2018-10-24

Viktoras Orbanas: „Atmeskime globalizmo ideologiją ir vietoj jos pasirinkime kultūrą ir patriotizmą“


Kalbėdamas Vengrijos nacionalinės dienos proga, pažymint 1956 metų revoliucijos prieš okupacinį sovietinį režimą metines, Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas perspėjo dėl „Europos imperijos“ kūrimo. Savo kalboje „Teroro muziejuje“ jis pasakė: „1956 revoliucija ir kova už laisvę – tai atmintinė diena.“ „Mes, vengrai, mes negalime tiesiog tylėti“, kai „nepriklausomybė ir nacionalinė valstybė bandoma pajungti globaliam valdymui ir kontrolei.“


Atmesti globalizmo ideologiją, ir palaikyti patriotinę kultūrą.

Orbano žodžiais, Briuselio biurokratai kuria „Europos imperiją“ be nacionalinių sienų ir apgyvendintą „daugiakultūriniais sumaišytais gyventojais.“ „Pasirinkime nepriklausomybę ir nacijų bendradarbiavimą, o ne globalų valdymą ir kontrolę. Atmeskime globalizmo ideologiją ir palaikykim patriotizmo kultūrą“, - pasakė Orbanas.

Kritikuodamas ES „tarybinę imperiją“, vadovaujamą biurokratų, kurie visi be išimties pasisako už masinę migraciją, Orbanas įspėjo, kas bangos „kareivių“ migruojančių į Europą, „lėtai, bet tiksliai stumia etninius Europos gyventojus į mažumą“.


Europa turi būti tautų namais, o ne lydymo katilu.

Orbanas pasakė: „Europos didybė, jėga ir šlovė yra konkuruojančios ir bendradarbiaujančios valstybės.“ „Valstybės gerbia viena kitos teises, jos gina savo piliečių interesus...“, „Europa tai valstybės, o ne lydymo katilas“.

Viktoras Orbanas pabrėžė, kad „XX amžiuje imperijų eksperimentatoriai atsakingi už baisumus, jūras kančių“. „Šiandien Briuselyje dominuoja tie, kurie laisvą nacijų sąjungą siekia paversti europine imperija, kurią valdytų ne tautų lyderiai, o kontroliuotų Briuselis“. „Šiandien Briuselyje vėl groja imperiniai maršai. Šiandien Briuselyje valdo tie, kas vietoj laisvų tautų aljanso nori europinės imperijos, tos Europos, kurią valdo ne tautų išrinkti vadovai, o Briuselio biurokratai.“

Jo žodžiais, kai kuriose Europos šalyse jau valdo europinės imperijos šalininkai, todėl žinoma, kaip atrodys „žavingas naujasis pasaulis“ pagal juos.

„Atsiranda vis daugiau ir daugiau vyrų iš kitų kontinentų ir kultūrų šaukiamojo amžiaus ir jau mūsų gyvenimo metu formuoja savo nuožiūra didelius Europos miestus, lėtai, ryžtingai nustumdami į mažumas etninius Europos gyventojus“, — pažymėjo Orbanas, ir pridėjo, kad „teroras tampa dalimi didelių miestų gyvenimo, o politinė manipuliacija, naikinanti žmogaus teise, įprastiniu reiškiniu.“


Vengrijos premjeras pareiškė įsitikinimą, kad rinkimai gegužę į Europos Parlamentą spręs, kuria linkme judės Europa.

Kalbėdamas apie Europos parlamento rinkimus 2019 metais, Orbanas pasakė, kad EP „tvirtina įstatymus, sukuriamus niekieno nerenkamos komisijos, bet negali jų kurti pats. Orbanas pakvietė piliečių netylėti. Gegužės rinkimai į Europos parlamentą nuspręs, į kokią pusę bus pasuktas Europos vežimas, ir Europos tautos turi tai pasirinkti pasakė Orbanas.

„Europos tautos turi pasirinkti ateitį. Mes, vengrai, irgi negalime tylėti.“ (…) „Reikia iškelti vėliavą laisvos ir stiprios Europos“.

Orbanas pasakė: „Europa be nacionalinių valstybių, elita atplėšta nuo savo nacionalinių šaknų, valdoma tarptautinių jėgos grupių, koalicija su spekuliantais ir jų finansiniais instrumentais – toks turėjo čia būti Džordžo Sorošo rojus.“

Mes tikime, kad kiekviena tauta yra specifinė, unikali ir gali sutaurinti jai suteiktą žemės dalį. Taip skaitė vengrai, todėl sukilo jau 1956 metais. Mes pasekėjai savo kultūros, kuri palaiko ir gina mūsų laisvę. Mes tikime į stiprias šeimas, mes skaitome, kad mūsų tradicijos ir istorija yra unikalios, mes pagerbiame savo didvyrius ir, visų pirma, mes visi mylime savo tėvynę. Mes nenorime ir neatsisakysime nuo to nei imperijai nei kokiai vyriausybei.“- pasakė Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas savo kalboje.

Šaltiniai:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą