2018-02-05

Jeigu paaiškės, kad lietuvius galima apkaltinti Holokaustu, tai reiškia, kad su mumis galima daryti bet ką. Mes neturėsime ateitiesRūtos Vanagaitės ir jos „Holokausto industrijos“ partnerio ataka prieš Lietuvą nesibaigia. Vanagaitė, kaip skelbia reklamos, Izraelyje surengs naują Lietuvos apspjaudymo akciją Vasario 16 proga. Tokia šio žmogaus niekšinga natūra. Yra tokių žmonių, išsigimusių, su mutavusiu padorumo genu.Knygos „Mūsiškiai“ išleidimo Izraelyje proga R.Vanagaitė sako: „Ant viršelio du portretai: du vaikinai, panašūs vienas į kitą, kaip tikri broliai. Vienas — Lietuvos žydas buvo nužudytas. Kitas lietuvis — buvo žydų žudiku.“

O kodėl ne taip: Ant viršelio du portretai: du vaikinai, panašūs vienas į kitą. Vienas – Lietuvis, kuris gelbėjo žydus. Kitas – buvo žydas, kuris neišgelbėjo nuo mirties nei vieno lietuvio, bet trėmė juos į Sibirą, kankino Rainiuse, kankino saugumo požemiuose, o paskui pabėgo į Izraelį ir ten pasislėpė nuo teisingumo.

Nei vieno lietuvio neišgelbėjo nei vienas žydas! Tokia juk yra nepatogi tiesa vanagaitėms, kurios įprato dergti mums ant galvų. Tokia juk tiesa, kad „viso Lietuvoje nuo Holokausto išgelbėta 70 000 žydų ir išgelbėta būtent tų – tyliųjų didvyrių, kuriems reikėtų nors padėkoti, o ne juodinti ir žalą iš jų reikalauti atlyginti. Taigi, Lietuva ne žydšaudžių kraštas, o gelbėtojų. Karo metu nacisto A. Eichmano sąrašuose nurodytas 134 000 žydų Lietuvoje skaičius, todėl Lietuviai išgelbėjo daugiau nei pusę pasmerktųjų,“ rašė signatarė Rūta Gajauskaitė.

Aš tikiu, kad mes nešliaužiosime ant pilvo prieš šmeižikus, neleisime mūsų tautos juodinti. Dėkingumo už pasmerktų mirti žydų gelbėjimą mūsų tautai, matomai, nėra ko tikėtis. Tam buvo pakankamai laiko, net 70 metų. Už atskirų niekšų piktadarybes, pagal jų logiką, galima „žydšaudžiais“ vadinti ir įžeidinėti visą tautą, o už tūkstantį jų pačių apdovanotų „Pasaulio teisuolių“ visos tautos vadinti „teisuolių tauta“ jau negalima. Išsigimusi ir ligota tokia logika.

Šio straipsnio pavadinimą aš pasiskolinau pas lenkų žurnalistą Jacek Karnowski (straipsnis wPolytice), tik vietoj lenkų aš įrašiau lietuvius. Greta šimtmečius buvome, vienoje valstybėje gyvenome, greta, problemos tos pačios, juodintojai tie patys.

Tik Lenkija pasakė „ne“ jos juodintojams, nes supranta, kad neteisingai ujama ir tam nesipriešinanti tauta „neturi ateities“.

„Šis reikalas Lenkijai, apie gyvenimo prasmę, fundamentalus. Reikalas ne tiktai dėl įstatymo, parašyto viena ar kita forma. Kalba net neina apie tai, kad tarp lenkų buvo blogų žmonių. Reikalas tame, kad tauta, kuri pirmoji atstatė kaktą vokiečiams, kuri kovojo iki pabaigos ir taip pat herojiškai, kaip tai buvo įmanoma, jūs galite padaryti Holokausto bendrininkais – didžiausio nusikaltimo istorijoje, sugalvoto, suplanuoto ir įvykdyto vokiečių III Reicho.“ - rašo Jacek Karnowski

Jeigu kas pamiršo, tai galima priminti, kad Lietuva vokiečių buvo okupuota, kad Lietuva dar prieš karą buvo inkorporuota į TSRS, kuri sutriuškino Hitlerinį fašizmą, išvadavo milijonus koncentracijos stovyklų kalinių ir iškėlė pergalės vėliavą virš Reichstago. Lietuviai, skirtingai nei daugelis vakarų Europos valstybių gyventojų, nekovojo hitlerinės Vokietijos pusėje. Okupuotoje Lietuvoje vokiečiams nepavyko sudaryti lietuviškų SS dalinių. Daug lietuvių karo metu tarnavo 15-oje lietuviškoje Raudonosios armijos divizijoje. Jos gretose tarnavo ir mano dėdė Stasys Mickus, šios divizijos kapitonas (du jo broliai žuvo kovose su fašistais). Gal bent jiems vanagaitės ir zurofai pasakys „ačiū“. O gal irgi aplies purvu, kaip ir „Pasaulio teisuolius“, išvadins „žydšaudžiais“?

„Melo lygis, nukreiptas prieš Lenkiją ir lenkus toks didelis, kad asocijuojasi su totalitarinėmis praktikomis, aprašytomis taip puikiai Džordžo Orvelo. Mes juk iš esmės turime reikalą su istorijos falsifikacija stambiu mastu; nieko nereiškia Lenkijos valstybės signalai genocido klausimu, pogrindžio veikla, pagaliau, žiaurios okupacijos realybė. Nieko, nei vienas dokumentas, nei santykiai, nei faktai nevertinami. Kokybiškai išgalvota tezė, kuri turi tapti tiesa ne dėl jos aktualumo, bet veikiant įprasta prievartos jėga.

Jeigu pasirodys, kad lenkus galima apkaltinti holokaustu, tai reiškia, jūs galite su mumis daryti viską. Pas mus nebus jokios optimistinės ateities. Reikalas labai svarbus. Visi skirtumai politinių ir ideologinių pažiūrų turi atsitraukti į antrą planą. Jūs turime protestuoti, kovoti, ginti tiesą...“ - sako autorius Jacek Karnowski.

Įsiklausykime į šiuos žodžius!


P.S.

Stulbina tai, kad sionistų organizuotas puolimas prieš rytų Europos tautas dėl Holokausto keliasi į rytus. Dabar šitie veikėjai nacizmu ėmė kaltinti net rusus, kurie išgelbėjo milijonus žydų nuo sunaikinimo. Apie tai video pasakoja žinomas rusų ekonomistas dr. Michailas Deliaginas.


Nuorodos:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą