2018-11-30

Švedų laikraštis Nyadagbladed perspėja: JTO pabėgėlių paktas dar blogesnis už Globalų migracijos paktą, jie abu bus pasirašomi gruodžio mėnesį!


Nyadagbladed rašoma, kad paraleliai su stipriai kritikuojamu migracijos paktu, JTO taip pat parengė pabėgėlių paktą. Abi šios sutartys turi būti pasirašyta konferencijoje Maroke gruodžio 10-11 dienomis.

Net jei paktas nėra juridiškai įpareigojantis, jis priklauso įsipareigojimams. Tokiu būdu, tai savotiškos rūšies minkšti įstatymai, kurie apriboja valstybių suverenitetą. Kai kurie iš punktų, įtrauktų į pabėgėlių paktą, yra šie:

*Pabėgėlių koncepcija apima žmones, paliestus klimato pokyčiu ir sugriovimu supančios aplinkos (punktas 12).
*Kas keturi metai, pradedant 2019 metais, globalus forumas pabėgėlių klausimais tikrins ir nustatys indeksą to, kaip kiekviena šalis vykdo įsipareigojimus pagal susitarimą (punktai 17 -19).
*Bus sukurtas globalus Akademinis tinklas su universitetais, akademinėmis asociacijomis ir mokslo-tiriamaisiais institutais siekiant sukurti galimybes pabėgėliams švietimo, mokslinių tyrimų ir stipendijų srityje (punktas 43). *Skatinti pozityvų požiūrį į pabėgėlius, perkeltiems iš vienos valstybės į kitą (punktas 90).
*Ne tiktai JTO aktyviai dirba siekiant pakeisti migracijos klausimus, bet ir ES ir kiti dalyvaujantys asmenys. Svarbiu dokumentu yra ES dokumentas, kuris liečia pagalbą perkėlimui pabėgėlių valstybėse-narėse.

Dokumente naudojami tokie terminai, kaip „privaloma priemonė“, teisinis dokumentas ir griežtas poveikis, kas kalba apie privalomą dokumento charakterį ir, kad jo autoriai pripažįsta sunkumus įtikinant visuomenę dėl savo pasiūlymų.

Šiame JTO dokumente taip pat apskaičiuota maksimali absorbcijos galimybė kiekvienai iš ES valstybių. Pavyzdžiui, jų skaičiavimais Vokietijoje gali tilpti dar 274 milijonai pabėgėlių, Švedijoje – 440 milijonų (Lentelė 12).Globalaus pabėgėlių pakto tekstą galima perskaityti čia:
https://www.unhcr.org/5b3295167

Vokiečių portalas MM news rašo, kad JTO Pasaulio migracijos paktas, numatytas pasirašyti Maroke gruodžio 10 dieną tėra tik Europos tautų genocido uvertiūra. Europos tautų sunaikinimo planai jau senai paruošti. Visa ši Briuselio nusikaltėlių paranoja yra pavadinta "Tyrimu dėl tarptautinės apsaugos prašytojų perkėlimo galimybių".
Pagal šias „galimybes“ į Lietuvą planuojama atvežti 61,6 milijonus Afrikos ir Azijos barmalėjų, pasižyminčių 60-70 IQ, neraštingų, temokančių parazituoti socialinę sistemą, daugintis, prievartauti, sprogdinti, pjauti ir kapoti europiečius kirviais.

Į Vokietiją planuojama atvežti dar 192 milijonus „Merkel svečių“, tuomet bendras gyventojų skaičius šioje valstybėje padidėtų iki 274,5 milijonų gyventojų.

Austrijai numatyta 75,5 milijonų okupantų, o didelę teritoriją turinčiai Švedijai – 440,8 milijonai. Mūsų kaimynei Lenijai – 274,5 milijonų, o Latvijai – 62,7 milijonų.

Jei šis dokumentas bus įgyvendintas, šiandieninėje Europoje nieko neliks, rašoma MM news. Žurnalistė Eva Herman klausia: ar Jungtinių Tautų pasaulinis migracijos susitarimas, kuris bus pasirašytas Maroko Marakeše 2018 m. pruodžio mėn., būtinas kaip ledlaužis, siekiant ES dokumento tikslų?

Šiuo metu ES yra 500 milijonų žmonių. Numatoma atvežti dar 3,8 milijardus.

Lietuvos Signatarai dėl Globalaus migracijos pakto kreipėsi į valstybės vadovus.


Lietuvos Respublikos Prezidentei

Daliai Grybauskaitei


Lietuvos Respublikos 
Seimo pirmininkui
Viktorui Pranckiečiui

Lietuvos Respublikos
Ministrui Pirmininkui
Sauliui Skverneliui


Jungtinių Tautų Organizacijos „Pasaulinė saugios, tvarios ir reguliarios migracijos sutartis“, nors iš pirmo žvilgsnio nesukelianti tiesioginių teisinių pasekmių, iš esmės yra tarptautinė sutartis su iš to sekančiais atitinkamais įsipareigojimais. Šioje sutartyje nurodytos kryptys, kurių, po oficialaus pritarimo, įsipareigotų laikytis Lietuva (nustatydama konkretų teisinį reguliavimą) ir kurios tam tikra dalimi ne tik apribotų jos suverenitetą, bet, dar daugiau, reikštų neišdiskutuotą Lietuvos politinį požiūrį į daugelį tarpvalstybinių procesų, vyksiančių ateityje ir neišvengiamai įtakosiančių globalius procesus visoje planetoje bei nacionalinių valstybių perspektyvas ir likimus.

Lietuvos Respublikos Konstitucija nustato, jog svarbiausių Lietuvai klausimų sprendime vienokia ar kitokia forma dalyvauja Lietuvos piliečiai. Mūsų manymu, ši Jungtinių Tautų Organizacijos Sutartis ir yra vienas iš tokių klausimų.

Lietuvos Respublikos piliečiai niekam, net Lietuvos Respublikos Prezidentui, nesuteikė mandato šiuo konkrečiu klausimu pasisakyti Lietuvos vardu.  Esame įsitikinę, kad, prieš priimant sprendimą pritarti (ar nepritarti) Jungtinių Tautų Organizacijos „Pasaulinei saugios, tvarios ir reguliarios migracijos sutarčiai“, ji privalo būti apsvarstyta Lietuvos visuomenėje ir Lietuvos Respublikos Seime.

Lietuvos Respublikos
Nepriklausomybės Atstatymo Akto
signatarai


Abišala Aleksandras
Ambrazevičius Aleksandras
Andrukaitienė Irena 
Baldišis Vilius
Bičkauskas Egidijus 
Egidijus Klumbys
Genzelis Bronislovas
Giniotas Petras 
Glaveckas Kęstutis
Grakauskas Eimantas
Kašauskas Stasys
Kvietkauskas Vytautas 
Lapinskas Kęstutis
Laurinkus Mečys
Medvedevas Nikolajus 
Milčius Leonas
Morkūnas Donatas 
Norvilas Algimantas 
Oželytė Nijolė
Pangonis Jonas 
Paulauskas Rolandas 
Pikturna Virginijus 
Povilionis Vidmantas 
Rasimavičius Liudvikas Narcizas
Rupeika Benediktas
Sabutis Liudvikas
Saja Kazimieras
Sakalas Aloyzas
Saulius Pečeliūnas
Sėjūnas Algimantas
Survila Rimvydas 
Terleckas Vladas
Vaišvilas Zigmas
Valionytė Birutė 
Žiemelis Vidmantas


2018 m. lapkričio 28 d.


P.S. Tarp pasirašiusių Signatarų nėra Vytauto Landsbergio parašo!

Nuorodos:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą