2017-11-14

Orban perrinktas Fides partijos vadovu dar keturiems metamsVengrijos premjeras Viktoras Orbanas lapkričio 12 dieną buvo vienbalsiai perrinktas valdančiosios konservatyvios partijos Fides partijos pirmininku suvažiavime Budapešte. Jis pareiškė, kad reikia sustiprinti pasiekimus šalyje, kad jie būtų negrįžtami.


Mes turime dirbti dar keturis metus, kad sustiprinti mūsų pasiekimus tokiu laipsniu, kad jie būtų negrįžtami, - pareiškė jis. Fides koalicija su Krikščionių-demokratų liaudies partija (KDNP) Vengriją valdo nuo 2010 metų.

Užsimindamas apie tai, kad Fides apklausose pretenduoja laimėti ir rinkimuose pavasarį, Orbanas pažymėjo, kad „šiuo metu Vengrijoje nėra atmosferos keisti vyriausybę, o yra atmosfera pakeisti opozicija“.

Kaip pareiškė Orbanas, Fides jau dabar pasirengusi rinkimams, bet jo partija nesitenkins viena pergale.

Orbanas iškėlė partijai trys uždavinius: sustiprinti paskutinių trijų metų pasiekimus, juos pagilinti dvasingesnės politikos pagrindų, o taip pat apginti Vengrijos ateitį.

Orbanas pasakė, kad epochos ateitis yra darbščių, atsakingų, galvojančių apie šeimą, mylinčių tėvynę ir atsidavusių Europos krikščioniškoms šaknims pusėje.

Mes daugumoje – pareiškė jis vertindamas situaciją Europoje, ir tai tik laiko klausimas, kada ne tik Vengrijoje, bet ir visoje Europoje ir visame vakarų pasaulyje nugalėsime.

Jo nuomone, sėkmė priklausys nuo to, kiek bus stiprūs vykdomos politikos dvasiniai pagrindai. Kaip jis užtikrino, Fides ir KDNP remiasi tauta, bendradarbiavimo ir taikos politika.

Priešingybė tam yra politika, kurios centre „netekęs savo kultūros“, o taip pat nacionalinio, religinio ir lytinio identiteto, pasinėręs į instinktų pasaulį Briuselio žmogus „Homo brukselicus“.

Jo žodžiais, yra valstybės, kurios nori pereiti į periodą be kriščionybės ir be tautos. Šiuo klausimu yra skirtingos nuomonės, bet nebus pasiekta vienybės jei bus bandoma primesti kitiems savo mąstymo būdą.

Jis pažymėjo, kad sąjunga išlaikys vienybę, jeigu Europoje bus gerbiami vieni kitų skirtumai ir vietoj „suvienytų Europos valstijų“ bus sukurta asociacija laisvų Europos tautų.

Savo kalboje Orbanas palietė taip pat „Sorošo imperiją“. Jis pasakė, „Sorošo nevyriausybinės organizacijos“ prasiskverbė į visas pagrindines struktūras, įtakoja priimant europinius sprendimus, ir „elgiasi, kaip kažkada elgėsi komunistai“. Kaip jis pasakė, „Sorošo kareiviai“ nori spręsti klausimą apie tai, ką mes darome, ką kalbame, ką galvojame, ir net tai kuo save laikome. Mes vyresni, juos užuodžiame vien pagal jų kvapą, - pareiškė jis.

Pagal apklausų centro Nezoepont apklausas Orbanas pirmaus ateinančiuose rinkimuose didžiuliu skirtumu. Už jį pasisakė daugiau respondentų, negu už visus kitus kandidatus kartu sudėjus. Beveik pusė 47 procentai visų apklaustųjų nurodė jį kaip politiką, kurį mato premjero poste. Nei vienas iš kitų pretendentų nesurinko daugiau 10 procentų.

Agentūros Median apklausa parodė, kad koalicija Fides-KDNP gali pretenduoti rinkimuose į daugiau negu 60% rinkėjų paramą. Sekanti partija Jobbik surinktų 14 procentų, Vengrijos socialistų partija (MSZP) – 9 procentus, Demokratų koalicija – 7 procentus, Politika gali būti kita – 5 procentus, o likę – 1-2 procentus.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą