2018-09-05

50 metų globalistiniam Romos klubui1968 metų kovo 6-7 d. savo dvare Romoje Deividas Rokfeleris organizavo kelių dešimčių intelektualų susirinkimą ir konferenciją „Pasaulio tvarkos sąlygos“. 75 susirinkusieji paskelbė, kad įkuria Romos klubą. Buvo skelbiama, kad klubas užsiims intelektualine veikla, aprašys būsimos žmonijos pageidaujamus parametrus. Susitarta, kad klube bus 100 žymiausių mokslininkų, visuomenės, politinių ir finansų srities veikėjų iš įvairių šalių. Vykdomąjį komitetą sudarė 12 žmonių. Jie turėjo formuoti veiklos kryptis ir kiekvienais metais rengti asamblėjos dienotvarkę. 2018 metais jubiliejinė klubo asamblėja įvyks Romoje spalio 17-18 dienomis.


Nuo 2008 metų Romos klubo būstinė yra Šveicarijoje, Winterthur mieste. Be tikrųjų narių yra asocijuoti klubo nariai, dalyvaujantys rengiant projektus ir pranešimus klubo užsakymu.

Į klubo asamblėjas yra kviečiami garbės svečiai. Tarp šių svečių yra buvęs JAV valstybės sekretorius Henris Kizindžeris, Belgijos karalius Filipas, Michailas Gorbačiovas, Bilas Geitsas, ir kiti.

Romos klubas nuolatos plečia savo veiklos geografiją kurdamas nacionalines asociacijas, kurios sukurtos 35 šalių.

Romos klubas turi viešą ir neviešą veiklos sritis. Viešoje srityje pristatomi, visų pirma, klubo pranešimai. Pirmieji iš jų pasirodė 1970-siais metais ir yra pasaulio vystymosi prognozės, sukurtos matematinių modelių pagalba.

Romos klubo pranešimai, kurių pirmasis paskelbtas 1971 metais, paskleidė idėją galimos žmonijos žūties dėl „šiltnamio efekto“. Buvo diegiama mintis, kad globalios katastrofos galima išvengti sustabdžius ekonominį ir gyventojų skaičiaus augimą. Taip ėmė formuotis „nulinio augimo“ koncepcija.

1970-taisiais, kada šios idėjos buvo pateiktos pasaulio visuomenei, atotrūkis ekonominio išsivystymo lygio (rodikliai gamybos ir vartojimo skaičiuojant vienam gyventojui) tarp Šiaurės ir Pietų jau tapo gigantiškais. Besivystančioms valstybėms faktiškai buvo pasiūlyta pripažinti susiklosčiusį atotrūkį ir nesistengti išsiveržti iš skurdo.

Bėgant laikui „nulinio augimo“ idėja buvo pakeista „riboto augimo“ koncepcija.

Klubas iš viso sugeneravo 43 pranešimus. Juose įžvelgiamos trys pagrindinės idėjos.

Pirma idėja, kad pasaulis turi sustabdyti ekonomikos ir gyventojų skaičiaus augimą. Tai užduotis „minimum“, kuri numato ekonominės veiklos sumažinimą ir radikalų gyventojų skaičiaus sumažinimą planetoje. Dauguma Romos klubo narių mano, kad žemėje turi gyventi ne daugiau vieno milijardo žmonių.

Antra idėja skelbia, kad valstybės suverenitetas - trukdys spręsti globalias žmonijos problemas. Deklaruojama tezė, kad „biosferos tarša nepaiso sienų“, todėl kovai su Pasaulio vandenyno užteršimu, kad išvengti planetos klimato šilimo, saugoti Žemės ozono sluoksnį, būtinas tarptautinis bendradarbiavimas, kuris bus efektyvus tik panaikinus valstybių sienas. Tai liečia ir kitas globalias žmonijos problemas (energetinę, maisto).

Trečia idėja yra: žmonijos išgelbėjimui būtina pasaulio vyriausybė. Po kurio laiko globalizacija turi pilnai sunaikinti nacionalines valstybes, jų funkcijos pereis pasaulio vyriausybei. Deklaruojama, kad optimalus Žemės gyventojų skaičius – 2 milijardai žmonių.

Praėjusiais metais mirė Deividas Rokfeleris. Kas po jo mirties vadovauja klubui, nėra žinoma.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą