2017-11-29

Dėl Lietuvos piliečių diskriminavimo pabėgėlių atžvilgiu. Mano pastabos į LR Socialinių reikalų ir darbo ministerijos atsakymą


Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
A.Vivulskio g. 11, LT-03610 Vilnius      post@socmin.lt

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Augustinui Normantui
ombuds@lrski.lt

Dėl Lietuvos piliečių diskriminavimo pabėgėlių atžvilgiu.


Gautas LR Socialinėsapsaugos ir darbo ministerijos atsakymas Nr. (25.4-34)SD-6530 nuo 2017-11-24, kuriame teigiama, kad Lietuvos Respublikos piliečiai nėra diskriminuojami pabėgėlių atžvilgiu nėra pagrįstas.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės pavaduotojos Vilmos Augienės pasirašytame rašte yra nurodoma, kad pabėgėliams be kitų išmokų už butą ir t.t. yra mokama 204 eurų per mėnesį pašalpa. Taip pat nurodoma, kad Lietuvoje vidutinės pensijos dydis yra 288 eurai.

Pagal Seimo nario Naglio Puteikio informaciją, skelbtą dienraštyje „Respublika“, „Sodros“ pateiktais duomenimis, pernai spalį 81 717 pensininkų, turinčių būtinąjį stažą, gavo mažesnes nei 200 eurų senatvės pensijas, 88 288 - 200-225 eurų, 86 413 - 225-250 eurų, 73 937 - 250-275 eurų, 59 226 - 275-300 eurų, 74 430 - 300-350 eurų, 61 023 - didesnes nei 350 eurų senatvės pensijas.


Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pabėgėliams Lietuvos valstybė nuomoja butus, tuo tarpu Lietuvos pensininkai turi juos nuomoti patys, patys sumokėti už komunalines paslaugas.

Atsakyme rašoma, kad pašalpų ir kompensacijų, mokamų prieglobsčio gavėjams iš integracijai skirtų lėšų (perkeltiesiems asmenims lėšas skiria Europos Komisija iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų), dydžiai bei jų mokėjimo sąlygos nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarime Nr. 998 ,,Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Šiame dokumente nėra konkrečių sumų, kurios skiriamos pabėgėlių būsto nuomai. Tačiau jos yra labai didelės, o Lietuvos piliečių atžvilgiu tai yra diskriminacija, nesvarbu iš kokių ES lėšų tai apmokama, nes mes visi esame ES piliečiai. Spaudoje pavyko atrasti konkrečius skaičius: Kaune butas pabėgėliams buvo nuomotas už 500 eurų per mėnesį. Apie tai buvo paskelbta šių metų rugsėjo 5 dieną portale „Vakarų ekspresas“.


Viešai skelbiami duomenys rodo, kad mažiausiai 81 717 Lietuvos pensininkų gauna mažesnes išmokas, negu gauna pabėgėliai. Faktiškai žymiai daugiau Lietuvos piliečių yra diskriminuojami pabėgėlių atžvilgiu, nes niekas jiems nesamdo butų, nemoka kitų išmokų. Tai yra grubus LR teisės aktų pažeidimas, nes:

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis sako: Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

„Konvencijos dėl pabėgėlių statuso“ 23 straipsnis „Valstybės pagalba“ sako: „Valstybės pagalbai ir paramai gauti Susitariančiosios valstybės teisėtai jų teritorijoje esantiems pabėgėliams suteikia tokią pačią padėtį, kokia naudojasi jų piliečiai.“

Tenka apgailestauti, kad Lietuvos Respublikos Socialinių reikalų ir darbo ministerija diskriminuoja Lietuvos Respublikos piliečius ir net nesuvokia, kad tuo pažeidžia Lietuvos įstatymus.

Algimantas Lebionka

Laiškai adresatams išsiųsti šiandien 21 val.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą