2018-11-20

Lietuvos išdavystė! Judai, buvę komunistai, ketina pasirašyti Lietuvai pražūtingą Globalų migracijos paktą!Iki Lietuvos valstybės interesų išdavystės liko liko 20 dienų. Gruodžio 10-11 dienomis Maroke bus pasirašomas JTO Globalus migracijos paktas (Global Compact for Safe and Orderly Migration). Lietuvos Užsienio reikalų ministerija į tv3.lt užklausimą dėl šios sutarties pasirašymo atsakė: „Lietuva palaiko globalų kompaktą dėl migracijos, pritaria jo patvirtinimui tarpvyriausybinėje konferencijoje Marakeše. Globalus kompaktas dėl migracijos Marakeše bus patvirtintas kaip baigiamasis konferencijos dokumentas.“ URM pažymėjo, kad šiuo susitarimu Lietuva galės savanoriškai prisidėti prie migracijos kompakto nuostatų įgyvendinimo ir neprisiims jokių teisinių įsipareigojimų.

„[Pakto nuostatų] pagrindiniai tikslai yra mažinti nereguliarią ir neteisėtą migraciją, kovoti su nelegalių migrantų gabenimu, stiprinti bendradarbiavimą pasieniuose, užtikrinti legalių migrantų, ypatingai moterų ir vaikų žmogaus teises. Lietuva, pritardama Globalaus kompakto tekstui, teisiškai privalomų įsipareigojimų neprisiima“, – atsakyme rašė URM.


URM mums meluoja dėl GMP ir ketina išduoti Lietuvos interesus


Kiekvienam adekvačiam Lietuvos piliečiui šis URM atsakymas suponuoja mintį: mūsų valstybės užsienio politika patikėta visiškiems idiotams arba Lietuvos priešams?

Šiuo metu pasirašyti GMP atsisakė arba jo turiniu abejoja šios šalys:

Atsisakė pasirašyti JTO migracijos paktą Abejoja ir ruošiasi nepasirašyti šį paktą
JAV Izraelis
Austrija Slovėnija
Vengrija Šveicarija
Australija Danija
Bulgarija Japonija
Čekija Italija
Estija Vokietija
Kroatija

LenkijaVengrijos užsienio reikalų ministras Peter Szijjarto pasakė: "Mums prioritetas yra Vengrija ir vengrų saugumas. JT pasaulinis migracijos susitarimas prieštarauja sveikam protui ir pastangoms atstatyti saugumą Europoje. Vengrija atmeta sutarties tikslus ir principus. Šalies atstovai nedalyvaus JTO Marakešo viršūnių susitikime gruodį.“ Jis apibūdino paktą kaip "ekstremistinį ir šališką" dokumentą, kuris skatina migraciją.

Szijjarto pasakė, kad „dauguma JT valstybių narių yra migracijos tendencijų generatoriai", o dokumente įtvirtinta pozicija, kad migracija vertinama, kaip fundamentali žmogaus teisė, prieštarauja tarptautinei teisei. Dokumentas, sakė jis, „ignoruoja egzistuojančią pagrindinę teisę žmonių, kurie nori tik gyventi taikiai ir saugiai savo pačių tėvynėje".

Kalbėdamas apie sutarties detales, Szijjarto pareiškė, kad ji numato, kad kiekvienas migrantas turėtų teisę į tas pačias paslaugas, kaip ir šalie piliečiai. Jiems bus suteikta galimybė įgyti profesinį pasirengimą ir pasinaudoti teisine gynyba nuo vietos valdžios sprendimų.

Per derybas dėl sutarties paketo „buvo pabrėžta, kad ji nebus teisiškai įpareigojanti“. Tačiau, galų gale, ji numato, kad kiekviena šalis turį sukurti savo nacionalinę programą, kad įgyvendintų šią sutartį, pasakė Szijjarto.

Austrijos Kancleris Sebastianas Kurz pasakė: „Mes labai kritiškai vertiname kai kuriuos migracijos pakto punktus, tokius kaip sumaišymą prieglobsčio prašymo ir darbo migracijos“, pagal kurį migrantai per viduržemio jūrą vyktų tiesiai į Europą.

„Mes skaitome, kad būtina tiksliai atskirti tarp darbo migracijos ir prieglobsčio“, - pasakė kancleris.

Austrijos Vicekancleris Heinz-Christian Strache pasakė: „Paktas nėra privalomas, bet vieną dieną gali atvesti į sprendimą, kad migracija yra žmogaus teisė. „Mes atmetame bet kokį judėjimą šia kryptimi.“ „Migracija – neturi būti žmogaus teise. Todėl neturi būti suvienodinti legalios ir nelegalios migracijos srautai.“„Galiausiai kalbame apie Austrijos suverenitetą“ - pasakė vicekancleris.

Strache pažymėjo, kad vyriausybės politika tarnauja „austrams, o ne tam, ko nori kiti“. Jo nuomone, „dauguma Austrijos gyventojų palaiko tokį požiūrį.“

Austrijos vyriausybės pranešime sakoma, kad vyriausybė nepritaria 17 iš 23 pakto punktų. Dauguma pakto tikslų gana bendri. Pavyzdžiui, kalbama apie tai, kad iki minimumo reikia sumažinti pabėgimo priežastis, sumažinti pažeidžiamumą migracijos metu. Be to, būtina padidinti apsaugą ir migrantų teises, pavyzdžiui, įsileisti juos į darbo rinką ir socialinio draudimo sistemą.


Vokietijos partijos „Alternatyva Vokietijai“ spaudos sekretorius ir EP deputatas prof. Jörg Meuthen pakvietė visas ES vyriausybes pasekti Austrijos pavyzdžiu.

Jo žodžiais, Austrija atmetė šį paktą ir pati spręs apie tai, kas gali atvykti į šalį. „Tokiu būdu Austrija greta Vengrijos ir JAV užima lyderio pozicijas priešinantis šiai užslėptai programai perkėlimo ekonominių migrantų ir pabėgėlių nuo skurdo,“ - pasakė Jörg Meuthen.

„Kad užkirsti kelią negrįžtamai žalai tautai, būtina užkirsti kelią migracijos spartinimui ir gausinimui“, - pasakė politikas

AfD frakcijos bendrapirmininkė Bundestage Alice Weidel pasakė: „Vokietija neturi pasirašyti šio mechanizmo. Tai nepaaiškinama rizika mūsų šaliai ir visai Europai. Čia faktiškai legalizuojama nelegali migracija, o viso pasaulio migrantai gauna raktą nuo mūsų socialinės sistemos. Jie nuo pat pradžių turi gauti tas pačias teises, kaip ir vietiniai gyventojai, ir būtų viskuo lygūs su vokiečiais. Globalios migracijos paktas gruodžio mėnesį turi būti atmestas pilna apimtimi.“

Už GMP pasisakė EK pirmininkas Žanas Klodas Junkeris, kuris yra chroniškas alkoholikas ir idiotas. Nuotraukose girtas Junkeris, kuris į spaudos konferencija atėjo su skirtingos spalvos batais.
https://lebionka.blogspot.com/2018/11/alkoholikas-zanas-klodas-junkeris-i.html


Čekijos premjeras Andrej Babiš pasakė: „Savo partneriams vyriausybėje aš siūlysiu, kad elgtis taip, kaip Austrija ir Vengrija. Man šitas paktas nepatinka. Aš laukiu, kad priimsime koalicijos sprendimą.“ „Mes nesiruošiame priiminėti kokių nors nelegalių imigrantų, ir tai teisinga.“

Kroatijos prezidentė Kolinda Grabar-Kitarović: „Būkite įsitikinę, kad aš nepasirašysiu „Marakešo susitarimo.““

Štai kas kalbama pakte

Globalus migracijos paktas (Migration Works for All):
– pareiškia, kad migracija tai gėris, kurio privalo norėti kiekviena šalis; 
– nori sukurti programas, kad padaryti migraciją populiaria ir pageidaujama priimančiose šalyse; 
– sako, kad migracija yra geriausias demografijos problemų sprendimas Europai ir sprendžia darbo jėgos trūkumo problemą;
– numato įsipareigojimus suteikti migrantams visa tai kas būtina oriai migracijai be kliūčių;
– nedaryti skirtumų tarp karo pabėgėlių, klimato pabėgėlių, persekiojamų dėl religijos, politinių, etninių ir ekonominių pabėgėlių;
– pasisako už priėmimą kiekvieno migranto nepriklausomai jo teisinio statuso; 
– įpareigoja valstybes-nares priimti migrantus, nepriklausomai nuo to, ar jie turi dokumentus, asmens pažymėjimus, ar ne;
– įpareigoja, kad migrantai galėtų naudotis tomis pačiomis teisėmis, kaip ir priimančios šalies piliečiai; reikalauja uždrausti migrantų išsiuntimą, pareiškia, kad priimančios šalys turi padėti susijungti migrantų šeimoms; 
– rekomenduoja vertinti kaip dezinformaciją tvirtinimus, kad migracija yra grėsmė;
– nurodo, kad saugumo priemonės yra migrantų sujaudinimo šaltinis ir kelia migrantams grėsmę (!);
– kalbama, kad tie, kurie negali būti laikomo pabėgėliais, bet susiduria su neįveikiamais sunkumais grįžtant į savo kilmės šalį, turi naudotis ta apsauga, kaip ir pabėgėliai.

Tokiu būdu, JTO paktas sukurtas išimtinai migrantams ir tam, kad sunaikinti vakarų valstybes. Priimančių valstybių gyventojų teisės, jų saugumas, jų norai, jų planai pilnai ignoruojami, paneigiami. Vieninteliai, kurie nukentės nuo šio pakto realizavimo, taps Vakarų gyventojai, kurie susidurs su pasikeitimu gyventojų sudėties savo šalyse, praras identitetą, kultūrą, gyvenimo būdą etc.

Neišvengiamu to rezultatu taps krachas, chaosas, skurdas ir, gali būti, pilietinis karas, kaip Libane 1975-1990 metais.

Globalų migracijos paktą sunku skaityti ir dar sunkiau suprasti dėl begalinės pasikartojimų painiavos. Būtent todėl jis slepia daug dalykų, kurie neturėtų būti paslėpti: Vokietija, jį pasirašydama, praras teisę į nepriklausomą migracijos politiką.

GMP vokiečių ir anglų kalbomis.


Po sutarties pasirašymo, „nelieka vietos strategiškai toliaregiškai politikai“. Mažai tikėtina, kad kanclerė perskaitė „bent vieną sutarties eilutę“, tai taikytina ir kitiems Bundestago nariams.

„GMP tekste yra aiškūs įsipareigojimai, kurie kartojasi 100 kartų, yra žinoma, juridiškai privalomi“, - sako autorius ir pažymi, kad Tarptautinėje sutartyje prieštaraujant jos formuluotei, yra šimtas „privalomų įsipareigojimų“. Tai, jo nuomone, absurdas!

Arba jūs prisiimate įsipareigojimus, arba ne. „Įsipareigojimų įsipareigojimus, - pažymi autorius-, nepasirašo nei vienas autoritetingas politikas, nei vienas verslininkas. Lygiai taip pat būtina laikytis raštiškai patvirtintais „stipriais moraliniais“ įsipareigojimais (lygiateisiais sutartais įsipareigojimais) – jų skaičiuje ir politikų! Tokiu būdu, GMP nepalieka jokių galimybių, kad išeiti iš šios konstrukcijos retrospektyvoje, kaip ir nevykdyti jos iš esmės.

Pačioje GMP yra pernelyg didelių teisinių, sutartinių ir moralinių įsipareigojimų ir jie apima dešimtis kitų tarptautinių sutarčių, rezoliucijų, darbotvarkių, bendrų deklaracijų ir kt., turinčių atitinkamų teisinių ir ekonominių pasekmių pasirašiusioms šalims.

Tokiu būdu, GMP-tai juridinė struktūra, turinti didelę finansinę ir praktinę reikšmę, kuri turės įtakos dešimtmečius. Таi ne smulkmena, kuri būtų vykdoma nesupažindinus su ja visuomenę“.

Su GMP pagalba organizuota "įprastinė" migracija (pvz., į Vokietiją) pereina į JTO biurokratų, korumpuotų Afrikos elitų ir kitų bendrininkų rankas. Vokietijai, tokiu būdu, masinė imigracija taps Tarptautiniu įstatymu, „reguliuojama“ nuolatine būsena. Pasirašiusi šį susitarimą, Vokietija neteks teisės į savarankišką migracijos politiką ir turės arba įvykdyti sutartį, ar taps pažeidžiama.

Visos šios pasekmės yra paslėptos begaliniame GMP tekste už raminančių žodžių, begalinio pliurpimo, pasikartojimų. melagingų tvirtinimų, taip paskleistos, kad normalus skaitytojas greitai atbuksta ir jo galvoje lieka tik baisūs „genderiškai-jautrūs“ fotografijų vaizdai su migrantų vaikais, ir t.t. ir kilnios, seniai žinomos frazės apie pagalbą, tačiau jis neteisingai vertina GMP sutarties pavojus ir jos kvailumą visumoje.“

R.Navicko koliažas
Dėl GMP Vilniaus Forumas vakar išplatino pranešimą:
Sveiki,

Pasitelkus Jungtines Tautas dar kartą mėginama įgyvendinti globalistinę pasaulio be tautų utopiją. Siekiama visoms valstybėms primesti faktiškai nevaržomos masinės migracijos sutartį, kuri išprovokuotų net neįsivaizduojamo masto tautų masinio persikraustymo bangą ir visą pasaulį paverstų pereinamuoju kiemu. Sovietmečiu utopinis tautų perkėlinėjimo ir dirbtinio maišymo bei tirpdymo betautėje „tarybinėje liaudyje“ projektas rėmėsi komunistinio „internacionalizmo“ ideologija. Dabartinis globalistinis tautų maišymas ir jų vertimas beveide „pasaulio piliečių“ ir „naujųjų europiečių“ mase grindžiamas  liberalkomunistine „multikultūralizmo“ ideologija. Neatsitiktinai suprasdamos šios sutarties paskirtį ir tikslus virtinė valstybių, tarp jų ir Estija, atsisakė arba neketina jos pasirašyti.
Todėl Vilniaus Forumas ir grupė visuomeninių organizacijų parengė peticiją valdžiai šiuo itin svarbiu tautai ir valstybei klausimu:

Tačiau Lietuvos valdžia šiai sutarčiai pritaria ir toliau aklai vadovaujasi „globalios Lietuvos“ vizija nepaisydama to, kad ši vizija daro Lietuvą vienintele mums žinoma pasaulio šalimi, oficialiai deklaruojančia, jog galutinis valstybės tikslas yra savanoriškas tautos susinaikinimas ir išnykimas:

Šio tikslo idėjinės ištakos yra jau „Komunistų partijos manifeste“ išdėstyta tautų išnykimo doktrina, kurią uoliai vykdė Maskvai nuolankiai tarnavę okupuotos Lietuvos išdavikai. Todėl entuziastingai išsakytą pasiryžimą automatiškai pritarti potencialiai pragaištingai sutarčiai galima iš dalies paaiškinti ir tvirtai įsišaknijusiais bei niekur neišnykusiais Lietuvos politikų ir valdžios pareigūnų įpročiais išdavinėti bei naikinti savo tautą ir valstybę:

Kviečiame pasirašyti peticiją, reikalaujančią Lietuvos valdžią nepasirašyti JT sutarties dėl migracijos:

Verčiama pasirašyti JT migracijos sutartis yra priemonė įgyvendinti paneuropinio judėjimo pradininko ir ilgamečio vadovo R. von Coudenhove-Kalergi  puoselėtą „naujosios  Europos“ viziją, kuri neabejotinai yra ir vienas iš svarbiausių sutarties idėjinių šaltinių. Pagrindinės R. Coudenhove-Kalergi idėjos, išdėstytos tokiose knygose kaip ,,Paneuropa“ ir ,,Praktinis idealizmas“, Lietuvoje yra gana menkai žinomos. Todėl pridedame nuorodą enciklopedinio straipsnio, leidžiančio susidaryti bendrą šio asmens pažiūrų į tautų ir Europos ateitį vaizdą ir padedantį suprasti, kaip atrodė ir kur veda Europą bei pasaulį JT rankomis desperatiškai mėginama įgyvendinti jo svajonė:

Pagarbiai,

Vilniaus forumo
koordinatorius
El. paštas: info@pilieciai.ltKomentarų nėra:

Rašyti komentarą