2017-09-24

Šveicarija: jokios socialinės pagalbos pabėgėliams! Referendumas Ciuriche


Austrų Krone praneša, kad sekmadienį Šveicarijoje buvo surengtas referendumas rinkimų, pensijų reformos, užsienio kalbų mokyklose klausimu, taip pat Ciuricho kontonas balsavo dėl išmokų pabėgėliams, turintiems F statusą. Dabar jie gaus tik 310,77 eurų, o ne 776,93 eurus, kaip gaudavo iki šiol. Tačiau pabėgėliams, turintiems F statusą, leidžiama dirbti be apribojimų.


Ciuricho kantone yra apie 5300 užsieniečių, turinčių F statusą. Visi asmenys, atitinkantys pabėgėlio statusą pagal Ženevos konvenciją, pripažįstami pabėgėliais. Šveicarijoje šiuo atveju papildomai tikrinama, ar šie asmenys gauna prieglobstį, ir vadinamą B-ID kortelę.

Tačiau net jei pripažintas pabėgėlis Šveicarijoje negavęs prieglobsčio, draudžiamą jį repatrijuoti (Ženevos konvencijos dėl pabėgėlių statuso 33 straipsnis), į tas šalis, kuriose jam kyla grėsmė dėl kankinimų ar kitų rimtų žmogaus teisių pažeidimų. Tokiu atveju išsiuntimą yra draudžiamas ir suinteresuotas asmuo laikinai priimamas. Šiuo atveju šeimos imigracija leidžiama po trejų metų.

Pabėgėliai su F statusu gali dirbti

Pabėgėliai, turintys F statusą, gali laisvai dirbti Šveicarijoje be apribojimų, kad užtikrintų savo pragyvenimo šaltinius. Ligos ar darbo netekimo pasekoje jie, kaip ir visi Šveicarijos piliečiai gauna socialinę paramą. Ši socialinė parama Ciuricho kontone nebebus mokama. Jiems mokės tik 310,77 eurus.  

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą