2017-11-01

Spekuliantai pabėgėliais: Caritas ir Diakonie


Kai Socialinių reikalų ministru skiriamas žmogus iš prastą reputaciją turinčios organizacijos Caritas, kurią Vakaruose kritikai vadina „pabėgėlių“ verslo spekuliantais, neramu, kad ir Lietuvoje ši organizacija išvirs į milžinišką monstrą, ryjantį biudžeto pinigus ir suinteresuotą priimti į šalį kuo daugiau „pabėgėlių.“
Autorė rašo, kad dauguma žmonių nesupranta priežasčių bažnytininkų ypatingo rūpesčio kitatikiais „pabėgėliais“ ir abuojumo bendratikių sunkumams. Pasirodo, kad krikščionių organizacijų meilė šiai publikai turi konkrečią materialinę, o ne dvasinę išraišką, matuojama milijardais eurų, kurie nusėda į „dievo tarnų“ kišenes.

Iš kur atsiranda bažnyčios pelnai?

Caritas ir Diakonie Vokietijoje sudaro tūkstančiai organizacijų, kuriose dirba 1,07 milijonai etatinių darbuotojų ir 1,2 milijonai savanorių. Caritas - pati didžiausia privataus sektoriaus įmonė Vokietijoje.

Caritas ir Diakonie turi mokestines lengvatas, jos yra pelno nesiekiančios organizacijos, todėl neturėtų generuoti pelną. Šios organizacijos apie tai primena kiekviena proga, bet tai yra ne taip.

Vokietijos Caritas organizacijos vadovas yra įsikūręs liukso klasės ofise ir gauna labai solidų atlyginimą, kuris pas jį nuo nuo 102319 eurų 2014 metais išaugo iki 162319 eurų šiandien. Tai yra jo atlyginimas išaugo 60000 eurų per šį laiką.

Organizacija Diakonie pasistatė administracinį pastatą Berlyne už 65 milijonus eurų. Vokietijoje beveik trečdalis Bundestago deputatų bendradarbiauja su šiomis labdaringomis organizacijomis. Savivaldybių lygyje šis bendradarbiavimas su politikais dar tampresnis, valstybinės ir labdaros organizacijos čia suauga į bendras dukterines įmones.

Caritas ir Diakonie gauna iš valstybės subsidijas, kurios sudaro 70 - 80% jų biudžeto. Kalba eina apie dviženklias milijardines sumas:

1.1 Bažnyčios dotacijos 11 841 528,39 €, sudaro 13,29%

1.2 ES subsidijos 1 631 956,47 €, sudaro 1,83%

1.3 federalinės dotacijos 67 253 328,47 €, sudaro 75,48%

1.4 Kitos subsidijos € 8,369,017.51 €, sudaro 9,39%

Viso: 89 095 830,84 eurai

Prie to dar reikia pridėti paaukojimus, paveldėjimus, narystės mokesčius, pajamas iš turto nuomos, pardavimus ir t.t. Tai sudaro 158 373 480,13 €.

Nuo 1960 metų šių organizacijų personalo skaičius išaugo trigubai. Nors vien 2008 metais 280000 vokiečių paskelbė savo pasitraukimą iš bažnyčių. Apskritai protestantai ir katalikai prarado nuo 1990 metų apie 6,5 milijono tikinčiųjų.

Nekontroliuojama migracija sukėlė šių organizacijų apetitus, nes kuo daugiau šalyje pabėgėlių, tuo didesnes valstybės subsidijas gauna šios organizacijos.

„Kai skamba pinigai, siela šoka danguje,“- reziumuoja straipsnio autorė. 

Bažnytinės organizacijos pačios veža iš Afrikos sau „pabėgėlius“

Libijos pakrančių apsauga šiais metais tiesiog negalėjo apsiginti nuo nevyriausybinių organizacijų laivų, kurie veržėsi į jos teritorinius vandenis, kad vežti į Europą nelegalius migrantus.

Video buvo užfiksuotas incidentas, kai Libijos pakrantės apsaugos kateris blokavo Vokiečių Evangelikų liuteronų (EKD) bažnyčios sponsoriaujamą organizacijos „Sea Watch“ laivą, kuris iš Libijos teritorinių vandenų norėjo išvežti nelegalius migrantus į Italiją.

Vokietijos katalikiškų organizacijų „Caritas“ ir „Diakone“ kenkėjišką veiklą aprašė vokiečių publicistas Udo Ulfkotte savo knygoje „Die Asyl-Industrie“ (Pabėgėlių industrija).

Udo Alfkotte rašė: „Vokietijos Raudonasis kryžius, Caritas, Diakonie ir kitos labdaringos organizacijos, dirbančios su pabėgėliais, turėjo 140 milijardų eurų metinę apyvartą ir davė darbo 2,3 milijonams žmonių. Palyginimui, Vokietijos automobilių pramonėje dirba iš viso 738 000 žmonių. Ir netgi didelis koncernas „Siemens“, su filialais 167 valstybėse ir 343.000 darbuotojų skaičiumi, pasiekia vos 70 milijardų eurų metinę apyvartą.“

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, prieš ateinant į šį postą, išėjo globalistinio „Caritas“ studijas.

Šis ministras pasišovė Lietuvoje gerinti „pabėgėlių“ integraciją, gerinti jų aprūpinimą, kad jie trokštų likti Lietuvoje, bet viską daryti gudriai, patyliukais, kad nebadytų akių aplink gyvenantiems nuskurdusiems lietuviams šlykšti socialinė neteisybė. Planuojama pasitelkti ir spekuliantą "pabėgėliais" Caritas.

Spalio 11 dieną BNS pranešė, kad vyriausybė nutarė nelegaliems imigrantams, klaidingai vadinamiems „pabėgėliais“, mokėti tokias išmokas:
-Kompensacija būsto nuomai vienam žmogui per mėnesį - 314 eurų.
-Pašalpa būtiniausioms reikmėms ( komunalinėms paslaugoms, maistui, transportui ir kt.) - 204 eurai.
-Papildomai mokyklinio amžiaus vaikams išmokama pašalpa būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti (57 eurai) ir kas mėnesį mokama 60,8 euro kompensacija vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti.
Suma:
Suaugusiam ir vaikui per mėnesį = 518 eurų.
Mokyklinio amžiaus vaikui = 635,8 eurų.

Tai akivaizdi Lietuvos piliečių diskriminacija, dėl kurios aš Kreipiausi į LR Prezidentę, o mano skundą Seimo kontrolierius persiuntė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Esu paskelbęs peticiją, kurioje reikalaujama, kad Lietuvos piliečiams būtų mokomos ne mažesnio dydžio pensijos, išmokos, parama vaikams, atlyginimai, negu Lietuvos valstybėje yra mokama parama „pabėgėliams“ iš trečiųjų šalių.


Šaltiniai:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą