2018-09-18

Vengrijos premjeras Orbanas rugsėjo 17, pradėdamas Vengrijos parlamento rudens sesiją, pasakė: Briuselis siekia ne ginti ES sienas, o sukurti migrantų priėmimo tarnybą


„Migracijos klausimas-ne partijų klausimas, o prioritetas nacijai“, - pasakė Orbanas – „Vengrija nėra koridorius, nei pabėgėlių stovykla; jeigu mes norėtume susimaišyti su kitomis kultūromis arba civilizacijomis, mes iš pradžių atliktume konsultacijas.“

Orbano žodžiais, tai „istorinė klaida iš Europos elito pusės“, kuri „nepajėgė sulaikyti Didžiąją Britaniją dėl migrantų Europos Sąjungoje“. Tie, kas kovoja prieš imigraciją, yra „nuolatos puolami“, kuo buvo ir Sargentini pranešimas, kurį patvirtino Europos parlamentas praėjusią savaitę.


„Dokumentas buvo sudarytas prieš Vengriją, o ne prieš Vengrijos vyriausybę“, -pabrėžė Orbanas, o jo tekste yra nesąmonės dėl antisemitizmo Vengrijoje, o „Šiuolaikinio antisemitizmo centras yra Briuselyje, iš kur finansuojami antisemitinės politinės operacijos“.

„Vengrijos vyriausybė neatsisakys savo teisės kontroliuoti šalies sienas. Mes neleisime niekam atimti iš mūsų teisės vykdyti pasienio kontrolę. Pas mus daugiau įgūdžių kontroliuoti sieną, nei pas ką nors Briuselyje“, - pasakė Orbanas.

Vengrijos premjero žodžiais, Vengrijos pasieniečiai yra „ne tiktai profesionalai, bet ir patriotai“, kurie prisiekė ginti šalį. Tai „yra tai, ko negalima nupirkti už pinigus“. „Briuselis nesistengia apginti Europos Sąjungos sienas, o nori sukurti migrantų priėmimo ir migracijos valdymo tarnybą, ne tam, kad sustabdyti ją“. „Vengrija nėra nei koridorius, nei pabėgėlių stovykla. Jeigu mes norime susimaišyti su kitomis kultūromis ir civilizacijomis, mes pirma konsultuosimės“, - pasakė Orbanas. Jis pabrėžė, kad nesieks šios idėjos primesti vengrų tautai ir pažymėjo, kad kuomet kalbama apie „nacionalinius klausimus“, opozicinės partijos neturi balsuoti prieš Vengriją. Prieš penkis mėnesius vengrų tauta nusprendė per visuotinius rinkimus patikėti vyriausybei ginti jų šeimos, ekonomikos ir nacionalinę politiką ir imtis priemonių prieš migraciją. „Visi vengrų tautai ir jos gyvenimui svarbūs klausimai gali būti pristatyti įstatymų leidybos organe“, - pasakė Orbanas.

Orbanas savo kalboje pažymėjo, kad Vengrijos ekonomikos modelis pasiteisino. Vengrijos ekonomikos modelis remiasi darbu, o ne „gerove“. „Jei yra darbas, yra viskas“, - pasakė Orbanas.
Nuo 2010 metų Vengrijoje sukurta 800 tūkstančių darbo vietų, iš jų 600 tūkstančių privačiame sektoriuje. Darbo užmokestis jau auga 65 mėnesius. Per šių metų antrą ketvirtį ekonomika išaugo 4,8 procentus, kad dvigubai daugiau negu vidutiniškai ES.

Orbanas pareiškė, kad jo vyriausybė laikosi savo įsipareigojimo, kad Vengrijoje būtų naudinga dirbti ir turėti vaikų. Jis pasakė, kad Vengrijos tikslas tapti viena iš penkių ES valstybių, „labiausiai tinkamų gyventi“.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą