2020-02-23

Iš 32 Stokholmo nusikaltėlių gaujų vadeivų tik vieno tėvai yra švedaiŠvedų portalas Nyheter Idag informuoja, kad vos ne visi Stokholmo nusikaltėlių gaujų vadeivos yra ne švedų kilmės. Iš 32 tokių nusikaltėlių 17 yra gimę užsienyje, keturiolikos - tėvai imigrantai, ir tik vieno tėvai yra švedai.

Visi šie 32 nusikaltėliai yra identifikuoti Švedijos sostinėje rengtos operacijos Rimfrost metu.

Breitbart nurodo, kad šie duomenys labai panašūs į tuos, kurie buvo gauti Malmės mieste praėjusių metų rugsėjo mėnesį. Dauguma nusikaltėlių gaujų vadovai irgi turėjo migracinį foną. Pas 14 iš 20 gaujų lyderių tėvai migravo į Švediją iš Afrikos, Artimųjų Rytų ar kitų trečiųjų šalių.

Švediją dešimtmečius valdantys socialdemokratai, kurie vykdo švedų tautos genocidą, švedų tautą pakeičia užsieniečiais, imigrantų nusikalstamumą aiškina blogomis jų gyvenimo sąlygomis. Šitiems socialidiotams-globalistams blogi gali būti tik etniniai švedai, o imigrantai jiems yra, apriori, visi geri. Tai Sovietinio komunistinio pseudomokslininko akademiko Trofimo Lysenkos, neigusio genetikos mokslą, teorijų tęsėjai. Šis tvirtino, kad viską lemia gyvenimo sąlygos, o ne paveldimumas.

Niekas, be to, netikrina ir nepajėgia patikrinti, kokie žmonės atvyksta į ES per jos "atviras duris". Įleidžiami ir banditai, ir teroristai. 


Nuorodos:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą