2018-11-23

Globalus migracijos paktas – įsiveržimo į Europą legitimizacija. Už jo stovintys tarptautiniai nusikaltėliai


Vakar Šveicarijos Bundesratas atsisakė pasirašyti globalų migracijos paktą, apie tai pranešė Neue Zuricher Zeitung. Šveicarija prisijungė prie vis didėjančio būrio Europos ir pasaulio valstybių, kurios supranta Globalaus migracijos pakto (GMP) žalą.

Šiuo metu sveikas protas nugalėjo ir pasirašyti šią valstybes žudančią sutartį atsisakė: JAV, Austrija, Vengrija, Australija, Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Lenkija, Izraelis, Šveicarija. Eilė valstybių abejoja dėl tikslingumo pasirašyti tokią sutartį: Slovėnija, Danija, Japonija, Italija, Vokietija.Lietuvą valdantis Grybauskaitės režimas ketina dalyvauti valstybei pražūtingame pakte. Apie tai pareiškė Lietuvos URM.

Eilė visuomeninių organizacijų pasisakė prieš URM sprendimą, išplatino pareiškimą ir peticiją prieš tokį URM pražūtingą nutarimą.Lapkričio 22 dieną grupė seimo narių paskelbė rezoliuciją dėl nepritarimo šiai sutarčiai. Rezoliucijos tekste reiškiamas susirūpinimas dėl viešumo ir teisinių bei politinių diskusijų apie rengiamos Jungtinių Tautų Pasaulinės saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos sutarties nuostatas stokos. Kartu dokumente Vyriausybė ir Respublikos Prezidentė raginamos nepritarti minėtai sutarčiai tol, kol jos poveikis Lietuvos ekonominiam, socialiniam ir nacionaliniam saugumui bus išsamiai išanalizuotas, aptartas ir sulauks plataus politinio pritarimo.Nusikaltėlių tendemas: Angela Merkel ir Louise Arbour

Maiklas Bergeris portale Pi-news rašo, kad kuo labiau silpsta Merkel pozicijos jos vadovaujamoje partijoje Krikščionių demokratų sąjungoje (KDS), tuo garsesni balsai prieš jos numatomą pasirašyti pražūtingą Globalios migracijos paktą, nuo kurio su kiekviena diena atsisako vis daugiau Europos valstybių. Akivaizdu, kad šis paktas skirtas ne stabdyti nelegalią imigraciją, bet ją skatinti, nes ekonominiai migrantai sulyginami su karo ir politiniais pabėgėliais, jų teisės sulyginamos su priimančių valstybių piliečių teisėmis. Prieš paktą pasisako KDS Saksonijos ir Bavarijos skyriai. Maištas prieš Merkel Vokietijoje plečiasi.

Kaip melagingai aiškinama GMP atsiradimo istorija

Viena iš šio Europai mirtino GMP autorių yra Kanados žydė Luiza Arbur (Louise Arbour ,1947), turtingų viešbučių tinklo savininkų duktė. Vyriausia JTO žmogaus teisių komisarė 2004-2008 metais. Ji yra Kanados advokatė, prokurorė ir teisininkė. 

2017 m. Kovo 9 d. JT Generalinis Sekretorius António Guterresas paskyrė Arbur savo specialiuoju tarptautinės migracijos atstovu. Ji vadovauja JTO veiksmams, susijusiems su migracijos aspektais ir vykdo derybas dėl JTO globalaus migracijos pakto pasirašymo. Pakto autorės tautybė, matomai, lėmė talmudistiškai painų šio pakto teksto stilių, su daugybe pasikartojimų ir tų pačių sąvokų interpretacijomis.

dr.Siegfried von Hohenhau rašo: „Globalų migracijos paktą sunku skaityti ir dar sunkiau suprasti dėl begalinės pasikartojimų painiavos. Būtent todėl jis slepia daug dalykų, kurie neturėtų būti paslėpti: Vokietija, jį pasirašydama, praras teisę į nepriklausomą migracijos politiką.“

Pi-news cituoja Arbur pasisakymą dėl GMP atsiradimo aplinkybių. Jos žodžiais, iniciatyva išplaukė iš 2015 metų Europos migracijos krizės ir JTO „susidarė įspūdis, kad vyriausybės negali kontroliuoti savo sienų.“

Įdomu, ar ne tiesa. Angela Merkel atidaro Europos sienas ordoms nelegalų, o jos tautietė, dirbanti JTO, nedelsiant sureaguoja ir ateina jai į pagalbą, ima ruošti migracijos paktą, kad pribaigti Europą!

Arbur sako: „Iniciatyva tam išplaukė iš Europos 2015 metų krizės. Europa tada kreipėsi į JTO (gal alkoholikas Junkeris?) dėl migracijos srautų, kurie buvo chaotiški, nesutvarkyti, pavojingi. Todėl, kad jie sudarė įspūdį, kad vyriausybės negali kontroliuoti savo sienų.“

JTO paktas legitimizuoja Angelos Merkel nusikaltimą, kurį ji padarė atidarydama Šengeno zonos sienas ir sukeldama migracijos chaosą. Šitas migrantų įsiveržimas buvo gerai organizuotas. Merkel šio nusikaltimo prieš Europą yra viena iš dalyvių, o kita šio nusikaltimo dalyvė yra JTO atstovė Arbur.

Pi-news rašoma, kad „Merkel nori gauti legitimaciją per JTO paktą.“ Dabar ji naikinamai vokiečių tautai meluoja, kad šis paktas yra „nacionalinis interesas“.

Debatuose Bundestge šią savaitę buvo klausiama, kas yra JTO pakto iniciatorius?

Labiausiai įtikinamą versiją ntv portale išsakė Wolfram Weimer: „Iš tikrųjų, Federalinė vyriausybė, matomai, iš pat pradžių vadovavo pakto sudarymo užkulisiuose. Pirmininkaujant Vokietijai ir Marokui, diplomatai, politikai ir įvairios suinteresuotos pusės susitiko 2017 ir 2018 metais keliuose renginiuose Global Forum on Migration and Development“. GFMD padedant Užsienio reikalų ministerijai dideliu mastu suformuluoti Marakešo dokumentai. Jos veb puslapyje susitikimas Maroke tampa „kulminacija“ „globalios migracinės bendruomenės“, kad nustatyti „bendrus principus ir teisinius įsipareigojimus“ dėl migracijos“. „Būtina vykdyti atsakomybė“, - tai yra būtent tai, kas verčia kritikuoti migracijos paktą už jo užslėptus tikslus.

Luiza Arbur – GMP motina

Migracijos pakto motina“ skaitoma Luiza Arbur – atstovaujanti leftistams sprendžiant mažumų problemas JTO. Mažumų problemos eskalavimas - senai sionistų išrastas metodas ardyti nacionalinias valstybes.

Dalios Grybauskaitės ir Lino Linkevičiaus veikla pražūtinga Lietuvai. Tai šiandien visiems akivaizdu.

Jėgos inicijavusios migracijos krizę ir valstybes naikinantį GMP

Niekam ne paslaptis, kad įsiveržimą į Europą organizavo bankinė žydų oligarchija ir transnacionalinės monopolijos. Tik šioms jėgoms tai naudinga. Tik jų savininkai plėšia Afrikos ir Azijos tautas, atima iš jų daimantus, auksą, naftą, uraną ir kitus žemių turtus. Tik jų ligotose galvose susiformavo „Didžiojo Izraelio“ planas nuo Nilo iki Eufrato ( 1, 2, 3 ).

Arabų išvarymo planas. Projektas Didysis Izraelis.

The The Millenium Report rašoma, jog „nėra jokių abejonių, kad Neokonai-sionistai Trampo administracijoje įgyvendina savo mylimą „Didžiojo Izraelio“ sukūrimo planą.


1982 metais buvo paskelbta Izraelio strategija, plačiau žinoma kaip „Inono planas“. Pagal plano autorių, regioninio viešpatavimo Izraelis turi siekti destabilizuodamas kaimynines arabų valstybes, tai yra jas skaldydamas. Šis planas vėliau buvo pakartotas JAV projekte „Naujieji Artimieji rytai“, kurį išdėstė Valstybės sekretorė K. Rais ir pulkininkas R. Petersas.

Pirmą kartą „Inono planas“ buvo paskelbtas „Judaizmo ir sionizmo žurnale „Kivunim“ (Keliai) (A Journal for Judaism and Zionism) Nr. 14 (5742), 1982 sausį, Redaktorius: Ioram Bek. Radaktorių komitetas: Eli Eujal, Ioram Bek, Amnon Chadari, Iochanan Manor, Eliezer Švaid. Paskelbtas Informacinio skyriaus/Pasaulio sionistų organizacija. Jeruzalė.

Šiame plane buvo numatoma, „kad visas arabų valstybes Izraelis suskaldys į mažus gabalus“ ir kad „sugriovimas Sirijos ir Irako vėliau bus į etninius arba unikalius religinius rajonus, kaip Libane, yra pagrindiniu ilgesnio periodo Izraelio tikslu rytų fronte“.

Šis dokumentas buvo kertiniu akmeniu sionistų judėjimo, kuriam atstovauja Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu (Vilniaus Gaono palikuonis) ir kuris yra paplitęs tarp karinio Izraelio elito ir šios valstybės intelektualų.

