2018-11-14

Melagei N.Putinaitei ir kitiems Sąjūdžio istorijos klastotojams


Vilniaus universitete yra tokia feikinės istorijos kūrėja doc. Nerija Putinaitė, kuri viešai meluoja apie Sąjūdžio istorija ir idealus, pasakoja pasakas, kad tai nebuvo nacionalinis išsivadavimo judėjimas. Šitai pseudomokslininkei štai ką noriu pasakyti:

Putinaite, ir kiti liberal-fašistų nusamdyti feikinės istorijos gamintojai, nešmeižkitę Sąjūdžio, nemeluokite, kad tai buvo ne nacionalinis judėjimas, o kažkokių antitotalitaristų tūsas. Tai melas.

Aš aktyviai dalyvavau Sąjūdžio veikloje nuo pat „Atgajos“ klubo organizuotų ekologinių žygių, Sąjūdžio grupės steigimo Mokslų Akademijos Botanikos institute, buvau šio instituto kolektyvo deleguotas į Sąjūdžio Steigiamąjį suvažiavimą. Buvau suvažiavime kartu su savo tėvu dr.Juozu Lebionka, kuris jo darbo kolektyvo Sąjūdžio grupės buvo į suvažiavimą deleguotas stebėtoju.

Aš galiu paliudyti, kad Sąjūdis buvo būtent nacionalinis išsivadavimo judėjimas, bet ne judėjimas prieš kažkokį Putinaitės ligotos vaizduotės sukurtą totalitarizmą.Tokio totalitarizmo, koks šiandien viešpatauja „nepriklausomoje“ Lietuvoje, nebuvo M.Gorbačiovo perestrojkės laikais. Žodžio ir spaudos laisvės tada buvo žymiai daugiau, o socialinio teisingumo buvo tada nepalyginamai daugiau. Mes tada turėjome nemokamą mokslą, mediciną, pensijas, už kurias buvo galima išgyventi, mikroskopinius šilumos, vandens ir elektros tarifus, pigų kūrą ir t.t. Būtent šiandieninė ES yra absoliuti totalitarizmo imperija, vergovė ir moralinė žmonių degradacija, o šiandieninė Lietuva, ES sudėtyje, yra vieta, kur vykdomas lietuvių tautos genocidas.

Sąjūdis nebuvo už tai, kad išvogti nacionalinį turtą, kad išvaryti milijoną lietuvių į užsienį, kad už proškus ir alų patekti į neoliberal-fašistų valdomą globalistinę ES, kad Lietuvą padaryti plyna kirtaviete, Vokietijos kolonija, kuria važinėja kryžiais ženklinti tankai. Sąjūdis nebuvo už tai, kad būtų grobiami vaikai, kad Gedimino prospektu žygiuotų iškrypėlių paradai, kad į Lietuvą būtų vežami kolonistai afrikiečiai ir arabai, kad Lietuva būtų valstybės parodija su parsidavėliais ir bepročiais valdžioje.

Būtent šitiems išsigimėliams ir renegatams reikalinga apšmeižti Sąjūdžio tikslus ir idealus, kad pateisinti dabar Lietuvoje viešpataujantį antitautinį, antižmogišką, supuvusį ir degradavusį nusikalstamą liberalfašitinį režimą. Tam ir samdomos melagės putinaitės ir kiti degeneratai, o LRT paverstas fake news ir fake history ruporu.


Profesoriaus Vytauto Radžvilo laiškas:

Sveiki,

Peticiją dėl Sąjūdžio istorijos klastojimo, o tiksliau -- tyčiojimosi iš mūsų jau galima pasirašyti.


Prašyčiau tai padaryti ir kviesti kitus, nes tai be galo svarbu. Jeigu sau leisime pralaimėti kovą dėl istorinės atminties -- teks atsisveikinti ir su valstybe. Panašu, kad daugelis sąjūdininkų ir valstybės kūrėjų neseka ir net neįtaria, kaip toli pažengęs Sąjūdžio juodinimo procesas ir kaip arti akimirka, kai Sąjūdis bus  atvirai įvardytas kaip antidemokratinis ar net nacionalfašistinis judėjimas.

Tuo įsitikinti nesunku:  


Galime diskutuoti (pats neturiu tvirtos nuomonės) dėl Garliavos įvykių. Tačiau turbūt sutiksite, kad apšaukti tokius žmones kaip arkivyskupas S. Tamkevičius ir N. Sadūnaitė ,,laisvės priešais" ir raginti nuo jų ,,ginti laisvę" yra tai, ko prieš trisdešimt metų nebūtume pajėgę net įsivaizduoti. Tačiau tai yra realybė: prašau paskaityti, kaip šiuos Lietuvos herojus vainoja šių dienų eurokomjaunuoliai D. Pūras ir P. Gritėnas:Būtų labai pravartu neapsigaudinėti ir raminti savęs naiviomis iliuzijomis, kad tai tik apgailėtini išsišokėliai. Ne -- Sąjūdžio istorija perrašinėjama nuosekliai ir kryptingai. Dirbdamas VU galiu atsakingai pasakyti: šis perrašinėjimas ir trynimas yra toks veiksmingas, kad net studentai -- o ką jau kalbėti apie visuomenę -- faktiškai nesupranta, ko buvo siekta ir už ką kovota. Kaip tik istorinės, tautinės ir valstybinės sąmonės išplovimu galima paaiškinti, kodėl neįtikėtinai lengvai ,,pažangios jėgos" neleidžia įgyvendinti net tokių, atrodytų, paprastų ir akivaizdžių dalykų kaip tinkamai sutvarkyti Lukiškių a. Tai įmanoma tik dėl valstybinės sąmonės atrofijos -- jos neturintiems mankurtams valstybinė reprezentacinė aikštė yra tik nereikalinga atgyvena. Geriau turgavietė.

Taigi proga pamąstyti ir apsispręsti -- taikstomės su tuo ir toliau tylime, ar vis dėlto pasakome GANA.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą