2018-09-30

Sirijos URM kviečia sirus grįžti namo, o Grybauskaitė juos veža į LietuvąSirijos naujienų agentūra SANA šių metų liepos 3 dieną pranešė, kad Sirijos URM pakvietė Sirijos piliečius, kurie išvyko iš šalies dėl karo veiksmų, sugrįžti namo. Vakar, rugsėjo 29 dieną, šis pakvietimas buvo pakartotas.

Sirijos užsienio reikalų ministras Validas al-Muallen, kalbėdamas JTO Generalinėje asamblėjoje pakvietė pabėgėlius sirus grįžti namo. Jis pasakė: „Šiuo metu situacija šalyje tapo stabilesnė ir saugesnė dėka pasiekimų kovoje su terorizmu. Vyriausybė tęsia atstatymo darbus teroristų sugriautuose rajonuose, sugrąžina juos normaliam gyvenimui. Sukurtos visos sąlygos laisvanoriškam Sirijos pabėgėlių sugrįžimui į šalį, kurią jie buvo priversti palikti dėl terorizmo ir vienašališkų ekonominių sankcijų, apsunkinusių žmonių gyvenimą ir atėmusių iš jų egzistavimo šaltinius“.

Sirijos valdžia pakvietė pasaulio bendruomenę talkinti pabėgėlių sugrįžimui ir skirti tam lėšas. JAV ir ES, matomai suinteresuotos Sirijos sunaikinimu, pareiškė, kad paramą tieks tada, kada bus atrastas politinis konflikto sprendimas. Kitais žodžiais – niekada.Sirijos URM vadovas dar pasakė:

„JAV kovos su terorizmu pretekstu sukūrė tarptautinę koaliciją, ir ši koalicija pilnai sugriovė Sirijos miestą Rakką, sunaikindama net infrastruktūrą. Jie toliau tęsia masines žmogžudystes, negailėdami civilių, moterų ir vaikų. Jie pažeidžia tarptautinės teisės nuostatas. Ši koalicija ne kartą teikė pagalbą teroristams, veikiantiems prieš Sirijos valdžią“.


Sirijos URM vadovas pareiškė, kad Sirija artima prie pilnos pergalės prieš teroristus, kad Sirijos valdžia aktyviai užsiima atstatymu rajonų, sugriautų karinių veiksmų metu, kad pabėgėliai galėtų sugrįžti į savo namus. „Sirijoje Rusijos vyriausybės daro viską, kad padėti sirams, kurie šiuo metu yra užsienyje, sugrįžti į tėvynę. Mes sukūrėme specialų koordinacinį centrą, kuris užsiims pabėgėlių sugrąžinimo klausimu“.

Al-Muallem atmetė kaltinimus naudojimo cheminio ginklo prieš civilius gyventojus. „Mes kategoriškai smerkiame cheminio ginklo panaudojimą – bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje, - pareiškė jis. - Damaskas pilnai atsikratė nuo tokio ginklo. Ir mes pasiruošę priimti bet kokią ekspertų komisiją ir atlikti bet kokius tikrinimus, kad įrodyti šį faktą“. Jis apkaltino cheminio ginklo naudojimu Sirijoje JAV, Prancūziją ir Didžiąją Britaniją.

„Mūsų tauta toliau kenčia nuo agresyvios Izraelio politikos. Izraelis palaiko Sirijos pietuose veikiančias teroristines grupuotes, tiesiogiai dalyvauja karinėje invazijoje, o taip pat ne kartą smogė oro smūgius įvairiuose šalies rajonuose“.

„Taip pat, kaip mes išvadavome Sirijos pietus iš teroristų rankų, mes tvirtai ketiname susigrąžinti Golanų aukštumas, kurios buvo mūsų iki 1967 metų. Mes kviečiame tarptautinę bendriją nutraukti šią okupaciją. O taip pat įpareigoti Izraelį vykdyti JTO rezoliucijas ir sudaryti galimybę palestiniečiams sukurti savo valstybę“.

Rugsėjo 23 dieną Estijos portalas Etvpluss pranešė, kad Baltijos šalys neprivalo priiminėti pabėgėlių iš Afrikos ir Artimųjų Rytų. Dviejų metų trukmės nelegalių imigrantų perkėlimo programa pasibaigė. Nuo šiol dalyvavimas Briuselio migracinėje politikoje – kiekvienos ES šalies-narės pasirinkimo reikalas.

Latvija ir Estija jau pareiškė, kad išeina iš šios programos. Lietuva – vienintelė iš Baltijos valstybių sutiko priimti imigrantus pagal ES kvotas dar metus.

Rugsėjo 26 dieną Lietuva iš Stambulo atsivežė dar 18 sirų. Kodėl? Kodėl Lietuva veža sirus į Lietuvą, kai kasdien Sirijoje į namus sugrįžta iki 800 pabėgėlių.

Man Lietuvos pozicija yra nesuprantama. Pabėgėlių išlaikymas – labai brangiai kainuojantis išlaidavimas ir milžiniški nuostoliai valstybės biudžetui. Mūsų valdžia slepia apie išlaidas, kurios skiriamos pabėgėlių išlaikymui. Apie jas mes sužinome tik iš antrinių šaltinių. Pavyzdžiui, buto nuoma Kaune pernai kainavo per mėnesį 500 eurų. Daugybė pabėgėlių lieka Vilniuje, kur butai dar brangesni. Kiek mokama pabėgėliams šiemet mes irgi nežinome, yra duomenys apie pernai mokėtas išmokas.

2017 metų spalio 11 dieną BNS pranešė, kad vyriausybė nutarė „pabėgėliams“ mokėti tokias išmokas:

-Kompensacija būsto nuomai vienam žmogui per mėnesį - 314 eurų.
-Pašalpa būtiniausioms reikmėms ( komunalinėms paslaugoms, maistui, transportui ir kt.) - 204 eurai.
-Papildomai mokyklinio amžiaus vaikams išmokama pašalpa būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti (57 eurai) ir kas mėnesį mokama 60,8 euro kompensacija vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti.

Suma:
Suaugusiam ir vaikui per mėnesį = 518 eurų.
Mokyklinio amžiaus vaikui 635,8 eurų.

-Vienkartinė įsikūrimo pašalpa - 204 eurai.
-Vienkartinė įsikūrimo pašalpa vaikui -102 eurai.
-Nelydimam nepilnamečiui, sulaukus pilnametystės -1122 eurai.

Kiek Lietuvos vaikų, suaugusių ir senelių gauna tokias pajamas?

Vyšegrado šalys, o dabar ir Estija su Latvija liovėsi naikinti Siriją. Jos mato perspektyvą konkrečiais projektais remti šią karo nualintą šalį, o ne nuleidinėti jai kraują, išvežinėti jos jaunimą, kaip tai daro Lietuva.

Grybauskaitė daro du nusikaltimus. Ji daro nusikaltimą Lietuvai, veždama čia kitataučius musulmonus ir nusikaltimą Sirijai, atimdama iš jos jaunimą, šios šalies ateitį.

Nuorodos:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą