2021-10-12

Lietuva dabar judais turtinga: rašytojo Valdo Anelausko (JAV) nuomonė apie šį fenomeną

 


Spalio 11 d. paskelbiau straipsnį „Lietuva dabar judais turtingą“ ir tą pačią dieną sulaikiau gerb. Valdo Anelausko, gyvenančios JAV Oregono valstijoje, laiško. Šį laišką skelbiu autoriai leidus.


Gerbiamas Algimantai,

Perskaičiau šiandien ryte Jūsų straipsnį apie to išgamos judošiaus Pūro pasisakymus (paskui darperskaičiau LRT portale ir patį originalą), na ir tiesiog visai dienai nuotaiką susigadinau. Taip stipriai mane tas išmata paveikė. Kai nuvažiavom paskui su žmona treniruotis į šaudyklą tai kiekvieną šūvį mintyse tam Pūrui tarp ragų ir taikiau...

Taip, būtent tokie šiandien ir yra Šėtono pasiuntiniai Žemėje. Ką kiekvienas turėtume žinoti ir suprasti. Reikėtų tad Lietuvos patriotams šiandien labai aiškiai visiems tokiems, kaip Pūras, mūsų Tautos vidiniams priešams ir pasakyt, kad tegul pasiima savo vaivorykštines vėliavas ir nešdinasi kuo greičiau, nors kad ir į Afriką. Jeigu jiems negrų Lietuvoje taip trūksta. Kodėl tūkstančiai gerų Lietuvos žmonių buvo priversti savo gimtąją šalį palikti, o štai visokie tokie pūrai ligi šiol Lietuvoje likusiems lietuviams gyvenimą gadina? Varyt juos lauk! Aišku, suprantu, gražiuoju jie neišsinešdins, todėl tad reikėtų tiesiog sudaryt aplink juos tokią neapykantos atmosferą, kad Lietuvos žemė imtų degti jiems po kojomis...

Ir negali būt jokių kalbų apie kažkokį mandagumą, ar tuo labiau pakantumą priešams. Partizanai prieš 70 metų Lietuvoje apie toleranciją ar empatiją nesvaičiojo, o paprasčiausia įspausdavo įkaitintu metaliniu antspaudu žvaigždę tokiam Tautos išdavikui ant kaktos ir viskas, tas (ar ta) paskui iki gyvenimo galo turėjo su gėdos ženklu jau ir vaikščiot. Iš vaikystės prisimenu kaip Marijampolėje (tuometiniame Kapsuke) vaikščiodavo kažkokia moteriškė su ant kaktos išdeginta penkiakampe žvaigžde. Partizanai šitaip būtent paženklindavo kolaborantus. Pamenu, buvo net Kauno istorijos muziejaus ekspozicijoje toks antspaudas, dar vaikystėje mačiau.

Na o anų laikų kolaborantai — stribai ir komunistai su komjaunuoliais — tai gi juk buvo jie lygiai kaip ir šitie dabartiniai mūsų Tautos vidaus priešai, tokie pat Lietuvos išorinių priešų tarnai. Tada jie irgi sakydavo, kad atseit „kitokią“ Lietuvą kuria, ne buržuazinę ir nacionalistinę, o tarybinę ir komunistinę. Taip ir šitie dabar varo propagandą apie „pilietinę valstybę“, „toleranciją“, „žmogaus teises“, „lygias galimybes“, „multikultūralizmą“ ir panašiai.


Iš tikrųjų tiek ir tie buvo ir šitie yra Lietuvos naikintojais. Tiesiogine žodžio prasme. Juk žodis „stribas“ tai ir atsiradęs buvo gi iš rusiško žodžio „istrebitel“, t.y. būtent naikintojas. Mano giliu įsitikinimu, šiandieniniai priešai yra net ir kur kas pavojingesni, nes anų laikų lietuviai stribai tai būdavo dauguma tik paprasti mažaraščiai kaimo bernai, kai tuo tarpu šiandien štai, žiūrėkit, kažkoks daktaras psichiatras Pūras!.. Visų šitų dabartinių tautos išgamų su anais stribokais tad nėra ką nė lygint... Šitie yra būtent, sakau, žymiai, nepalyginamai klastingesni... Jie šiandien gi pagrindinai maskuojasi po skambia, kone šventumo aurą įgavusia, „žmogaus teisių“ retorika.

Manau, kiekvienas protaujantis žmogus supranta, kad išorės priešas tai vis gi net ir nėra toks pavojingas, kaip vidinis priešas, kuris yra savos Tautos, savo Tėvynės išdavikas, kuris karo metu atidaro pilies vartus ir įleidžia vidun išorės priešus, puolančius pilį... Vidiniai priešai — tai iš visų priešų ir yra patys blogiausi, patys pavojingiausi, kurių tad ir reikia labiausia nekęst. Na o dabartinėje Lietuvoje tokių, kas lietuvių tautos išoriniams priešams tarnauja, kas savą Tautą išdavė, kas Tėvynei visaip kenkia, į pražūtį ją veda, Lietuvai duobę kasdami, dabar tikrai yra jau atsiradę nemažai. Sakyčiau, jų šiandien netgi daugiau nei buvo komunistinės priespaudos metais.

Tie lietuviai, kas, kaip tas „žmogaus teisių stebėtojas“ psichiatras Pūras, šiandien Lietuvai labiausia kenkia, ir yra bene pati didžiausia dabar Lietuvai grėsmė. Jie ir yra, kaip aš juos pavadinčiau, juodieji lietuviai, tiktai ne savo odos spalva juodi, o dėl savo išties juodų darbų...

Visi mes, ir Jūs ir aš (net ir toli nuo Lietuvos gyvendamas), visi mes žinom jų, tų vidinių priešų, vardus ir pavardes, kas jie yra Lietuvoje tokie, kuo užsiima, ką jau padarę ir ką tebedaro, taigi todėl ir reikia su jais ne derėtis, ne teisintis prieš juos, ne stengtis jiems patikt ir įtikt, o būtent dera elgtis su jais tiktai kaip būtent su priešais, kaip partizanai prieš 70 metų su tokiais elgdavosi.

Jeigu mano žodžiai atrodo kaip smurtinių veiksmų skatinimas, na tai aš iškart sakau, jog būtent taip ir yra. Aš skatinu kovot prieš vidinius lietuvių Tautos priešus visais įmanomais būdais. Priešas yra priešas, o karas yra karas. Kaip prancūzai sako, à la guerre comme à la guerre. Lietuvoje, turime pagaliau suprasti ir pripažinti, dabar jau ir vyksta savotiškas šaltasis karas, kuris ateityje tik karštės ir karštės ir karštės. Taikiu nesmurtiniu būdu jau tikrai niekas neišsispręs. Taip kad arba mes nugalėsime juos, arba jie mus, kitokių variantų nėra ir negali būt...

VALDAS

Koliaže įamžintas D.Pūras ir freska, vaizduojanti Judo pabučiavimą.

P.S.: Mūsų nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone.

Mano publikacijos Telegram: https://t.me/lebionka ir VK: https://vk.com/id460381786Komentarų nėra:

Rašyti komentarą