2016-10-25

Viktoras Orbanas: Reikia gelbėti Briuselį nuo sovietizacijos ir išsaugoti kontinento krikščioniškas šaknis

Šį sekmadienį, spalio 23 dieną, Vengrija paminėjo 60 metų sukaktį nuo 1956 metų antisovietinio sukilimo. Ta proga Budapešte, Kossath aikštėje, buvo surengtas daugiatūkstantinis mitingas. Mitinge kalbėjo Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas, Lenkijos Prezidetas Andžejus Duda.

Viktoras Orbanas susirinkusiems pasakė, kad Europa turi ginti savo sienas nuo migrantų ir Briuselyje sėdinčių žmonių, kurie nori diktuoti, kaip reikia gyventi kitiems. Lenkijos prezidentas pareiškė, kad Lenkija palaiko V. Orbano poziciją dėl migrantų ir Briuselio diktato. Pasak Lenkijos prezidento A.Dudos, ir Lenkija, ir Vengrija turi kartu būti laisvos suvienytoje Europoje.

Vengrijos premjeras pakvietė europiečius kovoti su „sovietizacija“ ir pasakė, kad kontinentas turi uždaryti savo sienas migrantams. Jis perspėjo, kad Europos sąjunga neturi virsti imperija, jis ginė nacionalines valstybes, teigė, kad būtina išsaugoti krikščioniškos šaknis.

„Žmonės, kurie myli savo laisvę, turi išgelbėti Briuselį nuo sovietizcijos“, - pasakė Orbanas.

„Mes, vengrai, norime likti Europos valstybe, o ne tapti etnine mažuma Europoje,“ - pasakė jis.

„Tiktai mūsų nacionalinė nepriklausomybė gali išgelbėti mus nuo to, kad būtume praryti imperijos“.

Orbanas pažymėjo , kad tai buvo vengrų „nacionalinė idėja“, vengrų identitetas, kuris išgelbėjo nuo to, kad Vengrija nebuvo praryta TSRS.

Premjeras papasakojo klausytojams, kad yra palikuonis kovotojų už 1956 metų laisvę, kurie „neleido nupjauti Europos šaknų, kurios ir padėjo išgyventi komunistinės priespaudos metais“.

Jis pasakė, kad tai neįmanoma, kad Europa būtų „laisva, stipri ir gerbiama“, jeigu jai trūksta „gyvos jėgos suvienytų nacijų ir dviejų tūkstančių metų krikščionybės išminties.“

Orbanas pasakė, kad Vengrija ne tam „ant savo kailio“ praeityje patyrė netektis, kad keistu savo vaikus į imigrantų vaikus, dirbtų spekuliantams, taptų skolų vergais, ir todėl apgins sienas, nepasiduos.

„Mes turime uždaryti sienas, kad sustabdyti masinę migraciją, kuri atiteka iš pietų“. Orbanas pasakė, kad „Europa visada gali pasikliauti“ Vengrija.

Lenkijos prezidentas Andžėjus Duda patvirtino savo šalies pasiruošimą palaikyti savo kaimyną, kuris yra opozicija masinei migracijai ir migrantų kvotoms, kurias Briuselis nori primesti Europai.

„Jūs galite pasikliauti Lenkija, mes einame kartu šiuo sunkiu momentu... dvi valstybės, kurios buvo pastatytos ant krikščionybės pamato ir dabar yra vieningoje Europoje“,- pasakė jis susirinkusiems Kossath aikštėje, kurie mosavo Vengrijos ir Lenkijos vėliavomis.

Kitose valstybėse ne taip džiaugiasi Vengrijos pasipriešinimui masinei migracijai. Amerikos valdininkai,rašoma Breitbart, nusišalino nuo šios šventės. Jie nusišalino nuo šios šventės. Amerika, pasirodo, kovoja su sovietizacija tiktai tada, kai jai naudinga. „Tai buvo sąmoningas ir aiškus žestas“ pasakė buvęs Vengrijos atstovas prie NATO Andras Simonyi.

Praeitą mėnesį Liuksemburgo valstybės užsienio reikalų ministras Jean Asselborn pasakė, kad Vengrija reikia pašalinti iš ES, nes ji „stato sienas nuo bėgančių iš karo konflikto zonos“. Žinoma, šis ponas nepasakė, kad JAV ir ES ir sukėlė Artimuose Rytuose karą, kad finansuoja ir remia tarptautinį terorizmą šiame regione.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą