2017-09-03

Neoliberalizmo Kartagena turi būti sugriauta: Vytis turi stovėti Lukiškių aikštėje, o galimai teroristo Sorošo finansuojamos įstaigos turi būti išmestos lauk iš Lietuvos (1dalis)Negalima leisti, kad užsienio mafijoziai sorošai finasuotų nevyriausybines įstaigas, formuojančias Lietuvos vidaus ir užsienio politiką, negalima leisti, kad Rotšildams priklausantys „skandinaviški bankai“ šeimininkautų Lietuvos valstybėje, apiplėšinėtų lietuvių tautą, varytų ją lauk iš gimtųjų namų. Tai Lietuvos ir lietuvių tautos egzistencijos klausimas. Mums būtina eiti kartu su lenkų ir vengrų tautomis, remti lenkus ir čekus, kovojančius už savo valstybių ir tautų teises savo valstybėje gyventi pagal pačių parašytus įstatymus ir nešokti pagal Briuselio pederastų ir alkoholikų transliuojamas pasiutpolkes.

Neoliberalizmo Kartagena turi būti sugriauta! (lot. Carthago delenda est, Ceterum censeo Carthaginem delendam esse. Markas Porcijus Kotonas Vyresnysis taip užbaigdavo kiekvieną savo kalbą Senate).

Šiais metais maro bacila sugrįžo Lietuvą, šios baisios ligos vardas „Laisvos Lietuvos fondas“, kurį finansuoja tarptautinis nusikaltėlis Džordžas Sorošas. Nuo ko laisvina šita organizacija? Ji Lietuvą laisvina nuo lietuvių ir Lietuvos, nes toks yra mafijozio Sorošo tikslas – naikinti nacionalines valstybes, naikinti tautas, o jų gyventojus paversti kaliniais ir vergais elektroninių pinigų globalistinėje koncentracijos stovykloje. Sorošas ir jo fondai tai blogio blogis Lietuvai.

Esu daug publikacijų skyręs Europos tautų naikintojui Sorošui. Žemiau jų santrauką pateikiu siedamas tai su Birštone rugsėjo 8-9 dienomis neoliberalų sorošistų ALF regiamu smegenų plovimo festivaliu.Šių metų rugsėjo 8-9 dienomis iš užsienio finansuojama galimai teroristinė organizacija „Atviros Lietuvos fondas“ Birštono mieste organizuoja diskusijų festivalį „Būtent“. Šis sambūris anonsuojamas, kaip „politikos, verslo, mokslo, nevyriausybinių organizacijų atstovų, lyderių susitikimas.“ Sakoma, kad jame bus „svarstomos svarbiausios „valstybės (konkreti valstybė neįvardijama!) raidos temos ir aptariami žingsniai gerovės valstybės link.“ JAV baigiami rinkti parašai po peticija, kuri reikalauja, kad JAV prezidentas Donaldas Trampas Sorošą pripažintu teroristu.

Apie tai rašiau publikacijose: „VSD dėmesiui: Rugsėjo 8 dieną Birštone organizuojamas galimai teroristo Dž. Sorošo (Švarco) finansuojamas renginys?“ ir „Britų taryba kartu su galimai teroristo Sorošo finansuojamu Atviros Lietuvos fondu (ALF) Lietuvoje diegs Britanijoje paplitusį antisemitizmą? (tęsinys)“.Žemiau pateikiu santrauką faktų, kurie skirti pasaulinio masto nusikaltėliui Džordžui Sorošui ir jo satanistinei veiklai.

Velnio metamorfozė: iš SS-nacisto Švarco iki globalizmo apologeto ir Europos naikintojo Sorošo

Nuotraukoje straipsnio pradžioje - Džordžas Sorošas, tuometinis Švarcas. Atminkite tai, kada sekantį kartą Sorošo finansuojami liberalai pavadins jus rasistu, fašistu arba nacistu.

Džordžo Sorošo tėvas, Tivadaras Soroš: Išėjo savanoriu į austrų-vengrų kariuomenę per 1-ą pasaulinį karą. Pateko į rusų nelaisvę ir buvo nusiųstas į kalinių stovyklą Sibire, pabėgo ir sugrįžo į Budapeštą. 1923 parašė apysaką „Šiuolaikinia Robinzonai“ (esper. Modernaj Robinzonoj). Žmona — Erzebet Szucz, du sūnūs — Polas ir Džordžas.

O štai Džordžo Sorošo interviu (stenograma), kurį jis davė Stivui Kroftui, CBS programos „60 minučių“ žurnalistui 1998 metais.


Kroftas: Jūs Vengrijos žydas...
Sorošas: Taip. 
К: … kuris išvengė Holokausto...
S: Taip.
К: …apsimetęs krikščionimi...
S: Teisingai. 
К: Ir jūs matėte savo akimis, kaip daugelį žmonių siuntė į mirties stovyklas. 
S: Teisingai. Man buvo 14 metų. Ir aš galiu pasakyti, kad būtent tuo metu susiformavo mano charakteris.
К: Kokia prasme?
S: Reikia apskaičiuoti į priekį. Būtina suprasti ir numatyti įvykius, kada gresia pavojus. Tai buvo kolosali nelaimės grėsmė. Tai yra labai asmeninis nelaimės pojūtis. 
К: Kaip aš suprantu, jums pavyko išsigelbėti dėka saviškio, kuris prisiekė, kad jūs jo krikštasūnis. 
S: Taip, taip. 
К: Jūs išsigelbėjote, ir faktiškai, po to padėjote atiminėti turtą iš žydų. 
S: Taip. Tai teisybė. Taip. 
К: Mano nuomone, tokia patirtis galėjo privesti daugelį žmonių iki psichiatrinės ligoninės ilgiems-ilgiems metams. Tai buvo sunku?
S: Ne. Visai ne. Tikriausiai, aš kaip vaikas nesuvokiau, su kuo tai surišta. Jokių problemų tai nesukurė. 
К: Jokio kaltės jausmo?
S: Ne.
К: Na pavyzdžiui, „aš žydas, ir aš matau, kaip žmones išveža. Aš galėjau lengvai atsidurti jų vietoje, galėjau būti ten“. Nieko tokio? 
S: Na žinoma, aš galėjau būti kitoje pusėje, arba aš galėjau būti vienas iš tų, kurių daiktus konfiskuoja. Bet nebuvo prasmės svarstyti apie tai, ar turiu aš būti ten (jų vietoje), todėl kad tai buvo, na, grubiai kalbant, kaip turguje – jeigu aš nebūčiau ten, aš, žinoma, to nedaryčiau, bet tada tai darytų kas nors kitas, ir bet kokiu atveju daiktus atimtų. Ir tai buvo – nepriklausomai nuo to, buvau aš ten ar ne, aš tiesiog buvau žiūrovu to, kaip atiminėjo daiktus. Taip kad nuo manęs nieko nepriklausė šioje konfiskacijoje. Ir todėl aš neturiu kaltės jausmo.Galima išprotėti, tiesiog išprotėti.Balandžio 18 d., antradienį, po 8 metų pertraukos skandalingai pagarsėjusio verslo magnato, finansų rinkų spekulianto, milijardieriaus Džordž Sorošo (George Soros) valdomas vadinamasis Atviros Lietuvos Fondas (ALF) vėl atnaujino savo veiklą Lietuvoje, rašo alkas.lt

ALF suvienyti intelektualai sekė aktualijas, jautriai stebėjo Lietuvos valstybei bei visuomenei kylančias vidaus bei išorės grėsmes ir 2015 metų pabaigoje nusprendė imtis iniciatyvos. Šiais metais sausio 19 dieną iniciatyvinės grupės susirinkime išrinkta ALF valdyba, patvirtinta veiklos strategija“, – skelbiama atkuriamo fondo pranešime spaudai.

ALF valdybos pirmininke išrinkta sociologė, religijotyrininkė VDU docentė Milda Ališauskienė, buvusiai ilgametei ALF valdybos pirmininkei Irenai Veisaitei suteiktas šio fondo garbės narės vardas.

Kiti nariai – LRT Radijo žurnalistė Audra Čepkauskaitė, „EIKA“ vadovas Domas Dargis, sociologas, kriminologas, VU profesorius dr. Aleksandras Dobryninas, „IQ“ vyriausiasis redaktorius ir leidėjas Ovidijus Lukošius, filosofas, VU docentas dr. Nerijus Milerius, politologė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorė dr. Jūratė Novagrockienė, kultūros istorikas, VU docentas dr. Aurimas Švedas ir teisininkas, Mykolo Romerio universiteto profesorius dr. Justinas Žilinskas.

Atsikūrusio fondo vadovybė paskelbė, kad  rems viešosios politikos analizės centro – Vilniaus politikos analizės instituto – steigimą ir veiklą. Taip pat ketinama skirti daug išteklių Lietuvos visuomenės „proeuropietiškoms nuostatoms stiprinti“ bei „kurti atvirą visuomenę, puoselėti dialogo kultūrą, būti traukos ir saviraiškos centru jauniems Lietuvos intelektualams bei visuomenės veikėjams“.

Sorošo fondo veikla Lietuvoje atnaujinama tuo metu kai JAV ir Rytų ir Vidurio Europos valstybėse po JAV prezidento Donaldo Trampo išrinkimo imta kritiškai vertinti Sorošo finansuojamų nevyriausybinių organizacijų veiklą. Po to, kai naujasis JAV prezidentas D. Trampas nutraukė JAV administracijos palaikymą kai kurioms globalistinėms ir genderistinėms ankščiau Vašingtono remtoms Sorošo organizacijoms priešiškumas Sorošo fondo veiklai kilo Vengrijoje. Čia premjero Viktoro Orbano rėmėjai „užsienio jėgų remiamas“ nevyriausybines organizacijas apkaltino siekiais užtvindyti Europą pabėgėliais bei transformuoti krikščionybę į kairiųjų pažiūrų multikultūrinį globalizmą.

Makedonijos premjeras Nikola Gruevskis taip pat paskelbė, kad būtina atlikti visuomenės „desorošizaciją“. Sausio mėnesį jis pradėjo judėjimą, kuris vadinasi „Stop operacijai Sorosas“.
Lenkijos valdančios partijos lyderis Jaroslavas Kačinskis (Jaroslaw Kaczynski) pareiškė, kad Dž. Sorošo valdomi fondai „siekia visuomenės be tapatybės“ ir parėmė pastangas apriboti jų veiklą.
Rumunijos valdžia pareiškė, kad Dž. Sorošas „finansavo blogį“ ir iškėlė sau tikslą jį nugalėti. Panašūs judėjimai kilo Serbijoje, Slovakijoje ir Bulgarijoje.

Pernai DCleaks.com nutekinti Dž. Sorošo valdomo Atviros visuomenės fondo dokumentai visam pasauliui atskleidė, kaip pasitelkus šimtus milijonų JAV dolerių kairiųjų iniciatyvų paramai buvo kišamasi į valstybių vidaus politiką visame pasaulyje. Nutekintieji dokumentai atskleidė daugiamilijoninę Sorošo paramą naujajai Europos Sąjungos (ES) pabėgėlių politikai, siekiant Europą užgriuvusią imigracijos krizę paversti „naująja norma“ ir „pastovia būsena“. Jie taip pat parodė, kad Sorošas darė spaudimą JAV prezidento Barako Obamos administracijai siekdamas padidinti į JAV kasmet priimamų pabėgėlių skaičių nuo 70 iki 100 tūkstančių. Be to paaiškėjo, kad milijardierius nurodinėjo tuometinei JAV Valstybės sekretorei Hilari Klinton (Hillary Clinton), kaip elgtis užsienio politikoje, siekė pakeisti abortus draudžiančių šalių įstatymus, užčiaupti islamo kritikus bei kišosi į Europos šalių rinkimus.

Dokumentai parodė Sorošo požiūrį į Europos imigracijos krizę. Sorošas siekė politikams įteigti, kad pabėgėlių krizę reikėtų priimti kaip „naująją normą“ ir atsisakyti požiūrio, jog į ją reikia kaip nors reaguoti, bandant sustabdyti milžiniškus migracijos srautus. Paaiškėji, kad Sorošo grupes Europoje teikė paramą politikams, pasisakantiems už atvirų sienų politiką, taip pat finansiškai rėmė žurnalistus, palankiai atsiliepiančius apie imigraciją į Europą. Pavyzdžiui, Sorošo remiamos grupės agitavo prieš partijos „Teisė ir teisingumas“ išrinkimą Lenkijoje, o pats Sorošas siūlė nepaisyti referendume Britanijoje išreikštos britų valios palikti Europos Sąjungą.

Politikos apžvalgininkės Pamelos Geler (Pamela Geller) teigimu, Sorošas siekia įgyvendinti globalistinę viziją, o islamizaciją mato kaip pasaulinės transformacijos, kurią nori pasiekti, šalutinį efektą: „Jis yra globalistas, kuris tiki, kad sunaikinus tautas bus sunaikintas nacionalizmas ir įsigalės pasaulinė taika, tarp žmonių ištrindama visas sienas ir skirtumus. Globalizacija ir islamizacija iš tiesų yra dvi tos pačios monetos pusės – islamizacijos pagalba Vakarų šalys praranda savo identitetą kaip nepriklausomi, krikščioniški vienetai ir tampa labiau linkusios į globalizaciją, siekiančią atimti iš jų suverenitetą ir veiksmų laisvę. Be globalizacijos ideologijos, islamas prarastų vieną iš mirtiniausių savo ginklų pasaulinėje arenoje. Globalizacijos ideologija, skatinama tokių žmonių kaip Sorošas, užkerta kelią veiksmams, kurie Vakarams leistų apsiginti nuo islamo pavojaus“, – teigia P. Geler.

Naujienų portalo Breitbart duomenimis Sorošas beveik 650 tūkst. JAV dolerių parėmė organizacija Black Lives Matter atsakingą už JAV juodaodžių keliamus išpuolius ir riaušes prieš šalies policininkus bei agresyvų elgesį prieš vietos baltaodžius.

Paviešinti slapti dokumentai atskleidė ir Dž. Sorošo planą kovojant už „moterų teises“ pakeisti įstatymus visose negimusią gyvybę saugančiose pasaulio šalyse, ypač didelį dėmesį skiriant konservatyviajai Airijai. O pasinaudojus šia šalimi kaip pavyzdžiu siekti abortus legalizuojančių įstatymų priėmimo „kitose katalikų dominuojamose šalyse“.
Sorošas – pagrindinis „Moterų maršo“ organizatorius

Sekančią dieną po Donaldo Trampo inauguracijos Vašingtone ir kituose JAV miestuose vyko „Moterų maršas“. Jame dalyvavo beveik 2 milijonai Donaldo Trampo priešininkų. Pranešama, kad virš 50 protestuotojų grupių yra finansuojamos milijardieriaus Džordžo Sorošo - pagrindinio Hilari Klinton rinkiminės kompanijos sponsorių.

Sorošas pareiškė, kad Trampas neišsilaikys savo poste. Apie Sorošo ardomąją veiklą išsamiai papasakojo prof.Valentinas Katasonovas savo apžvalgoje „Maidano šešėlis virš Amerikos: Sorošas paskelbė Trampui karą“.
Sorošo fondai yra išvaryti iš daugelio pasaulio valstybių, juos veja lauk ir Vengrija

Vengrijos premjero Viktoro Orbano žodžiais 2015 metais „pabėgėlių“ kelionę per Europos kontinentą organizavo Sorošo ir Co. finansuojamos nevyriausybinės organizacijos (NVO), todėl Vengrijos Premjeras užsimojo įstatymais užkardyti šių antivalstybinių organizacijų veiklą.

JAV jau labai senai turi griežtus iš užsienio finansuojamų NVO reguliavimo įstatymus. NVO turi atsiskaityti prieš JAV valdžias už kiekvieną iš užsienio gautą dolerį. Šitos organizacijos JAV yra vadinamos „užsienio agentais“. Prieš kelis metus analogišką įstatymą priėmė Rusija, visai nesenai -
Izraelis. Šiandien NVO - „užsienio agentų“ kontrolė yra valstybės saugumo neišvengiama būtinybė.

Visos Vengrijos NVO, turinčius užsienio kreditorius, turės atskleisti savo pajamų šaltinius, kad nepasikartotų tokia situacija, kai prie Vengrijos sienų šios NVO atvedė pusę milijono „pabėgėlių“. Apie tai pasakė premjero administracijos vadovas Lázár János.

Vengrijos valdančiosios Fides partijos pirmininkas Silard Nemet televizijos kompanijai ATV pasakė, kad vyriausybė turi kovoti su NVO, kurios yra finansuojamos iš užsienio ir „atakuoja vyriausybę“, „visomis priemonėmis“. Nemet užsiminė, kad Donaldo Trampo išrinkimas JAV prezidentu sukurs tam palankią atmosferą.

Vengrų-žydų kilmės finansistas Džordžas sorošas, dar vadinamas „Rotšildų ruporu“, Vengrijos valdančiųjų įvardijamas pagrindiniu daugelio Vengrijos kenkėjiškų NVO rėmėju. Buvo paminėtos „teisių gynimo organizacijos“ TASZ ir Helsingio klubas, o taip pat Transparency International ir ekologinė organizacija Energia. Lázár János pasakė, kad norima visų Vengrijoje veikiančių organizacijų veiklą padaryti skaidria ir išvengti jų įtakos į šalies politinį gyvenimą.

Dar 2014 metais Viktoras Orbanas buvo organizavęs Norvegų vyriausybinės organizacijos Kehi veiklos patikrinimą. Tuo metu valdančioji partija apkaltino Oslo, kad ši Norvegijos valstybės finansuojama organizacija per fondą Norway Grants, finasiškai remia kairią opoziciją.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas teigia, kad Dž.Sorošo pinigai gali destabilizuoti politinę valstybės sistemą, todėl Sorošo finansuojamiems NVO dedamas „antsnūkis“ - privalomos pinigų šaltinių ataskaitos.

Orbanas: tarptautinės organizacijos, kurios pirmiausiai surištos su Džordžu Sorošu peržengė ribą

Vengrijos vyriausybė reiškia įsitikinimą, kad demokratiškus rinkimus neturi įtakoti neskaidrios užsienio organizacijos. Vengrijos įstatymai griežtai reglamentuoja rinkimų tvarką. Su Sorošu surištos organizacijos užsiima aktyvia promigracine propaganda ir turi ryškų politinį charakterį.
Viktoras Orbanas pasakė, kad „negalima leisti, kad organizacijos, kurios lieka šešėlyje – nepaskelbusios iš kur jos gauna pinigus ir kokiems tikslams – kad pastoviai stimuliuotų migrantus pažeidinėti Vengrijos įstatymus, kad jie kažkaip patektų į šalį.“

„Toks tarptautinių organizacijų elgesys, kurios pirmiausiai surištos su Džordžu Sorošu peržengė ribą,“ pabrėžė Orbanas.

Premjeras oficialus atstovas spaudai Zoltanas Kovač pasakė, kad vienas iš pagrindinių Sorošo atviros visuomenės programos punktų yra migracijos skatinimas, palaikymas nelegalios migracijos į Europą iš Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos, ir kova prieš tokias vyriausybes, kaip Vengrijos, kuri tam priešinasi.

Iš Sorošo ir panašių NVO pareikalauta pateikti detalią finansavimo iš užsienio ataskaitą.

Orbano siekis išdraskyti Sorošo neoliberalizmo serpentarijų – Centrinės Europos universitetą

Džordžas Sorošas (Švarcas) mėgsta pabrėžti, kad kilęs iš Vengrijos. Nemėgsta tik papasakoti visų aplinkybių jo vengriškojo gyvenimo periodo. Šios aplinkybės ne tokios šlovingos, kaip jo vėlesnė finansinio spekulianto „šlovė.“ Antrojo pasaulinio karo metais Sorošas pasižymėjo tuo, kad buvo iš judėjo virtęs krikščionimi ir prikišo savo purvinus nagus prie fašistų konfiskuoto žydų turto. Prieš 25 metus jis Vengrijai įtaisė liberalizmo serpentarijų - Centrinės Europos universitetą, kuris užsiėmė neoliberalizmo nuodų skleidimu Europoje, ėmė nuodyti šiais neoliberalizmo nuodais Centrinės ir Rytų Europos nacionalines valstybes.

Vengrijoje buvo platinamos anketos „Sustabdyti Briuselį“. Lenkijos Radijas pranešė, kad šios anketos buvo dalinamos visiems vengrų namų ūkiams. Jose valdžia klausė piliečių nuomonės, kaip ji turi elgtis ES antivengriškos politikos atžvilgiu.

Anketoje šeši klausimai dėl Briuselio ekonominės ir migracijos politikos. Buvo klausiama piliečių nuomonės dėl migrantų kvotų ir Nevyriausybinių organizacijų apmokestinimo.

Vengrija — viena iš labiausiai pasipriešinusių Briuselio diktatui valstybių. Ypač Vokietijos ir Prancūzijos stumiamai ES užtvindymo „pabėgėliais“ politikai. Kartu su Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija atmetė Briuselio reikalavimą įsileisti „pabėgėlius“. Prie šių valstybių pastaruoju metu jungiasi Rumunija ir Austrija.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas ne kartą pasisakė prieš Vengrijos islamizaciją. Jo žodžiais, migrantai — tai „priešų armija“, grasinanti vengrų valstybės stabilumui. Jo žodžiais, teroro aktai Vengrijoje neįvyksta tik todėl, kad Vengrijos valdžia vykdo griežtą migracijos politiką ir išsiunčia iš šalies 99% šių „nekviestų svečių“.

Organizuodama gyventojų apklausą, Vengrijos valdžia tikisi sulaukti gyventojų paramos.

Šioje anketoje, kaip jau minėta, yra klausimas dėl užsienio NVO, kurios kišasi į Vengrijos valstybės vidaus reikalus. Visų pirma tai liečia Sorošo „Atviros visuomenės“ fondus.

Šiandien Vengrijoje veikia virš 60 NVO, kurias finansuoja Sorošas. Šalies teisėsaugininkai Sorošo NVO kaltina tuo, kad jos padeda nelegaliems migrantams skverbtis į Vengriją ir padeda čia gauti pabėgėlio statusą. Sausio mėnesį Vengrijos valdžia pareiškė, kad ketina išvyti šias kenkėjiškas Sorošo NVO iš šalies.
Savo kasmetiniame pranešime vasario 10 dieną premjeras Viktoras Orbanas pareiškė, kad Sorošas ir ES užpuolė Vengriją, ketindami užpildyti ją migrantais. Be to, struktūros, gaunančios pinigus iš Sorošo „Atviros visuomenės“ fondo, slaptai stengiasi paveikti šalies politiką. Orbanas pareiškė, kad Vengrija pasirengusi priimti Vakarų Europos gyventojus, kurie gelbėsis nuo migrantų.

Šiais metais kilo grėsmė ir pagrindiniam iš Sorošo serpentarijų – Centrinės Europos Universitetui, kurį čia finansinis spekuliantas įsteigė prieš 26 metus.

Vardan „nacionalinio saugumo“ Vengrijos valdžia pasiūlė įnešti kelias švietimo įstatymo pataisas: sugriežtinti reikalavimus aukštosioms mokykloms, kurios yra akredituotos už ES ribų. Vengrijoje veikiančioms aukštosioms mokykloms su dviguba akreditacija teks pasirašyti tarptautinio lygio susitarimus. Tai liečia ir CEU, kuris akredituotas Vengrijoje ir JAV. Jo absolventai gauna du diplomus - Vengrijos ir JAV. Šiuo metu jame mokosi 1400 studentų iš 108 pasaulio valstybių. Jokio tarpvyriausybinio susitarimo tarp Vengrijos ir JAV dėl šio universiteto nėra.

Įstatymo projekto svarstymą buvo numatoma pradėti balandžio 3 dieną. Šio svarstymo išvakarėse Sorošo NVO Budapešte surengė savo pagrindinio serpentarijaus-CEU palaikymo demonstraciją.

Keista?! Kovotojai už piliečių laisves, demokratiją ir teisinę valstybę nenori, kad universiteto veikla būtų reglamentuota teisiniais aktais? Protesto mitingą, į kurį susirinko keli tūkstančiai demonstrantų, parėmė pasaulio demokratijos flagmano-JAV ambasada Vengrijoje ir JAV valstybės departamentas. Dar labiau tai keista! JAV-valstybė, kuri jau trys mėnesius rėkia visam pasauliui, kad į jos politikos procesus kišasi užsienio valstybė Rusija

Pačiose JAV yra labai griežtai reglamentuota užsienio valstybių NVO -„užsienio agentų“ veikla. Jos čia atsiskaito už kiekvieną žingsnį. Ypač griežtai kontroliuojami finansiniai srautai.

Jeigu užsienio universitetų veiklą reglamentuojantis teisinis aktas Vengrijoje bus priimtas, kaip rašo Breitbart, Sorošui teks statyti Niujorke šio Universiteto kampusą .

Įstatymo projektas dėl užsienio universitetų buvo Vengrijos parlamento priimtas svarstymui.
Vengrijos prezidentas Janoš Ader balandžio 10 dieną pasirašė aukštojo mokslo įstatymo pataisas, kurios leidžia uždaryti Centrinės Europos universitetą, kurį įsteigė Džordžas Sorošas.

Apie tai pranešė Izraelio MIP.

Aderio nuomone, įstatymas nepažeidžia akademinės laisvės arba tarptautinės teisės. „Aš turėjau laiko jo konstituciškumo patikrinimui. Aš priėjau išvados, kad ši pataisa nepažeidžia švietimo ir dėstymo laisvės, apie ką kalba Vengrijos Konstitucijos 10 straipsnis“, - pasakė jis.

Pagal šį įstatymo aktą, užsienio aukštosios mokyklos, be filialo Vengrijoje, turi turėti skyrių ir savo šalyje. O Centrinės Europos universitetas, turinčio JAV akreditaciją, yra tiktai vienas skyrius – Budapešte.

Sorošas ir jo finansuojamos organizacijos – grėsmė Latvijos nacionaliniam saugumui

Ventspilio meras Aivaras Lembergs per savo spaudos konferenciją pareiškė, kad Amerikiečių milijardierių Džordžą Sorošą būtina įtraukti į „juodąjį sąrašą“ Latvijoje ir uždrausti jam atvykti į šalies teritoriją už antivalstybinę veiklą.

„Internete pasirodė informacija apie tai, kad Džordžas Sorošas leido šimtus tūkstančių eurų pabėgėlių priėmimo idėjų populiarinimui. Sorošas finansuoja pabėgėlių priėmimo propagandą. Latvijoje jis turi organizacijas Delna ir Providus, aš visada sakiau, kad tai absoliučiai antivalstybinės organizacijos. Pabėgėlių priėmimo propaganda, kas galiausiai sukels socialines, ekonomines problemas ir saugumo pavojų – tai antivalstybinė veikla. Aš skaitau, kad Latvijoje reikia uždrausti leisti Sorošo pinigus, uždrausti organizacijas, kurios dalyvauja panašiose kompanijose, kadangi tai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Džordža Sorošą reikia paskelbti Latvijoje už įstatymo ribų, jam reikia uždrausti įvažiavimą į šalį, kaip uždraudė Rusijos dainininkams. Jį reikia prilyginti Rusijos dainininkams“, - pasakė Lembergs. Jis nurodė, kad prieš kurį laiką Latvijoje jau veikė pabėgėlių priėmimo populiarinimo kompanija. „Prieš pusantrų metų Latvijoje labai aktyviai propagavo pabėgėlių priėmimą. Šią propagandą vykdė Sorošo kontroliuojamos organizacijos „sorošistai“, kurios yra politinėse partijose. Daugiausiai „sorošistų“ - partijoje „Vienybė“. Aš kviečiu Latvijos vyriausybę, pirmoje eilėje – vidaus reikalų ministrą, paskelbti Džordžą Sorošą persona non grata vardan Latvijos nacionalinio saugumo interesų“, - pasakė Lembergs.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą