2019-04-15

Baladė apie peršautas kojas ir kiaušinius

Tiek daug rinkimų, negali juk pilietis nedalyvauti? Dalyvausiu, bet dalyvaujant už kažką reikia ir balsuoti, o balsuoti nelabai yra už ką. Kas gali būti baisiau už Gitaną Nausėdą ir Ingridą Šimonytę?!

Apsisprendžiau remti Arvydą Juozaitį ir Vytautą Radžvilą. Už pastarąjį ir parašus kažkiek padėjau rinkti. Nesidomėjau, kas per žmonės jo sąraše, pasitikėjau, kad tai jo patriotines pozicijas palaikanti publika. Apie kelis personažus iš to sąrašo kai ką negero žinojau, bet ką padarysi, juk kleptomanijos epidemija Lietuvoje. O kaip reaguoti į Radžvilo sąrašo numerį 2? Kas gi LGBT rėmėją Jurgą Lago tarp tradicionalistų įrašė?! Kokiu tikslu? Kad visus sukompromituoti, kad rinkėjus atbaidyti?

Vienas gerbiamas JAV lietuvis man parašė: 
„Čia ta iš Radžvilo sąrašo, kur sąraše antra, iškart po jo. Jau tiesiog neina suprast, kas Lietuvoje yra kas, kažkoks absurdas visai, kaip gi jis (Radžvilas) galėjo su šitokia susidėt???"
Aš irgi to šposo nesupratau. Radžvilą aš skaitau vienu protingiausių iš nūnai Lietuvoje gyvenančių politikų, patriotu. Tai kaip tai įvyko?!

Rinkiminiame laikraštėlyje Nr.2 parašė straipsnį „Turime saugotis atgimstančios Marxo šmėklos“. Bet palaukite, brangieji, juk LGBT ir yra realizuota visu savo gražumu Markso šmėkla.

Dėl Arvydo Juozaičio, mano remiamo kandidato, irgi teko nusivilti. Man nepriimtina jo pozicija pilietybės klausimu. Ir ne tik man. Vėl pacituosiu JAV gyvenančio lietuvio laišką: 

„Na taip, žydams pilietybę masiškai dalina, kai tuo tarpu iš emigravusių lietuvių masiškai atima, todėl ir privalėtų tad lietuviai (tiek pačioje Lietuvoje, tiek užsieniuose gyvenantys) masiškai dabar balsuot per referendumą UŽ kiekvieno lietuvio teisę turėti dvi pilietybes (ar nors kad ir dešimt pilietybių). Svarbiausia, kad lietuvis, kur jis begyventų, neprarastų būtent savo Lietuvos pilietybės. Na, aišku, kiekvienas gali jos pats atsisakyt, jeigu nenori, bet dabar tai gi pilietybę iš emigrantų tiesiog atima! Na o kad Juozaitis agituoja balsuoti prieš "dvigubą" pilietybę, tai jis gi tuo sau pats baisiai pakenkia, nes emigrantai dabar už jį tikrai nebalsuos! Tai, ką jis daro, yra tiesiog visiškas idiotizmas! Sau pakenks, išeivijos lietuviams pakenks, na o žydai tai gi kaip gauna "išimties tvarka" Lietuvos pilietybę taip ir toliau gaus... Todėl, kad šitas referendumas gi ne dėl žydų ir yra, ne dėl kažkokių "išimtinių" pilietybių, o kad Lietuvos pilietybę išsaugot visiems emigravusiems lietuviams.

Na, kiekvienas, tame tarpe ir Juozaitis, turim teisę turėti savo nuomonę ir poziciją, apie bet ką ir viską, tačiau būdamas kandidatu į prezidentus tai aš savo, toli gražu ne visiems priimtiną, nuomonę vis tik geriau ir pasilaikyčiau sau ir jos kitiems nebrukčiau, nes man paprasčiausia juk būtų svarbus kiekvienas balsas... Ypač kada dar ir visa Sistema būtų prieš mane, pastačiusi tarsi gelžbetoninę sieną. Reikėtų kiekvieną žodį apgalvot prieš sakant, o ne šitaip atvirai, tiesiai šviesiai deklaruoti savo poziciją, su kuria ne tik išeivijoje, bet net ir pačioje Lietuvoje juk, manau, labai daug kas nesutinka, nes juk turbūt nėra Lietuvoje šiandien tokios šeimos, iš kurios nebūtų kas nors emigravęs, na tai niekas gi nenorėtų, kad iš jų artimųjų dar ir pilietybę atimtų. Juk ne nuo gero gyvenimo žmonės iš Lietuvos bėga, ne iš neturėjimo ką veikt, ar noro po pasaulį pasidairyt emigruoja, kaip aš kadaise. Taip kad Juozaitis čia tiesiog pats sau šauna į koją. Labai blogas žingsnis. Aš tai vis tiek už jį balsuosiu, nes man asmeniškai tas pilietybių klausimas jau nėra aktualus, aš jau turiu dvi, bet dauguma emigrantų kažin ar balsuos. Gi kas dėl tos juvelyrės, na tai ir Radžvilas galėjo apie tai nežinot, bet man jau ir šiaip labai keista, kodėl ji sąraše antras numeris, kuo ji taip nusipelniusi, nejau ten nėra labiau žinomų žmonių. Lygiai kaip man labai keista, kodėl išvis jų sąraše nėra Vytauto Sinicos, kuris gi tikrai toks protingas, aktyvus jaunuolis, tikrai būtų vertas tos antros sąrašo vietos. Man tai, sakyčiau, jis net ir už patį Radžvilą labiau patinka.“

Į šį teisingą laišką atsakiau: „Šovė sau į koją, bet pataikė į kiaušinius. LGBT dizainerė Nr.2 - baisus nonsensas. Ten dar visokio š. yra prisiplakę. Duok Die Radžvilui praeiti, likę neturi jokio šanso. Gal tai suprato ir Sinica, nenorėjo būti greta LGBT. Sparčiai vyksta žmonių debilinimas, aš tai stebiu ir liūstu.

Kaip dabar man balsuoti, jei mano kandidatai su peršautais kiaušiniais. Bet gal geriau su peršautais, negu visai be jokių kiaušinių, ar su supūvusiais?


https://youtu.be/UdYny5VkUg0

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą