2017-10-29

LR piliečio prašymas: Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei


LR piliečio Algimanto Lebionkos (gyv. Vilniuje, P.Vileišio g. 15-4,) prašymas užtikrinti LR Konstitucijos garantuotas teises ir pašalinti diskriminaciją tautybės ir rasės pagrindu.

Mes, lietuviai, savo tėvų ir protėvių žemėje tapome, ne be Jūsų kaltės, gerbiama Prezidente, greičiausiai nykstančia tauta pasaulyje, tapome antrarūšiais žmonėmis, kuriems nebegalioja šalies Pagrindinis įstatymas.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis sako: Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

Spalio 11 dieną BNS pranešė, kad vyriausybė nutarė nelegaliems imigrantams, klaidingai vadinamiems „pabėgėliais“, mokėti tokias išmokas:
-Kompensacija būsto nuomai vienam žmogui per mėnesį - 314 eurų.
-Pašalpa būtiniausioms reikmėms ( komunalinėms paslaugoms, maistui, transportui ir kt.) - 204 eurai.
-Papildomai mokyklinio amžiaus vaikams išmokama pašalpa būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti (57 eurai) ir kas mėnesį mokama 60,8 euro kompensacija vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti.

Suma:
Suaugusiam ir vaikui per mėnesį = 518 eurų.
Mokyklinio amžiaus vaikui 635,8 eurų.

-Vienkartinė įsikūrimo pašalpa - 204 eurai.
-Vienkartinė įsikūrimo pašalpa vaikui -102 eurai.
-Nelydimam nepilnamečiui, sulaukus pilnametystės -1122 eurai.

Kiek Lietuvos vaikų, suaugusių ir senelių gauna tokias pajamas?

Valdžios diskriminuojamo lietuvio pajamos:

Minimali alga - 380 eurų.
Bazinė pensija-120 eurų.
Našlių pensija-21 euras.
Valstybės remiamos pajamos-102 eurai.
Vidutinė senatvės pensija 273,95 eurai.

Oraus gyvenimo palaikymas valstybėje turi būti garantuotas visiems, nesvarbu ar tai siras, nigerietis ar lietuvis. Valstybės garantuotos minimalios pajamos lietuviui negali būti mažesnės, negu skiriamos „pabėgėliui“.

Tai, ką daro premjero S.Skvernelio vyriausybė, yra grubus Lietuvos piliečių konstitucinių teisių pažeidimas, jų tautinė ir rasinė diskriminacija.

Todėl kreipiuosi į Jus, gerbiama Prezidente, prašydamas imtis veiksmų, kad ir man, Lietuvos piliečiui, ir kitiems Lietuvos piliečiams, būtų suteiktos tokios pačios gyvenimo sąlygos, kokios šiandien Lietuvos vyriausybės yra suteikiamos į Lietuvą vežamiems nelegaliems migrantams - „pabėgėliams“ iš trečiųjų šalių.

Su pagarba,

LR pensininkas Algimantas Lebionka

Prašymas išsiųstas šiandien, 6:46, e.pašto adresu  kanceliarija@prezidentas.lt 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą