2020-02-01

Aštuoni holokaustai ir visi po šešis milijonus


Sausio 27 dieną Lietuvos žydų bendruomenė paskelbė tautinę nesantaiką ir antisemitizmą kurstantį, melagingą mūsų „bendrapiliečio" Granto Gočino straipsnį, kuriame teigiama, kad dar 1915 metais „nemažai lietuvių aktyviai dalyvavo žudant senus žydų vyrus, moteris ir net vaikus bei plėšdami žydų turtą“.

https://www.lzb.lt/2020/01/26/lietuvos-holokausto-atminimas-patikimas-ar-nepatikimas/

Aš pamėginau išsiaiškinti, kur glūdį šito siaubingo šmeižto, melo ir tautinės neapykantos lietuvių tautai šaknys. Paaiškėjo, kad tai dar nuo 19-jo amžiaus pabaigos veikianti melo mašina, su kuria ir noriu supažindinti šiame straipsnyje.

Aš remiuosi internete esančiomis kitų tyrinėtojų 256 nuorodomis į straipsnius su žodžiais „6 milijonai žydų“, kurie buvo paskelbti amerikiečių ir europiečių leidiniuose nuo 19 amžiaus pabaigos:


Pateikiamuose šaltiniuose surinktos citatos iš laikraščių ir žurnalų straipsnių, iš knygų, paskelbtų 1900 – 1945 metais. Šiose citatose teigiama, kad būtent šeši milijonai (6 000 000) žydų yra pavojuje, buvo ar bus nužudyti.

Žemiau pateikiam tik dešimtoji dalis iš 256 nuorodų. Fotokoliažas straipsnių su nuorodomis į „6 milijonus žydų“ paimtas iš That Magical #6.


1900 - Stephen S. Wise, New York Times, June 11, 1900
„6 000 000 gyvų, plūstančių krauju, kenčiančių „argumentų“ Sionizmo naudai.“

1903 - The Jewish Criterion (Pittsburgh), September 18th, 1903, page 6
„ ... šeši milijonai sutryptų į purvą brolių."

1904 - The Jewish Criterion (Pittsburgh), February 19th, 1904, page 2
„ ... kur persekiojami gyvena penki ar šeši milijonai žmonių.“

1905 - New York Times, January 29th, 1905
„Jis paskelbė, kad laisva ir laiminga Rusija, su jos 6 000 000 žydų reikš Sionizmo pabaigą, nes patvaldystės žlugimas faktiškai pašalintų priežastis, kurios sąlygoja jos egzistavimą.“

1908 - The Jewish Criterion (Pittsburgh), August 7th, 1908
„ ... kada šaukia šeši milijonai Rusijos žydų ... "

1912 - American Jewish Year Book 5672 (23 Sep 1911 - 11 Sep 1912), page 308
„Rusija, nuo 1890 metų, įgyvendino planą išvarymo arba sunaikinimo šešių milijonų savo piliečių, ir darė tai dėl vienintelės priežasties – jie atsisakė pereiti į stačiatikių tikėjimą, pasirinkdami likti žydais".1912 - Rabbi Stephen S. Wise, New York Tribune, September 11th, 1912, page 9
„Šiandien Rusija smaugia žydus. Ji bijo iššaukti pasipiktinimą kitų šalių kraujo praliejimu, todėl iš lėto, bet nuolatos permala ir išstumia iš gyvenimo 6 000 000 žydų.“

1915 - The Sun (NY), June 6th, 1915, section 5, page 1
„Šeši milijonai žydų, pusė žydų tautos, persekiojama, pjudoma, įžeidinėjama, juos kankina, žemina, marina badu … šeši milijonai žydų Rusijoje... juos be gailesčio kankina“.

1915 - The Jewish Criterion (Pittsburgh), June 25th, 1915
„Rusijoje tęsiasi gerai organizuotas, sistemingas naikinimas šių šešių milijonų žydų“.

1918 - The Jewish Criterion (Pittsburgh), September 5th, 1918
„... Rusija, kur gyvena virš šešių milijonų žydų, yra sutemų ir kraujo žemė“.

1919 - The Bourbon News, April 1st, 1919, p.4
„... šeši milijonai žydų Lenkijoje, Lietuvoje, Galicijoje, Palestinoje, Turkijoje ir Sibire miršta iš bado“...

1921 - New York Times, July 20, 1921, page 2
„PRAŠO AMERIKĄ IŠGELBĖTI 6 000 000 RUSIJOJE. 6 000 000 žydų Rusijoje gresia kruvinas susidorojimas, pilnas sunaikinimas“.

1933 - The Jewish Western Bulletin, September 21st, 1933
„Tuo metu persekiojimai ir naikinimai žmonių, kada gyvybė, ypač gyvybė žydo prarado kokią nors vertę žiaurioje, kruvinoje vokiečių žemėje, kada ant svarstyklių lėkštės guli gyvybės šimtų tūkstančių nukankintų, šio Holokausto metu...“

1938 - New York Times, January 9th, 1938, page 12
„REPRESIJOS PRIEŠ ŽYDUS AUGA. 6 000 000 AUKŲ.... Šiandien aukomis valstybinio antisemitizmo jau yra penki ar šeši milijonai žmonių...“

1940 - Joplin News Herald (Missouri), June 25th, 1940, page 3
„Šeši milijonai žydų Europoje pasmerkti sunaikinimui“.

1940 - Ohio Jewish Chronicle, June 28th, 1940, page 1
„Šeši milijonai žydų buvo išplėšti su šaknimis totalitarinių lyderių psichopatinių, politinių ambicijų dėka“.

1943 - Lowell Sun (MA), January 26th, 1943, page 9
„Iš šių šešių milijonų žydų beveik trečdalis jau sunaikinta vokiečių, rumunų ir vengrų, o pačiais atsargiausiais vertinimais, iki karo pabaigos bus nužudyta mažiausiai, dar trečdalis“.

1944 - The Palestine Post, January 23rd, 1944
„Sunaikinimo išvengė tiktai saujelė lenkų žydų. Jie arba buvo partizanais arba gyveno kaip kripto-žydai. Kaip buvo paskelbta, nužudytųjų sąrašuose – šeši milijonai pavardžių“.

1944 - The Jewish Criterion, December 1st, 1944
„... nuo karo pradžios, Vokietijoje ir okupuotose teritorijose, buvo nužudyta 5 500 000 žydų... Taip, vokiečiai nužudė apie šešis milijonus žydų ...“

1945 - New York Times, January 8th, 1945
„6 000 000 ŽYDŲ ŽUVO. Žydų gyventojų Europoje sumažėjo nuo 9 500 000 1939 metais iki
3 500 000. Iš 6 000 000 žuvusių Europos žydų, 5 000 000 gyveno šalyse hitlerininkų okupuotose šalyse“.

1945 - Ilya Ehrenburg, The Advertiser (Adelaide), March 27th, 1945
„... vokiečiai nukankino paskutinę saujelę žydų. Vokiečiai nužudė šešis milijonus žydų – visus Lenkijos, Vengrijos, Ukrainos, Lietuvos, Baltarusijos, Vakarų Europos ir žinoma pačios Vokietijos žydus“.

1945 - New York Times, September 17th, 1945
„Šeši milijonai žydų žuvo kankinimuose ir jų kraujas šaukiasi dangaus“.

Straipsnio tęsinys:
https://lebionka.blogspot.com/2020/02/astuoni-holokaustai-ir-visi-po-sesis_2.html
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą