2017-11-21

Žymus Lietuvos mokslininkas ir patriotas prof.Arvydas Janulaitis ir jo „Nedeklaratyvaus patriotizmo“ idėja


Lapkričio 19 dieną portale „Pro patria“ buvo paskelbtas Europos akademijos nario ir Lietuvos biotechnologijos patriarcho prof.Arvydo Janulaičio straipsnis „Idėja Lietuvai - nedeklaratyvus patriotizmas“.


A.Janulaitis rašo, kad „iniciatyva „Idėja Lietuvai“ susilaukė nemažai įdomių pasiūlymų“ ir pats siūlo „jokių materialinių resursų nereikalaujančią idėja“, „kurią įgyvendinant potencialiai gali dalyvauti visi Lietuvos gyventojai ir emigrantai.“

„Kalbama apie savanorišką ir įsisąmonintą kiekvieno iš mūsų siekį nedeklaratyviai realizuoti patriotizmą kasdieninėje veikloje. Idėjos esmė: prieš atliekant kokį nors veiksmą ar priimant sprendimą, kurie naudingi asmeniškai (šeimai, grupei draugų ar susijusių asmenų, institucijai, miestui) pasiryžtama juos taip pat įvertinti galimos naudos ar žalos viešajam interesui (Lietuvai) požiūriu. Taip turėtų elgtis nedeklaratyvus Lietuvos patriotas (ar tai būtų eilinis pilietis, perkantis kontrabandines cigaretes, prekybininkas, neišduodantis kvito, ar Seimo narys balsuojantis dėl to ar kito įstatymo). Patriotizmas buvo ta varomoji jėga, kuri padėjo sukurti nepriklausomą Lietuvą ir ją vesti progreso keliu tarpukariu, išsaugoti lietuvybę ir viltį atgauti Nepriklausomybę sovietų okupacijos laikotarpiu ir galiausiai tai pasiekti susibūrus į Sąjūdį. Gaivinti patriotizmą itin svarbu dabar, kai valstybės vidaus ir išorės padėtis darosi kritiška. Strategiškai vertinant, tokioje ir esame -- ir ne vien dėl emigracijos mastų ar socialinės atskirties.“ (...)

1982-1988 metais turėjau garbės dirbti prof. A.Janulaičio vadovaujamoje Taikomosios enzimologijos (vėliau Biotechnologijos) instituto „Genų inžinerijos“ laboratorijoje, artimai bendrauti su juo, todėl galiu teigti, kad ir prieš 30 metų Janulaitis vadovavosi „nedeklaratyvaus patriotizmo idėja.“

Žlugus Sovietų sąjungai, dešimtys Vilniaus mokslinių-gamybinių sąjunginio pavaldumo institutų tapo metalo laužo ir seno chlamo sandėliais, vėliau virtusiais gyvenamosiomis patalpomis-loftais, ūkinėmis patalpomis.

Prof. Janulaičio ir jo mokinių vadovaujamas institutas tapo unikaliu protingo vadovavimo pavyzdžiu, iš kurio išaugo mokslinis-gamybinis susivienijimas „Fermentas“, jo akcininkų 2010 metais parduotas JAV bendrovei “Fisher” už rekordinę Lietuvai - 290 milijonų dolerių sumą. Parduotas jis buvo ne todėl, kad pritrūko tuo metu jo akcininkams patriotizmo, o spaudžiant JAV pinigų gamintojams, monopolizavusiems biotechnologijos rinkas.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą