2018-10-08

Paaiškinkite man, kas yra pilietinė visuomenė. Labai prašau!Laikraščio „KP“ specialioji korespondentė Darja Aslamova surado atsakymą į klausimą: aš esu pilietinė visuomenė ar ne?

Darja Aslamova

Man kažkodėl atrodo, kad taip. Bet štai anądien skaitau, kad į Rusiją atvyko tūlas vokiečių ponas Ronaldas Pofalla ginti pas mus pilietinę visuomenę, kuri, jo žodžiais, yra sunkioje būklėje. Aš Rusijos pilietė ir pono Poffalo neprašiau mane ginti. Ar aš jau šiam tūsui nepriklausau? Aš įtariu, draugai, kad kažkokie apsukrūs žmonės jau senai uzurpavo patį pavadinimą „pilietinė visuomenė“, išstūmę jus, aktyvius adekvačius piliečius, tiesiog už durų.


Mano mėgiamas užsiėmimas komandiruotėse – savo vakarų kolegas ir aktyvistus privesti iki pasiutimo kalbomis apie civil society (tai ta pati pilietinė visuomenė). Jų pilna pabėgėlių stovyklose visoje Europoje. Paprastai aš droviai prieinu prie jaunų žmonių grupės ir prašau duoti man interviu. Kada jie sužino, kad aš iš Rusijos, jų veiduose pasirodo liūdna užuojautos mimika. Iš pradžių aš klausau jų bumbsėjimo apie tai, kaip jie metė visus savo reikalus, kad padėti vargšams migrantams, kurių neįleidžia piktos vyriausybės. Po to aš naiviai prašau man paaiškinti, kas yra pilietinė visuomenė.

Tam tikra sumaištis:
- Na, tai žmonės, kurie aktyviai dalyvauja šalies reikaluose.... - O štai partija AfD Vokietijoje, - klausiu, - jie žmonės aktyvūs ir nenori, kad migrantai atvažiuotų. Jie skaito, kad migrantai vykdo teroro aktus, prievartauja moteris, nenori dirbti. Jie irgi pilietinė visuomenė?
Siaubas veiduose.
- Žinoma, ne! Jie ne demokratai!
- Bet juk demokratija – tai nuomonių pliuralizmas. Ar ne?
Vėl sumaištis.
- Pilietinė visuomenė turi laikytis demokratijos principų, dalyvauti rinkimuose. Štai jūs dalyvaujate rinkimuose? - sako man.
- Žinoma. Paskutinį kartą aš balsavau už Putiną.
Nenusakomas siaubas veiduose.
- Bet tai neteisinga! Jis juk diktatorius!
- Kodėl?! - nustembu aš. - Aš taip skaitau. Tai yra aš turiu balsuoti už kažkokį teisingą žmogų? Kurio pavardę man pasufleruos?
Neryžtingai:
- Bet pas jus gi buvo demokratiniai prezidentai: Gorbačiovas ir Elcinas.
- Man Gorbačiovas – griovėjas didžios šalies. O demokratas Elcinas sušaudė iš tankų parlamentą.
Pauzė. Apie tai aktyvistai mažai ką girdėjo. Neryžtingai:
- Bet juk parlamentas priiminėjo neteisingus, nedemokratinius sprendimus.
- Reiškia, jeigu teisėtai išrinktas parlamentas priima „neteisingus sprendimus“, jį reikia sušaudyti iš tankų?
Pauzė.
- Ne, žinoma. Bet juk jis buvo visai padorus prezidentas, turėjo gerus santykius su vakarų šalimis.
- Aha, reiškia, geras prezidentas – tai tas, kuris dėl visko sutinka su Vakarais?
Čia paprastai staigiai keičia temą:
- Tikras pilietis nebalsuos už žmogų, kuris pažeidžia mažumų teises. Štai ką jūs galvojate apie gėjų teises?
Vai, užkirto! Aš jiems:
- Aš skaitau, kad jie gali užsiiminėti miegamajame kuo nori. Bet kaip tikintis žmogus, skaitau tai nuodėme. Bet tai mano asmeniška nuomonė. Taip, homoseksualizmas – tai biologinis nukrypimas nuo normos, liga, ir dauguma gydytojų pasaulyje tai pripažįsta. Na štai gimė žmogus be rankos ar be kojytės, gaila jo, jis invalidas. Taip pat ir gėjai. Ką čia padarysi?
Toliau kyla neįsivaizduojamas riksmas. Išlaukiu ir klausiu paprastai:
- Reiškia, jeigu aš balsuoju už Putiną, tikiu į Dievą ir skaitau homoseksualizmą nuodėme, aš nepriklausau pilietinei visuomenei?
Tyla...
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą