2017-10-30

Ponas Kukuraiti, o kur bėga „pabėgėliai“ iš Lietuvos? Prancūzijos „pabėgėliai“ išbėgo į džihadą


Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad „pabėgėliai“ iš Prancūzijos ir tie, kuriems dosni E.Makrono bei jo pirmtakų ranka išdalino šios šalies pilietybes, bėga kariauti į Siriją, bet gauna iš Prancūzijos pašalpas.Prancūzų laikraštis Le Figaro spalio 26 dieną paskelbė iš Prancūzijos kriminalinės policijos gautą pranešimą, kad „apie 20% Prancūzijos piliečių, išvykusių „į džihadą“ ir toliau gaudavo savo valstybės pašalpą.

Laikraštis cituoja Stefaną (pavardė nenurodomą), finansistų grupės vadovą, užsiimantį IV terorisų finansavimo tyrimu. Jis papasakojo, kad „džihadistų“ giminės, pas kuriuos liko dokumentai,
„gaudavo už juos bedarbystės ir šeimos pašalpas, kad jiems siųsti pinigus“, - pagrinde per Turkiją - „į karo veiksmų zoną.“

Tyrėjų duomenimis, 2016 metais iš Prancūzijos buvo išsiųsta 420 tokių perlaidų. Tyrėjai jau aptiko 210 pinigų gavėjų – Turkijos ir Libijos piliečių ir 190 siuntėjų – iš Prancūzijos. Per praėjusius penkis metus (nuo 2012 metų vidurio iki 2017 metų buvo persiųsta ne mažiau 0,5 milijono eurų.

Kilęs „džihadistų“- paramos gavėjų skandalas parodė Prancūzijos socialinės sistemos trūkumus, kontrolės nebuvimą.

Kaip rašo The Telegraph, Paryžiaus ir kitų ES šalių kriminalinė policija ir specialiosios tanybos aptiko tokių perlaidų iš Europos už virš €2 mln. (£1,8 mln.).

Dauguma teroristų, kaip žinoma, yra iš ten, kur plaukia didžiausia musulmonų - „pabėgėlių“ banga: Prancūzijos, Vojietijos, Didžiosios Britanijos ir Švedijos.

The Telegraph rašo, kad Prancūzijos socialinės išmokos yra labiau dosnios, negu Britanijoje. Bedarbiai gauna iki 75% nuo jų paskutinio uždarbio ir pajamos negali būti ma-esnės už €545.48 per mėnesį, panašiai tiek, kiek „pabėgėliams“ duoda dosnioji Lino Kukuraičio Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri giriasi šiais metais iki 150 milijonų eurų išaugusiu biudžetų. Ar tik ne „pabėgėliams“ skirti šie socialiniai Lietuvos milijonai ir be reikalo džiaugėsi Lietuvos skurdžiai, mamos ir ligoniai?

The Telegraph atkreipia dėmesį, kad „Britanijoje minimali pašalpa yra $ 57.90. Prancūzijos socialinio aprūpinimo tarnyba praėjusiais metais turėjo €7,6 milijardų deficitą. Prezidentas Makronas pažadėjo pažaboti sukčiavimus socialinėje sferoje ir pakelti jos intelektą.“

„Mažiausiai 10 000 įtariamų islamistų yra profilaktiškai stebimi Prancūzijoje, bet saugumo tarnybos sako, kad nepajėgia visų susekti. Daugiau negu trečdalis džihadistų, kovojusių Sirijoje ir Irake, manoma, sugrįžo į Prancūziją.“O kaip „pakelti intelektą“ Lietuvos valdžiai?

O kaip mums, lietuviams, „pakelti intelektą“ premjerui S.Skverneliui, jo Socialinės apsaugos ir darbo ministrui L.Kukuraičiui, Prezidentei Daliai Grybauskaitei, Vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui, kad jie pagaliau suprastų savo nutarimo priimti į Lietuvą pabėgėlius fatalinę žalą mūsų tautai.

Lietuva, sprendžiant iš Vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno pareiškimo spaudai, ketina ir toliau vykdyti lietuvių tautos genocidą, vežti į šalį tūkstančius musulmonų iš Afrikos ir Azijos.

Šiems "pabėgėliams" - mūsų okupantams ir mūsų tautos „socialiniams parazitams“ sukurtos išskirtinės gerbūvio sąlygos, kas diskriminuoja lietuvius savo valstybėje.

Ministro žodžiais, pastaruosius du mėnesius pabėgėlių priėmimas sulėtėjo, nes su jų antplūdžiu susidūrusios Italija ir Graikija nespėja parengti dokumentų. Rugsėjį Europos Komisija (EK) pateikė rekomendacijas tęsti pabėgėlių perkėlimą pagal 2015-aisiais sutartas kvotas. Pagal jas į iki rugsėjo pabaigos ES valstybėse turėjo būti perskirstyta 160 tūkst. pabėgėlių, tačiau, EK duomenimis, pasiekta mažiau nei penktadalis tikslo – priimta apie 29 tūkst. asmenų. Ministras sakė, kad Lietuva priėmė 414 žmonių iš numatytų 1105, tačiau daugiau nei 300 pabėgėlių iš Lietuvos išvyko. Ar ne į „džihada“ tiktai?

Nėra abejonės, kad VR ministro kalba reiškia tai, kad Lietuvos valdžia be Tautos pritarimo nutarė dalyvauti naujoje, niekada nesibaigiančioje, „pabėgėlių“ perkėlimo programoje, kuri vyksta laisvanoriškai“, kurios atsisakė Višegrado šalys (Lenkija, Čekija, Vengrija, Slovakija), nuo jos atsisakė ir Austrija.

Trumpai priminsiu, kokia turėtų būti ši nauja programa:

  • Panaikinti taisyklę, kad pirma saugi šalis atsako už prieglobsčio prašytoją perėjusį jos sieną;
  • Turėtų būti atsižvelgta į prieglobsčio prašytojų pageidavimą, kad migrantai galėtų pasirinkti iš keturių šalių, kurios tuo metu gavo mažiausiai prieglobsčio prašytojų;
  • Greitesnis šeimos susijungimas;
  • Pareiškėjai turės galimybę užsiregistruoti kaip grupė iki 30 atvykus į Europą;
  • Visos valstybės narės privalo dalyvauti ir dalintis atsakomybe už prieglobsčio prašytojus; ir
  • Valstybės narės, atsisakiusios priimti pareiškėjų perkėlimą, ... susidurs su apribojimais galimybės naudotis ES lėšomis".
Europos Parlamento nariai iš centro dešinės EPP, socialistinės S & D, liberalios Alde, Žaliųjų frakcijos / EFA ir kairieji GUE / NGL balsavo už 43-16 balsų.

Europos Sąjungos Taryba dar turi patvirtinti pakeitimus, o plenariniame posėdyje bus paprašyta oficialiai patvirtinti LIBE sprendimą pradėti derybas lapkričio mėn. sesijoje Strasbūre.
Cecilia Wikström (ALDE, Švedija) sakė, kad naujoji prieglobsčio sistema "bus grindžiama solidarumu, aiškiomis taisyklėmis ir paskatomis jas sekti tiek prieglobsčio prašytojams, tiek visoms valstybėms narėms", - sakė Parlamento pirmininkas.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas ta proga pasakė: „Šautuvas ne tik paruoštas, bet ir užtaisytas: ateityje Europoje bus sukurtas nuolatinis ir privalomas migrantų perkėlimo kvotų mechanizmas, be jokių viršutinių skaičių ribų: privaloma perkėlimo kvota", - pasakė Orbanas spaudai.

„Tiesa, kad mes aktyviai kovojame už šią dalį nacionalinio suvereniteto, tačiau iki šiol mums pavyko, nes iki šiol mes esame tie, kurie nusprendžia, kas gali gyventi Vengrijos teritorijoje", - pažymėjo Orbanas, „tačiau puolimas prieš mūsų suverenitetą, kurį dabar pradėjo Europos Parlamentas, yra griežtesnis negu bet kuris ankstesnis".

Lietuvos žmonių genocidą vykdanti Skvernelio vyriausybė „pabėgėliams“ socialines išmokas padidino iki europinių pragyvenimo minimumo standartų, kad visa ši vežama kolonistų ir „socialinių parazitų“ masė pasiliktų Lietuvoje ir ją kolonizuotų, kad už mūsų pinigus galėtų už šias lėšas vykti į džihadą.

Mažiausiai 1296000 tūkstančių Lietuvos gyventojų gyvena žemiau ES numatytos skurdo ribos. Savo tėvų ir protėvių žemėje tapome antrarūšiais ir diskriminuojamais žmonėmis, kuriems nebegalioja Konstitucijos 29 straipsnis, draudžiantis diskriminaciją.

Lietuvos kolonizacija vykdoma planingai. Suicidalinė Skvernelio vyriausybė spalio 11 dieną nutarė „pabėgėliams“ mokėti per mėnesį po 518 eurų, o mokyklinio amžiaus „pabėgėlių“ vaikams po 635,8 eurų, kas viršija ES nubrėžtą skurdo ribą, kuri Lietuvoje yra 503 eurai.


Daroma viskas, kad į Lietuvą vežami ekonominiai migrantai, mūsų "socialiniai parazitai", naujo Čekijos premjero A.Babis žodžiais, melagingai vadinami „pabėgėliais“, nes tarp jų tėra ne daugiau 2% tikrų pabėgėlių, amžiams liktų Lietuvoje.

Priminsiu, pabėgėlio statusas numato, kad konfliktui pasibaigus jie grąžinami į kilmės šalį. Apie jokias jų „integracijas“ jokiuose SNO dokumentuose nėra nei kalbos!

Man Skvernelio vyriausybės ir žaliųjų valstiečių valdomo Seimo veikla primena suicidalinę šizofreniją, todėl aš paskelbiau peticiją „Už lygias teises su pabėgėliais“. Visus protą ir sąžinę nepraradusius lietuvius kovoti už Lietuvą be kolonistų, džihadistų ir naikintojų.


Šaltiniai:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą