2019-11-03

Mūsų išminties chirurgai. Kodėl vilioti chirurgus iš Afrikos - rasizmas, o iš Rytų Europos - ne?



Globalios analizės portalas „Gefira“ atkreipė dėmesį į chirurgų ir kitų specialistų vogimo iš Rytų Europos valstybių problemą. Nuo 2006 iki 2019 metų Lenkijoje chirurgų skaičius sumažėjo dvidešimt penkiais procentais. Jų sumažėjo ne todėl, kad jaunimas liovėsi domėtis medicinos studijomis ir ne todėl, kad Lenkijos visuomenė tapo daug sveikesnė dėl priimtų Europos sąjungos reglamentų ir dekretų. Visai ne. Chirurgai emigravo į Vakarų šalis...

„Gefira“ pažymi, kad Vakarų intelektualai dideliu blogiu laiko skurdesnių Trečiojo pasaulio šalių išnaudojimą. Tokį elgesį jie mėgsta vadinti „fašizmu“ arba „rasizmu“. Jie sveikina gydytojų siuntimą į Somalį, Nigeriją ar Bangladešą. Tačiau šis principas netaikomas, kai gydytojai iš Rytų Europos plūsta į Vakarų valstybes ir skurdina Rytų Europos sveikatos priežiūros sistemas.

Čia prasideda dvigubi standartai ir Vakarų intelektualai pamiršta apie „fašizmą“ ir „rasizmą“. Jie teisinasi, kad „visuomenė sensta ir turi būti kažkas, kas norėtų jais pasirūpinti.“ Dvigubus moralės standartus šie intelektualai aiškina žmogaus teise laisvai judėti. Tai ne Vakarai apiplėšia skurdesnes šalis, išvilioja jų gydytojus, inžinierius, mokytojus, kitus specialistus, o šie žmonės tiesiog naudojasi savo žmogaus teisėmis ir plūsta į vietas, kur yra geresnės ekonominės sąlygos.

„Gefira“ pažymi, kad medicinos studijos kainuoja nemažus pinigus. Labai nedaug studentų tokioje valstybėje kaip Lenkija moka už mokslą: „už šešerius metus trunkančias studijas universitete gausiai moka valstybė, mokesčių mokėtojai ir visi lenkai, kuriems yra ir bus reikalinga medicininė priežiūra. Už jų mokslą nemoka britų, prancūzų, vokiečių ar norvegų mokesčių mokėtojai. Taigi Vakarų šalių sudarytas susitarimas yra labai pelningas. Jie liepia Rytų Europos šalims išauginti jiems jaunus žmones nuo lopšio iki studijų baigimo, o tada išsiųsti juos į Prancūziją, Jungtinę Karalystę, Nyderlandus, Australiją, Kanadą, kur šios šalys iš jų pelnysis neinvestavusios nei cento.“

Vakarų vyriausybės ir jų partneriai iš Rytų - labai gerai žinojo, kad dėl nevienodo ekonominio pragyvenimo lygio per atviras sienas vyksta judėjimas tik į vieną pusę.

Rytų „partneriai“ turi vienintelį pasirinkimą: atidaryti savo sienas ir stebėti savo šalių apiplėšimą vardan žmogaus teisių.

„Gefira“ nuomone, yra vienas veiksnys, kuris gali specialistus sustabdyti nuo emigracijos. Tai patriotizmas. Pareiga savo tautai, kuri suteikė išsilavinimą, investavo į specialisto gerovę ir pagrįstai tikisi bent kiek dėkingumo. Todėl Vakarų eksploatatoriai šį pareigos jausmą, ryšį su savo tauta, nuožmiai slopina. Patriotizmas? Nagi! Tai devynioliktas amžius – supraskite: senamadiška, pasenę, gėdinga koncepcija!

Ar tai nėra nenatūralu, kai chirurgai ir kiti specialistai, persikėlę į daugybę įtėvių ar tėvynių, verčiasi dorybės signalais ir labai trokšta padėti - išmesti iš savo stalo likusius vargšams ir vargstantiems žmonėms visame pasaulyje?

„Gefira“ klausia, ar taip neinama prieš prigimtį, kad chirurgai ir kiti profesionalai, atvykę prie sotaus įtėvių vaišių stalo, demonstruoja savo dorybę ir savo vaišių likučius numeta likusio pasaulio vargstantiems?



Komentarų nėra:

Rašyti komentarą