Inono planas“ remiasi dvejomis nuostatomis, lemiančiomis Izraelio išgyvenimą: 1) jis turi tapti regionine imperine valstybe; 2) suskaldyti visą kaimyninę teritoriją į smulkias valstybes sugriaunant esančias arabų valstybes. Šių valstybių dydis priklausys nuo jų etninio arba religinio sąstato. Tuo pačiu atskyrimas valstybių religijos pagrindu taptų moraliniu legitimumu paties Izraelio.Griovimas arabų ir musulmonų valstybių pagal „Inono planą“ bus įvykdytas iš vidaus, panaudojant vidinius religinius ir etninius prieštaravimus. IVIL (Islamo valstybė Irakas ir Levanta) planas buvo dalimi „arabų pavasario“, skirto destabilizuoti Iraką, Sudaną, Tunisą, Egiptą, Libiją Siriją ir Mali.

Izraelio rabinas Abraomas Šmulevčius apie „Didžiojo Izraelio“ sukūrimą 2011 metais yra pasakęs: „Po arabų revoliucijų Didysis Izraelis valdys Artimuosius Rytus“.

Musulmonų pasaulis pasiners į chaoso būklę ir tai bus teigiama įvykių eiga žydams. Chaosas- geriausias laikas, kad paimti situacijos kontrolę ir įjungti žydų civilizacijos sistemą. Dabar eina grumtynės dėl to, kas bus dvasiniu žmonijos lyderiu – Roma (Vakarai) ar Izraelis. Du tūkstančius metų atgal laimėjo Roma. XIX ir XX amžiais žydams dalinai pavyko paimti revanšą, stumiant idėjas pirma bolševizmo, o po to liberalizmo ir demokratijos. Dabar mes turime paimti pilną kontrolę į savo rankas. Žydų aušra vėl ateina arabų revoliucijų ugnyje“.

Yra toks posakis: „Karas – tai Mozės žingsniai“. Hipersionisto požiūriu, viskas eina puikiai. Reiškia, Dievas mums parodo Mozės žingsnius arabų revoliucijų pavidalu, kurios turi atvesti Izraelį į viešpatavimą pasaulyje.“Įsiveržimo į Europą žydiški veidai: Džordžas Sorošas ir Angela Merkel

Sunku rasti pasaulyje purvinesnį žmogų už Vengrijos žydą Džordžą Sorošą. Karo metais Džordžas Sorošas tarnavo SS ir iš žydų atiminėjo jų turtą.

O štai Džordžo Sorošo interviu (stenograma), kurį jis davė Stivui Kroftui, CBS programos „60 minučių“ žurnalistui 1998 metais (šio interviu vaizdo įrašą Sorošo draugams priklausantis Youtube nuolatos šalina).

Kroftas: Jūs Vengrijos žydas...
Sorošas: Taip. 
К: … kuris išvengė Holokausto...

S: Taip.
К: …apsimetęs krikščionimi...

S: Teisingai. 

К: Ir jūs matėte savo akimis, kaip daugelį žmonių siuntė į mirties stovyklas. 

S: Teisingai. Man buvo 14 metų. Ir aš galiu pasakyti, kad būtent tuo metu susiformavo mano charakteris.
К: Kokia prasme?
S: Reikia apskaičiuoti į priekį. Būtina suprasti ir numatyti įvykius, kada gresia pavojus. Tai buvo kolosali nelaimės grėsmė. Tai yra labai asmeninis nelaimės pojūtis. 
К: Kaip aš suprantu, jums pavyko išsigelbėti dėka saviškio, kuris prisiekė, kad jūs jo krikštasūnis. 
S: Taip, taip. 
К: Jūs išsigelbėjote, ir faktiškai, po to padėjote atiminėti turtą iš žydų. 
S: Taip. Tai teisybė. Taip. 
К: Mano nuomone, tokia patirtis galėjo peivesti dugelį žmonių iki psichiatrinės ligoninės ilgiems-ilgiems metams. Tai buvo sunku?
S: Ne. Visai ne. Tikriausiai, aš kaip vaikas nesuvokiau, su kuo tai surišta. Jokių problemų tai nesukurė. 
К: Jokio kaltės jausmo?
S: Ne.
К: Na pavyzdžiui, „aš žydas, ir aš matau, kaip žmones išveža. Aš galėjau lengvai atsidurti jų vietoje, galėjau būti ten“. Nieko tokio? 
S: Na žinoma, aš galėjau buti kitoje pusėje, arba aš galėjau būti vienas iš tų, kurių daiktus konfiskuoja. Bet nebuvo prasmės svarstyti apie tai, ar turiu aš būti ten (jų vietoje), todėl kad tai buvo, na, grubiai kalbant, kaip turguje – jeigu aš nebūčiau ten, aš, žinoma, to nedaryčiau, bet tada tai darytų kas nors kitas, ir bet kokiu atveju daiktus atimtų. Ir tai buvo – nepriklausomai nuo to, buvau aš ten ar ne, aš tiesiog buvau žiūrovu to, kaip atiminėjo daiktus. Taip kad nuo manęs nieko nepriklausė šioje konfiskacijoje. Ir todėl aš neturiu kaltės jausmo.


Bnai Brit žmogus Angela Merkel vykdo arabų perkraustymą

2015 metais, pažeisdama ES ir Vokietijos įstatymus, Vokietijos kanclerė Angela Merkel atidarė sienas ir visus arabus pasikvietė į Vokietiją. Ji pareiškė sugebėsianti visus juos priimti. „Mes tai sugebėsime“, - pasakė ji.

Visų pirma, tai buvo adresuojama Sirijos ir Irako arabams, gyvenantiems būsimo Didžiojo Izraelio teritorijose.

Angelos Merkel elgesys išeina už sveiko proto ribų, todėl dėl jos buvimo valdžioje kyla keli racionalūs klausimai. Kokios jėgos padeda šiai atvirai Vokietijos ir ES griovėjai, neturinčiai palaikymo tarp Vokietijos piliečių ir nuolatos kritikuojamai net koalicijos narių, sukėlusiai prievartos bangą valstybėje, išsilaikyti valdžioje?

Kaip ir filosofą Bernarą Anri Levi  ir Vokietijos kanclerę Angelą Merkel  sieja pasaulinė žydų masonų ložė Bnai Brit (B’nai B’rith), ir tai, kad pirmasis buvo vienas iš chaoso arabų pasaulyje organizatorių, o antroji yra arabų perkėlimo iš jų tėvynės į Europą flagmanas.

2008 metais žydų kilmės Vokietijos kanclerei Angelai Merkel suteiktas Bnai Brit apdovanojimas.

Apdovanojimo metu laureatui yra įteikiamas aukso medalis, sertifikatas ir piniginė premija, kurios suma nėra skelbiama. Apdovanojimas suteikiamas įžymioms asmenybėms, kurios mažiausiai 40 metų pašventė žydų tautos gerovei, Izraelio valstybei ir pasiekė: 1. aiškiai prisidėjo prie žydų tautos tvirtumo ir vienybės kur tik jie bebūtų; 2. darbais ir dvasia palaikė Izraelio valstybę, kaip amžiną žydų tautos tėvynę; 3. kovojo ir pasisakė prieš visus antisemitizmo pasireiškimus ir prietarus; 4. simbolizavo pripažinimą aukščiausių žydų vertybių, etikos, valstybingumo ir kultūros; 5. nenuilstamai rėmė laisvę, demokratiją ir taiką tarp visų žmonių ir visada teikė to viltį; 6. nuosekliai demonstravo gilų rūpestį ir interesą žydų tautai, o taip pat jos būsimoms kartoms, gyvenančioms diasporoje; 7. buvo sektinu pavyzdžiu ir žydų tautos balsu visame pasaulyje, demonstruojant išskirtinį asmeninį charakterį, vyriškumą ir toliaregiškumą. 

Apie Bnai-Brit organizacijos esmę galima spręsti iš to, kad dauguma jos skyrių vadinami „Maimonido ložė“. Maimonidas, vienas iš pačių odiozinių judėjų lyderių „sinagogos erelis“, – buvo ideologas žydų „išskirtinumo“ ir „išrinktumo“, pasaulinio viešpatavimo įtvirtinimo ir sunaikinimo visų nepaklusnių ne judėjų, visų pirma krikščionių. Bnai-Brit (ivr. בְּנֵי בְּרִית‎ bnei brit‎) — viena iš labiausiai žinomų žydų visuomeninių organizacijų. Ji turi savo skyrius daugiau nei 40 šalių. Įkurta Niujorke 1843 metų spalio 13 dieną išeivių iš Vokietijos iš pradžių vadinosi „Bundesbruder“ („Sąjungos broliai“). Iki 1850 metų organizacijos dokumentai buvo tvarkomi vokiečių kalba. Emblema „Bnai-Brit“ – menora (septynių žvakių žvakidė). Pirmąja masoniška struktūra atsiradusia TSRS M.Gorbačiovo valdymo ir valstybės sugriovimo metu, tarpininkaujant vienam iš Bnai Brit ordino vadovų Henriui Kizindžeriui ir Gorbočiovui asmeniškai leidus, kaip tik ir buvo tarptautinė žydų masonų ložė Bnai Brit. 1989 metais žydų leidinys Paryžiuje „L’Arche“ pranešė, kad Maskvoje 1988 metų gruodžio 23- 29 dienomis viešėjo delegacija Prancūzijos Bnai Brit skyriaus su jos vadovu Marku Aronu priešakyje. Jo vizito metu buvo įkurta pirmoji ordino ložė. Į ją įėjo 63 nariai. Tuo metu buvo įkurtos Bnai Brit ložės Vilniuje ir Rygoje. Gal čia ir slypi atsakymas, kodėl taip sėkmingai griaunama Lietuvos valstybė?

Padėdama kuriamam „Didžiajam Izraeliui“ išsivalyti nuo žydams nereikalingų arabų, Angela Merkel tuo pačiu vykdo ir šėtonišką sionisto, ir tikrų tikriausio fašisto, Paneuropinė sąjungos „krikštatėvio“ Coudenhove-Kalergi planą. Grafas Coudenhove-Kalergi pirmasis iškėlė suvienytosios Europos idėją 20-aisiais praėjusio šimtmečio metais. Jis palaikė pilną sienų likvidavimą ir atskirų nacijų atskyrimą nuo valstybės. Tvirtino, kad egzistuoja „kiekybės žmonės“ (liaudies masės) ir „kokybės žmonės“ (dvarininkija ir žydija, kaip „dvasinė aristokratija“). Skaitė, kad pasaulį turi valdyti „kilminga rasė“, viršpasaulinis elitas. O nacijas ir tautas reikia sumaišyti, kad gauti vieningą eurazijinę-negroidinę rasę, kuriai vadovaus „kokybės žmonės“- ilgainiui vien tik žydai. Coudenhove-Kalergi laikomas Europos dvasiniu tėvu ir multikultūralizmo idėjos įkvėpėju. Atminimo medaliu, įsteigtu jo garbei, apdovanota Angela Merkel, Ronaldas Reiganas, Helmutas Kolis. D.A., ir …. Vytautas Landsbergis (2015)!

Matomai už sėkmingą Lietuvos valstybės griovimą, milijono lietuvių išvarymą į Reichą darbams, prezidentė Dalia Grybauskaitė 2013 metais buvo apdovanotaKarolio Didžojo premija. Pirmieji apdovanotieji šia premija buvo ES tėvai – kūrėjai, pradedant Paneuropos idėjos autoriumi grafu Richardu Coudenhove–Kalergi.

Įsiveržėlių į Europą finansavimo mechanizmas

Įsiveržėliai buvo finasuojami ne tik žydiško bankinio oligarchato, bet ir ES, už mūsų visų pinigus. Invazijos koordinacija buvo vykdoma socialinių tinklų Facebook ir Twitter pagalba.

Sorošas, JTO ir ES debeto korteles naudoja nelegalių migrantų ir teroristų finansavimui


Lapkričio mėnesį Balkanų visuomenė paviešino faktus, kad nelegalūs migrantai, susitelkę Bosnijoje ir Hercogovinoje, ginkluojasi šaltaisiais ginklais ir kelią realia grėsmę Europos tautoms, o pinigus ima iš JTO-ES-Sorošo apmokėtų debeto kortelių. Tokių ginkluotų banditų Bosnijoje ir Hercogovinoje, vos už 224 nuo Austrijos sienos, šiuo metu yra 20000. Šita agresorių armija naudoja MasterCard korteles, ant kurių vietoj vardo ir pavardės yra atspausti ES ir UNHCR simboliai ir numeris. Vengrijos valdančiosios partijos Fidesz ir Krikščionys demokratai (KDNP) kreipėsi į Europos Komisiją, kad ši paaiškintų iš kur pas migrantus apmokėtos debeto kortelės. Vengrai paprašė, kad EK paaiškintų apie kortelių kilmę, įneštas į jas sumas, kodėl visa tai buvo įslaptinta, ar šiai finansinei operacijai pritarė ES valstybės. Kortelės finansuojamos už ES mokesčių mokėtojų ir JTO lėšas, o taip pat šias kortele apmoka tarptautinis finansinis aferistas ir nusikaltėlis Džordžas Sorošas.

Balkanų valstybių gyventojams ši kortelių istorija kelia pasipiktinimą ir nuostabą, kad ES už mokesčių mokėtojų pinigus finansuoja islamistų invaziją į ES valstybes! Bosnijoje ir Hercogovinoje šiuo metu telkiasi apie 70 tūkstančių nelegalių imigrantų, kurie vis bando prasiveržti toliau į ES. Dauguma iš šių nelegalų su naujais batais, naujais drabužiais, naujausiais smartfonais, kaip minėta aukščiau, turi šaltuosius ginklus. Balkanų gyventojai klausia: „Kiek ilgai mes tai kęsime?“


Vienas iš musulmonų invazijos į Europą finansavimo šaltinų yra lėšos, kurias ES pagrobė iš Libijos sąskaitų. Pastaruoju metu Belgijos, o vėliau Italijos spaudoje pasirodė informacija apie tai, kur dingo 14 milijardų JAV dolerių iš nužudyto Libijos vadovo Muamaro Kadafo ir šios valstybės sąskaitų Belgijoje.

Pasak Belgijos TV, Belgijos bankuose 2011 metais iš viso buvo 14 milijardų JAV dolerių, susijusių su Libijos sąskaitomis. Pinigai buvo paskirstyti tarp bankų Paribas Fortis, Ing, Kbc ir Euroclear Bank. Iš šių sumų buvo sukurti pinigų srautai, kurie buvo skirti finansuoti teroristines grupuotes, kurios destabilizavo padėtį Libijoje, o taip pat afrikiečius vežantiems kontrabandistams finansuoti.

Belgijos politikų nuomone, „iš Briuselio kažkas davė nurodymą atšaldyti šį turtą ir nukreipti milijardus dolerių į Libiją. Ir šie pinigai pateko į nusikaltėlių ir teroristų kišenes. Iš Jungtinių Tautų Organizacijos ataskaitų ir ekspertų pasisakymų seka, kad ES institucijos nebuvo nuošalyje nuo iš Libijos sąskaitų pinigų dalinimo teroristų ir kontrabandistų organizacijoms.

ES veikėjai dažnai kalba apie „europines vertybes“. Prie tokių „vertybių“ reikėtų priskirti ir pinigų vogimą iš bankų sąskaitų ir teroristų finansavimą.

Įsiveržimą į Europą organizavo JAV ir Anglija Tvitterio pagalba

Per patį musulmonų grobikų įsiveržimą į Europą aš 2015 metų rugsėjo mėnesį aš rašiau, kad Filosofijos instituto (Rusija, Mokslų Akademija) Vedantysis mokslo darbuotojas dr. Vladimiras Šalak, specialios kompiuterinės programos pagalba ištyrė Tvitterio pranešimų, susijusių su pabėgėliais plūstančiais į Europą, turinius. Paaiškėjo, kad 19,2% pakvietimų buvo iš Anglijos, 17,0% – iš JAV, o 5%. – iš Australijos.

Mokslininkas papasakojo: Panorau patikrinti, kas ten iš tiesų vyksta, iš kur atsirado migrantų srautas. Kaip informacijos šaltinį pasirinkau Tviterio mikroblogų tinklą. Jis operatyviausiai reaguoja į pasaulio įvykius. Jame daug įvairių požiūrio taškų. Kompiuterinės sistemos SKAI pagalba aš paleidau paiešką pagal užklausą „refugees“(pabėgėliai). Ieškojau Tvitteryje tiktai originalius pranešimus. Reikėjo, kad žmogus tikrai pats parašytų tvitą, naudodamas šį žodį. Vardan tyrimo švarumo buvo svarbus būtent originalas. Jeigu imti dar ir retvitus, tai tik sudrums vaizdą.

Greitai surinkau 19 tūkstančių tekstų Tviteryje. Paaiškėjo, kad Vokietija viename kontekste su pabėgėliais minima pusėje visų pranešimų. T.y. du su puse karto dažniau, nei jos kaimynė Austrija, ir beveik penkis kartus dažniau, negu Vengrija, per kurią tranzitu vyksta dešimtys tūkstančių pabėgėlių.Šalies ir žodžio "refugees" paminėjimai originaliose Twitterio žinutėse

Tai kas gi vyksta su Vokietija? Jeigu apsiriboti tvitais, kuriuose minima tik ji, tai – 93% – gėrisi svetingumu ir humaniška politika, vokiečių požiūriu į pabėgėlius.
Germany Yes! Leftists spray a graffiti on a train sayin “Welcome, refugees” in Arabic
Lovely people – video of Germans welcoming Syrian refugees to their community
reklama
Respect! Football fans saying “Welcome Refugees” across stadiums in Germany.
This Arabic Graffiti train is running in Dresden welcoming refugees: (ahlan wa sahlan – a warm welcome).
• ‘We love Germany!,’ cry relieved refugees at Munich railway station
Thousands welcome refugees to Germany – Sky News Australia
Wherever this German town is that welcomed a coach of Syrian refugees with welcome signs and flowers -thank you.
Vokietija Taip! Grafiti ant traukinio “Sveiki atvykę“ pabėgėliams arabų kalba.
Puikūs žmonės (video) vokiečiai kviečia sirų pabėgėlius į savo bendruomenes.
Respekt! Futbolo sirgaliai sako „Sveiki atvykę“ pabėgėliams Vokietijoje.
Tūkstančiai sveikina pabėgėlius Vokietijoje ir t.t.
Aš atkreipiau dėmesį į ypatingą populiarumą lozungo „Welcome, refugees“ („Sveiki atvykę, pabėgėliai!“). Nutariau pakartoti informacijos paiešką, jau konkrečiai su tuo kvietimu. Surinkau 5704 originalius, pabrėžiu, tvitus, turinčius žodžių darinį „Welcome, refugees“. Vėl gi, atskyręs visus retvitus.
Pirmos trys vietos: Vokietija – 76,8%, Austrija – 12,4%, o Anglija tiktai 4,6%.
- Įspūdinga statistika!


- Štai ir atsirado man įtarimas, kad su Vokietija ne viskas tvarkoje. Kaip mėgsta juokauti mano draugas Michailas Dimšic, jeigu pas jus paranoja, tai dar nereiškia, kad jūsų niekas nepersekioja.
- Žinoma, Vokietijoje gyvenimas aprūpintas, didelės pašalpos migrantams, bet yra ir kitos turtingos šalys Europoje. Ta pati Anglija, Prancūzija, Švedija, Norvegija…
- Bet Tvitteris kviečia pagrindinai į Vokietiją! Užintrigavo. Tęsiu tyrimą, nesitraukdamas nuo kompiuterio. Akivaizdu, kokiose paskyrose publikuojami pranešimai su „Welcome, refugees“ ir minima Vokietija.
8-ios šalys lyderės, kurių Twitter vartotojų pranešimuose pabėgėliai kviečiami apsilankyti Vokietijoje

Kaip nebūtų keista, bet pati Vokietija su 6,4% atsidūrė tiktai trečioje vietoje. Pirmas dvi vietas pasidalino Anglija su 19,2% ir JAV su 17,0%.
Įdomu, kad pradiniame tyrime procentai Anglijos ir JAV buvo beveik du kartus mažesni negu dabar.
Moralė tame, kad pačioje Vokietijoje nelabai ir siekia, kad ją užpildytų ordos nelaimingų pabėgėlių. Bet yra likęs pasaulis su JAV ir Anglija priešakyje kurie apsiašaroję įkalbinėja juos pasinaudoti tradiciniu Vokišku vaišingumu. Kas gi išeina? Dvi anglo-saksų šalys kryptingai kviečia pabėgėlius paskutines savaites… pas vokiečius!
- Štai iš kur kyšo humanitarinės katastrofos Europoje ausys?
- Analizės dėka man tapo aišku, kad dabartinis pabėgėlių įsiveržimas, pavadintas jau didžiuoju tautų persikraustymu – kryptinga kompanija.
Kaskime giliau!
- Kas davė komandą? Obama? Kemeronas? Valstybės departamento vadovas Kerri?
- Patys šitie veikėjai neapsišvies Tvitteryje, suprantama. Bet įdomūs vykdytojai, kurie aiškiai pagal kažkieno komandą pradėjo vienu metu kviesti pabėgėlius pas vokiečius.
1) rugpjūčio 30, 10:25:11 paskyros juostoje @LotteLeicht1 buvo patalpintas pranešimas «Wonderful “#REFUGEES WELCOME”. Banners draped across football stadiums in #Germany this weekend. Via @markito0171 http://t.co/8Nhyi7Ujfy» Jis iškarto surinko daugiau 2000 retvitų.
Lotta Leicht – dama ne paprasta. Direktorė HumanRightsWatch, HRW su vadaviete – JAV. Ofisas pačios Lottos-Briuselyje ES sostinėje. Bet pabėgėlius, kaip matom, kviečia ne į Belgiją – į Vokietiją.
2) rugpjūčio 30, 08:08:37 paskyros juostoje @JfxM patalpintas pranešimas “REFUGEES WELCOME”. Banners draped across Germany’s football stadiums this weekend. (@markito0171) http://t.co/fJYq0xXrXe», (analogiškai kvietimui Lottos Leicht), kuris surinko daugiau 1600 retvitų.
Tai Džekas Muras, žurnalistas iš Anglijos. World Reporter @NewsweekEurope. Founded @WorldOutline. Formerly at The Times/King’s College. London, England.“…“
3) 31 августа в 23:59:06 juostoje paskyros @WashingtonPost buvo patalpintas pranešimas „In Germany, tabloids welcome refugees. In Britain, they propose sending the army to keep them out. http://t.co/gKMdQX4UDt“. (Vokietijoje tabloidai sveikina pabėgėlius. Didžiojoje Britanijoje siūlo nusiųsti armiją, kad jų neįleisti). Laipraštis „WashingtonPost“ žinomas visame pasaulyje, už vandenyno.
Tolimesnis tyrimas parodė, kad atskirais entuziastais reikalas neapsiriboja.
TEKSASO BOTAI
Jiems į pagalbą atėjo visa būrys botų. Yra įvairūs metodai, leidžiantys nustatyti, ar yra paskirų sąvininkai, su kurių eina pranešimai, yra gyvi žmonės ar tai kompiuterinės programos, valdomos iš kitur. Taip vadinami botai.
- Nieko Tviteryje nepaslėpsi!
- Tuo jis ir geras. Štai tik keli pavyzdžiai:
1) rugpjūčio 27, keturiasdešimt botų @changing_news, @changing_news1,…, @changing_news39 iš JAV vienu metu 08:00:33 – darbo diena prasidėjo! – publikuoja pranešimą «A new welcome: Activists launch home placement service for refugees in Germany and Austria http://t.co/jA3MX1J6ak #News #Change #Help» Visi keturiasdešimt tvitų iškeliavo per vieną sekundę!
Priklauso ši grupė botų resursui «Your News Will Never Be The Same» («Jūsų naujienos niekada nebus tos pačios!»)
2) Dar viena grupė, 50 botų, kurius apjungia tai, kad jie visi buvo sukurti 14 vasario 2014 laikotarpyje nuo 06:02:00 до 06:24:00, publikuoja 31 rugpjūčio 17:26:08 vieną ir tą patį pranešimą «#hot Football Fans in Germany Unite with ‘Refugees Welcome’ Message http://t.co/aNfawL0Ogd #prebreak #best». „ …“
3) 95 botų 1 rugsėjo 07:29 publikuoja pranešimą „German Soccer Fans Welcome Refugees Amid Ongoing Crisis: As Europe faces the challenge of a wave of migration… http://t.co/9F74YFGPyJ». (Vokiečių fitbolo fanatai: sveiki atvykę, pabėgėliai!“
Visi šie botai iš United States, Texas, Dallas. Priklauso labai įdomiam resursui „Media for Social and Cultural Impact“ - Media socialiniam ir kultūriniam poveikiui. 4) 29 rugsėjo 23:02 kita grupė 80 botų skelbia vieną ir tą patį pranešimą „Thousands Welcome Refugees to Germany at Dresden Rally: Thousands of people took to the streets of the German city of Dresden on Satu...». Nustatyti regioninį priklausomumą šios grupės botų neįmanoma. Botų pavyzdžius vėl gi galima tęsti ir tęsti. Svarbu pažymėti, kad kiekvienas originalus tvitas apie pabėgėlius aeksponentiškai tuojau pat apauga dideliu skaičiumi retvitų. Kaip branduolinė reakcija. Tema juk topinė, kaip maloniai sufleruoja tas pats Twitter!
Tviteris-rimtas ginklas veikiantis į žmones. Jis masiškai naudojamas „spalvotose revoliucijose“, „arabų pavasaryje“, kad sukelti žmones, visų pirma jaunimą, kad nuversti valdžią. Ir Tunise, ir Egipte, ir Jemene, Libijoje…
Kad išvesti žmones į gatves, konkrečiu adresu, 140 simbolių pilnai pakanka.
Libijoje, tarp kitko, NATO naudojo Tvitterį koordinuojant kariniams veiksmams prieš Kaddafį. Buvo sukurta eilė specialių paskyrų, kur siuntė informaciją. Važiuoja, pavyzdžiui, žmogus ant kupranugario, mato kelis Kaddafio vyriausybės tankus. Tuojau pat tvitas su geografiniais orientyrais iki kelių metrų. Ir išvažiuoja sau. O į tankus greitai muša NATO raketos.
Šį kartą Tvitteris naudojamas kaip instrumentas masinio išvedimo žmonių į kitas šalis. Su jo pagalba organizuoja naują žmonių persikraustymą.
Visišku pasityčiojimu atrodo pranešimai, kad «US to admit 1,500 Syrian refugees by end of September» (JAV įsileis 1500 Sirijos pabėgėlių) «U.S. to Accept 5,000 to 8,000 Syrian Refugees Next Year» (JAV priims nuo 5000 iki 8000 siriečių pabėgėlių kitais metais).
Atvykę pareiškia apie savo teises. Reikalauja komfortiško būsto. Pabėgėliai puikiai gyvena už jiems išmokomas pašalpas ir nesiveržia dirbti, integruotis į vokiečių kultūrą.
Auga nusikalstamumas-išprievartavimai, vagystės, žmogžudystės, plėšimai, narkotikų platinimas. Kartu su pabėgėliais atvyksta ISIL smogikai…
Su Vokietija, kokią mes žinojome, galime atsisveikinti visam. Niekas iš tų, kas ten atvažiavo ir pradėjo gauti pašalpas, niekada negrįš į Libiją, Siriją, Iraką ir toliau pagal sąrašą.“…“

Vokietiją vadina ES lokomotyvu, kuris šiandien pergyvena nelengvus laikus. Vokietijos sugriovimas-tai sugriovimas ES ir visos Europos. Ar ne tame yra hegemono iš už vandenyno ir jo ištikimo sąjungininko Anglijos tikslas? Galų gale susilpninimas Europos yra naudingas JAV, nes sukels kapitalo ištekėjimą, leis palaikyti savo ekonomiką ir kurį tai laiką išsaugoti savo lyderystę pasaulyje.

Visa tai buvo 2015 metais. Šiais metai globalizmo jėgos nori Europos sunaikinimą įforminti juridiškai, tam sugalvotas JTO Globalios migracijos paktas, kurį mūsų tautos išdavikai Grybauskaitė ir Linkevičius ketina pasirašyti gruodžio 10-11 dienomis Marakeše.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą