2018-02-06

Izraelis „pabėgėlių“ problema sprendžia ne Skvernelio metodu, ne „integruoja“ juos piliečių sąskaita, ne padaro socialiniais valstybės parazitais, o varo visus laukŠių metų galioja Izraelio vyriausybės ultimatumą „pabėgėliams“: iki kovo pabaigos išsinešdinti lauk iš Izraelio. Vasario 4 dieną Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pakartojo, kad šiems planams niekas nesukliudys, net Džordžo Sorošo ultrakairioji organizacija „Naujasis izraelietiškas fondas.“ Netanyahu pasakė: „Jums niekas nepadės, migrantai bus išsiųsti“.Priminsiu. Afrikos nelegalai ėmė veržtis į Izraelį 2006 metais, kai į šalį atvyko 200 sudaniečių. Greitai jiems iš paskui atvyko jų giminės, o taip pat dezertyrai iš Eritrėjos kariuomenės. 2007 metais kas mėnesį Izraelio sieną jau kirsdavo po 600 migrantų, tarp kurių tik ketvirtadalis buvo tikri pabėgėliai iš Darfuro. 2007 metų gale šalyje jau buvo 8000 afrikiečių. Imigrantų srautas augo. Nuo 2008 iki 2011 metų į Izraelį prasiskverbė 45000 nelegalių migrantų, pagrinde iš Eritrėjos.


Tuomet per rekordiškai trumpą laiką buvo pastatyta 140 kilometrų siena, kuri užkirto kelią nelegalams. Jeigu 2012 metais į Izraelį atvyko 6357 nelegalių imigrantų, tai po metų — viso 36.

Izraelio teritorijoje 2017 metų pabaigoje buvo 27000 Eritrėjos piliečiai, 7500 sudaniečiai ir 2500 atvykėliai iš kitų Afrikos valstybių.

Per pastaruosius tris metus iš Izraelio buvo iškraustyta 15800 afrikiečių — 9 200 eritrėjiečiai, 5 300 sudaniečių ir 1300 kitų Afrikos valstybių piliečių.

2017 metais 60% išvykusių nelegalų keliavo į Europą, 20% — į Ugandą ir Ruandą ir 16% sugrįžo į tėvynę.

Šių metu pradžioje Izraelyje yra 38 tūkstančių „infiltratų“, kurie į šalį atvyko be reikalingų tam dokumentų.

Dauguma atvykusių į Izraelį „infiltratų“ tvirtino, kad bėgo nuo karo ir persekiojimų, turėjo oficialų pabėgėlių statusą. Izraelio nuomone, tikrų pabėgėlių tarp jų yra 2%, o visi kiti – ekonominiai migrantai. Europoje visi tokie “infiltrantai” padaryti “pabėgėliais.“ Čia net iš Izraelio išprašyti „infiltrantai“ padaromi „pabėgėliais“, nors Izraelyje jie pripažinti ekonominiais migrantais. Tai dar kartą parodo, kad Europos tikslas – negrizuoti ir islamizuoti Europą.

Šių metų Vasario 4 dieną Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad nepaisant antiizraelietiškos ultrakairiosios organizacijos „Naujas izraelietiškas fondas“ pastangų, Afrikos nelegalai bus išvyti už šalies ribų pagal vyriausybės programą. „Tai jums nepadės, šiandien mes pradėjome operaciją išsiuntimo nelegalių migrantų iš Izraelio. Taip pat elgiasi kitos išvystytos valstybės, ir pirmiausiai JAV. Taip pat, kaip mes sustabdėme migraciją tvoros pagalba, kurią aš pastačiau pasienyje su Sinaju, aš įvykdysiu ir savo pažadą apie išvijimą infiltrantų iš šalies“, - parašė Netanyahu Feisbuke“.


Su žodžiais „tai jums nepadės“ Netanyahu pateikė nuorodą į Užsienio reikalų ministerijos portalą, kuriame aprašomos pastangos „Naujojo izraelietiškojo fondo“ užkertant kelią išsiųsti Afrikos nelegalus iš Izraelio, kas atitinka bendrai programai šios organizacijos, dedančios pastangas suniveliuoti Izraelio valstybės žydišką charakterį ir vykdyti tolimesnį šalies užgrobimą arabais ir musulmonais.

Kaip pranešama straipsnyje, paskutiniu metu „Naujas izraelietiškas fondas“ (organizacija, užregistruota JAV ir neturinti formaliai nieko bendro su Izraeliu), išskyrė 600 tūkstančių dolerių veiklai užkertant kelią realizuoti valstybės programą, dėl nelegalų deportacijos.

Pagal vyriausybės planą, iki balandžio mėnesio iš šalies privalo išvykti 35 tūkstančiai nelegalų. Jeigu iki kovo pabaigos to jie nepadarys laisvanoriškai, gavę 3500 dolerių „išvykimui“, tai vyriausybė išsiųs juos priverstinai – atnaujinti susitarimai su Ruanda ir Uganda leidžia tai padaryti be sutikimo pačių deportuojamųjų.


Vasario 4 dieną prasidėjo operatyvinis šios programos realizacijos etapas – pirmai nelegalų partijai įteikti priminimai dėl numatomos deportacijos ir galimybės laisvanoriškai išvykti iš šalies gavus pinigus.

Izraelio valdančiosios partijos „Likud“ ministrų pasitarime, įvykusiame vasario 4 dieną, Netanyahu apkaltino Amerikos milijardierių Džordžą Sorošą sponsoriavimu ultrakairiosios veiklos, nukreiptos sutrukdyti migrantų išvarymo valstybinei programai.

Ankstesnės publikacijos šia tema:

Izraelio ultimatumas „pabėgėliams“ iš Afrikos: per 90 dienų išsinešdinti lauk iš Izraelio. 60 % išvarytų iš Izraelio „pabėgėlių“ vyksta į Europą.

Skvernelis ir Netanyahu: kuo skiriasi protingas žmogus nuo Skvernelio.

Kvaili lietuviai veža negrus į Lietuvą, o protingi žydai juos deportuoja namo.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą