2020-02-13

Masinė migracija – grėsmė žmonijai. Žvilgsnis iš Vengrijos


Vienos mieste vykusios kovos su terorizmu konferencijos metu Vengrijos užsienio reikalų ministras Péter Szijjártó masinę migraciją įvardino kaip grėsmę žmonijai.

Vengrijos ministras paragino Jungtines Tautas (JT) skirti lėšų kovai su tarptautiniu terorizmu ir sumažinti masinės migracijos palaikymo finansavimą. Szijjártó pasakė: „Mes raginame JT į savo biudžetą įtraukti kovą su terorizmu, skirti daugiau lėšų kovai su tarptautiniu terorizmu ir mažiau migracijai, visų pasaulio piliečių labui.“

Ministras pažymėjo, kad po 2015 metų įvyko mažiausiai 30 teroro aktų, susietų su migracijos krize. Jis pasiūlė keturių žingsnių planą, kad atkurti Europos saugumą. Tai „Islamo valstybės“ grupuotės sutriuškinimas, nacionalinių sienų stiprinimas, nuo terorizmo bėgančių bendruomenių palaikymas ir pripažinimas JT terorizmo didele grėsme, su kuriuo reikia kovoti. Ministras pridūrė, kad masinės migracijos skatinimas gali sukelti „labai didelę grėsmę visai žmonijai“.


Szijjártó jau ne pirmą kartą sukritikavo JT visuotinį migracijos susitarimą, vadindamas jį bandymu legalizuoti nelegalią imigraciją.

„JT susitarimas yra pavojingesnis, nes tai yra globali iniciatyva, jis turės didesnį poveikį nei [Europos] politika ir kelia pavojų visam pasauliui“, - sakė jis.

Vengrija 2018 metais kartu su JAV, Australiją, Austrija, Izraeliu ir grupe kitų šalių, atmetė migracijos paktą, dar keliolika šalių susilaikė nuo balsavimo.

Szijjártó pernai yra pareiškęs, kad ES politinis blokas bandė primesti Valstybėms narėms privalomas migrantų kvotas. Vengrija ir kitos Višegrado šalys kategoriškai atsisakė. Jis teigė, kad išlaikyti Šengeno erdvę yra labai svarbu ES konkurencingumui, ir tam, kad tai veiktų, būtina veiksminga išorinių sienų apsauga.

„Mes manome, kad krikščioniškos Europos kultūros išsaugojimas turi būti prioritetas Europoje; ir mes turime apsaugoti savo sienas, kad tai pasiektume “, - sakė ministras Szijjártó Europos liaudiespartijos pasitarimo metu. Jis pridūrė, kad idėja, kad Europa turėtų suformuluoti bendrą Europos migracijos politiką, žlugo, teigdama, kad teisė „negali būti atimta“ iš bet kurios Europos Sąjungos valstybės narės nusprendžia, su kuo ji nori gyventi ar kam leisti patekti į jos teritoriją.Orbanas Vengrijos pasienyje

Vasario 13 dieną Viktoras Orbanas aplankė Vengrijos pietinę sieną, prie Reske upės esančią tranzitinę zoną, kur susitiko su Slovakijos vyriausybės vadovu Peter Pellegrini. Premjerai aptarė migracinę situaciją pasienyje, kuri tapo kritine.

Orbanas pasakė, kad „Europoje tai uždrausta kalbėti“, bet vyksta organizuotas įsiveržimas“. 95 atvykstančių vyrų yra šaukiamojo amžiaus. Jis pasakė: „aš paskambinau Slovakijos kolegai, nes pastaruoju metu situacija kardinaliai pasikeitė, didėja neteisėtų sienos kirtimų, tokių atvejų šiais metais buvo penki tūkstančiai, ir organizuotos grupės taip pat atvyko, o ne tik pavieniai asmenys. Dabar šimtai tūkstančių migrantų nori patekti į Europą, jie eina Balkanų keliu, ir jeigu jiems bus leista, jie įvažiuos į Vengriją ir Slovakiją.“

Orbanas pažymėjo, kad yra oficialios procedūros pasienyje, kur migrantai gali prašyti prieglobsčio. Čia operatyviai sprendžiama, ar žmogus turi teisę į prieglobstį Vengrijoje. Tačiau į šalį bandoma prasiveržti jėga. Vengrija užkerta tam kelią. „Nesenai migrantų grupė šturmavo sieną. Pirmą kartą šiais metais buvo šauta į orą“, - pasakė Orbanas ir pridūrė: „kas neteisėtai atvyksta, tuos gaudo policija.“

Viktoras Orbanas papasakojo, kad specialiosios tarnybos kontroliuoja padėtį ir mato organizuotą migraciją, čia veikiančias „pusiau kriminalines kontrabandininkų NVO organizacijas“. Už šių organizacijų, Orbano žodžiais, stovi dideli pinigai ir ženklios logistinės galimybės. ES neskiria pinigų sienos apsaugai. Po to, kai Vengrija pati pastatė pasienyje sieną už 100 milijonų eurų, ES Vengrijai dar ir priekaištavo.

Piter Pellegrini pabrėžė: „Tai pietinė Šegeno zonos siena, todėl ypač svarbi gynybai. Kils pavojus, jeigu čia prasiverš migrantai, kas Slovakijai irgi yra reali problema“.

Slovakija saugo sieną su Ukraina, bet pietuose Vengrijai reikia pagalbos. Pagerėjus orams nelegalių migrantų skaičius išaugo.

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą