2019-04-14

Zelenskis, Putinas ir Vilniaus vandalas Tomas. Kas juos sieja?Tik iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad šių asmenų sugretinimas, juos rišančių faktorių paieška yra beprasmė, bent jau keista, bet pasitelkim faktus, pasiaiškinkim.

Pradėsiu nuo pirmųjų dviejų asmenų, dviejų Vladimirų: Vladimiro Zelenskio, kandidato į Ukrainos prezidento postą ir ilgamečio Rusijos prezidento Vladimiro Putino.Laikraštyje Gazeta Polska Antoni Rybczyński rašo, kad Vladimiras Putinas pirmenybę rinkimuose į Ukrainos prezidento postą, kurių antras turas įvyks balandžio 21 dieną, atiduoda šaumenui Valadimirui Zelenskiui, o ne dabartiniam Ukrainos prezidentui Piotrui Porošenko.

Straipsnyje atkreipiamas dėmesys, kad Porošenko pergalė — tai status-kvo: nebuvimas dialogo tarp Kijevo ir Maskvos, karinio konflikto galimybė, NATO, ES ir JAV įtakos stiprinimas.

Tuo tarpu Zelenskis ruošiasi surengti referendumą dėl stojimo į NATO, kas, autoriaus nuomone, gali liudyti apie bandymą sustabdyti Ukrainos integraciją į NATO. Maskva suinteresuota, kad Ukraina turėtų silpną prezidentą. Zelenskis neturi politinės ir diplomatinės patirties, todėl Rusijos diplomatijai bus nesunku su juo susidoroti.

Tačiau, pažymi autorius, „Rusija gali apsiskaičiuoti, kaip ji apsiskaičiavo su Trampu. Autoriaus nuomone, jei Zelenskio partija „Liaudies tarnas“ sudarys koalicija su partija „Už gyvenimą“, tai gali būti per rudenį vyksiančius parlamento rinkimus koalicija, kuri sugrįš prie „rusiškos opcijos“ Ukrainos politikoje, kas sulėtins Ukrainos integraciją su Vakarais.“

„Jeigu tai pavyks, tai šalies grįžimas į Rusijos įtakos sferą bus tiktai laiko klausimas“, - pabrėžia Antoni Rybczyński.

Tai žvilgsnis iš Varšuvos, o dabar žvilgsnis iš Ukrainos, Carkovo miesto.Eduardo Chodos nuomonė

Autoriaus pristatyti nereikia, tai garsus Ukrainos publicistas, daugelio knygų ir video filmų autorius, buvęs ilgametis Charkovo miesto liberalios žydų religinės bendruomenės vadovas.

Rinkimams Ukrainoje Hodos skyrė visą eilę savo video filmų. Aš patalpinu ir referuosiu paskutinį iš jų, kuriame aptariami mano minimi asmenys Zelenskis, Porošenko ir Putinas. Filmas vadinasi „Jūs pradėjote šliaužiantį perversmą?“ Eduardo Hodos kreipimasis į Nacionalinį korpusą“.

Šiame filme yra išdėstyti šie faktai:

Abu pretendentai į Ukrainos postą yra žydų tautybės, nors žydai Ukrainoje sudaro tik 0,2 procentus gyventojų. Porošenko globojamas tradicinės žydų bendruomenės rabino, o Zelenskis yra milijardieriaus Igorio Kolomojskio žmogus ir priklauso sektos Habad Liubavič įtakos sferai. Šiuo metu sekta Habad Liubavič pilnai užvaldė Rusiją ir Ukrainą (buvusias sovietines respublikas), pripažino Rusijos suverenitetą Krymui, vysto Kryme plačią religinę veiklą, stato sinagogas. Aurorius atkreipia dėmesį į ypač šiltus Vladimiro Putino (žydo pagal motiną) ir vyriausio Chabado rabino Berl Lazaro santykius (giriasi, kad kiekvieną rytą su Putinu valgo macus). Pažymima, kad šis rabinas atstovavo Rusijai Davoso ekonomikos forume šiais metais. Video filme yra ir pasakojama apie sektą Chabad Liubavič, jos fašistinį požiūrį į gojus ir t.t.

Atėjus į valdžią Vladimirui Zelenskiui po juoda Habad Liubavič skrybėle uždengs ne tik Rusiją, bet ir Ukrainą. Suprantama, kad vienai Chabado valdomai valstybei nėra prasmės kovoti su kitas Chabado valdoma valstybe.

Izraelio portalas Cursorinfo.co.il informavo savo skaitytojus, kad „Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kiekvieną dieną valgo košerinius macus, kuriuos atveža jam į Kremlių vyriausias Rusijos rabinas (pagal Chabado versiją) Berl Lazaras.

Apie tai pranešė kelios Izraelio MIP, tarp jų portalas „Kikar-Šabat“ su nuoroda į vyriausią RF rabiną.
Berl Lazaro žodžiais, macai — tai mėgiamas Putino maistas, kurį jis paprastai valgo iš ryto, užgerdamas arbata.
Vienas iš Chabado leidinių pateikia iliustraciją iš publikacijos, kur Putino galva yra pavaizduota fabrikinės gamybos „macos lakšto“ fone (Chabadininkai gamina apvalius „rankų darbo“ macus).
Rusijos portalas 3rm pateikia Vladimiro Putino asmens anketos (Forma Nr.1P) nuotrauką, kurioje pabraukti duomenys apie Vladimiro Purino tėvus. Anketoje rašoma, kad jo tėvas yra rusas Putinas Vladimiras Spiridonovičius, o motina yra žydė Šalomova Marija Ivanovna.
O dabar apie Vilniaus vandalą Stanislovą Tomą. Kas galėtų paneigti, kad daužyti paminklinę lentą kūju Rusijos advokato Stanislovo Tomo neįprotino iš Niujorko, Chabad Liubavič sostinės, atskridęs Dovydas Kacas, kad ne honoraro atsiimti į užsienį staiga išvyko vandalas- Rusijos advokatas?

Putino chabadnikai, dar nuo Jelcino laikų šeimininkaujantys Rusijos slaptuose archyvuose, dabar prikeps kiek tik norite bylų apie „žydšaudžius lietuvius“, apipils purvu visą Lietuvą nuo galvos iki kojų. Tai didžiulė industrija, daugiamilijardinis verslas.

Koks Vanagaitės ir Zurofo, Katzo ir Vilniaus vandalo ir kitų antisemitizmo kurstytojų ir lietuvių tautos juodintojų kartelio tikslas? Cui prodest? (Kam tai naudinga?)


Man nėra jokių abejonių, kad Vanagaitės-Zurofo, Katzo-Viniaus vandalo kartelis, šmeižiantis mūsų Tautą, jos didvyrius, juodinanti mus užsienyje, turi daug gilesnį ir pragmatiškesnį tikslą. Aš manau, kad šis tikslas – begalinė istorija dėl žydų turto. Tam buvo reikalingas ir įteisintos „išimtys“ suteikti Lietuvos pilietybę tarpukaryje išvykusių žydų palikuonims. Nuo 2017 metų iki šiandien tokių žydiškų „išimčių“ jau atsirado 20000 (video 22:57), o kiekvieną dieną 12 (video 18:00) žydų gauna Lietuvos piliečio pasus. O jeigu tokių „išimčių“ bus 200 tūkstančių, ar 2 milijonai? Juk tai akivaizdi Lietuvos kolonizacija. Aš nemanau, kad lietuviai išdrįs priešintis „holokausto aukoms“, norinčioms gauti Lietuvos pilietybę. Bijos, nes dabar jau bijoma ištarti garsiai žodį „žydas“.


Turto grąžinimo bombą po mūsų valstybės pamatu padėjo dar Algirdas Mykolas Brazauskas. Tuometinis premjero patarėjas privatizavimo klausimams A.D. man privačiame pokalbyje yra sakęs: „Religinių bendruomenių turto grąžinimas – yra bomba. Krikščionių religinės bendruomenės – kelios dešimtys vienuolynų, namų, bažnyčių. Pas žydus kitaip, visas jų turėtas turtas – religinės bendruomenės: ligoninės, mokyklos, kirpyklos, skerdyklos, parduotuvės ir t.t. Palauks, kol bus atstatyta, suremontuota, kol Lietuva praturtės, tada atsiims“.

Kaip geriau pasiekti šio tikslo? Kuo labiau apjuodinti pasaulyje mūsų tautą. Rėkti: „žiūrėkite, ši „žydšaudžių tauta“ nenori grąžinti aukoms turto!

Ši isterija, be jokios abejonės, tik sustiprėjo įsiteisinus JAV 2018 metais JAV priimtą žydų turto restitucijos įstatymą 447 JUST (Justice for Uncompensated Survivors Today – JUST). Šiam klausimui aš nesenai skyriau dvi publikacijas:


Žydšaudžių tauta“ - ši etiketė mūsų tautai klijuojama nuolatos. Taip mus yra pavadinęs prieš dešimtmetį Izraelio net Izraelio ambasadorius Lietuvai, tuomet rezidavęs Rygoje. Mūsų konformistinė, savęs ir savo tautos negerbianti valdžia, tada tyliai nurijo šitą šlykštų šmeižtą. Biznis paprastas: kuo bus daugiau „žydšaudžių“, tuo daugiau turto galima bus pareikalauti iš Lietuvos. Štai kodėl kūjų daužoma paminklinė lenta lietuvių tautos didvyriui, o jis kaltinamas žydų turto atiminėjimu.

O kaip bus su Džordžu Sorošu, kuris karo metais tarnavo SS ir atiminėjo žydų turtą Vengrijoje? Gal ir jam vandalas Stanislovas Tmas duos su kūju per galvą? Yra audio įrašas, kuriame Sorošas prisipažįsta daręs šį nusikaltimą. Video įrašas Youtube yra nuolatos šalinamas, todel aš žemiau pateiku šio įrašo stenogramą.

Džordžo Sorošo tėvas, Tivadaras Soroš: Išėjo savanoriu į austrų-vengrų kariuomenę per 1-ą pasaulinį karą. Pateko į rusų nelaisvę ir buvo nusiųstas į kalinių stovyklą Sibire, pabėgo ir sugrįžo į Budapeštą. 1923 parašė apysaką „Šiulaikinia Robinzonai“ (esper. Modernaj Robinzonoj). Žmona — Erzebet Szucz, du sūnūs — Polas ir Džordžas. 1944—1945 Vengrijos žydų deportacijos laiku aktyviai padėjo daugeliui iš jų slapstytis nuo persekiojimo padirbtų dokumentų pagelba.
O štai Džordžo Sorošo interviu (stenograma), kurį jis davė Stivui Kroftui, CBS programos „60 minučių“ žurnalistui 1998 metais.
http://sweetness-light.com/archive/george-soros-on-helping-the-nazis-during-the-holocaust
Kroftas: Jūs Vengrijos žydas...
Sorošas: Taip.
К: … kuris išvengė Holokausto...
S: Taip.
К: …apsimetęs krikščionimi...
S: Teisingai.
К: Ir jūs matėte savo akimis, kaip daugelį žmonių siuntė į mirties stovyklas.
S: Teisingai. Man buvo 14 metų. Ir aš galiu pasakyti, kad būtent tuo metu susiformavo mano charakteris.
К: Kokia prasme?
S: Reikia apskaičiuoti į priekį. Būtina suprasti ir numatyti įvykius, kada gresia pavojus. Tai buvo kolosali nelaimės grėsmė. Tai yra labai asmeninis nelaimės pojūtis.
К: Kaip aš suprantu, jums pavyko išsigelbėti dėka saviškio, kuris prisiekė, kad jūs jo krikštasūnis.
S: Taip, taip.
К: Jūs išsigelbėjote, ir faktiškai, po to padėjote atiminėti turtą iš žydų.
S: Taip. Tai teisybė. Taip.
К: Mano nuomone, tokia patirtis galėjo peivesti dugelį žmonių iki psichiatrinės ligoninės ilgiems-ilgiems metams. Tai buvo sunku?
S: Ne. Visai ne. Tikriausiai, aš kaip vaikas nesuvokiau, su kuo tai surišta. Jokių problemų tai nesukurė.
К: Jokio kaltės jausmo?
S: Ne.
К: Na pavyzdžiui, „aš žydas, ir aš matau, kaip žmones išveža. Aš galėjau lengvai atsidurti jų vietoje, galėjau būti ten“. Nieko tokio?
S: Na žinoma, aš galėjau buti kitoje pusėje, arba aš galėjau būti vienas iš tų, kurių daiktus konfiskuoja. Bet nebuvo prasmės svarstyti apie tai, ar turiu aš būti ten (jų vietoje), todėl kad tai buvo, na, grubiai kalbant, kaip turguje – jeigu aš nebūčiau ten, aš, žinoma, to nedaryčiau, bet tada tai darytų kas nors kitas, ir bet kokiu atveju daiktus atimtų. Ir tai buvo – nepriklausomai nuo to, buvau aš ten ar ne, aš tiesiog buvau žiūrovu to, kaip atiminėjo daiktus. Taip kad nuo manęs nieko nepriklausė šioje konfiskacijoje. Ir todėl aš neturiu kaltės jausmo.


Gauti „kompromatų“ iš Chabad Liubavič kontroliuojamų Rusijos archyvų nebus jokios problemos. Vladimiro Putino (Šalomovo pagal motiną) chebra kompromatus prieš lietuvius veš tonomis. Konvejeris įsisuks šetonišku greičiu. 

Balandžio 14 dieną portale „Visiškai slaptai“ paskelbtas advokato dr.Antano Bartusevičiaus straipsnis „Pasaulio lietuvių žvilgsnis į OSI bei jos pagalbininkus“, kuriame atskleidžiama nekaltų žmonių kompromitavimo istorija Vilniuje vykusio vandalizmo akto fone. Rekomenduoju susipažinti su šiuo straipsniu.

Tai kas gi sieja Zelenskį, Putiną ir Vilniaus vandalą Stanislovą Tomą? Atsakysiu: juoda Chabad Liubavič skrybėlė, kuri yra apvožusi juos visus.

Epilogas2012 metų lapkričio 28 dieną laikraštyje The Jarusalem Post Toros išminčių Tarybos vadovas rabinas Ovadia Yosef (Youssef) pasakė, kad vienintelis ne žydų tikslas yra tarnauti žydams.

„Gojai gimsta tiktai tam, kad tarnauti mums. Kitaip jiems nėra vietos pasaulyje – tik tarnauti Izraelio tautai“, - pasakė jis.

Konstantino Giliarovo knygelėje „Tanija paslaptys”parašyta: Pagal Chabado kanonus, Dievas sukūrė pasaulį tik žydams. “Jo karalystė – tiktai Izraelio tauta” (sk.41, psl. 241). Sielos žydų, kurių realiai priskaičiuojama tiktai 600 tūkstančių (!), yra paties Dievo dalelės.

Tai štai broliai lietuviai, „gyvuliai“ su „gyvuliškomis“ sielomis, jūs galvojote, kad nacizmas sunaikintas, jūs giliai klydote. Ponia Vanagaitė, Kacas, Zurofas jums nurodys vietą tvarte, kur gojams vieta.

Skaičiai

Nuo sunaikinimo okupacijos metu lietuviai išgelbėjo 70 000 žydų. Nacisto A. Eichmano sąrašuose nurodytas 134 000 pasmerktų žydų. Savo skunde Niurnbergo tribunolui, žydų suvažiavimas Miunchene teikė 150 000 žydų skaičių. Ir kasmet šis skaičius buvo didinamas iki šiandien išaugusio 220 000. Net ir tokiu atveju lietuviai išgelbėjo 1/3 litvakų.


Nėra žinomas nei vienas lietuvis, kurį nuo mirties būtų išgelbėjęs žydas, rašė signatarė Rūta Gajauskaitė.

Signatarės nuomone, "mes privalome ginti savo tautos ir Lietuvos garbę:

1. Aiškindami pasauliui tikrąją Lietuvos valstybės istoriją;
2. Demaskuodami istorijos falsifikatorius bei jų tikslus;
3. Smerkdami piktybiškai kenkiančius lietuvių tautai ir valstybei bei pažeidžiančius nekaltumo prezumpciją;
4. Reikalaudami iš Lietuvos žydų bendruomenės bent lojalumo Lietuvai, jeigu jos nariai nesupranta, kiek gero lietuvių tauta jiems padarė ir nesusipranta būti bent dėkingais už 600 metų gyvenimo, kūrybos ir klestėjimo mūsų žemėje, už lietuvių tautos atjauta žydams, suteiktą prieglobstį ir gelbėjimą;
5. Vesdami tolygų bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Izraelio teisėsaugos institucijų, Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir Vizentalio centro dėl tikrųjų lietuvių ir žydų genocido vykdytojų išaiškinimo, jų patraukimo atsakomybėn."

Visas Rūtos Gajauskaitės straipsnis "Ar už šią nuomonę buvo nužudyta Rūta Gajauskaitė?"

Kiekvienam iš 106 milijono žydiškos kilmės planetos gyventojui po Lietuvos pasą?

Užsienio lietuviai negeli gauti Lietuvos pilietybės, tuo tarpu žydams bestuburė Lietuvos valdžia pilietybes dalina šimtais ir tūkstančiais per mėnesį! Lietuviams draudžiama turėti kelių valstybių pasus vienu metu, tuo tarpu žydams leidžiama turėti N skaičių įvairių valstybių pasų.

Lietuvos pilietybės klausimu ambasadorius Edminas Bagdonas pasakė, kad Lietuvos paso išdavimo priežastys litvakams yra „nostalgijos elementas, Lietuvos priklausymas Europos Sąjungai bei NATO, taigi galimybė daug kur keliauti be vizų, taip pat – žmonės nori investuoti į Lietuvą, o tai padaryti paprasčiau turint Lietuvos pilietybę.“ „Vienu metu kildavo tikrai sudėtingų problemų, kai litvakams reikėdavo įrodyti, kad jų seneliai ar proseneliai, dažniausiai, turėjo Lietuvos pilietybę iki 1940 metų birželio 15 dienos. Dabar situacija palengvinta – norinčiam pilietybės reikia tik įrodyti, kad seneliai turėjo Lietuvos pilietybę – jei buvo keistos pavardės ar kažkas panašaus, surinkti visus dokumentus. Mūsų ambasados konsulinis skyrius visiškai apkrautas, per dieną visad turim bent dešimt žmonių, kurie nori turėti Lietuvos pasą“, – teigė ambasadorius.

Fantastika, ar ne? Motyvai gauti pilietybę – nostalgija, kelionės be vizų, noras investuoti, viso to paprastumas, turint Lietuvos pasą, kuris, pabrėžiu, dalijamas į dešinę ir į kairę išimties tvarka!!!
O kiek milijonų tų litvakų anūkų ir proanūkių yra pasaulyje? Milijonas, du milijonai, o gal 100 milijonų? Tai yra „išimtys“?Tai visai ne fantastika. Izraelio švietimo ir ryšių su diaspora ministro paskirta speciali komisija paskelbė ataskaitą, kurioje sakoma, kad apie 106 milijonus žmonių pasaulyje turi žydiškas šaknis.

Juk visi šie šimtai tūkstančių ar milijonai anūkų ir proanūkių balsuos seimo, prezidento ir kituose rikimuose, nulems Lietuvos ir lietuvių ateitį. Jie reikalaus kompensacijų už senelių ir proseneliu nekilnojamą turtą, po to už kilnojamą turtą, akcijas, spintas, dar vėliau - nepanaudotą ruloną tualetinio popieriaus, pieštuką, plunksnakotį, fikusą ant prosenelio palangės ...

Ambasadoriaus žodžiais, Lietuvoje yra 100 tolerancijos muziejų

„Lietuvoje šiuo metu veikia virš 100 tolerancijos centrų, švietimo sistemoje holokaustas taip pat yra svarbus, leidžiama nemažai knygų apie holokaustą“, - pasakė ambasadorius Edminas Bagdonas.

O ar yra nors vienas tolerancijos centras Izraelyje, pasakojantis apie žydų nusikaltimus palestiniečių tautai, Sovietinės Rusijos tautoms, prie kurių 30 milijonų nužudymo, kaip tvirtina rabinas Yosef Tzvi Ben Porat, prisidėjo žydai?

Dvigubi standartai

Ambasadorius Bagdonas paminėjo Kovo 11-osios eitynes, „esą tai – nacių, antisemitų maršas. Taigi ir valstybės, kurioje vyksta tokie dalykai, gyventojai yra antisemitai. „Lozungas „Lietuva lietuviams“, skanduojamas per Kovo 11-osios eitynes Kaune ir Vilniuje, verčia žmones daryti tam tikras išvadas. Čia vietos gyventojai kelia kausimą – ką tai reiškia? Ar mums atsiras vietos, ar ne? Toks klausimas yra natūralus. Šitas lozungas, aišku, tikrai neskatina tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo, tai natūralu“. Nesenai teismas paneigė klaidingą Bagdono nuomonę dėl šūkio "Lietuva lietuviams" ir pripažino, kad jis nereiškia diskriminacijos.

Keista, ar ne? Izraelyje, valstybėje kuri įteisinta, kaip žydų tautos valstybė, kurios piliečiu gali tapti tik gimęs iš žydės motinos, arba žydiškos kilmės asmuo perėjas gijuratą, stebisi, kad lietuviai nori irgi turėti savo tautos namus, nori, kad Lietuva būtų ne viso pasaulio tautų namai, o lygiai to paties, ką yra įteisinę žydai. Juk Izraelis yra „žydų tautos namai“, tai kodėl neleidžiama lietuviams turėti savo tautos namų?

Nuorodos:
http://lebionka.blogspot.com/2018/04/izraelio-spauda-berl-lazaras-istisus.html
http://lebionka.blogspot.com/2019/04/kam-naudingas-ispuolis-pries-lietuviu_9.html
http://lebionka.blogspot.com/2019/04/kam-naudingas-ispuolis-pries-lietuviu.html

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą