2018-01-14

Globalistinė Pranciškaus ir Guterres dvivietė su vairininku Sorošu


Tai, kad viena ir ta pati idėja užvaldo vienu metu kelis protus, gali būti įkvėpta dievų: dangiškojo Dievo, arba žemiškojo dievo - dolerio.

Kai kas iš „įkvėptųjų“ tiesiog negali gyventi be „pabėgėlių“, o kiti klausia: „Kam mes priimam žmones iš smirdančių skylių?“ CNN, Reuters ir TheWashington Post duomenimis, tai Donaldo Trampo mintis.


Naujasis JTO generalinis sekretorius António Guterres paskelbė masinės migracijos skatinimo planąJTO generaliniam sekretoriui António Guterres, buvusiam socialistui iš Portugalijos, „pabėgėliai“ labai reikalingi, kaip ir Romos popiežiui Pranciškui. Jie negali be jų gyventi Europoje, tiesiog neišsitenka savo kailyje be „pabėgėlių“.

António Guterres buvęs Portugalijos Socialistų partijos deleguota premjeras, kuris nuo sausio 1 dienos užėmė JTO generalinio sekretoriaus postą, prieš tai jis buvo Vyriausiojo komisaro pabėgėlių reikalams instituto direktoriumi.

Jungtinų tautų generalinis sekretorius António Guterres paskelbė masinės migracijos planą kraštutinės kairės laikraštyje The Guardian.

Jo straipsnyje teigiama, kad „migracija gali atnešti naudą pasauliui“. Jis tvirtina, kad „masinė migracija skatins ekonomikos augimą“.

Tai gryniausia demagogija, kuri paneigta mokslininkų tyrimais. Masačiusetso technologijų universiteto mokslininkų tyrimai parodė, kad ekonomika nenukentėtų dėl gyventojų senėjimo. „Nėra jokių įrodymų neigiamo ryšio tarp senėjimo ir BVP vienam žmogui“, - teigia mokslininkai.

Globalistai-sorošistai yra sukūrę mitą apie afrikiečių nauda Europos ekonomikai.

„Europa išmiršta, reikia gyventojų Europos ekonomikai“ - skelbia globalistai. Jeigu globalistams Europoje būtų reikalingi gyventojai, jeigu jie rūpintųsi tautų gerove, tai jie neužsiimtų sodomijos ir kitų lytinių iškrypimų propagavimu, kurie kaip tik ir yra skirti gyventojų skaičiaus mažinimui, jie neardytų normalios šeimos juvenalinės justicijos pagalba, nedarytų iš moters vergo ir darbinio gyvulio.

Jeigu darbo rankų truktų ekonomikai, ES leistų Ukrainos, Baltarusijos, Moldavijos, Gruzijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Rusijos, Kinijos ir kitų šalių specialistams laisvai vykti pas save dirbti, gyventi. Bet jie neleidžia. O kiek metų buvo draudžiama lietuviams dirbti Vokietijoje? Apribojimai buvo numatyti net stojimo į ES sutartyje! Kalbos apie darbo rankų trūkumą yra šlykštus globalistų melas.

Imigracija iš labiausiai atsilikusių pasaulio šalių jiems reikalinga Europos tautų naikinimui, nes šie nekvalifikuoti žmonės neatranda sau vietos Europos darbo rinkoje. Absoliuti dauguma šių žmonių gyvena socialinių parazitų gyvenimą Europoje.

Islamofilas popiežius Pranciškus

Savo kalboje pasaulinės taikos dienos proga Romos popiežius Pranciškus pasmerkė tuos, kas abejoja „masinės migracijos išmintimi“, kaltindamas juos „demagogija ir ksenofobijos propaganda“.

Pranciškus kviečia: Siūlyti migrantams ir pabėgėliams daugiau galimybių saugiai ir teisėtai patekti į paskirties šalis. Prieglobsčio prašytojai, ekonominiai pabėgėliai, perkeltieji - niekas nesvarbu! Kiekvienam turėtų būti leista atvykti ir, žinoma, saugiai ir teisėtai. Nėra jokių sienų Europoje ir tautinėse valstybėse.

Pranciškus kviečia: Migrantų statusas neturėtų riboti galimybės naudotis nacionaline sveikatos priežiūros ir pensijų sistema. Tai reiškia ne ką kitą, kaip besąlygišką prieigą prie jau šiandien trapių socialinių sistemų, kurias finansuoja dirbantys europiečiai. Ir neribotai! Užsienio grobikams, nors daugelio ES valstybių sveikatos priežiūros sistema yra arti žlugimo ribos.

Pranciškus kviečia: Leisti susijungti šeimoms, įskaitant senelius, brolius ir seseris ir anūkus", kuriems "niekada neturėtų būti taikomi ekonominiai reikalavimai“. Čia šis taip vadinama vyriausias ganytojas kėsinasi į nacionalinių valstybių teisę. Tai gyventojų pakeitimas kitais gyventojais, kitais žodžiais – tautų genocidas.

Pranciškus kviečia: Po tam tikro laiko imigrantai turėtų turėti galimybę įgyti pilietybę savo gyvenamoje Europos šalyje, net jei jie nėra kultūriniu, ekonominiu požiūriu ir nėra lingvistiškai integruoti. Šis sakinys sako viską, rašoma Pi-news. Autoriui tampa visai aiškūs Vokietijos kardinolų ir vyskupų veiksmai. Jo nuomone, šie reikalavimai tai kelias į pilietinį karą, islamo smurtą ir anarchiją.Lenkai kritikuoja Romos popiežių už jo islamofiliją

Аlisa Szaniawska portale racjonalista.tv rašo, kad „popiežius įtakoja į milijonų žmonių mąstymą“, o „popiežiaus islamofilija kraštutinai nežmoniška ir žiauri tuo metu, kai kiekvienais metais nuo musulmonų rankų žūsta dešimtys tūkstančių krikščionių, o dar didesnės žmonių grupės patiria pažeminimą už krikščionišką tikėjimą.

Jeigu Romos popiežius Pranciškus nori atsukti "kitą skruostą" islamui, tegul jis važiuoja pats, be asmens sargybinių į Afganistaną, Saudo Arabiją arba Pakistaną, ir vaikšto po kaimus, pranašaudamas krikščionybę. Ilgai jam netektų vaikščioti su atsuktu antruoju „skruostu“. Jėzus pagal Evangeliją nesiuntė į nukryžiuoti vieno iš savo mokinių – Joną ar Petrą, bet leido pats save nukryžiuoti.

Dabartiniai laikai reikalauja iš popiežiaus narsiai ir be kompromisų ginti krikščionis Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose, o ne globoti islamą ir musulmonus. Popiežius turi rūpintis savo tikinčiaisiais, o ne žavėtis nusikaltėliais. Reikia pažymėti, kad nekontroliuojamas srautas musulmonų į krikščionių žemes kelia grėsmę saugumui išpažįstantiems Jėzų. Popiežius taip pat turi pastebėti ir kitas problemas, nei grėsmė gyvybei ir sveikatai – daugelyje Europos valstybių ir Kanadoje imta neigti krikščioniškas šventes ir kalėdinius simbolius, kad neįžeisti Muchamedo pasekėjų“.


Keista ta globalistų Pranciškaus ir Guterres dvivietė su vairininku Sorošu, labai keista!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą