2017-10-22

Po Babis pergalės rinkimuose Čekijoje Merkel bus dar sunkiau naikinti Europą


Šeštadienį, spalio 21 dieną, rinkimus Čekijos respublikoje laimėjo judėjimas „Taip“ („Nepatenkintų piliečių judėjimas“). Jis surinko 29,64 procentus rinkėjų balsų ir parlamente turės 78 iš 200 vietų.

Judėjimo „Taip“ vadovas Andrej Babis agentūrai Reuters pasakė, kad siekdama užtvenkti migracijos srautą į Europą Čekija turės ieškoti sąjungininkų ir už Višegrado šalių (V4) grupės ribų.

Babis pasakė: „Mes turime paruošti temas, pasiūlyti Europos taryboje, ką mes norime pakeisti. Dvigubą produktų kokybę, sprendimus migracijos sferoje, kovą su migracija ir kitus klausimus. Be abejonės, pas mus sąjungininkas Austrija, Kurze, kuris turi apie migraciją tokią pačią nuomonę, kaip ir mes.“

Įgyvendindamas savo antiimigracines iniciatyvas, naujasis Čekijos premjeras neapsiribos tik V4 šalių grupe. Jo nuomone, sąjungininku siekiant šio tikslo taps Austrijos kancleris Sebastianas Kurz ir jo Austrijos liaudies partija, kuri spalio 15 dieną laimėjo parlamento rinkimus.

Babis žodžiais, V4 grupė bendradarbiaus su Austrija, Slovėnija ir Chorvatija. Visos šios valstybės dar prieš šimtą metų buvo Astrijos-Vengrijos imperijos dalimi.

Andrej Babis, slovakas pagal kilmę, buvęs finansų ministras, verslininkas-milijardierius. Jis kritikavo Angelą Merkel už jos atvirų durų politiką.

Babis, vienas turtingiausių šalies žmonių. Jis reikalauja atkurti šalies suverenitetą deleguotą Briuseliui ir atmeta eurą, planuoja sumažinti valstybės išlaidas, likviduoti „socialinį parazitizmą“ socialinėje sistemoje ir kovoti už Čekijos interesus užsienyje.

Babis nėra išėjimo iš ES šalininkas, bet jis yra prieš Čekijos stojimą į euro zoną. Jo žodžiais „Visi žino, kad tai bankrotas. Aš noriu, kad būtų Čekijos krona ir nepriklausomas Centrinis bankas“.


Babis turi aiškią poziciją migracijos klausimu. Jis sako, kad „nustojo tikėti į sėkmingą integraciją ir multikultūralizmą.“ Jis kvietė Merkel „atsisakyti nuo politkorektiškumo ir užtikrinti Europos sienų saugumą.

Jo žodžiais „Ponia Merkel atsisako matyti, kokia rimta padėtis Vokietijoje ir kitose ES valstybėse. Jos požiūris – tikrai tragiškas“. Po teroro akto Berlyne, prieš 2016-jų kalėdas, Babis pasakė, kad "Merkel migracijos politika kalta už šį išpuolį, nes „būtent ji įleidžia nekontroliuojamas migrantų bangas į Vokietiją ir visą Europą, be dokumentų, nežinant kas jie iš tiesų yra.“

Politikas atmetė Europos komisijos spaudimą, kuri pradėjo prieš čekus, vengrus ir lenkus procedūrą už atsisakymą priimti imigrantus pagal paskirstymo kvotas. Babis pasakė: „Aš nepriimsiu pabėgėlių kvotų Čekijai. Situacija pasikeitė. Mes matome, kaip reaguoja migrantai Europoje. (…) Mes turime reaguoti į poreikius ir baimes mūsų šalies piliečių. Mes turime garantuoti Čekijos piliečių saugumą, net jei mums taikys sankcijas.“

2017 metų vasarą Babis patvirtino, kas Čekija nepriims niekieno nerinktų Briuselio biurokratų pretenzijų. Jis pasakė: „Mes turime kovoti už tai, ką mūsų protėviai čia pastatė. Jei belgų Briuselyje bus mažiau, negu musulmonų, tai jų problemos. Aš to nenoriu čia. Jie mums neaiškins, kas čia turi gyventi“.

Babis pakvietė ЕS sukurti atrankos sistemą ekonominiams migrantams. ES turi pasakyti: „Jūs negalite ateiti pas mus, kad būti bedarbiais ir nedelsiant gauti socialinę paramą“. Jo nuomone, „Kai kurių šalių valstybinės MIP užsiima žmonių kvailinimu. Jos vengia problemų su imigrantais. Politikai melavo savo piliečiams. Tai tik sustiprino įtampą tarp vietos gyventojų ir imigrantų. Tai nepriimtina, kad europiečiai turi mažiau teisių, negu imigrantai.“ Babis pažymėjo, kad „Dauguma iš Artimųjų Rytų pabėgėlių negali būti panaudoti pramonėje. Dauguma iš jų yra neraštingi ir jie žino tik du Vokiečių politikus: Merkel ir Hitlerį“.

Manoma, kad, tapęs premjeru, Babis sieks sąjungos su Lenkija ir Vengrija, kurs taip vadinamą „Trijų jūrų sąjungą“, kuri gali tapti alternatyva Europos Sąjungai.

Bloomberg nuomone, artimiausiais metais iš ES gali išeiti kelios valstybės – pirmiausiai Čekija, Vengrija ir Lenkija. To priežastis yra aštrėjantys prieštaravimai su Vokietija ir Prancūzija.

Nupirkta MIP Andrej Babis vadina „populistu.“ Išsigimusioje ES visi, kas gina Europos tautų interesus, valstybių suverenitetą, žmonių gerovę, bankinės oligarchijos nupirktos MIP ir nupirktų politikų yra vadinami „populistai“, o saujelė išsigimėlių, Europos naikintojų, vadinamas „elitas“, o tiksliau juos būtų vadinti marginalais, šios purvasklaidos padaromi didžiausiais „demokratais“.

Grupelė ES "elito": niekieno nerinktas alkoholikas Žanas Klodas Junkeris, manoma, buvusi "Štazi" agentė Angela Merkel ir Lenkijos nedeleguotas Donaldas Tuskas, kuriam Lenkijoje iškelta baudžiamoji byla.


Šaltiniai:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą