2017-11-22

Musulmonai nesiintegruoja Vokietijoje: pasivaikščiojimai vietoj integracijos


Socialinio aprūpinimo ir darbo ministras Linas Kukuraitis su imbicilo atkaklumu mums kalba apie į Lietuvą vežamų musulmonų integraciją Lietuvoje. Vokietijos pavyzdys rodo, kad ministro kalbos apie „integraciją“ neturi jokio pagrindo, o „pabėgėliai“ musulmonai Vokietijoje nesiintegruoja. Apie tai šiandien pasakoja vokiečių portalas Pi-news.

Eugen Prinz rašo: „Pažiūrėkime tiesai į akis: vienintelė integracijos forma, kuri iš tikrųjų veikia, yra asimiliacija.“ Geriausias tokios integracijos pavyzdys, autoriaus nuomone, yra 19-ojo amžiaus „gastarbaiteriai“ lenkai, persikėlę į Vokietijos Ruro sritį dirbti kalnakasybos srityje. Šiandien apie jų kilmę kalba tik jų pavardės: Dombrovki, Šimanski.Tai, kas Vokietijoje vadinama „sėkminga musulmonų imigrantų“, daugumoje atvejų ne kas kita, kaip gyvenimas greta. Ryšiai ir asmeniniai kontaktai apsiriboja prekyba ir kontaktais darbo vietoje. Privačiame gyvenime, kaip taisyklė, to nematyti. Jeigu musulmonas dirba, moka mokesčius, skaitoma, kad jis jau puikiai integruotas.

Autorius kviečia panagrinėti giliau, pažiūrėti, pavyzdžiui, ar musulmonai užsiima labdaros veikla. Ar jie būna savanoriais gaisrininkais? Ar savanoriais valgyklose? Ar gamyklos techninėje pagalboje? Bandymai musulmonų organizacijas paskatinti užsiimti šia veiklą baigėsi nesėkme, ką parodė internetinis tyrimas. Dar šis tyrimas parodė, kad musulmonai užsiima labdara tik savo bendruomenės ribose.

E.Prinz atkreipia dėmesį, kad Vokietijoje gyvenantys musulmonai praktiškai neduoda vaikams vokiškų vardų. Taip pat, kaip musulmonai JAV, Kanadoje ar Didžiojoje Britanijoje.

Kaip taisyklė, musulmonai tuokiasi tik su savo tautos atstovais ir tik su musulmonais, o dažniausiai su giminėmis. Idealiu atveju tai būna pusbroliai. Musulmonų pasaulyje daugiau pusės santuokų yra tarp giminių. Arabų ir turkų bendruomenės Berlyne niekuo nesiskiria. Šis inbridingas* atsiliepia į intelektualinius musulmonų palikuonių gebėjimus.

Straipsnio autorius primena skandalingą buvusio Vokietijos finansų ministro Volfganfgo Scheuble pasisakymą 2016 metų birželio mėnesį laikraščiui die Zeit. Savo interviu jis paaiškino, kad migrantai iš Artimųjų Rytų ir Afrikos Europai yra reikalingi tam, kad pagerinti baltąją žmonių rasę, nes „dėl inbrydingo ji išsigimsta.“ Tai priminė dar vieno Vokietijos „genetiko“- rasės gerintojo Adolfo Hitlerio darbus. Lietuvoje mes turime ir savo hitleriuką-rasių gerintoją. Tai Europos komisaras Vytenis Andriukaitis, kuris kalbėjo „apie įvairių genetinių kompozicijų ateities lietuvį“. Tai štai kokie bepročiai vadovauja Europai!

Straipsnio autorius Eugen Prinz Šoible pasisakymą die Zeit dienrašiui apie vokiečių inbridingą vadina „beribiu įžūlumu, neturinčiu sau lygių, ir neprilygstamu kvailumu“. Jis pažymi, kad į kurią šalį bežiūrėtum, visur ta pati problema: musulmonai niekur neasimiliuoja. Niekur. Geriausiu atveju jie su krikščionimis gyvena greta, kol jų skaičius nepasiekia kritinę masę. Tuomet ima formuotis No-go zonos su savo klanų vadais. Šeimų susijungimas dar labiau paaštrina šią problemą.

Teoretiškai manoma, o tokios idiotišką poziciją deklaruoja ir Lietuvos vadovai, kad musulmonai ims integruotis, jei juos paskirstyti po savivaldybes. Straipsnio autorius nurodo, kad ši teorija praktikoje neveikia. Vokietijoje viena šeima sirų buvo 2015 metais apgyvendinta Bavarijos kaime. Iki šiol mama nei žodžio nemoka vokiškai. Jų tėvas buvo apkaltintas smurtu prieš savo vaikus, o vaikai padarė 8000 eurų nuostolį, nes subraižė ten eilę automobilių.

Yra pavienės integracijos išimtys, kai musulmonai įsilieja į vokiečių bendruomenę, bet tai, autoriaus žodžiais, „šiaudeliai šieno kaugėje“. Tokių žmonių gyvenimą pragaru paverčia šariato policija.

Autoriaus nuomone, būtina musulmonų reemigracija į jų kilmės šalis. „Šie žmonės turi sugrįžti ten, iš kur jie atvyko. Tačiau to nevyksta.“

Skvernelio vyriausybė, vežanti į Lietuvą musulmonus, daro nusikaltimą Lietuvių tautai. Tai neatsakingų ir neprotaujančių žmonių vyriausybė, diskriminuojanti skurstančius Lietuvos piliečius „pabėgėlių“ atžvilgiu ir pažeidžianti Lietuvos konstitucijos 29 straipsnį, draudžiantį diskriminaciją „lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.“  

Kviečiu pasirašyti peticiją „Už lygias Lietuvos piliečių teises su pabėgėliais“:

*Paaiškinimas:inbrýdingas (angl. inbreeding < in — viduje + breeding — veisimas) – homogamijos forma, giminingų formų kryžminimas vienos organizmų (gyvūnų arba augalų) populiacijos ribose. Terminas “inbridingas” paprastai naudojamas gyvūnų atžvilgiu, augalams labiau paplitęs terminas Incucht. Ši terminą naudojo ir žymusis vokiečių „genetikas“ Hitleris „Main Kampf“ knygoje.

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą