2018-09-30

Indrei Makaraitytei: Ar „Dievo išrinktojo“ ir „gojo“ nužudymas sukelia skirtingą skausmą?


Šią savo trumpą pastabą aš parašiau paskatintas Indrės Makaraitytės („Kiek tau skauda, kad Lietuvoje išžudyti žydai?“) ir Valdo Vižinio („Kiek manskauda, kad Lietuvoje išžudyti žydai“) straipsnių.

Skausmas dėl žuvusių - sudėtingas ir daugiabriaunis klausimas. Aš pabandysiu pašlifuoti tik vieną šio klausimo briauną ir pasiremdamas pagrindinai žydų rabinų pasisakymais, žydų Šventaisiais raštais, o į LRT žurnalistės klausimą atsakysiu labai žydiškai, klausimu į klausimą: o ar gali „gyvulio sielą“ turinčiam lietuviui, kuriam „Dievas suteikė žmogaus pavidalą vien tam, kad būtų maloniau žydui“, skaudėti dėl labai senai žuvusių žydų? O žydui, kurį jų Dievas paskyrė vieninteliu šios planetos valdovų, tvarkančiu „gyvulių gojų“ bandas, skaudėti dėl „gojų“ mirčių?

Aš šiuos klausimus uždaviau todėl, kad tūlas lietuvis dažnai net nesupranta, kad iš žydų šventraščių pozicijų adatos įdurtam žydui turi a priori skaudėti žymiai labiau, negu peiliu subadytam lietuviui. Charkovo liberalios žydų bendruomenės vadovas Eduardas Hodos visa šį požiūrį į „gojus“ savo knygoje pavadina „Žydišku fašizmu“.„Dievo išrinktųjų“ noras suprantamas: gojai nuolatos turi atgailauti, taip lengviau šituos „gyvulius“ valdyti, lengviau juos melžti (visas pasaulio turtas priklauso žydams, o gojams suteiktas tik laikinai naudotis, Talmudas). Labai gerai tam tinka sionistų eksploatuojama Holokausto tematika, pačių žydų vadinama „Holokausto industrija“. Tai mes dabar ir stebime Lietuvoje.

Turime pavyzdį, kad nuolatos atgailaujant dėl labai senai padarytų skriaudų žydams, atgailaujančias tautas apima visuotinė suicidalinė šizofrenija. Taip nutiko su Vakarų Vokietijos vokiečiais, kurie išprotėjo tokiu mastu, kad net Vokietijoje gyvenantys žydai ėmė bėgti į „Alternatyva Vokietijai“ partijos gretas, kuri, jų nuomone, vienintelė gali juos apginti nuo žydų kraujo ištroškusių „pabėgėlių“ musulmonų, kuriuos į Vokietiją 2015 metais ėmė masiškai vežti sionistė Angela Merkel.

Mums, manau, neturi skaudėti dėl žydų (nusikaltėliai senai nubausti), kaip ir žydams neskauda dėl jų sunaikintų lietuvių (nepamenu nei vieno nubausto žydo), po 1917 metų žydų bolševikų organizuotos revoliucijos sunaikintų dešimčių milijonų rusų, ukrainiečių ir baltarusių, neskauda dėl sunaikintų šimtų tūkstančių palestiniečių, neskauda dėl Rainių, dėl vežimų į Sibirą.

Nei vieno lietuvio neišgelbėjo nei vienas žydas!

Tokia juk yra nepatogi tiesa tiems, kuriems nuolatos skauda dėl žydų, o ne dėl lietuvių. Lietuviai išgelbėjo 70 000 žydų, o žydai nuo totalitarinių režimų neišgelbėjo nei vieno lietuvio. „Taigi, Lietuva ne žydšaudžių kraštas, o gelbėtojų. Karo metu nacisto A. Eichmano sąrašuose nurodytas 134 000 žydų Lietuvoje skaičius, todėl Lietuviai išgelbėjo daugiau nei pusę pasmerktųjų,“ - rašė signatarė Rūta Gajauskaitė.

Nei viena tauta pasaulyje, tik žydų, turi Purimo šventę, kurios metų visuotinai džiaugiamasi dėl persų elito genocido dar priešistoriniais laikais.

Žymus rašytojas, žurnalistas ir istorikas Doglas Reed knygoje "Ginčas apie Sioną" („Contraversity of Zion“) rašė:

«…» Purimo šventė patvirtina pagrindinius bruožus Siono istorijos, pasikartojančius nenutrūkstamai nuo senovės iki mūsų dienų: ne žydų valdovų panaudojimas, sunaikinant ne žydų tautas ir įgyvendinant žydų kerštą «…»

«…» Lieka paslaptimi, kaip sekta sugebėjo įpiršti savo valią karaliui Artakserksui. Po Kiro tai buvo antras monarchas marionetės rolėje, mūsų laikais vaidinti šią rolę tapo būtinybe ir visuomeninio veikėjo politinės karjeros prielaida bet kurioje apsišvietusioje Vakarų šalyje «…»

Niekas nesupranta, kaip Ester pavyko įkalbėti Persų karalių, kad tas išžudytų beveik 70 tūkstančių geriausių Persijos sūnų, niekas nesupras, po kelių tūkstančių metų, kaip pavyko sionistams įkalbėti Europos vadovus sunaikinti Europą.

O gal priversti „gojams“, nuolatos jausti skausmą ir yra tas Siono išminčių metodas?

Tik ar tai gali suprasti LRT „gojų“ žurnalistė... Kaip ten apie gyvulių „gojų“ protą Talmude pasakyta?

Beje, esu išvertęs „Šulcha-Aruch“, kur surašyta 100 iš 613 Talmudo įstatymų. Siūlau LRT žurnalistams, prieš nagrinėjant „skausmo“ problemas, susipažinti.

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą