2018-11-01

Lietuva turi atmesti JTO „Migracijos paktą“Valdžią Lietuvoje yra uzurpavęs antilietuviškas Grybauskaitės-Skvernelio režimas, kuris metodiškai vykdo lietuvių tautos genocidą. Esame labiausiai varoma iš namų ir labiausiai nugirdyta tauta Europoje. Euro zonoje mūsų minimali alga ir pensija yra pačios mažiausios. Tautos genocidas įgijo pačią šlykščiausią formą: nuo liepos mėnesio iš šeimų masiškai grobiami vaikai, o šis žvėriškumas ir nusikaltimas yra melagingai dangstomas kova su smurtu šeimose prieš vaikus. Vaikų grobimo tikslas – tradicinės šeimos ir valstybės sunaikinimas. Visuomenės įelektrinimas vaikų grobimo nusikaltimais nukreipė visuomenės žvilgsnį nuo dar vienos Lietuvai gresiančios katastrofos – nelegalios imigracijos įteisinimo, kuris mums primetamas JTO „Migracijos pakto“ pavidalu.Rugsėjo 30 dieną Austrija, kuri šiuo metu pirmininkauja ES, pareiškė, kad nepasirašys Jungtinių tautų „Migracijos pakto“ gruodžio 10-11 dienomis Maroke. Apie atsisakymą pasirašyti šį paktą yra pareiškusi Vengrija, o taip pat Lenkija. Ketinimą atmesti šį paktą yra pareiškusi Danija. JAV ir Australija jau anksčiau atmetė šį JTO paktą.

Lieutuvos valdžia, jeigu pas ją liko bent kruopelytė proto ir atsakomybės, turi nedelsiant svarstyti šį klausimą ir atmesti pražūtingą lietuvių tautai JTO „Migracijos paktą.“

Vokietijos partijos „Alternatyva Vokietijai“ spaudos sekretorius ir EP deputatas prof. Jörg Meuthen pakvietė visas ES vyriausybes pasekti Austrijos pavyzdžiu.


Jo žodžiais, Austrija atmetė šį paktą ir pati spręs apie tai, kas gali atvykti į šalį. „Tokiu būdu Austrija greta Vengrijos ir JAV užima lyderio pozicijas priešinantis šiai užslėptai programai perkėlimo ekonominių migrantų ir pabėgėlių nuo skurdo,“ - pasakė Jörg Meuthen.

„Kad užkirsti kelią negrįžtamai žalai tautai, būtina užkirsti kelią migracijos spartinimui ir gausinimui“, - pasakė politikasAfD frakcijos bendrapirmininkė Bundestage Alice Weidel pasakė: „Vokietija neturi pasirašyti šio mechanizmo. Tai nepaaiškinama rizika mūsų šaliai ir visai Europai. Čia faktiškai legalizuojama nelegali migracija, o viso pasaulio migrantai gauna raktą nuo mūsų socialinės sistemos. Jie nuo pat pradžių turi gauti tas pačias teises, kaip ir vietiniai gyventojai, ir būtų viskuo lygūs su vokiečiais. Globalios migracijos paktas gruodžio mėnesį turi būti atmestas pilna apimtimi.“

Aš kviečiu Tautos forumą, Lietuvos partijas ir visuomeninius judėjimus nedelsiant imtis priemonių, kad Lietuvos valstybė atmestų JTO „Migracijos paktą“, kad Lietuva būtų išgelbėta nuo galutinio sunaikinimo.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą