2017-09-12

Liberalų fiureris Šimašius kuria šturmo būrius (Sturmabteilung, SA), skirtus piliečių protestams slopinti?


Ar Vilniaus meras nėra smurto, antisemitizmo ir visuomenės susipriešinimo kiršintojas? Ar tik Vilniuje nevyksta hitlerinio fašizmo mumijos „Antifa,“ kuri yra hitlerinių Remo Šturmo būrių (Sturmabteilung, sutrumpintai SA) šių dienų analogas, gimdymas? Pastarieji Vilniau įvykiai kelia nerimą.

Lietuvos sostinėje rugsėjo mėnesį išvydome kelis Vilniaus mero surežisuotus, nes jis išdavė leidimus šiems renginiams, visuomenės kiršinimo precedentus: Rugsėjo 3 dieną „ėdančių kiaulių akciją“ ir mero padėjėjo, izraeliečio, bandymą išprovokuoti susidūrimą su badaujančiais prie Prezidentūros, o rugsėjo 10 dieną kitų dviejų renginių dalyvių supjudymą prie Seimo: vieni iš jų protestavo prieš karo kurstymą, o kiti protestavo prieš tuos protestuojančius (!) ir juos provokavo, trukdydami šiems realizuoti savo Konstitucinę teisę.


Po nepriklausomybės paskelbimo, mes kurį laiką gyvenome laisvoje ir demokratiškoje valstybėje, kur kiekvienas pilietis galėjo laisvai reikšti savo pažiūras ir poziciją viešoje erdvėje. Ilgainiui, kaip matome, liko vien prisiminimai.

Po Kubilio chuntos išprovokuoto incidento prie Seimo, demonstrantų sušaudymo, žmonių teisės į demonstracijas buvo susiaurintos iki komizmo, tačiau ir to Lietuvą valdantiems, de facto, liberalams buvo per maža (brazauskininkus ir landsbergistus priskiriu prie liberalų dėl jų vykdytos aiškiai liberalios politikos, ne dėl jų pavadinimų, skirtų elektorato klaidinimui).Sostinę Vilnių jau du dešimtmečius, kaip kokios maro bacilos, apsėdo liberalai. Jų veiklos rezultatus jaučiame ne tik iš „kanalizacijos vamzdžiu“ „papuošto“ miesto, griūnančio Gedimino kalno, nugyventos miesto infrastruktūros, bjaurojamo senamiesčio. 

Šis, pačios šlykščiausios formos liberalizmas užnuodijo, kaip matome, ir Sostinės politinį gyvenimą, pavertė jį parodija.

Šimašiaus  partijos iškrypėlis šį įžeidžiantį ženklą rodo Lietuvos valstybei, jis sako, kad Lietuvą ....
Apie kiaulių ėdimo akciją jau ne kartą rašiau (žiūr. video). Čia pirmą kartą, galimai kurstydamas antisemitizmą, pasireiškė R.Šimašiaus iš Izraelio atsikviestas smogikas (žiūr.nuotrauką), matomai, būsimas jo smogikų (SA) dalinio vadas, toks šiandieninis Hitlerio bendražygio Ernsto Remo analogas?Rugsėjo 10 dieną į kovą su liberalams neįtinkančiais demonstrantais buvo mestos dvi ortadoksalaus liberalizmo jaunimo grupės: „liberalai“ šimašistai ir liberalo anūko „konservuoti liberalai“. Jos buvo panaudotos piliečių teisių slopinimui, jų konstitucinių teisių realizacijos trukdymui. Jie veikė lygiai taip, kaip veikia vakaruose „Antifa“, liberalų-globalistų naudojama tada, kai norima sutrukdyti kitaminčiams, nesutinkantiems su jų vykdoma politika, pasinaudoti savo teisėmis.

Šių dienų fašistai „Antifa“

Vakaruose finansinis oligarchatas, jų kontroliuojamos vakarų valstybių vyriausybės, finansuoja gaujas smogikų ir teroristų - „Antifa“. Jų paskirtis - nuslopinti demokratijos likučius Vakarų valstybėse. Tai tie patys Hitlerio rudmarškiniai, tik pervadinti kitu vardu, maskavimo tikslu.

Vilniuje šimašistai kol kas dar tik pastoję fašizmu. Tos „ėdančios kiaulės“ ir liberalų triukšmaujantis jaunimas tai tik fašistinio monstro užuomazga, jo embrionas. Neabejoju, kad šimašistai ji išnešios ir pagimdys tikrus didžiausius Vakarų pasaulio fašistus - „Antifa“.

Štai ką apie Vakaruose veikiančią fašistinę antifa rašo Vokietijos-Izraelio publicistas Olegas Veksleris straipsnyje „Sunkus žydiškos ANTIFA likimas“: „Ar gali būti kas nors, kas būtų debiliškesnio ir šlykštesnio už Antifa, tai yra fašistus, vadinančius save antifašistais? Įsivaizduokite, taip! Tai žydiška Antifa iš Berlyno.“

Profesorius Guy Milliere rašo: Teroro aktas Barselonoje sulaukė tokios pačios reakcijos, kaip ir visi dideli teroro aktai Europoje: ašaros, maldos, gėlės, žvakės, pliušiniai meškučiai, ir patikinimai, kad „islamas reiškia taiką“. Kada žmonės susirinko, kad pareikalauti griežtesnių priemonių prieš islamo poveikį kontinente, jie susidūrė su „antifašistų“ mitingu.

Straipsnyje „Antifa – Vokietijoje atgaivinta hitlerinio fašizmo mumija“, paskelbtame vokiečių portale Pi-news rašoma: „...Diuisburge buvo nuniokotas su Vokietijos islamizacija kovojančios organizacijos PEGIDA vadovo būstas, jo automobilis. Antrą valandą nakties per išdaužtą langą į butą buvo įmesti dažai, užlieję visą virtuvę, buvo padegtas prie namų stovėjęs automobilis. Įtariama, kad tai Antifa darbas.

Šiuo metu Vokietijai didžiausia grėsmė kyla iš islamo fundamentalistų, organizavusių šioje šalyje seriją kruvinų teroro aktų. Antroje vietoje stovi globalistų samdomi ir globojami „Antifa“ teroristai, dažniausiai niokojantys turtą ir žalojantys žmones.

Opozicinių partijų lyderių terorizavimas – yra Angelos Merkel režimo kasdienė praktika. Vokietijos valdžia iš kultūrai skiriamų lėšų finansuoja „Antifa“ ir kitas kairiųjų ekstremistų grupuotes, o šie vandalai terorizuoja opozicijos politikus: teplioja jų namus, puldinėja gatvėse jų vaikus, šeimos narius, siuntinėja grasinimus, naikina jų turtą. Teroras tapo Angelos Merkel režimo neatskiriama dalimi. (…) Laikraštis „Bild“ išsiaiškino, kad Antifa banditai buvo finansuojami už federalinio kultūros fondo lėšas, tai yra už mokesčių mokėtojų pinigus. Jiems buvo skirta 150 000 eurų! Jų metodai: sprogimai, sumušimai, bauginimai, AfD narių asmeninių duomenų skelbimas internete su kvietimais vykdyti akcijas prie jų namų ir siekti, kad jie netektų darbo, paišyti ant jų namų svastikas, deginti automobilius, laužtis politikų butus, grobti jų turtą, daužyti stiklus partijos ofisuose, kaip ir visose patalpose, kurias jie samdo susitikimams, rakinti jų namų vartus klojimų spynomis, mušti policininkus, kurie juos gina, rengti piketus prie jų namų ir butų, statyti grabus su jų pavardėmis prieš įėjimo duris, pilti smėlį ir skaldą prie vartų ir t.t. AfD partijos valdybos narei Beatrix von Storch nuolatos grasė nužudymu, du kartus buvo sudegini jos automobiliai. Ją visą parą saugo policija. Tatjanai Fensterling, kandidatei į Drezdeno merus nuo Pegida, ne šiaip grasino, bet išklijavo mieste 300 plakatų su jos ir jos šeimos fotografija, adresu, telefono numeriu, kitais duomenimis.

2016 metais Študgarte vykęs partijos AfD auvažiavimas, kuriame buvo priimti partijos įstatai su nuostata, kad islamas nėra Vokietijos dalis ir yra nesuderinamas su Vokietijos Konstitucija, lygiai kaip ir ketinimas drausti hidžabą ir minaretų statybą, priminė karinę operaciją. Du tūkstančiai Antifa buvo apsupę salę, kur vyko suvažiavimas, puldinėjo delegatus, apspjaudė juos, mėtė akmenis ir butelius, rengė sprogimus autobane į Študgartą. Ir visa tai vyko stebint tūkstančiui ten buvusių policininkų!

Net tada, kai šie kairieji fašistai padaro didelę materialinę žalą valstybei, taip, jie demonstracijose prieš Pegida ir AfD  įprato padeginėti geležinkelio kabelius, rengti gaisrus ir dūmų užtvaras tuneliuose ir išvesti iš rikiuotės ištisus geležinkelio ruožus, jie lieka nenubausti. Prieinama ir iki pačių rimčiausių nusikaltimų: taip, du kairieji nacistai įsiveržė į Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) nario biurą ir užpuolė jį, sukeldami jam sunkius kūno sužalojimus. Vienas mušė gulintį ant grindų be sąmonės žmogų sunkiu daiktu į galvą ir tuo metu kitas visą tai filmavo ir kalbėjo nuosprendį: „Taip atrodo nuoseklus antifašizmas!”. Vėliau šį video jie patalpino tame pačiame puslapyje „Indimedia“, nei kiek nesirūpindami dėl to, kad juos gali sugauti ir pasodinti į kalėjimą. Jie žino: negali ir nepasodins, priešingai, jie vykdo purviną darbą tiems, kas juos pasiuntė, ir gali tikėtis savo užsakovų palaikymo.

Vokietijos-Izraelio publicisto Olego Vekslerio nuomone, „visas Vokietijos kairysis ekstremizmas legitimizuotas iš paties viršaus“ ir „Būtų naivu galvoti, kad poniai Merkel apie tai neraportuoja. Per metus skaičius kairiojo ekstremizmo nusikaltimų Bavarijoje ir Saksonijoje padidėjo trigubai.“

Garsus žydų-rusų publicistas Izraelis Šamiras apie liberalus ir jų kovinius „Antifa“ būrius rašo: Jie turi ir savo smogikų antifa būrius. Šis ekstremistinis judėjimas užgimė Vokietijoje. Ten jie vaikšto gatvėmis per Drezdeno bombardavimo metines su Izraelio vėliavomis ir skanduoja: „Mirtis Vokietijai! Te gyvuoja Haris-bomberis!“ (kalba eina apie britų KOP vadą, didelį Vokietijos kilininio bombardavimo mėgėją). Jie sugebėjo terorizuoti vokiečius: tereikia kam cyptelti, jie paskelbia savo priešininką nacistu ir sumuša. O jeigu jiems priešinasi, į pagalbą ateina policija. Todėl Vokietijoje pasipriešinimas masiniam migrantų antplūdžiui buvo beveik nejuntamas. Apie jį kalba virtuvėje, bet ne aikštėse.

JAV liberalfašistai naikina istorinius paminklus ir tuo didžiuojasi
O dabar antifa atėjo ir į Ameriką. Veikimo principas pas juos tas pats, kaip ir Vokietijoje. Kas prieš juos – tas nacistas, arba „baltas rasistas“. Pasireiškė jie Šarlotsvilyje, pietų mieste, kur meras ir mieto taryba nusprendė nugriauti paminklą gerbiamam pietų generolui Li. Priešininkai vėl išėjo į demonstraciją. Daugelis iš jų atėjo ginkluoti: JAV leidžiama nešioti ginklą. Buvo tarp jų ir kraštutiniai dešinieji. Atvyko ir griovimo šalininkai. Iš visų JAV kraštų susirinko ir antifa, ir kiti liberalų hegemonijos šalininkai, tarp jų ir skaitlingų žydų organizacijų nariai, juk ir Šarlotsvilio meras irgi žinomas žydų liberalus veikėjas.

Šimašius uždraudė statyti Vyties paminklą Vilniuje, nes jis vis vien nugriaus visus paminklus, paliks tik vamzdžius. Jis seka JAV liberalfašistų pėdomis, kurie naikina visą paveldą.
Reikalas pasibaigė muštynėmis ir užvažiavimu ant minios, viena moteris žuvo. Laikraščiai sukėlė riksmą: nacistai skriaudžia žydus. Ir bendrai, Pietūs – rasistai, „baltųjų privilegijų“ šalininkai, ir turi būti numalšinti. O paminklai, pastatyti Konfederacijos karių garbei, - nugriauti.“

Nenoriu būti blogu pranašu, bet man atrodo, kad Vilniaus meras kuria hitlerius fašistų Sturmabteilung-SA būrius - „Antifa“, skirtus kitaminčiams slopinti, trukdyti jiems realizuoti savo konstitucines teises, o jiems formuoti jis išsikvietė iš užsienio naują Ernstą Remą?

Antifa – tai hitlerinio fašizmo klonas, globalistų Vokietijoje atgaivinta hitlerinio fašizmo mumija, negalima leisti, kad nauju pavidalu ji atgimtų ir paplistų Lietuvoje.

Remigijus Šimašius jo subjauroto Vilniaus fone


Šaltiniai:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą