2018-11-01

Italija: nelegalai deportuojami, o italų šeimos bus materialiai skatinamos gimdyti vaikusGlobalistai yra sukūrę blefą, kad imigrantai iš Afrikos ir Azijos reikalingi, nes europietės negimdo vaikų. Italijos vyriausybė yra kitos nuomonės. Italams nereikalingi nelegalai prievartautojai, narkodileriai ir bemoksliai dykaduoniai. Koalicinė šios šalies vyriausybė skaito, kad italai negimdo dėl sunkios materialinės padėties, todėl jaunas šeimas nutarta remti materialiai.

Italijos vicepremjeras ir vidaus reikalų ministras Matteo Salvini yra populiariausias visų laikų šios šalies politikas. To priežastis – jis vykdo savo rinkiminius įsipareigojimus. Salvini sustabdė žmonių kontrabandą iš Afrikos. Sekantis jo žingsnis - deportuoti nelegalius imigrantus. Artimiausiu metu Italija planuoja deportuoti 2700 nelegalų. Tai kainuos 12 milijonų eurų. Pusę sumos apmokės ES. Bus deportuoti Nigerijos, Kot d'Ivuaro, Pakistano ir Bangladeš gyventojai. Su šiomis valstybėmis Italija turi repatriacijos sutartis. Matteo Salvini deda daug pastangų, kad tokios sutartys būtų sudarytos su kuo daugiau valstybių.

Salvini žodžiais, daugybę metų valdant Demokratų partijai deportavimas nelegalių imigrantų į jų kilmės šalį buvo praktiškai nevykdomas.


Salvini pažadas – deportuoti 500000 nelegalių imigrantų per penkis metus.


Gimstamumo skatinimas

Italijos valdžia įsitikinusi, kad migrantų iš trečiųjų šalių vežimas yra akligatvis, į kurį pateko Vokietija ir Švedija. Gimstamumą galima padidinti taikant ekonominius stimulus, kaip tai daro Vengrija. Numatoma šeimoms, susilaukusioms trečio vaiko, skirti nemokamai žemės sklypus ir suteikti beprocentinius 200000 eurų kreditus namų ūkiams.

Tokios biudžeto priemonės buvo pateiktos Italijos parlamentui spalio 31 dieną. Biudžete bus numatyta 20 milijardų eurų šeimų kreditavimui. Laukiama, kad projektas bus realizuojamas 2019, 2020 ir 2021 metais, ir laukiama, kad jis bus realizuojamas per ateinančius 20 metų.

Lengvatos bus taikomos tiktai Italijos piliečiams arba imigrantams, kurie šioje šalyje išgyveno ne mažiau dešimties metų.

Gimstamumo plano kūrėjai tvirtina, kad liberalių vakarų šalių vadovų teiginiai, kad tik imigracija gali kompensuoti gyventojų mažėjimą, yra klaidingi. Jų nuomone, imigracija – uždelsto veikimo demografinė bomba. Migrantai sens ir jiems bus reikalinga socialinė pagalba, nekalbant jau apie milžiniškas pradines socialines išlaidas atvykėliams ir išlaidas kovojant su jų vykdomu nusikalstamumu ir teroru.

Vokietijoje ir Švedijoje gyventojų skaičius auga dėl migracijos, dėl kurios etninių gyventojų procentas drastiškai mažėja. Italija nutarė eiti migraciją skeptiškai vertinančios Vengrijos keliu. Šios šalies premjeras Viktoras Orbanas pažadėjo padaryti demografiją pagrindiniu savo vyriausybės tikslu.

Italijoje buvo sukurta „Šeimos reikalų ministerija“, kurios tikslas didinti gimstamumą.

Salvini pasakė: „Šio mandato pabaigoje vyriausybė bus vertinama pagal naujagimius labiau, negu pagal valstybės skolą,“ „Valstybei, kuri negimdo vaikų, lemta mirti.“

O kaip demografijos problema sprendžiama greičiausiai naikinamoje ES valstybėje Lietuvoje? Čia nutarta galutinai sunaikinti lietuvių tautą, todėl įvestas konclagerio režimas: pas kalinius-lietuvius gimstantys vaikai nacionalizuojami ir pradanginami.

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą