2017-11-29

Junkerio interviu DW: degradavęs ES alkoholikas siekia organizuoti nuolatinį afrikiečių vežimą į Europą


Interviu Deusche Welle (DW) Europos komisijos pirmininkas Žanas Klodas Junkeris vėl pakartojo Dž.Sorošo inspiruotas idėjas, kad Europai reikalingi imigrantai iš juodosios Afrikos ir dar kartą pareikalavo juridiškai įteisinti nuolatinį juodaodžių vežimą į Europą.Kot d'Ivuare vykusiame 5-ame ES ir Afrikos lyderių susitikime buvo aptarinėjami afrikiečių legalios migracijos į Europą klausimai.

Šiuo metu Afrikoje gyvena 1 milijardas gyventojų. 2100 metais jų gyvens čia 4 milijardai. Viena afrikietė per gyvenimą pagimdo po 8 vaikus. Kaip aiškėja iš interviu, nuo alkoholizmo išprotėjęs Junkeris visą šią masę beraščių ir nekvalifikuotų žmonių nori atsivežti į ES ir paskirstyti visoms ES valstybėms pagal kvotas. Jis net tvirtino, kad Afrikiečiai ir Europiečiai turi tokias pačias teises gyventi Europoje.


Europos negrizacija ne nauja idėja. Dar 1924 metais „Europos tėvas“ Kudenchove-Kalergi kalbėjo apie eurazijos-negroidinės rasės kūrimą Europoje. Tai jis matė vykstant tokiu būdu: europiečiai susimaišo su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyksta kaip skirtingos nacijos, o jų elitas pakeičiamos žydų dvasine vadų kasta.“

Savo fašistines rasių maišymo idėjas Junkeris dangstė rūpesčių bloga migrantų negrų padėtimi arabų apgyvendintoje Libijoje, per kurią jie Sorošo NVO transportuojami į Europą. Savo nusikalstamus planus Junkeris maskavo tuo, kad afrikiečiai neva ekonomiškai reikalingi Europai, nes „Europa sensta“. Toks tvirtinimas irgi yra melagingas.

Junkeris pasakė: „Mes privalome sukurti legalius būdus vykti į Europą, ir Komisija jau įnešė savo pasiūlymus. Europai aiškiai reikia imigracijos per artimiausius dešimtmečius, todėl mes turime aprūpinti tuos, kas nori atvykti, ir to negali padaryti, ir kurių padėtis leidžia atvykti juridiškai, kad patekti į Europą“. Jo žodžiais, Europa turi aiškų poreikį masinės migracijos iš Afrikos ir turi priimti milijonus migrantų iš trečiojo pasaulio, kad kovoti su „gyventojų senėjimu“.

Breitbart rašo: „Gal Europos komisija mano, kad migrantai nesensta, ar dėl didėjančio gyventojų skaičiaus nedidės aplinkos užterštumo, ar jie išnagrinėjo automatizacijos efektą – kada ekspertai perspėja, kad robotizacija artimiausiu metu išlaisvins milijonus darbo vietų.

Paskutiniai Masačiusetso technologijų universiteto mokslininkų tyrimai neparodė, kad ekonomika nukentėtų dėl gyventojų senėjimo.

„Nėra jokių įrodymų neigiamo ryšio tarp senėjimo ir BVP vienam žmogui“, parašė mokslininkai straipsnyje pavadintame. ‘Secular Stagnation? The Effect of Aging on Economic Growth in the Age of Automation’(Pasaulio senėjimas? Senėjimo efektas į ekonomikos augimą automatizacijos epochoje).

Globalistai-sorošistai yra sukūrę mitą apie Afrikiečių nauda Europos ekonomikai.

„Europa išmiršta, reikia gyventojų Europos ekonomikai“ - skelbia globalistai. Jeigu globalistams Europoje būtų reikalingi gyventojai, jeigu jie rūpintųsi tautų gerove, tai jie neužsiimtų sodomijos ir kitų lytinių iškrypimų propagavimu, kurie kaip tik ir yra skirti gyventojų skaičiaus mažinimui, jie neardytų normalios šeimos juvenalinės justicijos pagalba, nedarytų iš moters vergo ir darbinio gyvulio.

Jeigu darbo rankų truktų ekonomikai, ES leistų Ukrainos, Baltarusijos, Moldavijos, Gruzijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Rusijos, Kinijos ir kitų šalių specialistams laisvai vykti pas save dirbti, gyventi. Bet jie neleidžia. O kiek metų buvo draudžiama lietuviams dirbti Vokietijoje? Apribojimai buvo numatyti net stojimo į ES sutartyje! Kalbos apie darbo rankų trūkumą yra šlykštus globalistų melas.

Imigracija iš labiausiai atsilikusių pasaulio šalių jiems reikalinga Europos tautų naikinimui, jų visuomenių degradacijai, skaldymui, žmonių priešpriešai, grupių, frakcijų, zonų ir pan. suformavimui, kad žmonės nuolatos tarpusavyje pjautųsi religiniu, tautiniu, rasiniu ir visais kitais įmanomais pretekstais. Skaldyk ir valdyk principo dar niekas neatšaukė.

Globalizmas pavertė žmogų iš asmenybės preke, o kokios teisės, kokie interesai gali būtį pas prekę?

Makiavelio instituto ataskaitoje sakoma, kas Europa ir Italija susiduria su beprecedente migracija. Europiečiai 1950 metais sudarė 22% pasaulio gyventojų, o 2050 sudarys 7%. Afrikoje atitinkamai 9% ir 25% po šimto metų. 2065 metais pirmos ir antros kartos imigrantų skaičius Italijoje gali viršyti 40% nuo bendro gyventojų skaičiaus. Be to, stebimas imigracijos tautiškumas: dešimčiai tautinių grupių (kas skatina geto susiformavimą) septintą dešimtmetį teko tik 13%, tai dabar 64% imigrantų. Tai nesiskiria nuo to, kas vyksta kitose Vakarų Europos valstybėse. Apie 2065 metus Didžiojoje Britanijoje britai praras daugumą. Šiandien Vokietijoje 36% vaikų iki 5 metų yra imigrantų vaikai. Tai etninės sudėties pokyčiai. Šiuo metu Italijoje vienai moteriai tenka 1,5 vaiko, Afrikoje –8! Kad tauta išliktų, reikia bent 2,1 vaiko. Sodomijos diegimas tam tikrai nepasitarnaus.

Tai ne etninės sudėties pokyčiai. Šis procesas turi kitą vardą, nes jis yra organizuotas, žinoma, kas organizatoriai, todėl šio proceso pavadinimas – Europos tautų genocidas.

50 procentų turkų Vokietijoje nedirba, dauguma jų net neketina dirbti.

Švedijos valdžia praregėjo ir atrado, kad tiktai nuo 3 iki 4 procentų „pabėgėlių“ turi interesą mokytis ar įgyti profesinių įgūdžių. Apie tai skelbia Švedijos užimtumo tarnyba, o paviešino Švedijos radijas, praneša Breitbart.

Švedijos valdžia mano, kad 2018 metais Švedijoje 60 procentai visų migrantų bus bedarbiai. Jis viršija 3 kartus etninių švedų bedarbystės lygį. 2016 metais iš 163000 „pabėgėlių“ tiktai 494 susirado darbą. Tokia pati padėtis Vokietijoje.

Net ir atradusieji darbą kelia problemas. Birželio 29 „pabėgėlis“ siras, kuris buvo įdarbintas Herzberg (Elbe-Elster) miesto kirpykloje kirpėju, skustuvu perpjovė savo darbdavei kaklą ir pilvą.

Dr. Sjoerd Beugelsdijk žurnale „Scandinavian Journal of Economics“ paskelbta studija parodė, kad kultūriniai skirtumai neigiamai veikia Europos šalių regionų ekonomiką.

„Poliarizuotos visuomenės, kuriose žmonės nesutinka su pagrindinėmis vertybėmis, neigiamai veikia ekonomiką, nes daro neefektyvia koordinaciją, kas sumažina valstybės valdymo kokybę ir sumažina visuomeninio gėrio teikimą“, - sako Dr. Sjoerd Beugelsdijk.

Multikultūralizmas yra globalizmo bankrutavusi utopinė koncepcija, kuri postuluoja, kad įvairios kultūros taikiai sugyvena tarpusavyje. Ji buvo globalistų sugalvota tautų ir valstybių naikinimo tikslu. Globalistai turi ir kitą tautų ir rasių maišymo koncepciją, vadinamą „lydymo katilą“, kuri diegiamas JAV.

Senai praėjo laikai, kai Švedija pasaulyje buvo ekonominės gerovės ir saugumo pavyzdžiu. Šiandien 20 procentų jos gyventojų sudaro iš Afrikos ir Azijos globalistų atvežti mažo išsilavinimo, protinio išsivystymo ir kultūriškai atsilikę žmonės, dažnai net ir nenorintys dirbti, o siekiantys gyventi socialinių parazitų gyvenimą. Dauguma jų yra švedų socialinės sistemos išlaikytiniai.

Šiandien Švedija skęsta prievartoje ir nusikalstamume. Po kelių dešimtmečių nekontroliuojamos imigracijos, krizė stiprėja. Švedijos karalystės policijos viršininkas Dan Eliasson savo pranešime apie „No-Go“ zonas Švedijoje nurodė, kad jų skaičius padidėjo iki 61. Čia veikia nusikaltėlių paralelinė visuomenė su savo įstatymais, nuosava bankų sistema ir savo jurisdikcija.

Švedijos finansų ministras pasakė, kad Švedija susiduria su rimtomis finansinėmis problemomis dėl nekontroliuojamos migracijos.

Skęstančią Italijos ekonomiką globalistų vykdoma imigracija dar labiau skandina. Italijos valstybės suvereni skola šių metų gegužės mėnesį pasiekė maksimumą - 2,279 trilijonų eurų. Bancaditalia biuletenis skelbia, kad skolų našta lyginant su balandžio mėnesiu padidėjo daugiau negu 8 milijardais eurų, be to tai įvyko pagrinde dėl administracinių išlaidų padidėjimo. Jos išaugo 7 milijardais eurų. Valstybės skola per praėjusius metus išaugo 2,07% (apie 45 milijardus eurų) ir 2016 metų gruodžio 31 dieną buvo 2,217 trilijonai eurų.

Šiais metais į Italiją iš Libijos buvo atgabenta apie 120000 nelegalių ekonominių migrantų. Vienas atėjūnas Italijai kainuoja 2,4 tūkstančius eurų per mėnesį. Tokiu būdu, vien šie 100000 migrantų Italijai kainuoja per metus 2,88 milijardus eurų. O kur dar pernykščiai (185000) ir anksčiau atvykę į šalį.

Italijai tai nepakeliama našta, tačiau globalistinė vyriausybė nieko nedaro, kad sustabdyti nelegalių migrantų „taksi“ iš Afrikos į šalį. Atvirkščiai, ji kartu su Frontex skatina afrikiečių imigraciją.

Vokietijai 2017 metais imigrantai kainavo 21,6 milijardus eurų. ES patvirtintas biudžetas 2018 metams yra 140 milijardų.

Tai ką čia mums paisto pavojingiausias ES alkoholikas Žanas Klodas Junkeris?Kalbos apie negrų vežimą į ES ne naujos dar metų pradžioje ES komisaras migracijos, vidaus reikalų ir pilietybės klausimams Dimitris Avramopulas (Dimitris Avramopoulos) paragino Bendrijos nares sutarti dėl būdo, kaip sąžiningai tarpusavyje pasidalyti atvykstančių migrantų našta ir paskelbė, kad Europos Sąjungai būtina atsivežti iš Afrikos dar 6 milijonus afrikiečių.

Jis pasakė: „reikia šešių milijonų migrantų“ iš Afrikos ir perspėjo, kad „didžiausia grėsmė Europai yra populizmo, nacionalizmo ir ksenofobijos augimas“. „Mes atidarysime ofisus visose valstybėse Viduržemio jūros ir Vakarų Afrikoje. Tai geriausias kovos su kontrabandistais būdas“.

ES pasiuntinys Nigerijoje Michel Arrion yra pasakęs, kad „Europos gyventojų senėjimas“ reiškia, kad kontinentas turi atsidaryti afrikiečių migracijai. Pasiuntinio žodžiais, „reikia reguliuojamos pagalbos imigracijai iš Afrikos“. Tokius pareiškimus Arrion jau buvo daręs 2015 metais. Jis tada sakė, kad kontinentui reikia „šviežio kraujo“, o imigracija „didina gamybos faktorių judėjimą, ypač darbo, ypač Europoje“. Michel Arrionas kalba apie „šviežią kraują“, tarytum būtų žmogaus genetikos specialistas.

Panašių į jį fašistinės genetikos specialistų Briuselyje apstu. Tarp tų naujųjų Hitlerių, naujų žmogaus genetikų - išprotėjusių rasių gerintojų, yra ir Europos komisaras Vytenis Andriukaitis, kuris 2016 metų vasarą prašneko apie lietuvių tautos vietą užimsiančius „įvairių genetiškų kompozicijų žmones“, apie „didžiulį uždavinį suklijuoti lietuvybę iš įvairių kompozicijų“.

Briuselio renegatas Vytenis Andriukaitis dar pasakė: „Kaip galima susiaurinti save iki etniškumo? Lietuvybė yra kultūros fenomenas, kuriame vietą gali surasti įvairių genetiškų kompozicijų žmonės. Didžiulis uždavinys suklijuoti lietuvybę iš įvairių kompozicijų, bet tai įmanomas uždavinys...“, o visa tai „galinga ekonominė jėga?“

Nuorodos:

Publikacijos apie Ž.K.Junkerio alkoholizmą:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą