2018-11-29

AfD nepritaria „Globaliam pabėgėlių paktui“! Lietuvoje mirtina tyla!


Alternatyva Vokietijai (AfD) frakcijos Bundestage bentrapirmininkas Aleksandras Gauland paragino Vokietijos federacinę vyriausybę nedalyvauti JTO Globaliame pabėgėlių pakte. Gauland žodžiais, AFD padarys viską, kad „Vokietija nedalyvautų šituose neatsakinguose planuose“.

Abejotina JTO tarptautinė sutartis (Globalus pabėgėlių paktas, GPP) dar nepasirašyta, kai jau ir sekanti sutartis dėl pabėgėlių (Globalus migracijos paktas, GMP) turi būti priimta gruodžio 10-11 dienomis Maroke. Šioje sutartyje taip pat gausu konfliktinių punktų, rašoma die Welt.

Pabėgėlių pakto rėmuose JTO ketina paskirstyti 60 milijonų pabėgėlių pagal perskirstymų programoje suderintas kvotas.

Gauland Vokietijos vyriausybės veiksmuose mato aiškią paralelę su GMP. „Ji nori priversti Vokietijos visuomenę priimti rimtas pasekmes turinčią sutartį“, konkrečiai, „perkėlimo programas“, kurios numato perskirstyti 68,5 milijonus pasaulyje pripažintų pabėgėlių, kas visuomenėje sukels „sprogstamosios medžiagos efektą“.

Galand pažymi, kad nereikia turėti daug fantazijos, „kad Vokietija bus viena iš pagrindinių užgrobimo valstybių, jeigu ji pasirašys šią sutartį“.Meluojama, kaip ir GMP atveju, kad pasirašius GPP jis „neturės jokios juridinės galios, nes valstybės galės savistoviai spręsti, kiek priimti pabėgėlių. Bet mes žinome, kaip tai veiks Vokietijoje: Federalinė vyriausybė, kaip visuomet, pabėgėlių politikoje aiškins sutartį kaip galima dosnesnę ir ne Vokietijos labui“, - pasakė AfD frakcijos Bundestage bendrapirmininkas.

Gauland nuomone, „absurdiška manyti, kad vyriausybė, kuri per pastaruosius tris metus nepasidomėjo tuo, kiek užsieniečių atvažiavo į Vokietiją, staiga rimtai ims laikytis migracijos kvotų. Galiausiai, laukiant gausių naujai atvykstančių Merkel vėl pasakys: „Dabar jie čia“. Tokiu būdu, per Pabėgėlių paktą gresia nauja imigracijos banga, kuri galutinai pavers Vokietiją iš nacijos į atvirą gyvenvietę visiems. Dėl šių priežasčių AfD atsisako nuo Globalios pabėgėlių sutarties“.

Prieš metus JAV paskelbė, kad išeina iš labai panašiai pavadintos „Globalios migracijos sutarties.“ Nuo tada GPP, kuris, JTO nuomone, turi geriau kontroliuoti tarptautinius migracijos srautus, vis labiau kritikuojamas. 

Pasirašyti GMP atsisakė: JAV, Austrija, Vengrija, Australija, Bulgarija, Čekija, Kroatija, Lenkija, Izraelis ir Italija.


Globalus pabėgėlių paktas - kas tai per sutartis?


Abu JTO paktai yra tos pačios kilmės. Vienas buvo priimtas 2016 metų rugsėjo mėnesį, per pačią migracijos krizę Europoje. Tuomet tarptautinė bendrija susitarė, kad būtų svarstomi du susitarimai: „Globali saugios, tvarios ir reguliarios migracijos sutartis“ ir „Globali pabėgėlių sutartis“. Pirmiausiai kalbama apie 258 milijonus migrantų, kurie, Jungtinių Tautų Organizacijos duomenimis, yra už savo kilmės šalių ribų. Antrasis paktas liečia oficialiai pripažintus pabėgėlius, tai yra asmenis, kurie ginami pagal nacionalinius ir tarptautinius įstatymus: pabėgėliai, kurie politiškai persekiojami.

Šios žmonių grupės teisės yra patvirtintos daugeliu sutarčių, pavyzdžiui Ženevos Konvencijos dėl pabėgėlių arba nacionaliniuose prieglobsčio suteikimo įstatymuose. Problema: šiandien susieta su perkėlimu pabėgėlių iš vienos priimančios šalies į kitą tarptautiniu lygiu. Našta tenka, visų pirma, valstybėms, esančioms greta karo konfliktų zonos: pavyzdžiui Libaną, arba Turkiją.

Pakto įžangoje sakoma: „egzistuoja būtinybė labiau subalansuotos paskirstymo naštos ir atsakomybės priimant ir palaikant pasaulyje pabėgėlius“. Tam reikalingos „privalomai konkrečios ir praktinės priemonės“.

Prie tokių priemonių priskiriamos tarptautinės pastangos švietimo ir sveikatos apsaugos srityje. Pasaulio bendrija „tieks resursus ir žinias“ tiekiant pagalbą priimančioms šalims plečiant jų švietimo ir sveikatos apsaugos sistemas pabėgėliams, sakoma 24 puslapių sutartyje. Be to, bus suteikta pagalba priimant pabėgėlius ir integruojant juos darbo rinkoje.

Sutartyje kalbama ne tiktai apie pietų pusrutulio valstybes. Punkte 3.2 valstybės pripažįsta, kad žmonių „perkėlimas“ - tai „konkretus mechanizmas“ „naštos ir atsakomybės paskirstymo“. Reikia išplėsti naujų pabėgėlių stovyklų tinklą, t. y. priimti pabėgėlius iš valstybių, kurios jau priėmė didelį skaičių pabėgėlių. Šis „perkėlimo“ procesas numato, kad JTO pabėgėlių reikalų fondas nustatys pabėgėlio statusą ir perduos šiuos „pabėgėlius“ į priimančias šalis, dalyvaujančias šiame procese.

Die Welt pažymi, kad šis mechanizmas ES veikia jau dabar.


Net į atsilikusią pagal visus ES parametrus Lietuvą yra vežami „pabėgėliai“ iš Turkijos ir Graikijos, Italijos. Tiesa, jie visaip išsisukinėja nuo šios „šviesios perspektyvos“, o čia atvežti, pabėga į vakarus, kur šie „pabėgėliai“ ir ketino bėgti.

Numatomas pasirašyti „pabėgėlių paktas“ kalba apie suteikimą stipendijų ir studentų vizų, sudarymą teisines galimybės „pabėgėliams“ dirbti.

Aš sunkia įsivaizduoju Lietuvoje dirbantį kalbos nemokantį ir bemokslį „pabėgėlį“, kai minimalus atlyginimas pas mus nesiekia 400 eurų į rankas, o nedirbdamas „pabėgėlis“ iš Lietuvos gauna 600 eurų pašalpą. Net kaliniui Lietuvoje skiriama 19 eurų per dieną, kai tuo tarpu apie 100000 Lietuvos pensininkų tenkinasi 200 eurų per mėnesį pensijomis.

Aš kasdien įsitikinu, kad Lietuva yra valstybė, kurioje valdžią yra užgrobę nusikaltėliai-recidyvistai, siekiantys kuo greičiau sunaikinti Lietuvą ir išnaikinti lietuvius. Dar aš įsitikinu, kad LRT, LNK ir kitos Lietuvos MIP yra skirtos dezinformuoti, o ne informuoti piliečius. Ar jūs ką nors girdėjote iš jų apie JTO „pabėgėlių paktą“?

Už Lietuvos užsienio politiką atsakinga Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė užsiima antivalstybine veikla, deda pastangas įtraukti Lietuvą į karinį konfliktą Ukrainoje su Rusija, o migracijos ir pabėgėlių politiką vykdo tokią pačią, kaip ir jos „Štazi“ kolegė (Štazi Vokietijos Demokratinėje Respublikoje buvo KGB Sovietuose analogu ir tarnavo Komunistiniam režimui), Angela Merkel. Jų tikslas – sunaikinti nacionalines valstybes.

Lietuvos pilietinė visuomenė, matydama Dalios Grybauskaitės nusikaltimus, paskelbė peticiją, kad ji būtų pašalinta iš prezidento posto.

Peticiją „Surengti apkaltą Daliai Grybauskaitei“ galima pasirašyti čia:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą