2019-07-01

ES neokomunistų išradimas - valstiečių sunaikinimas subsidijų pagalbaLenininiai marksistai ir ES merkeliniai-sorošiniai neomarksistai yra panašūs savo požiūriu į valstietį. Jie jo neapkenčia.

Mano kartos studentai gerai mokėjo TSRS istoriją, jos egzaminą reikėjo laikyti net biologui stojant į aspirantūrą. Suprantama, po nepriklausomybės atkūrimo, jos niekas nestudijavo*, todėl jaunesniems ekstra trumpai papasakosiu, kas gi sovietinėje šalelėje vyko po Lenino-Troskio (Bronšteino) 1917 metų perversmo su valstiečiais.

O vyko štai kas: šie marksistai varančiąja pasaulinės revoliucijos jėga skaitė darbininkiją-proletariatą, o žemdirbys, turintis nuosavą žemę, nuosavą patriarchalinį ūkį, religingas, konservatyvus, jų nuomone, netiko būti tuo plastilinu, iš kurio galima išminkyti „šviesios komunistinės rytdienos statytoją“, todėl jie tokį žemdirbį privatininką naikino fiziškai, kaip ir visą privačią nuosavybę. Valstiečius vežė į Sibirą, į katorgą, kur šie didžiąja dalimi išmirdavo. Besipriešinančius naikino, organizavo „holodomorus“. Panašiai sovietiniai komunistai elgėsi ir Lietuvoje, karo išvakarėse, kuomet po Molotovo-Ribentropo pakto sovietai užgrobė Lietuvą.Teisūs tie, kas lygina ES su TSRS, o Merkel-Junkerio-Makrono tipo neokomunistus su Lenino-Trockio komunistais. Bent jau valstiečių atžvilgiu jų politika yra vienoda – valstietiją, kuri neindustrializuota, nevergauja bankams ir transnacionalinėms korporacijoms, jie planuoja sunaikinti.

Naikinimas vyksta naujoviškai – per subsidijas. Bankai iš oro gamina pinigus ir juos dalina valstiečiams, kad šie susinaikintų.

Niekam ne paslaptis, kad ES žemės ūkis yra nekonkurencingas. Jis gyvena vien dėka dalinamų pinigų. Šios subsidijos sukuria dar vieną problemą: ES užkerta trečiojo pasaulio vystymosi galimybes: transnacionalinės korporacijos plėšia jų žemių turtus, o žemės ūkį padaro nekonkurencingą. Pasaulio prekybos organizacija draudžia subsidijavimą, bet gi ir čia Merkurijus lieka Merkurijumi, o jautis – jaučiu. Jei Trampas bara Kiniją už jos subsidijas pramonei, tai ES, su jos subsidijomis žemės ūkiui, likdavo kritikos užribyje.

Mersedesus ir BMW afrikietis, neturintis technologijų, nepagamins, o maisto produktus jis gali pagaminti ir sau, ir eksportui. Gamtinės sąlygos geresnės. Tai štai ES, kurios neokomunistai gamina trečiajam pasauliui pinigus ir prekes, vaidina „laisvosios prekybos“ ir PPO komediją, bet tuo pačiu, naikina konservatyvų tradicionalistą Europos valstietį, sunkia įsisavinantį „europines vertybes“: vieną gražią dieną iš jo bus atimtos visos subsidijos ir jis bankrutuos.G20 forumo Osakoje metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, po to, kai liguistai buvo sureaguota į jo pasisakymą dėl „liberalios idėjos žlugimo“ ir žalingos Merkel migracijos politikos, apie ES subsidijas žemės ūkiui tiesiai-šviesiai ir pasakė

„Atvirai pasakius, man buvo didelis netikėtumas, kad šis interviu – iš tikrųjų aš jį skaičiau įprastiniu [interviu The Financial Times], darbiniu, kaip man atrodė, aš nieko naujo nepasakiau – iššaukė iš tiesų tokį susidomėjimą. Kai kurie kolegos, dabar nevardiniu pavardžiui, iš tiesų aptarinėjo su manimi temas, kurios ten iškeltos. Kažkas pilnai palaikė, kažkas oponavo ir ginčijosi. Taip, tikrai, tai buvo.  

Suprantate, kame reikalas? Jei grįžti prie „dvidešimtuko“ – tai pas mus gi ekonomikos forumas. Žiūrėkite, ten [interviu] buvo iškelti klausimai apie liberalią politiką, požiūris į migraciją ir taip toliau. Bet ekonomikos srityje ginčai vyksta tarp Kinijos Liaudies Respublikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dėl prekybos klausimų. Kinija kaltinama tame skaičiuje dėl pramonės subsidijų. 


Bet jeigu mes norime svarstyti pramonės subsidijų problemą, imkime tuomet svarstyti žemės ūkio subsidijų problemą, kurios plačiai naudojamos Europos Sąjungos. Jei ir toliau bus tęsiama tokia politika, kuriai esant bus uždaryta rinka žemės ūkio produkcijos, arba santykinai kalbant, uždaryta prekėms iš besivystančių šalių, tai tuomet kyla klausimas: kaip vystyti šių šalių ekonomiką? 


Kyla klausimas: kaip mums išblokuoti diskusijas PPO rėmuose ir ar ne geriau dalį šių subsidijų nukreipti besivystančių šalių žemės ūkio palaikymui, kad užtikrinti ten darbo vietas? Ko nori mūsų kolegos? Atidaryti rinką prekėms, kurios gali tuo atveju atsirasti, ar atidaryti sienas migrantams? Bet kažką teks daryti: ar vieną, ar kitą. Aš interviu apie tai iš dalies kalbėjau.“

Aš manau, kad ES neturi jokių ateities perspektyvų, nes ji pastatyta ant neomarksistinio pamato. Sovietinėje imperijoje bent jau buvo sekamos pasakos apie „šviesią rytdieną“, o ES neomarksistai nieko mums nežada gero, vien savo išsigimusias „vertybes“ ir elektroninį konclagerį „Librą“.


Vienu metu niekas negali tarnauti Dievui ir Mamonai (Mt, 6, 24). ES neomarksistai pasirinko Mamoną. Tai kelias į susinaikinimą.

* unikali išimtis - Dalia Grybauskaitė, dirbusi Burokevičiaus aukštojoje partškoloje moksline sekretore net po neprikalusomybės atkūrimo.

Nuorodos:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą