2019-11-06

Atėjūnai europiečius verčia bučiuoti jiems batusVakarų šalių jaunimas, suluošintas „genderinės ideologijos, tolerancijos ir kultūrų dialogo“ idėjų, yra visiškai bejėgis, kuomet susiduria su islamo kultūra, grindžiama šariatu, kuriame valdžia, kerštas ir atpildas yra baziniai teisės principai.

Iš proto išvestoje vakarų visuomenėje yra tabu analizuoti visuomenę užtvindžiusio nusikalstamumo šaknis. Jie nebesupranta, kaip užkardyti šį nusikalstamumą, kuris žaloja ir žudo autochtonus. Straipsnio pabaigoje aš pateikiu du aprobuotus kovos su islamo ekstremizmu ir terorizmu būdus.

Vakarų jaunimo žeminimo ir terorizavimo naujausi atvejai


Skandinavijos šalyse atėjūnų rasizmas ir fašizmas vadinamas „dominavimo nusikaltimais.“

Portalas document.no konstatuoja, kad „Danijos elita nesirūpina savo tauta.“ Musulmonų gaujos plėšia ir žemina vietos jaunimą. Šie užpuolimai beveik niekada neskelbiami MIP. Leidinys pateikia šio imigrantų rasizmo Skandinavijos šalyse pavyzdžius.

Per pastaruosius tris mėnesius multikultūrinėje Švedijoje buvo 108 tokie nusikaltimai. Būdingas pavyzdys: „Jie grasindami peiliu privertė mane atsiklaupti, ir gaujos vadas šovė, kol aš bučiavau jo kojas.“


Vienas iš migrantų gaujos grasino, kad nužudys, jei jie nesiklaups ant kelių.


Vaikas žiauriai sumuštas Skovde miesto mokyklos kieme. Šeima pranešė apie įvykį policijai, tačiau prieš jaunus banditus juos nesiimta jokių priemonių.
Aukai į burną įkišo pistoletą 


Grupė atėjūnų jauną švedą pažemino ir sumušė, privertė išsižioti ir įkišo į burną pistoletą. Jie privertė jaunuolį šokti, bučiuoti ginklą.

Islamo dominavimo nusikaltimai Norvegijoje

Norvegija susiduria su tomis pačiomis problemomis, kaip ir Švediją, tik mažesniu laipsniu. Čia išeiviai iš Afrikos ir islamo Azijos puola gaujomis, veikia labai įžūliai ir apiplėšia pavienius žmones. Dauguma iš baimės nesipriešina. Banditai dažnai nepilnamečiai ir valdžia prieš juos bejėgė.

„Politkorektiškos“ MIP pripažįsta, kad liberali kriminalinė politika yra efektyvi. Oslo 2018 metais užregistruoti 197 tokie nusikaltimai, 2017 metais jų buvo 151. Birželio mėnesį šios gaujos įvykdė 39 apiplėšimus, o 2018 birželį – 21.


Dominavimo nusikaltimai Danijoje

13-metų berniuką pargriovė ant žemės ir suspardė galvą. Išėjus iš McDonalds, jį užpuolė gauja 15-mečių negrų ir arabų.


Tas pats vyksta ir Australijoje, į kurią buvo privežta „pabėgėlių“ musulmonų.


Melburne iš 12 metų žydų tautybės vaiko ilgai tyčiojosi jo bendraklasiai musulmonai. Galiausiai, jie privertė berniuką atsiklaupti ir bučiuoti jiems batus. Batus jį privertė bučiuoti devyniems musulmonams, kurie jį sumušė, papasakojo mama leidiniui „timesofisrael“.

Vienas iš musulmonų terorizuojamų judėjų vaikų dėl nesibaigiančio teroro ir patirto streso ėmė šlapintis naktį ir klasėje. Tėvai vaikus perkėlė į privačią mokyklą.

Nesenai Vokietijoje buvo dar trys užpuolimai Gronau, Speyer ir Štutgarto miestuose. Gronau jaunuolį žvėriškai užpuolė du atėjūnai.

Spayer trys atėjūnai užpuolė dviračio taku važiuojančias dvi moteris, nuvertė nuo dviračių ir žiauriai sumušė.

Štutgarte gauja paauglių atėjūnų užpuolė 18-metį prie bankomato. Jam pavyko pabėgti. 

Jaunų musulmonų radikalizacija vyksta šeimose, islamo organizacijose, islamo mokyklose, mečetėse. „Teroras ateina į širdis iš islamo, tiesiai iš Korano“, - dar 2007 metais buvo rašoma die Welt.

Korane yra daugybė surų (pavyzdžiui: 3,51; 8,11; 8,60), kuriose sakoma, kaip musulmonai turi terorizuoti kitatikius („jų širdyse turi įsiviešpatauti siaubas“).

Su islamu, manau, galima kovoti dviem būdais: fiziškai ir perauklėjimo.

Pirmasis receptas senai išrastas ir išbandytas 17-18 amžiuje, kuomet Osmanų imperija buvo išstumta iš Europos. Tuomet Balkanuose, Vengrijoje, Graikijoje ir kitose Europos valstybėse buvo išgriautos mečetės, o musulmonai buvo išvyti iš Europos.

Antras kovos su islamu receptas išrastas Kinijoje, kur islamas yra skaitomas „ideologine liga“, „nepagydomu vėžiu“, „nuodais.“
Uigurai, daugiausiai musulmonai, jų Kinijoje gyvena virš 10 milijonų. „Rytų Turkestano“ teroristinė grupuotė verbavo vietos gyventojus ir siuntė juos į teroristų treniruočių stovyklas Sirijoje ir Irake.

Sindziano provincijoje veikia „sveikatingumo stovyklos“, kuriuose gydomi musulmonai uigurai. Čia vyksta „perauklėjimas tų, kurie buvo užsikrėtę ideologine liga“, skirtingai nuo ligų, kurios gydomos ligoninėse. Šios stovyklos yra naudojamos nuo 2017 metų balandžio mėnesio. Jose jau pabuvojo 1,1 milijono uigurų musulmonų, kas sudaro 10-11 procentų SUAR autonomijos gyventojų.

Kinijos radijo pranešime buvo sakoma: „Religinė ekstremistinė ideologija-tai nuodų rūšis, kuri sumaišo žmonių protą. Po to, kai jie bus šuo nuodu apnuodyti, kai kurie taps ekstremistais, kurie net nevertina savo gyvybės... jeigu mes neišrausime religinio ekstremizmo su šaknimis, incidentų su smurto panaudojimu daugės ir jie išplis visur, kaip nepagydomas auglys. 

Nežiūrint į tai, kad tam tikras skaičius žmonių, paveiktų indoktrinacija ekstremistine ideologija, neįvykdė jokių nusikaltimų, jie jau apkrėsti šia liga. Visada egzistuoja rizika, kad liga pasireikš bet kuriuo momentu, kas atneš gyventojams rimtą žalą. Būtent todėl jie privalo būti patalpinti į perauklėjimo ligonines laiku, kad gydyti ir pašalinti virusą iš smegenų ir atstatyti normalų protą. Mes turime aiškiai suprasti, kad nukreipimas į ligoninę perauklėjimui nėra priverstinio suėmimo priemonė žmonėms, ir jų baudžiamasis sulaikymas nėra baudimas, tai aktas, kuris yra dalis visuotinės jų gelbėjimo misijos.“

Tam, kad „užtikrinti gydymą žmonių, infekuotų ideologinėmis ligomis, ir užtikrinti gydymo efektyvumą, autonominio rajono partijos Komitetas nusprendė sukurti visuose regionuose perauklėjimo stovyklas, organizuoti specialų personalą“. Po perauklėjimo „apkrėsti visuomenės nariai sugrįš į sveiką ideologinę proto būseną, kuri garantuos jiems sugebėjimą gyventi gražų ir laimingą gyvenimą su savo šeimomis“.

Kinijos komunistų partija viliasi, kad „jaunimas supras religinio ekstremizmo ir terorizmo žalą, sustiprins savo psichikos imuninę sistemą prieš virusą ir sugrįš į Didžiąją Kinijos nacijų šeimą, kad gyventi sveiką ir laimingą gyvenimą.“

Islamo teroristų išpuoliai Vakarų Europoje parodė, kokia baisi psichikos liga yra radikalusis islamas. Mano nuomone, Kinijos patirtis gydant šiuos ekstremistus labai praverstų ES.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą