2021-10-31

Lenkijos institutas „Ordo Iuris“ telkia tarptautinį „Aljansą už bendrąjį gėrį“, kuris priešinsis šeimos vertybių griovimui

 


Instituto laiške, kurį pasirašė Teisės kultūros instituto „Ordo Iuris“ vardu Jerzy Kwasniewsky, sakoma:

Ponios ir ponai, pastaraisiais mėnesiais intensyviai dirbome, kad sukurtume tarptautinę pagrindinių teisių ir laisvių gynėjų koaliciją, kuri galėtų pasipriešinti galingiems kairiųjų tinklams, jau daugelį metų sėkmingai iškraipantiems žmogaus teises ir nukreipiantiems jas prieš žmogiškumą, gyvybę, šeimą ir laisvę.

Mūsų pastangas ką tik vainikavo sėkmė. Įsteigėme Aljansą už bendrąjį gėrį, kuris praėjusią savaitę buvo oficialiai inauguruotas Budapešte. Be "Ordo Iuris" instituto, koalicijai priklauso Vengrijos, Čekijos, Slovakijos ir Italijos socialinės organizacijos.


Tik mūsų aljanso "Už bendrąjį gėrį" bendradarbiavimas, tobulas koordinavimas ir profesionalumas galės pasipriešinti mūsų priešų finansinei galiai. Lyčių lobistų veiksmingumo tarptautiniame forume šaltinis visų pirma yra jų neriboti finansiniai ištekliai. Šiais metais vykusiame "Kartų lygybės forume" buvo paskelbta, kad artimiausiais metais vyriausybės ir didžiausios pasaulio korporacijos iš viso skirs daugiau nei 40 milijardų dolerių lyčių lygybei visame pasaulyje užtikrinti. Šie pinigai daugiausia atiteks būtent radikaliems ideologams ir aktyvistams.

Pirmoji naujai įsteigto Aljanso už bendrąjį gėrį iniciatyva - paskelbti tarptautinį komunikatą dėl praėjusią savaitę Europos Parlamento priimtos rezoliucijos dėl tariamos "teisinės valstybės krizės Lenkijoje". Savo bendra pozicija mes prieštaraujame neteisėtam šios ES institucijos spaudimui, kuri, pažeisdama savo kompetenciją, bando daryti įtaką Lenkijos konstitucinei tvarkai.

Tai tik pradžia. Mūsų laukia būtini žingsniai siekiant atskleisti išpuolius prieš mūsų šalis. Juk būtent dėl bendradarbiavimo su LGBT politinio judėjimo aktyvistais iš visos Europos Bartoszui Staszewskiui ir melagingo "Neapykantos atlaso" autoriams pavyko paskleisti mitą apie tariamai Lenkijoje egzistuojančias "laisvas nuo LGBT zonas". Melas buvo taip plačiai paskleistas, kad juo patikėjo net ES komisarai, grasinę Lenkijos vaivadijų maršalams, kad jie sulaikys lėšas iš REACT ES programos, taip pat Norvegijos valdžios institucijos, kurios tik įsikišus mūsų advokatams susilaikė nuo 7 milijonų zlotų išėmimo iš Vilamovicų savivaldybės iš vadinamųjų Norvegijos fondų.

Veiksmingas lyčių ideologų lobizmas taip pat lėmė, kad buvo priimta abortus palaikanti Matićiaus ataskaita ir rezoliucija dėl neegzistuojančios "LGBTIQ teisių" kategorijos Europoje, prieštaraujančios galiojančiai teisei. Bendradarbiaujant su LGBT aktyvistais buvo parengta ES "LGBT strategija", kuri dabar yra šių radikalių politinių reikalavimų įgyvendinimo pagrindas. O šiandien ES pareigūnai rengia reglamentą dėl homoadopcijos pripažinimo visose ES valstybėse narėse arba įpareigojantį ES šalis bausti už vadinamąją "neapykantos kalbą". Į tarptautinius tinklus susibūrę aktyvistai taip pat daro įtaką Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimams, naudodamiesi jais, kad primestų savo ideologiją suverenioms valstybėms, įskaitant mūsų valstybę.

Suprantame, kad norėdami atskleisti melagingas naujienas apie mūsų šalis, kurias jau skleidžia net oficialios institucijos, turime veikti koordinuotai, ypač komunikacijos srityje. Todėl mūsų tinklas visų pirma bus erdvė, kurioje tiesa apie padėtį Lenkijoje ir kitose mūsų regiono šalyse pasieks plačią auditoriją. Dėl mūsų planuojamų konferencijų, taip pat dėl ekspertų medžiagos ir ataskaitų, kurias rengiame kartu, galėsime daryti daug didesnę įtaką viešosioms diskusijoms tiek savo šalyse, tiek tarptautiniu mastu nei iki šiol. Taip pat planuojame plėtoti bendradarbiavimą dalyvaujant svarbiausių sprendimų priėmimo procesuose tarptautinėse institucijose ir tarptautiniuose teismuose vykstančiuose procesuose. Visa tai padės geriau girdėti pagrindinių žmogaus teisių gynėjų balsą visoje Europoje.

Ši koalicija taip pat gali būti naudinga organizuojant masinį pasipriešinimą Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalių partnerystės susitarimui, dėl kurio deramasi. ES pareigūnai nori, kad materialinė pagalba 79 Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalims priklausytų nuo jų ideologinio įsipareigojimo Jungtinėms Tautoms, taip už europiečių pinigus nusipirkdami daugumą JT Generalinėje Asamblėjoje. Todėl šio susitarimo įsigaliojimas dabartine forma gali lemti negrįžtamą privalomos tarptautinės teisės ideologizavimą.

Negalime leisti, kad taip atsitiktų, ir suprantame, kad tik organizuota opozicija galės paveikti ES sprendimų priėmėjus. Tikiu, kad remiami tokių žmonių kaip jūs ir bendradarbiaudami su partneriais visoje Europoje galime sustabdyti neomarksizmo ir atskirties kultūros puolimą ir sukurti jam tikrą atsvarą.


Sustabdykite kairiųjų žygį per institucijas


Radikalioji kairė jau prieš daugelį metų suprato, kad jos sėkmės raktas - sutelkti savo veiklą tarptautinėje arenoje. Šiuo metodu, kurį ji pati vadina "bumerango taktika", ji jau daugelį metų perkelia politinių diskusijų centrą ir iš viršaus primeta socialiai nepriimtinus reikalavimus. Kairiųjų žygis per institucijas nebūtų buvęs įmanomas, jei ne jų lyderių investicijos į nevyriausybines organizacijas ir iš jų kylančius tarptautinius lobistinius tinklus.

Jie turi didelę įtaką svarbiausiems politikams ir yra remiami didžiausią socialinį poveikį darančių pasaulinių žiniasklaidos korporacijų savininkų. Dėl to jie dabar gali masiškai indoktrinuoti visuomenę ir veiksmingai priversti pasaulio politinius lyderius diegti neomarksistinės revoliucijos postulatus.

Kaip ir marksistai, šis tinklas ne tik masiškai skleidžia savo postulatus, bet ir visus, kurie su jais nesutinka, laiko klasiniais priešais. Kaip ir jos prototipai, ji kuria melagingą, melu ir manipuliacijomis pagrįstą pasakojimą, vaizduodama šalis, kurios priešinasi jos puolimui, kaip "fašistines" ir engiančias mažumas. Remdamasi tokia dezinformacija, praėjusį mėnesį Europos Komisija pagrasino penkių Lenkijos regionų maršalkoms, kad sustabdys REACT ES programos lėšų skyrimą. Anksčiau tik "Ordo Iuris" teisininkų įsikišimas sutrukdė Vilamovicų savivaldybės valdžiai prarasti daugiau kaip 7 mln. zlotų iš vadinamųjų Norvegijos fondų. Vienintelis šių savivaldybių problemų šaltinis yra tai, kad Lenkijos LGBT politinio judėjimo aktyvistai, padedami kolegų iš užsienio, veiksmingai skleidžia melą apie tariamą "zonų be LGBT" veikimą mūsų šalyje.

Melu ir manipuliacijomis pagrįstą kairiųjų pasakojimą perėmė ir didelė dalis Europos Parlamento narių. Savo rezoliucijose jie nuolat kartoja šmeižtus apie tokias šalis kaip Lenkija, pavyzdžiui, dėl tariamos homoseksualių asmenų diskriminacijos ir kitų seksualinių sutrikimų mūsų šalyje. Tuo tarpu net ES pagrindinių teisių agentūros pernai paskelbti tyrimai rodo, kad su LGBT judėjimu besitapatinantys asmenys dažniau susiduria su realia diskriminacija tokiose šalyse kaip Belgija ar Prancūzija nei Lenkija ar Vengrija.


Tų pačių kairiųjų ideologinių tinklų diktuojamas, Europos Parlamentas priėmė radikaliausią rezoliuciją, dėl kurios kada nors balsavo Europos Parlamento nariai, - itin abortus remiančią Matičiaus ataskaitą. Jame teigiama, kad abortas yra "žmogaus teisė", pasisakoma už neribotą galimybę žudyti negimusius vaikus ir ribojama medikų sąžinės laisvė. Rezoliucijoje dėl LGBTIQ teisių Europoje EP nariai pareikalavo, kad Europos Komisija įpareigotų ES šalis pripažinti užsienyje įteisintas tos pačios lyties asmenų partnerystes ir tokių porų vaikų įvaikinimą. Europos Komisija jau pradėjo rengti reglamento projektą šiuo klausimu.

Rezoliucijoje, kuria patvirtinta Matičiaus ataskaita, minima praėjusių metų lapkričio mėn. priimta "LGBT strategija", kuri dabar yra radikalių ideologinių ES pareigūnų veiksmų pagrindas. Kartu tai dar vienas įrodymas, kad organizuotas lobizmas, kurį vykdo lyčių ideologai, yra veiksmingas.

Strategija parengta glaudžiai bendradarbiaujant su Tarptautine lesbiečių ir gėjų asociacija (ILGA), kuri vienija LGBT politinio judėjimo aktyvistus ir lobistus bei lyčių ideologus iš viso pasaulio. Tarptautiniam tinklui, be kita ko, priklauso Kampanija prieš homofobiją, organizuojanti "Vaivorykštės penktadienius", Stounvalio grupė, vykdanti vulgarų lytinį švietimą, ir "Lambda Warszawa", atsakinga už Varšuvos "LGBT+ deklaracijos" turinį. ILGA dar 1990 m. lobizavo už homoseksualumo išbraukimą iš Pasaulio sveikatos organizacijos ligų sąrašo. Šiandien, praėjus daugiau nei 30 metų po to prieštaringai vertinamo balsavimo, homoseksualių polinkių vadinimas sutrikimu laikomas "neapykantos kalba", o ES pareigūnai siekia, kad būtų privalomai baudžiamas kiekvienas, išdrįsęs pareikšti tokius akivaizdžius faktus.

Kova su kairiųjų milžinu, kuris yra gausiai finansuojamas ir užgrobia viešąsias diskusijas, gali priminti Dovydo ir Galijoto kovą. Tačiau ši biblinė istorija mus moko, kad veikdami apgalvotai ir organizuotai, o svarbiausia - dėl teisingo tikslo, galime sutelkti jėgas, galinčias pasipriešinti net iš pažiūros galingiausiai grėsmei.

Ankstesnių laimėjimų patirtis mus moko, kad neturime likti pasyvūs ir taip atiduoti mūšio lauko neomarksistams. Jau daugelį metų kuriamas tinklas yra atsakas kairiųjų monopolijai tarptautinėje arenoje ir skirtas ginti pagrindines žmogaus teises, tokias kaip žmogaus orumas, žodžio ir sąžinės laisvė, nacionalinė tapatybė ir suverenitetas.


Aljansas už bendrąjį gėrį


Praėjusią savaitę mūsų ilgametę veiklą vainikavo bendro bendradarbiavimo susitarimo pasirašymas, kuris taps pagrindu Aljanso už bendrąjį gėrį - tarptautinio socialinių organizacijų tinklo, dirbančio kartu tarptautinėje arenoje, siekiant apginti Europos civilizacijos pagrindus.

Misija, kuria vadovaujasi mūsų iniciatyva, yra ginti visuomenę ir visus asmenis nuo totalitarinių ideologijų. Svarbiausia - suvienyti Europos pilietinės visuomenės lyderius ir mokslininkus, kurie gina teisę į žodžio laisvę ir tiesos paieškas.

Konservatorių pusėje labai trūksta veiksmingos ir koordinuotos komunikacijos, kuri peržengtų mūsų valstybės sienas. Būtent teisingos informacijos perdavimas vieni kitiems ir jos sklaida atitinkamose šalyse bus viena iš pagrindinių mūsų tinklo užduočių. Todėl mūsų bendros analizės, ekspertizės ar ataskaitos ir organizuojami renginiai turės realios įtakos vykstančioms politinėms diskusijoms. Taip pat ketiname imtis bendrų veiksmų tarptautinėse institucijose, tokiose kaip Europos Sąjunga, Europos Taryba ir JT, kur ne tik dalyvausime visose ataskaitų teikimo procedūrose ir viešose konsultacijose, bet ir rengsime masines pasipriešinimo ideologiškai motyvuotiems ir žalingiems tarptautinių institucijų primestiems postulatams akcijas. Bendradarbiavimas taip pat bus susijęs su akademine veikla, kurios svarbi platforma bus "Ordo Iuris" įkurta "Collegium Intermarium".

Pasirašant Aljanso už bendrąjį gėrį chartiją buvo surengta didelė spaudos konferencija, kurioje dalyvavo didžiausių Vengrijos žiniasklaidos priemonių žurnalistai. Ordo Iuris atstovai kartu su Vengrijos pagrindinių teisių centro direktoriumi Miklós Szánthó sakė kalbas, kuriose pabrėžė, kad gyvename "ideologinio šaltojo karo" laikais, o Vidurio Europa, praeityje nugalėjusi marksizmo ideologiją ir šiandien atstovaujanti tikrosioms Europos vertybėms, privalo jas ginti prieš šios ideologijos persmelktą Vakarų puolimą.

Be Ordo Iuris instituto, į koaliciją taip pat įeina Pagrindinių teisių centras iš Vengrijos, Alliance pro rodinu iš Čekijos, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiką iš Slovakijos ir Nazione Futura iš Italijos. Tačiau tai tik oficialios koalicijos, prie kurios, esu tikras, netrukus prisijungs kitos socialinės organizacijos iš visos Europos, pradžia.


Kartu ginsime ES šalių nacionalinį suverenitetą


Aljansas už bendrąjį gėrį yra vertinga iniciatyva, ir mes tuo įsitikinome praėjus vos dviem dienoms po to, kai koalicija buvo oficialiai įregistruota.

Praėjusį ketvirtadienį Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl "teisinės valstybės krizės Lenkijoje", kurioje europarlamentarai užsipuolė mūsų šalį dėl 2021 m. spalio 7 d. Konstitucinio Tribunolo sprendimo. Taip yra todėl, kad Lenkijos Konstitucinis Teismas dar kartą patvirtino Lenkijos Konstitucijos hierarchinę viršenybę prieš ES teisę. Nepaisant to, kad kiti Europos konstituciniai teismai iki šiol yra priėmę dešimtis panašių sprendimų, EP nariai teigė, kad Lenkijos Konstitucinio teismo sprendimas yra "neteisėtas", ir pavadino jį "išpuoliu prieš Europos vertybių ir teisės bendriją".

Rezoliucijos autoriai ir rėmėjai taip pat išreiškė susirūpinimą, kad Lenkijos Konstitucinio Teismo sprendimas "gali sukurti pavojingą precedentą". Tuo tarpu Italijos Konstitucinis Teismas dar aštuntajame dešimtmetyje pasiliko galimybę kontroliuoti ES teisės atitiktį Italijos Konstitucijai. Panaši padėtis yra ir Vokietijoje, kur Federalinis Konstitucinis Teismas jau kelis kartus nusprendė atsisakyti vykdyti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus. ESTT viršenybės prieš nacionalinius konstitucinius teismus tezę taip pat atmetė Čekijos Konstitucinis Teismas, Danijos Aukščiausiasis Teismas, Prancūzijos Valstybės Taryba ir Rumunijos Konstitucinis Teismas. Naujausias Lenkijos Konstitucinio Teismo sprendimas nėra precedentas net jo paties jurisprudencijoje. Jau 2005 m. Teismas nustatė, kad Konstitucija yra aukščiausioji Lenkijos Respublikos teisė, taip pat ir visų mūsų šalį saistančių tarptautinių susitarimų atžvilgiu. Panašią poziciją Lenkijos Konstitucinio Tribunolo teisėjai išreiškė ir 2010 m. lapkričio 24 d. bei 2011 m. lapkričio 16 d. sprendimuose, kuriuose aiškiai nurodyta, kad Lenkijos Respublikos Konstitucija išlaiko viršenybę ir pirmenybę "visų Lenkijos konstitucinės tvarkos privalomų teisės aktų, įskaitant ir ES teisę, atžvilgiu".

Nepaisant to, kad tai jau ketvirtas toks Lenkijos konstitucinio tribunolo sprendimas ir vienas iš dešimčių panašių Europos konstitucinių teismų sprendimų, EP nariai juo pasinaudojo dar vienam nepagrįstam išpuoliui prieš Lenkiją. Rezoliucijoje EP nariai ragina Komisiją ir Europos Vadovų Tarybą sustabdyti lėšų mokėjimą pagal Lenkijos nacionalinį ekonomikos atkūrimo planą.


Reaguodami į šią itin šališką rezoliuciją, mūsų draugai iš Vengrijos pagrindinių teisių centro ėmėsi iniciatyvos parengti bendrą pareiškimą, kuriame pasisakome prieš neteisėtus Europos Parlamento išpuolius prieš Lenkijos suverenitetą. Rengiamame dokumente pabrėžiame, kad rezoliucija kėsinamasi į Europos Sąjungos, kaip suverenių valstybių bendruomenės, pagrindus. Kartu atkreipiame dėmesį į Lenkijos Konstitucijos 8 straipsnio 1 dalį, kurioje nedviprasmiškai teigiama, kad "Konstitucija yra aukščiausias Lenkijos Respublikos įstatymas", ir primename ankstesnius Konstitucinio Tribunolo sprendimus, kuriais patvirtinama Lenkijos pagrindinio įstatymo viršenybė ES teisės atžvilgiu. Taip pat primename Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnį, kuris įpareigoja Europos Sąjungos institucijas gerbti valstybių narių nacionalinį tapatumą, susijusį su jų pagrindinėmis politinėmis ir konstitucinėmis struktūromis.


ES nori nusipirkti daugumą Jungtinėse Tautose


Taip pat pasinaudosime bendradarbiavimu su užsienio partneriais, kad paskelbtume ir organizuotume tarptautinį pasipriešinimą ideologiniam finansiniam šantažui, kuris yra Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalių partnerystės susitarimas, dėl kurio deramasi. Susitarimas, apie kurį Lenkijos ir užsienio žiniasklaidoje nėra beveik jokios informacijos, yra vienas pavojingiausių privalomo tarptautinio susitarimo projektų, kokį kada nors bandė prastumti ES valdžios institucijos. Jis gali turėti įtakos ne tik dokumentą pasirašiusių šalių teisinei sistemai, bet ir tarptautinei teisei, privalomai daugumai pasaulio valstybių.

Dokumentą pasirašiusios šalys, be kita ko, įpareigojamos visais nacionalinės ir tarptautinės politikos lygmenimis propaguoti "genderio" sąvoką, neapibrėžtą jokiame privalomame tarptautinės teisės akte. Dokumente netgi teigiama, kad "genderių lygybės" principas turėtų būti įtrauktas į visų jį pasirašiusių valstybių konstitucijas ar kitus atitinkamus vidaus teisės aktus. Tačiau svarbiausia, kad pasirašiusiosios šalys pareiškia, jog tarptautinėje arenoje užims bendrą poziciją, kuri turės labai apčiuopiamą poveikį Jungtinėse Tautose. Šiuo metu Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalių partnerystę reglamentuoja 2000 m. birželio 23 d. Kotonu susitarimas, kurį 2000 m. birželio 23 d. pasirašė 15 tuometinių Sąjungos valstybių narių ir 77 Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalys. Po Europos bendrijos plėtros į iš naujo sudarytą susitarimą ateinantiems 20 metų bus įtrauktos 27 Europos Sąjungos šalys ir 79 Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalys, t. y. iš viso 106 valstybės, o Jungtinėms Tautoms iš viso priklauso 193 nariai. Tai reiškia, kad JT Generalinėje Asamblėjoje susitarimą pasirašiusios šalys turės absoliučią daugumą. Todėl Europos Sąjunga, teikdama materialinę paramą skurdesnėms pasaulio šalims, nusipirks daugumą JT, kad ES ideologai galėtų prastumti bet kokį reikalavimą, net ir patį radikaliausią, ir įtraukti jį į privalomą tarptautinę teisę.

Tačiau dar nevėlu sustabdyti šį negrįžtamą pokytį. Kad užkirstume kelią susitarimo ratifikavimui, turime surengti didžiulę tarptautinę pasipriešinimo akciją, kuri priverstų kuo daugiau nacionalinių valstybių vadovų sustabdyti šią itin pavojingą ir apgaulingą iniciatyvą.

Todėl Ordo Iuris instituto teisininkai jau rengia bendrą visuomeninių organizacijų poziciją, kurioje atkreipsime viešosios nuomonės ir tarptautinės bendruomenės dėmesį į susitarimo keliamus pavojus. Pareiškime, kuris bus paskelbtas artimiausiomis savaitėmis, pabrėšime, kad dabartinės formos susitarimas visų pirma yra bandymas palaužti didelės grupės tautų pasipriešinimą, dėl kurio privaloma tarptautinė teisė šiandien vis dar stovi žmogaus gyvybės ir pagrindinių žmogaus teisių pusėje ir priešinasi kraštutinėms ideologijoms. Iki šiol būtent Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybės trukdė radikalių ideologinių reikalavimų įtraukimui į privalomą tarptautinę teisę.

Mūsų partnerių paramos dėka išsami informacija apie susitarimą pasieks ne tik Lenkijos politikus ir Europos Parlamento narius, bet ir kitų Europos šalių vadovus ir visuomenę.


Kartu sustabdysime genderizmo lobistų puolimą


Norėdami atremti genderizmo lobistų, kurie nori formuoti visuotinai privalomus įstatymus, puolimą, turime skubiai sukurti tikrą atsvarą jų veiklai. Manau, kad praėjusią savaitę oficialiai įregistruotas Aljansas už bendrąjį gėrį bus toks subjektas. Tačiau šio projekto veiksmingumas taip pat priklausys nuo mūsų finansinio indėlio į jo įgyvendinimą.

Masinio tarptautinio pasipriešinimo ES partnerystės susitarimui su Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalimis koalicijos organizavimas ir daugiakalbės interneto svetainės sukūrimas mums kainuos 13 000 PLN. Dar 4 000 PLN turime skirti susitarimo principų teisinei analizei anglų kalba, kuri per mūsų tinklą bus perduota Europos vadovams, išplatinti.

Artimiausiomis savaitėmis taip pat turime skubiai užbaigti mūsų koalicijos registravimo procesą Europos Taryboje, kurioje šiuo metu nėra jokios gyvybę ir šeimą ginančios organizacijos. Kad gautume oficialų Europos Tarybos statusą, mums dar reikia surinkti 15 000 zlotų, tačiau neabejoju, kad tai būtina. Negalime leisti, kad radikalios kairiosios organizacijos Europos Taryboje prisistatytų kaip vienintelis pilietinės visuomenės balsas.

Todėl raginu jus paremti Institutą 30, 50, 100 ar bet kokia kita suma, kuri leistų mums plėsti savo veiklą užsienyje.Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa

(22) 404 38 50

https://ordoiuris.pl/


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą