2018-01-13

Komisaras migracijos klausimams Dimitrio Avramopoulos turi trauktis iš posto


Masoniška neužmirštuolė sausio 13 – mažytis globalistų spyris Lietuvai, milijonai afrikiečių ir azijatų, kurie globalistų vežamų į Europą – strateginiai Europos ir Lietuvos sunaikinimo įrankiai globalistų rankose.2017 metų gruodžio 18 dieną portale Politico.eu paskelbtas ES migracijos ir ES sienų apsaugos komisaro Dimitrio Avramopoulos straipsnis „Europos migrantai yra čia, kad liktų. Atėjo laikas pradėti atitinkamai kurti mūsų politiką.“

Jis parašė: „Atėjo laikas susidurti su tiesa. Mes negalime ir niekada negalėsime sustabdyti migracijos. Pabėgėlių krizė Europoje gali aprimti, tačiau migracija pasauliniu mastu nesibaigs.“

„Migracija yra emocinis, jautrus ir politinis klausimas ... mes jau negalime kalbėti tik apie krizių valdymą: migracija yra mūsų nauja realybė. Atėjo laikas pradėti... įdiegti politiką, kuria siekiama skatinti integraciją ir inkliuziją.“

„Mes turime įvykdyti savo pažadus, kad artimiausiais mėnesiais iš Libijos būtų išvežami tūkstančiai migrantų (Libijoje atsiduria didžioji dalis „pabėgėlių“, kurie varomi iš Izraelio) ... Turime pasiekti išsamią ir teisingą prieglobsčio reformą. Mes taip pat turime sustiprinti teisėtus ekonominės migracijos kanalus, kuriuose būtų ambicingesnė "mėlynoji kortelė" aukštos kvalifikacijos darbuotojams, ir pradėtų vykdyti tikslines darbo jėgos migracijos bandomuosius projektus svarbiausiose trečiosiose šalyse. … Deja ...migracija įtakojo didėjantis nacionalizmą, populizmą ir ksenofobiją, todėl mūsų galimybės įdiegti pažangią ir į ateitį orientuotą migracijos politiką ribojamos tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu.“Donaldą Trampą remiantis portalas Breitbart pakomentavo šį eurokomisaro pranešimą:

Briuselis jau pareiškė, kad europiečiai turi pripažinti, kad masinė migracija iš trečiojo pasaulio šalių tapo „nauja norma“, perspėjęs, kad neleis statyti sienų ir bet kuriai ES daliai likti vienalytei ir be migrantų“. „Atėjo laikas pažiūrėti tiesai į akis. Mes niekada nesugebėsime sustabdyti migracijos“, - sako eurokomisaras.

Breitbart pažymi, kad nurodydamas į migrantus iš neturtingiausių pasaulio šalių, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas Europoje, Dimitris davė suprasti, kad Briuselis jiems suteikia prieglobstį ne tam, kad suteikti laikiną atokvėpį nuo karo, o suteikia dar vieną būdą visam laikui perkelti trečiojo pasaulio gyventojus į Europos valstybes.

„Jie surado prieglobstį Europoje, bet mes turime įsitikinti, kad jie yra namuose“, - rašo jis, ir tvirtina, kad reikia programuoti europiečius, kad šie laikytų masinę migraciją „ne tik moralia“, bet ir „ekonominiu ir socialiniu imperatyvu mūsų senstančio kontinento ir viena iš pačių didžiausių problemų artimiausioje ateityje.“

„Mėlyna korta“ imigrantams, Breitbart nuomone, apie kurią kalba Briuselis, ir kuri neva turi tiekti „aukštos kvalifikuotus darbuotojus“, kad tai prieštarauja ankstesniems ES ketinimams „mėlyną kortą“ suteikti besimokantiems ir ES įgyjantiems profesinį pasirengimą. Prievartinis migrantų vežimas reikš ES žūtį, mano Breitbart.

Nurodomas dar vienas Avramomopoulos minties „perlas“. Jis pasakė, kad ES yra „per daug balta“ ir blokas turi imtis priemonių, kurios padėtų pakeisti etninius europiečius „spalvotais gyventojais“.

Kodėl ES komisaras migracijai Dimitris Avramopoulos turi trauktis iš posto

Portalo euroislam.pl vyriausias redaktorius Jan Wojcik gruodžio 22 dieną paskelbė straipsnį „W sprawie migracji nie udawajmy Greka“ (Kalbėdami apie migraciją, nepamirškime graiko). Jame autorius kritikuoja eurokomisarą Dimitrį Avramopoulą. Sausio 11 dieną šį įdomų straipsnį persispausdino JAV portalasgatestoneinstitute.org.

Jan Wojcik rašo: „Aš negaliu sutikti su vienu sakiniu, parašytu ES komisaro migracijos klausimams Dmitrio Avramopulo straipsnyje „Europoje migrantai turi pasilikti“ portale Politico: „mes privalome būti sąžiningi piliečiams, kurie sunerimę dėl to, kaip mes valdome migraciją““. Sekantis žingsnis po šių sąžiningų žodžių parašymo pripažįstant savo bejėgiškumą sumažinant migracijos srautus, mano autorius, turėtų būti ES migracijos komisaro atsistatydinimas.

Avramopoulos apkaltino solidarumo trūkumu Europos Tarybos pirmininką Donaldą Tuską, kuris yra vienas iš nedaugelio eurokratų realistų, pasisakančių už Balkanų maršruto per Makedoniją uždarymą, kuris sumažino imigracijos į Graikiją traukos veiksnį.

Autorius išvardina tris pagrindines priežastis, kodėl, jo nuomone turi trauktis Dimitris Avramomopoulos.

Visų pirma, bendraujant su išoriniu pasauliu ir priešinantis nelegaliai migracijai, traukos veiksniu yra Merkel kvietimas "Wir schaffen das" ir sukurimas Vokietijoje “migrantų rojaus”. Avramopoulos užduotis yra apsaugoti Europos sienas, tačiau jis teigia, kad nėra jokio būdo apsaugoti jas nuo neteisėtos migracijos. Jis atmeta sienų statymą, efektyviai užkertančių Balkanų maršrutą. Sutartis su Libija dėl migrantų stabdymo ir realius pasiekimus šalių narių pasiekimus šioje srityje.

Avramopoulos neturi įsipareigojimo ginti sienas, jam trūksta sąžiningumo ir trūksta vizijos.Tai daro jį vienu iš paskutinių žmonių, turinčių galimybę valdyti ilgalaikius migracijos procesus į ES.

„Antra, Avramopoulos kviesdamas ES, kad „būtį nuoširdžiai“ pats yra nenuoširdus. Tvirtindamas, kad ES suteikė prieglobstį 700 tūkstančiams žmonių jis reikalauja, kad jiems būtina atrasti namus mūsų kontinente, bet kažkaip pamiršta nurodyti, kad prieglobstis ir apsauga yra laikinos priemonės, apribotos iki to laiko, kol normalizuosis sąlygos. O paskutiniu metu, atrodo, iš šalies, ir Lenkijos, ir vakarų išgirdome apie pabaigą kovos su terorizmu Sirijoje. Ar mes neturime dabar kalbėti apie šios šalies atstatymą ir sugrąžinimą jos piliečių? Ar to nemano Avramopoulos?

Jis taip pat nesąžiningas, aprašydamas Europos visuomenes, kaip nepriimančias imigrantų ir įvairovės, taip tokias, kada tokie priešininkai kvotų sistemos migrantų perkėlimo, kaip Lenkija ir Čekija, turi gana stiprias bendruomenes vietnamiečių ir ukrainiečių, ir, kaip taisyklė, jie nėra prietarų objektai.

Nėra Vakarų Europoje bendrų skundų prieš kiniečius, indusus arba lotynų amerikiečius. Statistikas, tačiau, kalba tiksliai, kas vidutiniškai 55% europiečių nori sustabdyti migraciją iš musulmonų šalių. Taip turi atrodyti sąžiningas dialogas su visuomene?

Komisaras savo straipsnyje, kalbėdamas apie privalomos relokacijos sistemą, painioja du dalykus: dabartines ir laukiamas imigracijos bangas Viduržemio jūroje ir pastangas, kurios galėtų jas sustabdyti, su importu išsilavinusių darbuotojų į Europos rinką. Tai juk skirtingos migracijos srovės: pabėgėliai, legalūs ekonominiai migrantai ir nelegalūs migrantai. Pirmieji yra laikini svečiai, kitus apima ekonominė politika, trečių asmenų reikia vengti.

Trečia, Avramopoulos nemato perspektyvos, jeigu kalbama apie tolimos perspektyvos procesus, kurie negali būti analizuojami tiesmukai. (...) Taip pat graikų komisaras įsivaizduoja imigraciją kaip „ekonominį ir socialinį imperatyvą mūsų senstančiam kontinentui“.

Neatsižvelgiama net tai, kad mes stovime ant slenksčio technologinės revoliucijos, kuri sukels tai, kad dauguma žemos kvalifikacijos darbuotojų turės sunkumų ieškodami darbo. Nepastebėjo taip pat, kad Kinijoje paleido pirmą gamyklą be darbininkų – žmonių, ar, kad automobilių ir logistikos gigantai ruošiasi diegti autonominius automobilius, kurie atims darbą minioms vairuotojų.

Avramopoulos nepamatė net pasikeitimo per pastaruosius dešimtmečius BVP šaltinių formavimo tarp pramonės ir žemės ūkio iš vienos pusės, ir paslaugų, iš kitos, kas atveda į tai, kad nekvalifikuoti darbuotojai jau nėra variantu „senstančiam kontinentui“. Priešingai migracijos srautai tampa balastu. Pažiūrėkim į Švediją, kuri kelia pensijos amžių dėl migracijos. Mes randame oficialiose ataskaitose, kad biudžeto deficitas šioje visuotinės gerovės valstybėje yra 59 milijardai kronų, tuo metu kai 2016 metais išlaidos migracijai skiriamos būstui ir mokslui buvo 56 milijardai kronų, o 2020 metams prognozuojamas 72 milijardai kronų. Sąžiningas dialogas?“

Autoriaus nuomone, migracija ir mobilumas yra XXI požymiai, jie turi teigiamas ir neigiamas pasekmes. Pastarųjų reikia vengti, net mažinant migracijos greitį, o ES gyventojai turi turėti galimybę kalbėti kylančias problemas, o ne dėl visko kaltinti „ksenofobiją“ ir „antimigracines nuotaikas“. Tačiau Avramopoulos trūksta sąžiningumo ir ateities vizijos.

Autorius tvirtina, kad „jam toliau užimant šį postą mes galime laukti daugiau populizmo ir nacionalizmo, vietoj sąžiningos paieškos efektyvių sprendimų, sąžiningo valdančiojo elito ir visuomenės dialogo.“

Nuorodos:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą