumo iš to meto Ministerijų. 

Prašau vyriausiąjį ginkluotųjų pajėgų vadą gerb. Prezidentą vetuoti Seimo priimtą įstatymą dėl kariuomenės panaudojimo taikiu metu kaip represinių priemonių taikymą prieš savo krašto piliečius, kas nesutampa su Krašto apsaugos statusu, jeigu seimas priėmė atskirą įstatymą.

Pagarbiai LR kariuomenės vyriausiasis kapelionas dimisijos maj. A. Bulotas.

Turintis Valstybinius ir KAM liudijimus ir ženklus kaip prisidėjęs prie Lietuvos kariuomenės kūrimo, jos institucijų saugumo. Savo veikla prisidėjęs prie Lietuvos partizanų atminties išsaugojimo, remdamas partizanų veiklą. Padėjęs gerus pagrindus tiek tarptautinėje tiek Lietuvos kapelionų tarnystėje, patvirtintomis NATO padėkomis ir tęsiantis, kaip gyvas liudininkas iš Sausio 13 Laisvės, patriotinę kultūrinę auklėjamą veiklą, daugelį metų lankant Lietuvos mokyklas.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą