2016-10-17

Į Vokietiją atvykę pabėgėliai netinka kvalifikuotiems darbams


Vokietijos portale Pi-news rašoma apie amatų, kuriais visada garsėjo Vokietija, šiandieninę padėtį, kai į šalį atvyko milijonai nekvalifikuotų, neturinčių įgūdžių, arba tiesiog nenorinčių dirbti pabėgėlių.

Iš vienos pusės - pabėgėliai neturi kvalifikacijos, darbo įgūdžiu, tiesiog žemo IQ, iš kitos pusės Vokietijos rūpybos sistema, neskatina juos dirbti, nes gauti pašalpą Herz IV ir „juodai“ prisidurti, labiau apsimoka, negu dirbti legaliai. Pavyzdžiui, elektrikas ketvirtaisiais profesinio rengimo metais uždirba maksimum 910 eurų.

Pagrindinė problema yra nepakankamas pabėgėlių pradinis pasiruošimas. Rytų Azijos regione yra nepapankankamas žmonių išsilavinimas, kad juos apmokyti kokiai nors profesijai.

Ludger Wößmann iš Miuncheno Ifo ekonomikos instituto pažymi, kad vidurinis išsilavinimas Sirijoje, net neatitinka Vokietijos pradinio išsilavinimo lygio. Mokyklinis išsilavinimas arabų valstybėse pirmiausiai yra orientuotas į Koraną ir Šariato jurisdikciją.

Wößmann pažymi, „kad du trečdaliai mokinių iš Sirijos primityviai skaito ir rašo, sugeba atlikti tik paprasčiausius aritmetikos veiksmus“. Sirijoje yra trijų metų „aukštosios mokyklos“, kurios labiau panašios į profesine-technikos mokyklas. Bet net ir čia yra būtinos religijos ir arabų kalbos disciplinos, mokymo planuose yra ir patriotizmo disciplina. Profesinio orientavimo užsiėmimai vyksta klasėse, o ne įmonėse.

2008 metais Irake, kur gyveno 38 milijonai gyventojų, buvo vos 330 technikos mokyklos, kur mokėsi viso labo 68000 studentai. Vokietijoje vidurines profesines technikos mokyklose 2016/2016 mokslo metais mokėsi 2,4 milijonų moksleivių. Miuncheno prekybos rūmų duomenimis, 70 procentai moksleivių iš Sirijos, Afganistano ir Irako, kurie mokosi šiose Vokietijos mokyklose, metė mokslus jose. 

Net labai turtingoje Saudo Arabijoje, kur mokslas yra nemokamas, profesijos mokėsi vos 9 procentai gyventojų.

Afganistane 2011 metais visai nebuvo profesinių mokyklų, nėra profesionalių mokytojų ruošimo mokyklų ir kvalifikacijos kėlimo sistemos. Pagrindinis vaidmuo tenka Islamo mokykloms.

Omane valstybės sekretorius vokiečiams, besidomintiems profesinio švietimo organizavimu šioje valstybėje, pasakė: „Arabų berniukai auklėjami nedirbti, nes jie yra karalių karaliai“.

Tolimesnė nekontroliuojama migracija, manoma, dar labiau paplis nelegalus uždarbiavimas. Hartz IV pabėgėliai gauna 399 eurus ir nemokamą būstą. Tada jie eina papildomai užsidirbti į „juodąją rinką“. Šios problemos auga su kiekviena nauja pabėgėlių banga, kurie atvyksta į Vokietiją neturėdami normalaus bazinio išsilavinimo, bet turėdami nepagrįstas viltis dėl gero gyvenimo. Manoma, kad tokiomis sąlygomis „juodoji rinka“ tiktai plėsis. Darbštūs ir dažnai aukštos kvalifikacijos pabėgėliai iš buvusios Jugoslavijos tai jau Vokietijos praeitis.

Vokietija turi polinkį būti utilizuota, kaip „Kalėdų žąsis“, rašoma Pi-news. Kažkada Vokietija buvo filosofų šalis, šiuo metu Vokietijoje nebeliko protaujančių, kurie galvotų, kuo visa ši situacija pasibaigs.


Savo komentaruose Pi-news skaitytojai primena, kad intelekto koeficientas (IQ) pas arabus siekia 85%, o pas negrus 70 % europiečių intelekto.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą