2017-11-11

Popiežius Pranciškus – Europos duobkasys. Romos bažnyčia yra kartelio dalis


Šiuo pavadinimu Vokiečių portalas Pi-news lapkričio 11 dieną paskelbė straipsnį, skirtą Romos popiežiui Pranciškui (Römische Kirche ist Teil des Kartells POPEFRANCISCUS - DEADENGRÄBER EUROPAS).Išsamiai apie Pranciškaus veiklą naikinant krikščionių bažnyčią pasakojama mano straipsnyje: Popiežius Pranciškus I: Dievo tarnas ar bažnyčios griovėjas?

Popiežius Pranciškus mokslininkės religijotyrinkės dr.O.Četverikovos nuomone yra satanistas. Mokslininkė cituoja popiežiaus Pranciškaus pasisakymą: „Mes išduodame Kristų... suvarė visus šventikus, liepė dalyvauti visiems tikintiesiems šiame įvykyje... Dalyvaudamas pats dalyvauji šitoje šventvagystėje... Tai magiškas nusilenkimas Romos popiežiui. Visai nesenai, aš apie tai rašiau, Romos popiežius, jau visai atvirai, sulygino Kristų su velniu. Jis pasakė, kad Kristus tapo nuodėme, kad jis tapo pačiu baisiausiu nuodėminguoju. Ir toliau lygindamas jį su gyvate, kurią nurodė Mozė, ir judėjams dykumoje pasakė, „kas pažiūrės į gyvatę, tas išsigelbės“, taip ir Kristus ant kryžiaus, kaip gyvatė, gelbėja visus, priėmęs nuodėmes iš baisiausių nuodėmingųjų. Jis pasakė, kad „Kristus tapo velniu.““

Pi-news žodžiais, Pranciškus kviečia: Siūlyti migrantams ir pabėgėliams daugiau galimybių saugiai ir teisėtai patekti į paskirties šalis. Prieglobsčio prašytojai, ekonominiai pabėgėliai, perkeltieji - niekas nesvarbu! Kiekvienam turėtų būti leista atvykti ir, žinoma, saugiai ir teisėtai. Nėra jokių sienų Europoje ir tautinėse valstybėse. Kas yra paskirties šalis, suprantama. Tai nebus Bulgarija ir Rumunija. Netgi ne Graikija, kuri netinka įsibrovėliams.

Pranciškus kviečia: Migrantų statusas neturėtų riboti galimybės naudotis nacionaline sveikatos priežiūros ir pensijų sistema. Tai reiškia ne ką kitą, kaip besąlygišką prieigą prie jau šiandien trapių socialinių sistemų, kurias finansuoja dirbantys europiečiai. Ir neribotai! Užsienio grobikams, nors daugelio ES valstybių sveikatos priežiūros sistema yra arti žlugimo ribos.

Pranciškus kviečia: Leisti susijungti šeimoms, įskaitant senelius, brolius ir seseris ir anūkus", kuriems "niekada neturėtų būti taikomi ekonominiai reikalavimai“. Čia šis taip vadinama vyriausias ganytojas kėsinasi į nacionalinių valstybių teisę. Tai gyventojų pakeitimas kitais gyventojais, kitais žodžiais – tautų genocidas.

Pranciškus kviečia: Po tam tikro laiko imigrantai turėtų turėti galimybę įgyti pilietybę savo gyvenamoje Europos šalyje, net jei jie nėra kultūriniu, ekonominiu požiūriu ir nėra lingvistiškai integruoti. Šis sakinys sako viską, rašoma Pi-news. Autoriui tampa visai aiškūs Vokietijos kardinolų ir vyskupų veiksmai. Jo nuomone, šie reikalavimai tai kelias į pilietinį karą, islamo smurtą ir anarchiją.

Mano nuomone, tarpukario Lietuvoje skambėjęs šūkis „Dievui ir Tėvynei“ popiežiaus-globalistų statytinio lūpose šiandien skamba kitaip: „Velniui ir Globalizmui“.

Katalikų bažnyčios satanizmas pasireiškė net labiausiai katalikiškoje Lenkijoje.

Lenkijos primarijus arkivyskupas Wojciech Polak interviu laikraščiui „Tygodnik Powszechny” pasakė, kad „Kiekvienas kunigas, kuris vyks į Gnezną, į manifestaciją prieš pabėgėlius, bus suspenduotas“. Šis pasisakymas Lenkijoje sukėlė audrą kritikos.

Jerzy Jachowicz dienraštyje wPolytice kelia klausimą, kur glūdi tokio arkivyskupo elgesio šaknys?

Autoriaus žodžiais, arkivyskupo pasisakymas sukėlė nuostabą ir pyktį, „kad tokie žodžiai sklinda iš lupų, iš kurių mes mažiausiai tikėjomės tai išgirsti“.

„Tai skandalingi ir su bažnyčia nesuderinami žodžiai, nesuderinami su bažnyčios dvasia.“ „Sunku įsivaizduoti, kad tokioje situacijoje taip galėtų elgtis kardinolas Stefan Wyszyński,“- sako autorius.

Po nepriklausomybės atkūrimo, man teko garbė vedžioti sūnaus klasės mokinius į pasirengimo pirmai komunijai pamokas pas monsinjorą Kazimierą Vasiliauską į Vilniaus Arkikatedrą, daugelį kartų bendrauti su monsinjoru. Jis sakė, kad blogiausi žmonės yra tie, kurie dažnai mini Dievo vardą. Aš pridėčiau: o blogesni už blogiausius, tikri satanistai, yra tie, kurie dažnai minėdami Dievo vardą rūpinasi ne savo ganomų avelių banda, o jas ateinančių pjauti islamo vilkų gerove. Tai – satanistai, kaip popiežius Pranciškus.

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą