2020-12-06

Nausėda ir jo formuojama vyriausybė primena gaidį ant mėšlo krūvos. Kaip šitą mėšlą mėšime?


Nausėdos vykdoma ministrų atranka turi globalistų Valenbergų banko klerko logiką: surinktos visos šiukšlės, kurių paskirtis – kuo greičiau praskolinti ir sunaikinti Lietuvą, lietuvių tautą, o tautos likučius paversti „kiekybės žmonėmis“ (Europos tėvo Kudenhove Kalergi planas), žydų - „kokybės žmonių“ vergais, prieš tai sumaišius su negrais ir aziatais. Kaip tai bus daroma? Technologija labai aiški, Briuselio aprobuota. Lenkai ir vengrai nesutinka susinaikinti, reiškia jie – pažeidžia „teisės viršenybę“ ir demonizuojami Briuselio torelastų, jų nupirktos žurnalistikos.Valstybės praskolinimas vyksta stulbinančiu tempu, reiškia, premjere turi būti beprotė ir nusikaltėlė, kuri prieš keliolika metų ėmė kreditus iš privačių bankų po 10 procentų. Negirdėti procentai suvereniai skolai! Už tai būtina teisti, o ne skirti premjeru. Tam, kad galutinai sugriauti ir sulyginti su žeme teisinę sistemą, ministru paskiriama reikiamo išsilavinimo ir jokios patirties neturinti ištatuiruota „bydlo.“

Nacionalinio susivienijimo partijos pareiškime sakoma, kad „2020 m. Seimo rinkimai atspindėjo vykstantį Lietuvos politinės raidos lūžį. Pirmą kartą per atkurtosios Nepriklausomybės laikotarpį į politinę areną iškilo radikaliai ideologizuota politinė organizacija. Valdančiosios koalicijos nare tapo Laisvės partija – ideologiškai išsigryninusi atvirai totalitarinė neokomunistinė partija. Ši partija – Lietuvą sovietinės okupacijos laikotarpiu administravusios LKP tiesioginė ideologinė įpėdinė ir nuosekli jos idėjų ir vykdytos politinės programos paveldėtoja ir tęsėja. Laisvės partijai būdingas ideologinis ir politinis nuoseklumas leidžia jai primesti savo politinę valią ir programines nuostatas koalicijos partnerėms, pirmiausia – didžiausią frakciją Seime turinčiai, tačiau ideologiškai margai ir politiškai amorfiškai ir bevalei TS-LKD partijai.“ (…) „Patvirtinus naująją Vyriausybę bus dar nuosekliau ir drastiškiau įgyvendinama neokomunistine ideologija grindžiama „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, kurios galutinis tikslas yra sunaikinti lietuvių tautą ir Lietuvos valstybę. Iš esmės bus tęsiama sovietinių okupantų svajota įgyvendinti „Lietuvos be lietuvių“ programa.“Kad organizuoti nacionalinį pasipriešinimo judėjimą, manau, pirmiausiai reikia suprasti, kaip veikia pasaulinė valdymo piramidė. Apie tai pasakojo bulgarų politikas Plamenas Paskovas vakar paskelbtame video.

https://youtu.be/lZZJ4cHNafc
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą